Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Parádi Ervin

okl. bányagépész és bányavillamossági mérnök, okl. munka- és tűzvédelmi mérnök, munka-, tűzvédelmi és igazságügyi szakértő

 5616 | |

 Parádi Ervin

1989-ben végzett a Miskolci Egyetem bányagépész és bányavillamossági szakán, később munkavédelmi és tűzvédelmi szakmérnöki képesítést is szerzett. Munkáséveiben rövid időre megfordult a szén-, a bauxit- és  az olajbányászat egyes területein, később egy olajipari cég beruházójaként is tevékenykedett, azonban robbanásvédelemmel kapcsolatos tapasztalatait leginkább a közel két évtizedes PB-tároló és -töltőüzem vezetőjeként szerezte. Jelenleg vállalkozóként robbanásbiztonság-technikai területen végez mérnöki tanácsadást és felnőttképzési oktatást, valamint igazságügyi szakértőként tevékenykedik a munkavédelem, a tűzvédelem és az ipar számos területén.

Parádi Ervin cikkei

Parádi Ervin

A robbanásbiztonság-technika elmúlt 20 éve és a jövő feladatai

Robbanásbiztonság-technika XIV.

2022. október 10. |  1021
1 5 (1)

2004. május 1-én csatlakoztunk az Európai Unióhoz, melyben vállaltuk, hogy jogrendszerünkbe integrálásra kerülnek többek között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó alapvető normák. Az integráció papír alapon sikerült. De sikerült az életben is? – tehetjük fel a kérdést.

Parádi Ervin

Anomáliák II.

Robbanásbiztonság-technika XIII.

2020. augusztus 4. |  1807
3 5 (3)

A robbanásbiztonság-technika területén számos jogszabály és szabvány van, amelyekben nagy számban találhatók szakmaiatlanságok és problémák. Emiatt az egyébként is kusza jogi háttér még átláthatatlanabbá válik, és ez nem könnyíti meg az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek munkáját. A túlszabályozások, amelyek jogszerűsége erősen megkérdőjelezhető, nem szolgálják a biztonságot, ám komoly erőforrásokat emésztenek fel. A cikksorozatunk záró részeiben a robbanásbiztonság-technika területét érintő jogszabályokra vetünk egy pillantást, a májusi lapszámban a 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelettel, míg jelen cikkünkben az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel foglalkozva.

Parádi Ervin

Anomáliák I.

Robbanásbiztonság-technika XII.

2020. május 11. |  1744
2 4.5 (2)

A robbanásbiztonság-technika területén igen sok olyan jogszabály és szabvány van, amelyekben bizony nagy számban találhatók problémák, szakmaiatlanságok. Ezek miatt az egyébként is elég kusza és szövevényes jogi háttér még érthetetlenebbé, átláthatatlanabbá válik, és ez bizony nem könnyíti meg az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek munkáját.

Parádi Ervin

Tárgyi feltételek II.

Robbanásbiztonság-technika XI.

2020. április 14. |  1965
1 5 (1)

A robbanásveszélyes területen dolgozó szakemberek megfelelő védőruházattal való ellátásán túl – ezekről volt szó az előző részben –, a munkáltatónak gondoskodnia kell az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges szerszámokról, készülékekről és berendezésekről. Jelen cikkünknek ez a témája.Parádi Ervin

Tárgyi feltételek

Robbanásbiztonság-technika X.

2020. március 10. |  2665
2 5 (1)

Az előző lapszámunkban tárgyalt személyi feltételek teljesülését követően biztosítani kell, hogy a robbanásveszélyes területen dolgozó szakemberek megfelelő védőruházattal rendelkezzenek – cikkünkben ezeket a tárgyi feltételeket vesszünk sorba.

Parádi Ervin

Személyi feltételek

Robbanásbiztonság-technika IX.

2020. február 10. |  2304
6 5 (6)

Részben már érintettük ezt a kérdést a robbanásbiztonság-technikai zónaszámítás és zónatérkép, valamint a robbanásvédelmi dokumentáció elkészítésénél. Természetesen nem csak ennél a két esetnél van többletkövetelmény a robbanásveszélyes térfogatokon belül. A tervezés, kivitelezés és az üzemeltetés minden területén fel kell készíteni a szakembereket arra, hogy ezeken a veszélyes térfogatokon belül milyen különleges előírások vannak, így e tudás megszerzéséről igazolással is kell rendelkezniük, valamint a legtöbb esetben a tudásszint megőrzéséről is gondoskodni kell. A személyi kompetenciákhoz túl sok magyarázatot nem kívánok hozzátenni, azok megtalálhatók azokban a jogszabályokban és szabványokban, amelyek eddig említésre kerülnek.

Parádi Ervin

Gázérzékelők

Robbanásbiztonság-technika VIII.

2019. október 14. |  1195
2 5 (2)

Nagyon sok problémát látok a gázérzékelőkkel kapcsolatban. Ezen a területen rengeteg tévhit uralkodik, szinte mindenki úgy tekint ezekre a berendezésekre, mintha használatuk, telepítésük megoldaná a problémáinkat. Sőt, úgy tűnik mintha a gázérzékelők alkalmazásával csökkenne a veszély is, így már nem is kell további biztonsági elemeket alkalmazni a robbanásveszéllyel érintett épületekben és szabad területeken.

Parádi Ervin

Amit a robbanásveszélyes porokról tudni érdemes

Robbanásbiztonság-technika VII.

2019. szeptember 17. |  3597
3 4.33 (3)

Bizonyos feltételek teljesülése mellett minden éghető anyag pora robbanásveszélyes. Egyre több az olyan technológia, ahol az alapanyagok por formájában fordulnak elő, így a porrobbanásveszélyes technológiák száma is ugrásszerűen nő. A tapasztalatok ennek ellenére lesújtóak. Meg merem kockáztatni, hogy hazánkban a porrobbanás veszélyével érintett területek 70-80%-a semmilyen robbanásvédelemmel nem rendelkezik, sőt még azt sem tudják, hogy az üzemeltetett technológiák porrobbanásveszélyesek.

Parádi Ervin

Robbanásbiztos berendezések jelölésrendszere

Robbanásbiztonság-technika VI.

2019. augusztus 5. |  2804
1

Ismert, hogy a robbanások okaiért 40%-ban a robbanásveszélyes térfogaton belül elhelyezett mechanikus berendezések meghibásodásai a felelősek. A mechanikus berendezések robbanásvédelmével azonban csak az elmúlt évtizedben kezdtek foglalkozni, pedig kézenfekvő volt, hogy ezek a berendezések potenciális gyújtóforrássá válhatnak.

Parádi Ervin

Biogázüzem tűzvédelmének műszaki követelményei

Robbanásbiztonság-technika V.

2019. június 12. |  2817
1 5 (1)

Bár az előző cikkemben megígértem, hogy a mechanikus berendezésekkel fogom folytatni, engedjék meg, hogy eltérjek ettől. Ennek oka maga az élet, mivel az elmúlt időszakban intenzívebben kellett foglalkoznom biogázos technológiai rendszerekkel.

Parádi Ervin

Robbanásveszélyes zónák és robbanásbiztos berendezések jelölése

Robbanásbiztonság-technika IV.

2019. május 14. |  4735
5 5 (5)

Az előzőekben ismertetve lett a robbanásveszélyes zónák vagy térfogatok besorolása és ezek jelölése, ennek jelentősége. Fontos, hogy a zónajelölés és besorolás mindig szabvány szerint történik. A robbanásveszélyes térfogatokon belül robbanásbiztos berendezéseket kell elhelyezni, mely robbanásbiztos berendezéseket a zónajelölések alapján kell kiválasztani. Ahhoz, hogy a berendezéseket ki tudjuk választani, valamint azok védelmének jóságát meg tudjuk állapítani, szükség van a teljes jelölésrendszer megismerésére.

Parádi Ervin

Robbanásveszélyes zónák és robbanásbiztos berendezések jelölése

Robbanásbiztonság-technika III.

2019. április 15. |  2806

Muszáj a jelölés kérdésével foglalkozni. Hogy miért? Azért, mert ha egy robbanásvédelemmel foglalkozó szakember ezt nem érti, akkor nem érti az egészet, és igazából nem is nevezhető szakembernek.

Parádi Ervin

Robbanásbiztonság-technika II.

A robbanásvédelmi dokumentáció jelentősége és helye a beruházás és üzemeltetés során

2019. március 11. |  4176
1

A cikksorozatunk előző részében már tisztáztuk, hogy a robbanásvédelmi dokumentációt az üzembe helyezési eljárásig el kell készíteni a 3/2003. (III. 11.) FMM–ESzCsM rendelet szerint.

Parádi Ervin

Robbanásbiztonság-technika I.

Jogszabályok és kompetenciák

2019. február 11. |  6994
10 4.88 (8)

Gyakorló szakemberként korán megtapasztaltam, hogy ezen a területen nagyon kevés szakember tudása áll biztos, megalapozott lábakon, így sokszor elbizonytalanodtam attól, hogy az egyik fülembe ezt, míg ugyanarról a műszaki problémáról a másik fülembe amazt hallottam. Akkor talán még nem tudatosan, de elkezdtem a problémák gyökeréhez leásni, ami néha sikerült, de legtöbbször hoppon maradtam. Hosszú évek, évtizedek alatt tanultam, kutattam és egyre jobban megszerettem ezt az érdekes és nehéz szakterületet.