Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Szijártó Gábor

okl. villamosmérnök

 2487 | |

 Szijártó Gábor

Okleveles villamosmérnök, mérnök-közgazdász, építményvillamossági és villámvédelmi tervező, felelős műszaki vezető (építményvillamossági, villamosvezetékek és berendezések), villámvédelmi felülvizsgáló, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézetében oktató.

A 2012-es Challenge.on mérnökverseny III. helyezett csapatának tagja, 2013-ban a MEE szakdolgozat és diplomamunka pályázat III. helyezettje. A Magyar Mérnöki Kamara tagja 2015-től, az IEEE tagja 2013-tól, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja 2011-től. Három évig villám- és túlfeszültség-védelemmel és villamos munkavédelemmel foglalkozott egy szakcégnél, majd gázmotoros kiserőművek villamos oldali tervezését és üzembehelyezését végezte két évig. Jelenleg kis, közép- és nagyfeszültségű rendszerek szerviz munkáit szervezi koordinátorként. Rövid ideig a villámvédelmi vizsgabizottság tagja is volt. Több alkalommal vállalta szakdolgozatok, illetve diplomamunkák külső konzulensi feladatainak ellátását.

Szijártó Gábor cikkei

Szijártó Gábor

Modulvezérlő-szekrény tervezése III.

Gázmotoros erőművek IX.

2019. november 10. |  901
2 4 (2)

Cikksorozatunk előző részeiben a modulvezérlő-szekrény részeit és funkcióit ismertettük, ezenkívül foglalkoztunk a hálózati kód típusaival. Jelen cikkünkben folytatjuk a modulvezérlőszekrény-tervezés főbb szempontjainak a bemutatását.

Szijártó Gábor

Modulvezérlő-szekrény tervezése

Gázmotoros erőművek VIII.

2019. szeptember 17. |  576

Cikksorozatunk előző részeiben a generátormegszakító és a motorvezérlő-szekrénnyel foglalkoztunk, míg jelen cikkünkben a gázmotoros kiserőmű egységet vezérlő szekrény tervezésének lépéseit mutatjuk be.

Szijártó Gábor

Motorvezérlő-szekrény tervezése

Gázmotoros erőművek VII.

2019. augusztus 5. |  2200
2 5 (2)

Cikksorozatunk előző részeiben a generátormegszakító-szekrénnyel foglalkoztunk, jelen cikkünkben a motorvezérlő-szekrény tervezésének lépéseit mutatjuk be. A motorvezérlő-szekrényben találhatók a gázmotor közvetlen működéséért felelős alkatrészek.

Szijártó Gábor

Gázmotoros erőművek VI.

2019. május 14. |  617
Társszerző: Gesztes Dávid

Cikksorozatunk előző részében a generátormegszakító-szekrény tervezésének lépéseit tekintettük át. Felsoroltuk az idevonatkozó jogszabályi és szabványi követelményeket. Foglalkoztunk a szekrény általános elrendezésével, a korrózió elleni védelemmel, a méretekkel, a belső elrendezéssel, szekrényajtóval és kitértünk a kis-, illetve középfeszültségű megszakítószekrények, valamint mezők közötti különbségekre. Jelen cikkünkben bemutatjuk a generátormegszakító-szekrény tervezésének további lépéseit.Szijártó Gábor

Generátormegszakító-szekrény tervezése

Gázmotoros erőművek V.

2019. április 15. |  1655
Társszerző: Gesztes Dávid

A gázmotoros erőművekkel foglalkozó cikksorozat előző részében a generátor kiválasztásával foglalkoztunk, míg jelen cikkünkben a generátormegszakító-szekrény tervezését vesszük górcső alá.

Szijártó Gábor

Generátor kiválasztása gázmotoros kiserőműhöz

Gázmotoros erőművek IV.

2019. február 11. |  1444
Társszerző: Gesztes Dávid

Újabb részhez ért a gázmotoros erőművekkel kapcsolatos sorozatunk. E cikkben folytatjuk az egyik legfontosabb részegység, a generátor kiválasztásának bemutatását, kezdve az alapoktól, vagyis a szükséges kritériumok számbavételétől egészen az utolsó munkafázisig, a gépgyártói nyilatkozat csatolásáig bezárólag.

Szijártó Gábor

Gázmotoros erőművek

Tervezés, üzemeltetés és karbantartás III.

2018. december 9. |  2057
Társszerző: Gesztes Dávid
1

Cikkünkben a gázmotoros kiserőmű villamos tervezésének egyik fő részét, a villamos generátort fogjuk bemutatni. Ismertetjük a szinkrongenerátor működési elvét, kitérünk a feszültség- és cos(fi)-szabályozó működésére, végül igyekszünk támpontokat adni a gázmotoros kiserőmű generátorra vonatkozó villamos tervezéséhez.

Szijártó Gábor

Gázmotoros erőművek tervezése, üzemeltetése és karbantartása II.

2018. november 18. |  1216
Társszerző: Gesztes Dávid
2 5 (1)

A cikksorozat előző részében (VL 2018/9.) áttekintettük a gázmotorok különböző alkalmazási területeit és nagy vonalakban ismertettük a gázmotorok szerepét az energiaellátó-rendszerben, valamint bemutattuk alkalmazásuk néhány előnyét más típusú erőművekkel összehasonlítva. Ebben a cikkben a gázmotorok felépítését és működését mutatjuk be.

Szijártó Gábor

Gázmotoros erőművek tervezése, üzemeltetése és karbantartása

2018. szeptember 25. |  2219
Társszerző: Gesztes Dávid
1 5 (1)

Most induló cikksorozatunk a gázmotoros erőművekkel foglalkozik, kiemelten azok villamos tervezésére, üzemeltetésére és karbantartására fókuszálva. Az első részben áttekintjük a gázmotorok különböző alkalmazási területeit, és előzetesen ismertetjük a gázmotorok szerepét az energiaellátó-rendszerben, valamint bemutatjuk alkalmazásuk előnyeit.

Szijártó Gábor

Várható következmények és a szerelési szabvány jövője

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések szerelési szabványának változásai IV.

2014. február 13. |  14 796
Társszerző: Ruff Engelbert
1 5 (1)

Cikksorozatunk utolsó részében áttekintjük a tervezésnél és a berendezésgyártásnál a főbb szempontokat a szakirodalom és a szabvány- követelmények segítségével. Foglalkozunk azon fontosabb jellegzetességekkel, amelyeket az üzemeltetők, beruházók részéről tudni érdemes a szabvány alkalmazása vonatkozásában. Igyekszünk hasznos tippekkel szolgálni, hogy az átállásnál mire kell odafigyelni. Kitekintünk a szabványváltozáson túlra is, hogy globálisan mit hozhat ez az újítás a villamos szakma jövője számára.

Darabvizsgálat

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések szerelési szabványának változásai IV.

2013. december 11. |  9610
Társszerző: Ruff Engelbert
2

A konstrukcióellenőrzés főbb lépéseinek ismertetése után a kapcsolóberendezések darabvizsgálatára szeretnénk rátérni. A cikkben megadjuk a fontosabb vizsgálati szempontokat, bemutatjuk, hogyan használhatóak kapcsolóberendezések tervezésénél, kivitelezésénél a szoftverek, milyen számítógépes szimulációk végezhetőek (például kapcsolóberendezések hőmérsékleti kölcsönhatásainak ellenőrzése kapcsán).

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések szerelési szabványának változásai II. - A konstrukcióellenőrzés főbb lépései

2013. október 16. |  10 109
Társszerző: Ruff Engelbert
1 4 (1)

Jelen írás a közeljövő egy igen jelentős szerelési szabványával kíván foglalkozni: az MSZ EN 61439-cel (IEC 61439). Cikksorozatunk első részében röviden ismertettük a szabvány múltját, követelményeit, kitértünk arra is, hogy miért szükséges egy új szabvány a kapcsoló- és vezérlőberendezések szerelésére, továbbá, hogy milyen változásokat hozott az MSZ EN 60439-hez képest, és mindez hogyan érinti a piaci szereplőket (tervezők, beruházók, üzemeltetők).A most következő részben kísérletet teszünk további új fogalmak értelmezésére, úgy, mint például a konstrukcióellenőrzött és darabvizsgált berendezések. Bemutatjuk a háromféle ellenőrzési metódust, ami szóba kerülhet az új szabványnál. Végül ismertetni fogjuk az új szabvány főbb műszaki specifikációit – kiemelve a konstrukcióellenőrzés lépéseit.

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések szerelés szabványának változásai

2013. szeptember 16. |  14 189
Társszerző: Ruff Engelbert
1

A Villanyszerelők Lapja elmúlt számaiban sorra jelentek meg a szabványváltozásokkal, és -értelmezésekkel kapcsolatos cikksorozatok. Jelen írás a közeljövő (2014) egy igen jelentős szerelési szabványával kíván foglalkozni: az MSZ EN 61439-cel (IEC 61439). Cikksorozatunkban ismertetni fogjuk a legfontosabb változásokat az új szabványt illetően az előző (MSZ EN 60439 [IEC 60439]) tartalmához képest. Kitérünk arra is, hogy miért előnyös ezen szabvány alkalmazása, mit jelent a szabvány bevezetése a piaci szereplők számára (a villanyszerelők, a villamos tervezők és a berendezésgyártók szemszögéből). Végül foglalkozni kívánunk azon fontosabb jellegzetességekkel, amelyeket az üzemeltetők, beruházók részéről tudni érdemes a szabvány alkalmazása vonatkozásában.  

Az intelligens almérőkről VI.

2013. május 14. |  2582
Társszerző: Vass Péter

Az intelligens almérőkről V I. Az előző részben általános betekintést nyújtottunk az almérőkkel megvaló-sított energiamenedzsment-rendszerek megjelenítéséről, a most következő részben konkrét példákat szeretnénk bemutatni a társasházaknál, irodáknál és üzemeknél előforduló problémákra és ezek megjelenítésére vonatkozóan. A bemutatott példák csupán mintaként szolgálnak, hogy mi mindent lehet egy szoftverrel megvalósítani.  

Az intelligens almérőkről V.

2013. április 17. |  2834
Társszerző: Vass Péter

Cikksorozatunk előző részeiben szó esett a mérőműszerek hátterében húzódó energiamenedzsment-rendszerekről; összefoglaltuk a jelenleg forgalomban lévő almérőket, azok számának várható növekedését a magyar, valamint a nemzetközi piacon. Ezután ismertettük a MID fogalmát, illetve azt, hogyan ismerhető fel a MID-es villamos fogyasztásmérő. A sorozat 3. és 4. részében az előbb leírtakhoz konkrét gyakorlati példákat társítottunk. A sorozat most következő két részében az almérőkkel megvalósított energiamenedzsment-rendszer megjelenítésével kapcsolatos tudnivalókat taglaljuk, az almérők használatánál elengedhetetlen informatikai hátteret vázoljuk fel.

Az intelligens almérőkről III.

2013. február 13. |  3909
Társszerző: Vass Péter
1

Cikksorozatunk előző részeiben szó esett a mérőműszerek hátterében húzódó energiamenedzsment-rendszerekről, összefoglaltuk a jelenleg forgalomban lévő almérőket, azok számának várható növekedését a magyar, illetve a nemzetközi piacon. Ezután ismertettük a MID fogalmát, illetve azt, hogyan ismerhető fel a MID-es hitelesítésű villamos fogyasztásmérő. A sorozat 3. részében az előbb leírtakhoz konkrét gyakorlati példákat szeretnénk társítani.

A MID-es villamos fogyasztásmérők bemutatása

2012. december 10. |  16 399
Társszerző: Vass Péter
1 4 (1)

Mint ahogyan a cikksorozat előző írásában már megemlítésre került, jelen cikk megpróbálja egy kicsit körbejárni, hogy mi is az a MID, hogyan ismerhető fel a MID-es hitelesítésű villamos fogyasztásmérő. Emellett a cikk nem titkolt célja az, hogy ösztönözze az ilyen hitelesített mérők felszerelését a villamos hálózatra, magáncélú alkalmazások esetén is (almérés).