Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Kruppa Attila

 10 628 | |

Kruppa Attila cikkei

99 cikk. Lapozó:

Kruppa Attila

Az épületekbe beépíthető kábelek tűzvédelmi jellemzői és megfelelőségük igazolása

Tűzvédelem 2.

2023. szeptember 11. |  160

A kábelek és vezetékek tűzvédelmi jellemzői villamossági szempontból nincsenek a leglényegesebb műszaki paraméterek között számontartva, és ez sok tekintetben érthető. Vannak ugyan olyan alkalmazások, ahol a tűzállóság, a halogénmentesség vagy hasonló tulajdonság előtérbe kerül, de felhasználhatóságról általánosságban a villamos jellemzők alapján születik döntés. Pedig a kábelek felhasználásának lehetősége alapvetően függ a tűzvédelmi jellemzőiktől is.

Kruppa Attila

A menekülési útvonal fogalma villamossági és tűzvédelmi szempontból

Tűzvédelem I.

2023. augusztus 3. |  630
7 4.83 (6)

A menekülés lehetőségének biztosítása a tűzvédelmi intézkedések rendszerének egy nagyon fontos része, melynek számos épületvillamossági vonatkozása is van. Ennek alapján azt gondolhatnánk, hogy a mindkét szakterület által használt „menekülési útvonal” tartalmi jelentése egyértelmű. Nem is tévedhetünk nagyobbat! Tűzvédelmi tematikájú cikksorozatunk első részeként e fogalom értelmezésének problematikájával foglalkozunk.

Kruppa Attila

Milyen elektromosautó-töltőt válasszak?

2023. március 13. |  1328
4 4.25 (4)

Az elektromos járművek terjedésével egyre nagyobb az igény a töltőpontokra. Cikkünkben áttekintjük, hogy melyek a kereskedelmi forgalomban kapható – tehát elsősorban a magáncélú felhasználásra szánt – töltők fontosabb műszaki jellemzői, és hogy a felhasználóknak milyen szempontok alapján érdemes választani a kínálatból.

Kruppa Attila

Folyhat-e a villámáram felfelé?

2023. február 3. |  2930
38 4.73 (33)

A kérdés felvetését az indokolja, hogy a villámvédelemben gyakran találkozhatunk azzal a kijelentéssel, hogy a villámvédelmi terv vagy a kivitelezett műszaki megoldás nem megfelelő, mert a villámáram útja felfelé nem vezethet, azaz a levezetőnek nem lehet emelkedő szakasza.Kruppa Attila

Gondolatok a gyengeáramú rendszerek túlfeszültség-védelméről

2022. december 5. |  1620
11 4.8 (10)

A túlfeszültség-védelem kapcsán szinte mindannyiunknak az erősáramú rendszerek védelme jut eszébe – nem véletlenül, mert jószerével a csapból is ez folyik, ahogy mondani szokás. Közben pedig a gyengeáramú rendszerekről alig esik szó, pedig védelmük legalább annyira fontos, mint az erősáramú rendszereké. A szemérmes hallgatás persze nem véletlen…

Kruppa Attila

A nem norma szerinti villámvédelemhez használható anyagok és szerkezetek

2022. szeptember 15. |  1507
12 4.78 (9)

A villámvédelem kettősségének megszüntetése évek óta napirenden van. Bár igazi áttörés nem történt a témában, a nem norma szerinti villámvédelem egységesített követelményrendszere, amely a villamos TvMI legújabb kiadásában jelent meg, jelentős lépést tesz ebbe az irányba azzal, hogy változtat a villámvédelmi berendezés kialakításához használható anyagokon és szerkezeteken. Ezek a változások szemmel látható hatással lesznek a villámvédelem gyakorlatára is.

Kruppa Attila

Változott a nem norma szerinti villámvédelem követelményrendszere

2022. június 7. |  1597
8 5 (5)

A Villamos TvMI 5. kiadásában megjelent, június 13-ától pedig érvénybe lép a nem norma szerinti villámvédelem egységesített követelményrendszere. Cikkünkben áttekintjük, hogy mi indokolta az új szabályrendszer kidolgozását, és a gyakorlat szempontjából melyek a leghangsúlyosabb változások.

Kruppa Attila

Módosult az Országos Tűzvédelmi Szabályzat

2022. május 9. |  2850
5 4.6 (5)

A Magyar Közlöny 2022. évi 66. számában megjelent a belügyminiszter 8/2022. (IV. 14.) BM rendelete, amely módosítja az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet. Jogi értelemben tehát ugyanúgy, mint ahogy a 2019-es módosítást követően, továbbra is az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza majd az alapvető tűzvédelmi előírásokat, tehát a munkák során változatlanul erre kell majd hivatkozni. A módosítás a rendelet megjelenését követő 60. napon, június 13-án lép majd hatályba.

Kruppa Attila

Az érintési és lépésfeszültség elleni vedelemről

2022. február 7. |  2033
5 5 (5)

A norma szerinti villámvédelem kapcsán egyre többször találkozhatunk a veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védelem téves – vagy legalábbis megkérdőjelezhető – szabályértelmezésével. Cikkünkben megvizsgáljuk, hogy az MSZ EN 62305 szabvány mely hiányosságai adnak táptalajt ennek, és egyúttal megpróbálunk útmutatást adni a helyes értelmezéshez.

Kruppa Attila

Néhány gondolat a villámvédelmi biztonsági távolságról 3.

2021. november 8. |  724
1

A biztonsági távolsággal foglalkozó rövid cikksorozatunk utolsó részében arra a kérdésre keressük a választ, hogy az az eset, amikor a biztonsági távolságot a szabvány értelmében „nem kell figyelembe venni”, hogyan befolyásolja a villámvédelmi potenciálkiegyenlítés, a túlfeszültség-védelem, valamint az érintési és lépésfeszültség elleni védelem kialakítását.

Kruppa Attila

Néhány gondolat a villámvédelmi biztonsági távolságról 2.

2021. október 11. |  1345
3 5 (3)

Az előző lapszámban megjelent cikk ismertette a biztonsági távolság számításának elméleti hátterét, és rámutatott arra, hogy a szabvány módszerével kiszámított értékeket fenntartással kell kezelnünk minden olyan esetben, amikor a villámáram levezetésében jelentős szerepet kapnak kiterjedt fémszerkezetek és lemezfelületek. Ebben a cikkben áttekintjük, hogy melyek azok az esetek, amikor a biztonsági távolságot „nem kell figyelembe venni”, és hogy ennek milyen gyakorlati következményei lehetnek az LPS kialakítására vonatkozóan.

Kruppa Attila

Néhány gondolat a villámvédelmi biztonsági távolságról 1.

2021. szeptember 14. |  1139
12 5 (12)

A villámvédelmi rendszerrel (LPS-sel) rendelkező építmények villámvédelmének tervezése, kivitelezése és felülvizsgálata, sőt az építmények kisebb-nagyobb átalakítása során is visszatérő kérdés, hogy betartásra került-e a biztonsági távolság, és ha nem, akkor mi a teendő? Cikkünk első részében áttekintjük a kérdés elméleti hátterét annak érdekében, hogy megértsük, miért is vetődnek fel a gyakorlati problémák, és hogy hogyan kezelhetjük ezeket.

Kruppa Attila

Tűzálló kábelrendszerek tervezése és kivitelezése

2021. április 14. |  1066
8 4.71 (7)

A tűzálló kábelrendszer létfontosságú eleme azoknak a tűzvédelmi rendszereknek, amelyek működtetéséhez – akár tápellátásuk részeként, akár kommunikáció céljából – vezetéken továbbított villamos energiára van szükség. Ennek ellenére jól tetten érhető a gyakorlatban, hogy a tervezés és a kivitelezés során egyre gyakrabban jelentkeznek olyan problémák, amelyek elkerülhetőek lennének, ha a szakemberek tudatában lennének e rendszerek fontosságának és létesítésük szabályainak.

Kruppa Attila

Kábelrendszerek elhelyezése menekülési útvonalakon

2021. február 7. |  1323
12 4.64 (11)

Cikkünk aktualitását az adja, hogy egyrészt a VL egy korábbi számában az MSZ HD 60364-4-42-t feldolgozó írás érintette a témát, másrészt pedig 2020. november 1-én megjelent az MSZ 13207 új kiadása, amely tartalmaz újdonságokat ezzel kapcsolatban is. Így érdemes áttekinteni, hogy a jelenleg érvényes jogi-műszaki szabályrendszer hogyan értelmezhető, és milyen hatással lehet a gyakorlatra.

Kruppa Attila

Kábeltartó-szerkezetek létesítésének néhány szempontja

2020. december 7. |  2445
11 2 4.7 (10)

Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a kábeltartó-szerkezetekre, mint a villamos és elektronikus rendszerek lényegtelen elemeire. Ez összefügg azzal, hogy még a villamos szakemberek jelentős része sem gondolja át, hogy a kábeltartó szerkezeteknek számos olyan funkciója van, amely talán kevéssé látványos, de ettől még fontos védelmi-biztonsági szerepet játszik.

Kruppa Attila

Tények és tévhitek a túlfeszültség-védelemmel kapcsolatban

2020. november 9. |  32 559
46 1 4.66 (41)

A túlfeszültség-védelem témaköre egyfajta állatorvosi ló, amin jól tanulmányozható a biztonságtechnika összes olyan problémája, ami kétségbe vonja a védelmi intézkedések értelmét, indokoltságát, és ami akár összeesküvés-elméletek gyártásához is kellő alapot ad. Cikkünkben szemezgetünk a gyakran felvetődő kérdésekből és műszaki alapon törekszünk rövid választ adni ezekre.

Kruppa Attila

Építmények tetején tartózkodó személyek villámvédelme

2020. szeptember 14. |  2596
5 4.8 (5)

Az építmények tetején tartózkodó személyek villámvédelmének kérdését meglehetősen furcsán kezeli az MSZ EN 62305 szabvány. Ez a probléma eddig nagyrészt a mélyben szunnyadt, de az utóbbi időben megindult a felszín felé, számos vitás helyzetet eredményezve. Bár a téma az európai szabványosítás szintjén és a hazai szakbizottságokban is napirendre került, mindeddig nem született eredmény. Addig is, amíg a helyzet rendeződik, a témában a saját véleményemet osztom meg az olvasókkal.

Kruppa Attila

Mire jó a túlfeszültség-védelmi eszköz?

2020. augusztus 4. |  25 424
32 4.93 (30)

Micsoda kérdés, hát túlfeszültség-védelemre! – Azért az alábbiakban rögtön látni fogjuk, hogy ennyire nem egyszerű a válasz, ugyanis a „túlfeszültség” sokféle lehet, és az sem mindegy, hogy milyen a túlfeszültség-védelmi eszköz. A cikkben arra is rámutatunk, hogy nemcsak azért időszerű a kérdéssel foglalkoznunk, mert nyár van, hanem mert a kérdés gyakoribb felvetődése bizonyos mértékben összefügg a megújuló energiatermelés terjedésével is.

Kruppa Attila

Elektromosautó-töltők túlfeszültség-védelme

2020. június 12. |  1219
8 1 4.6 (5)

Az elmúlt években a környezettudatosság növekedése előtérbe helyezte a megújuló energiák használatát, és ennek részeként az e-mobilitást is. Az ezzel kapcsolatos villamos szakmán belüli párbeszéd természetesen arra koncentrál, hogy miként lehet ezt a technológiát a hálózati struktúrába integrálni, a teljesítményigényekre és egyéb sajátosságokra tekintettel. Jóllehet, a hálózatok üzemeltetői számára ezek a kulcsfontosságú kérdések, a felhasználók szempontrendszere ettől jelentősen eltér.

Kruppa Attila

Az új OTSZ néhány változása

2020. február 10. |  4438
17 1 4.69 (16)

2020. január 22-én hatályba lépett a módosított Országos Tűzvédelmi szabályzat, amely számos, a villamos szakmát érintő változást tartalmaz. Cikkünkben ezek közül tekintünk át néhányat, bemutatva, hogy a változtatások milyen gyakorlati problémák kezelését tűzték ki célul, és hogy milyen megfontolások állnak a módosítások hátterében.99 cikk. Lapozó: