Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Kruppa Attila

 9061 | |

Kruppa Attila cikkei

94 cikk. Lapozó:

Kruppa Attila

A nem norma szerinti villámvédelemhez használható anyagok és szerkezetek

2022. szeptember 15. |  586
4 5 (4)

A villámvédelem kettősségének megszüntetése évek óta napirenden van. Bár igazi áttörés nem történt a témában, a nem norma szerinti villámvédelem egységesített követelményrendszere, amely a villamos TvMI legújabb kiadásában jelent meg, jelentős lépést tesz ebbe az irányba azzal, hogy változtat a villámvédelmi berendezés kialakításához használható anyagokon és szerkezeteken. Ezek a változások szemmel látható hatással lesznek a villámvédelem gyakorlatára is.

Kruppa Attila

Változott a nem norma szerinti villámvédelem követelményrendszere

2022. június 7. |  870
4 5 (3)

A Villamos TvMI 5. kiadásában megjelent, június 13-ától pedig érvénybe lép a nem norma szerinti villámvédelem egységesített követelményrendszere. Cikkünkben áttekintjük, hogy mi indokolta az új szabályrendszer kidolgozását, és a gyakorlat szempontjából melyek a leghangsúlyosabb változások.

Kruppa Attila

Módosult az Országos Tűzvédelmi Szabályzat

2022. május 9. |  1516
3 4.67 (3)

A Magyar Közlöny 2022. évi 66. számában megjelent a belügyminiszter 8/2022. (IV. 14.) BM rendelete, amely módosítja az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet. Jogi értelemben tehát ugyanúgy, mint ahogy a 2019-es módosítást követően, továbbra is az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza majd az alapvető tűzvédelmi előírásokat, tehát a munkák során változatlanul erre kell majd hivatkozni. A módosítás a rendelet megjelenését követő 60. napon, június 13-án lép majd hatályba.

Kruppa Attila

Az érintési és lépésfeszültség elleni vedelemről

2022. február 7. |  1278
5 5 (5)

A norma szerinti villámvédelem kapcsán egyre többször találkozhatunk a veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védelem téves – vagy legalábbis megkérdőjelezhető – szabályértelmezésével. Cikkünkben megvizsgáljuk, hogy az MSZ EN 62305 szabvány mely hiányosságai adnak táptalajt ennek, és egyúttal megpróbálunk útmutatást adni a helyes értelmezéshez.

Kruppa Attila

Néhány gondolat a villámvédelmi biztonsági távolságról 3.

2021. november 8. |  433
1

A biztonsági távolsággal foglalkozó rövid cikksorozatunk utolsó részében arra a kérdésre keressük a választ, hogy az az eset, amikor a biztonsági távolságot a szabvány értelmében „nem kell figyelembe venni”, hogyan befolyásolja a villámvédelmi potenciálkiegyenlítés, a túlfeszültség-védelem, valamint az érintési és lépésfeszültség elleni védelem kialakítását.

Kruppa Attila

Néhány gondolat a villámvédelmi biztonsági távolságról 2.

2021. október 11. |  879
3 5 (3)

Az előző lapszámban megjelent cikk ismertette a biztonsági távolság számításának elméleti hátterét, és rámutatott arra, hogy a szabvány módszerével kiszámított értékeket fenntartással kell kezelnünk minden olyan esetben, amikor a villámáram levezetésében jelentős szerepet kapnak kiterjedt fémszerkezetek és lemezfelületek. Ebben a cikkben áttekintjük, hogy melyek azok az esetek, amikor a biztonsági távolságot „nem kell figyelembe venni”, és hogy ennek milyen gyakorlati következményei lehetnek az LPS kialakítására vonatkozóan.

Kruppa Attila

Néhány gondolat a villámvédelmi biztonsági távolságról 1.

2021. szeptember 14. |  849
12 5 (12)

A villámvédelmi rendszerrel (LPS-sel) rendelkező építmények villámvédelmének tervezése, kivitelezése és felülvizsgálata, sőt az építmények kisebb-nagyobb átalakítása során is visszatérő kérdés, hogy betartásra került-e a biztonsági távolság, és ha nem, akkor mi a teendő? Cikkünk első részében áttekintjük a kérdés elméleti hátterét annak érdekében, hogy megértsük, miért is vetődnek fel a gyakorlati problémák, és hogy hogyan kezelhetjük ezeket.

Kruppa Attila

Tűzálló kábelrendszerek tervezése és kivitelezése

2021. április 14. |  743
8 4.71 (7)

A tűzálló kábelrendszer létfontosságú eleme azoknak a tűzvédelmi rendszereknek, amelyek működtetéséhez – akár tápellátásuk részeként, akár kommunikáció céljából – vezetéken továbbított villamos energiára van szükség. Ennek ellenére jól tetten érhető a gyakorlatban, hogy a tervezés és a kivitelezés során egyre gyakrabban jelentkeznek olyan problémák, amelyek elkerülhetőek lennének, ha a szakemberek tudatában lennének e rendszerek fontosságának és létesítésük szabályainak.

Kruppa Attila

Kábelrendszerek elhelyezése menekülési útvonalakon

2021. február 7. |  1064
10 4.6 (10)

Cikkünk aktualitását az adja, hogy egyrészt a VL egy korábbi számában az MSZ HD 60364-4-42-t feldolgozó írás érintette a témát, másrészt pedig 2020. november 1-én megjelent az MSZ 13207 új kiadása, amely tartalmaz újdonságokat ezzel kapcsolatban is. Így érdemes áttekinteni, hogy a jelenleg érvényes jogi-műszaki szabályrendszer hogyan értelmezhető, és milyen hatással lehet a gyakorlatra.

Kruppa Attila

Kábeltartó-szerkezetek létesítésének néhány szempontja

2020. december 7. |  1989
11 2 4.7 (10)

Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a kábeltartó-szerkezetekre, mint a villamos és elektronikus rendszerek lényegtelen elemeire. Ez összefügg azzal, hogy még a villamos szakemberek jelentős része sem gondolja át, hogy a kábeltartó szerkezeteknek számos olyan funkciója van, amely talán kevéssé látványos, de ettől még fontos védelmi-biztonsági szerepet játszik.

Kruppa Attila

Tények és tévhitek a túlfeszültség-védelemmel kapcsolatban

2020. november 9. |  16 401
32 1 4.59 (27)

A túlfeszültség-védelem témaköre egyfajta állatorvosi ló, amin jól tanulmányozható a biztonságtechnika összes olyan problémája, ami kétségbe vonja a védelmi intézkedések értelmét, indokoltságát, és ami akár összeesküvés-elméletek gyártásához is kellő alapot ad. Cikkünkben szemezgetünk a gyakran felvetődő kérdésekből és műszaki alapon törekszünk rövid választ adni ezekre.

Kruppa Attila

Építmények tetején tartózkodó személyek villámvédelme

2020. szeptember 14. |  2179
5 4.8 (5)

Az építmények tetején tartózkodó személyek villámvédelmének kérdését meglehetősen furcsán kezeli az MSZ EN 62305 szabvány. Ez a probléma eddig nagyrészt a mélyben szunnyadt, de az utóbbi időben megindult a felszín felé, számos vitás helyzetet eredményezve. Bár a téma az európai szabványosítás szintjén és a hazai szakbizottságokban is napirendre került, mindeddig nem született eredmény. Addig is, amíg a helyzet rendeződik, a témában a saját véleményemet osztom meg az olvasókkal.

Kruppa Attila

Mire jó a túlfeszültség-védelmi eszköz?

2020. augusztus 4. |  11 009
28 4.92 (26)

Micsoda kérdés, hát túlfeszültség-védelemre! – Azért az alábbiakban rögtön látni fogjuk, hogy ennyire nem egyszerű a válasz, ugyanis a „túlfeszültség” sokféle lehet, és az sem mindegy, hogy milyen a túlfeszültség-védelmi eszköz. A cikkben arra is rámutatunk, hogy nemcsak azért időszerű a kérdéssel foglalkoznunk, mert nyár van, hanem mert a kérdés gyakoribb felvetődése bizonyos mértékben összefügg a megújuló energiatermelés terjedésével is.

Kruppa Attila

Elektromosautó-töltők túlfeszültség-védelme

2020. június 12. |  807
6 1 4.75 (4)

Az elmúlt években a környezettudatosság növekedése előtérbe helyezte a megújuló energiák használatát, és ennek részeként az e-mobilitást is. Az ezzel kapcsolatos villamos szakmán belüli párbeszéd természetesen arra koncentrál, hogy miként lehet ezt a technológiát a hálózati struktúrába integrálni, a teljesítményigényekre és egyéb sajátosságokra tekintettel. Jóllehet, a hálózatok üzemeltetői számára ezek a kulcsfontosságú kérdések, a felhasználók szempontrendszere ettől jelentősen eltér.

Kruppa Attila

Az új OTSZ néhány változása

2020. február 10. |  4061
16 1 4.69 (16)

2020. január 22-én hatályba lépett a módosított Országos Tűzvédelmi szabályzat, amely számos, a villamos szakmát érintő változást tartalmaz. Cikkünkben ezek közül tekintünk át néhányat, bemutatva, hogy a változtatások milyen gyakorlati problémák kezelését tűzték ki célul, és hogy milyen megfontolások állnak a módosítások hátterében.

Kruppa Attila

Új OTSZ – megújult villámvédelmi kockázatkezelő program

2020. január 10. |  3061

2020. január 22-től hatályba lép az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Bár az új jogszabály igazán jelentős változásokat nem tartalmaz, a változások lekövetése minden szakterületen, így a villámvédelemben is szükséges.

Kruppa Attila

Itt tartunk?

Egy építkezés tapasztalatai

2019. szeptember 17. |  1466
12 4.6 (10)

Régóta foglalkozom villámvédelemmel, és gyakran azt gondolom, hogy a szakemberek már jól ismerik a vonatkozó követelményeket, ezért indokolatlan újabb és újabb cikket írni a témában. Végül is – legyünk őszinték – a villámvédelem létesítése nem igazán bonyolult dolog, és nem kell ahhoz különleges képességekkel rendelkezni, hogy elfogadható eredmény szülessen. Úgy tűnik, tévedtem.

Kruppa Attila

Megjelent az új OTSZ

2019. július 30. |  10 763

A Magyar Közlöny 2019. július 26-i számában megjelent a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, amely a 2014. decemberi, jelenleg még hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatot módosítja. A belügyminiszteri rendelet csak a tételes változtatásokat tartalmazza, azaz nem egy egységes szerkezetű új OTSZ megjelentetéséről van szó.

Kruppa Attila

Gondolatok a nem norma szerinti villámvédelemről

2019. április 15. |  8060
13 4.88 (8)

A szakma érdeklődésének középpontjában általában az „új”, MSZ EN 62305 szabvánnyal fémjelzett „norma szerinti” villámvédelem áll. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a régi, MSZ 274 szabványhoz kötődő „nem norma szerinti” villámvédelem régóta változatlan, a szakemberek által jól ismert, és ezért nemcsak hogy nem lehet róla mit mondani, de nem is kell vele foglalkozni. Ha így gondoljuk, valószínűleg tévedünk.

Kruppa Attila

Elszigetelt villámvédelem létesítése és felülvizsgálata

2018. november 17. |  3988
4 1 4 (2)

Egyre gyakrabban találkozhatunk olyan elszigetelt villámvédelmi rendszerrel, amelyet speciális szigetelt vezeték felhasználásával alakítanak ki. E rendszerek létesítésének és felülvizsgálatának meglehetősen összetett és első pillantásra talán furcsa szabályai vannak – cikkünkben ezeket tekintjük át röviden, bemutatva a szabályrendszer hátterében meghúzódó fizikai jelenségeket, és azt is, hogy e műszaki megoldás hogyan hat a gyakorlatra.

94 cikk. Lapozó: