Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Elektromágneses összeférhetőség

| |  1163 |

Elektromágneses összeférhetőség

A Magyar Szabványügyi Testület a közelmúltban újabb két EMC-szabvány magyar nyelvű változatát tette közzé az MSZ EN IEC 61000 szabványsorozatból.

MSZ EN IEC 61000-3-2:2019 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018).

Ez a dokumentum a közcélú fogyasztói hálózatba injektált harmonikus áramok határértékeivel foglalkozik, a bemenőáramok harmonikus összetevőinek határértékeit írja elő, amelyeket meghatározott feltételek mellett a vizsgált berendezések hozhatnak létre.

Az MSZ EN IEC 61000 szabványsorozat e része a közcélú, kisfeszültségű fogyasztói hálózatokhoz kapcsolódó, fázisonként legfeljebb 16 A névleges bemenőáramú villamos és elektronikus berendezésekre alkalmazható, és a fázisonként legfeljebb 16 A névleges bemenőáramú, nem professzionális ívhegesztő berendezésekre is vonatkozik. (Az MSZ EN 60974-1 szerinti professzionális ívhegesztő berendezéseket ez a szabvány nem tárgyalja, ezekre az MSZ EN 61000-3-12-ben szereplő létesítési megkötések vonatkozhatnak.)

Ez a kiadás a következő fontosabb műszaki változtatásokat tartalmazza az előző kiadáshoz képest:

 1. ) a legfeljebb 25 W névleges teljesítményű világítási berendezések zavarkibocsátási határértékeinek korszerűsítése az új típusú világítási berendezések figyelembevétele céljából;
 2. ) az 5 W-os küszöbérték bevezetése, amely alatt egyetlen világítási berendezésre sem vonatkoznak zavarkibocsátási határértékek;
 3. ) a nem izzólámpák fényszabályozóira vonatkozó követelmények módosítása;
 4. ) a tápvezetéken keresztül megvalósított digitális adatátvitellel működő szabályozókészülékek vizsgálati feltételeinek megadása;
 5. ) a referencialámpák és a referenciaelőtétek alkalmazásának megszüntetése a világítási berendezések vizsgálatai során;
 6. ) a világítási berendezések szakkifejezéseinek egyszerűsítése és pontosítása;
 7. ) a színpadi világítás és a stúdiók professzionális lámpatesteinek besorolása az A osztályba;
 8. ) a vészvilágítási berendezések osztályozásának pontosítása;
 9. ) az egyetlen, legfeljebb 2 W hatásos bemenőteljesítményű szabályozómodult tartalmazó világítási berendezések pontosítása;
 10. ) a televízió-vevőkészülékek vizsgálati feltételeinek korszerűsítése;
 11. ) az indukciós főzőlapok vizsgálati feltételeinek korszerűsítése, figyelembe véve az egyéb típusú főzőkészülékeket is;
 12. ) az MSZ EN 61000-3-12-vel való összhang megteremtése céljából az MSZ EN 61000-3-2 alkalmazási területéhez tartozó legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések megváltoztatása legfeljebb 16 A névleges bemenőáramú berendezésekre.

MSZ EN IEC 61000-3-11:2020 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2017).

Az MSZ EN IEC 61000 szabványsorozat e része a berendezések által a kisfeszültségű közcélú fogyasztói hálózatot befolyásoló feszültségváltozások, feszültségingadozások és villogás (flicker) határértékeivel foglalkozik, a meghatározott feltételek mellett vizsgált berendezések által létrehozott feszültségváltozások határértékeit írja elő, és elsősorban a 220 V – 250 V fázisfeszültségű, 50 Hz-es kisfeszültségű közcélú fogyasztói hálózatokhoz adott feltételek szerinti csatlakozásra szánt, 16 A-nél nagyobb, de 75 A-t meg nem haladó bemenőáramú villamos és elektronikus berendezésekre alkalmazható.

Ez a szabvány alkalmazható továbbá azokra, az MSZ EN 61000-3-3 alkalmazási területéhez tartozó berendezésekre is, amelyek nem teljesítik a határértékeket a Zref vonatkoztatási impedanciával való vizsgálat vagy kiértékelés során, és emiatt csak adott feltételek szerint csatlakoztathatók.

A legfőbb műszaki változtatás az előző kiadáshoz képest az új A melléklet beillesztése, amely az MSZ EN 61000-3-11 korlátait és hatékonyságát magyarázza a hasonló berendezések több példányának a táphálózatra, ugyanazon a helyen történő csatlakoztatásakor.

Összeállította: Nagy Gábor

Szabványok

Kapcsolódó