Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Minden, amit tudni kell a vissza nem térítendő napelem-támogatásról

| |  5138 |

Minden, amit tudni kell a vissza nem térítendő napelem-támogatásról

Október 18-án jelent meg a pályázati felhívás az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre.

A lakossági uniós napelempályázat lebonyolítására létrehozott kormányzati oldalon közzétételre került a kiírás, amelynek értelmében két célra lehet 2,9 millió forinttól 11,3 millió forintig terjedően 100%-os támogatást igényelni.

Az RRF- 6.2.1 Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

  • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése
  • Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia-tároló beépítése és nyílászárócseréje.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100%, az elnyerhető támogatás a napelem tetőre szerelésekor legfeljebb bruttó 2 900 000 forint lehet, a komplexebb cél esetén legfeljebb bruttó 11 300 000 Ft. Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik. A támogatásban várhatóan 34 920 család részesül, és ebből a komplex fejlesztési célra várhatóan 11 600 család kap majd pénzt. Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani.

Ki pályázhat?

Aki az adott ingatlanban tulajdonnal vagy résztulajdonnal rendelkezik. Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog nem elegendő. A napelempályázat magánszemélyeknek szól, így nagykorú természetes személyek egyike adhat be kérelmet, de ehhez van egy jövedelmi korlát is. Csak akkor adhat be kérelmet, ha az ingatlanban tulajdonnal vagy résztulajdonnal rendelkező személy vagy személyek 2020. évi adóbevallásban szereplő együttes jövedelme egy főre vetítve nem haladja meg a 4,85 millió forintot. Fontos, tehát, hogy a tulajdonosokat kell figyelembe venni (alapesetben a 2021. augusztus 30-i állapot szerinti tulajdonosokat, de ha ahhoz képest van változás, akkor a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosokat), és így az állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel oda bejelentettek számával nem kell számolni az egy főre jutó jövedelemnél. A jövedelemkorlát során figyelembe vehető körülmények között ki kell emelni, hogy a nyugdíj is jövedelemnek minősül. Akinek 2020-ban nem volt jövedelme, nem szerepeltethető a képletben a nevezőben.

Az egy főre eső jövedelem számításánál a katás és kivás vállalkozóknál a vállalkozásból származó jövedelmet is figyelembe kell venni.

Az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött gyermekek száma szerint plusz pontszámok kaphatók. Ha nincs gyermek: 1 pont, 1 gyermek esetében: 2 pont, 2 gyermek esetében: 3 pont, 3 vagy több gyermek esetében: 4 pont.

Számít az is, hogy hol található az országban a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan. Ha nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont, ha kedvezményezett járás: 2 pont, ha fejlesztendő járásnak minősül a térség adottságai alapján: 3 pont.

Az uniós helyreállítási alapból származó pénzből elsősorban a fokozottan rászoruló, csekély önerővel rendelkező, nehéz sorsú régióbeli ingatlantulajdonos családok kapjanak 100%-nyi vissza nem térítendő támogatással 2,9-11,3 millió forintot, ne pedig azok, akik egyébként is meg tudnák oldani az energetikai korszerűsítést, vagy annak egy részét. 

Ki nem kaphat támogatást?

Fontos megjegyezni, hogy nem jogosult pályázatot benyújtani az, aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson. Ilyennek minősül minden olyan tevékenység, mely arra irányul, hogy – valamely jelenleg fenn nem álló tulajdonság megváltoztatása eredményeképpen – a pályázó, valamely tulajdonos, vagy a beruházással érintett ingatlan kizárólag a pályázatbenyújtás érdekében feleljen meg a felhívásban rögzített jogosultsági feltételeknek. Például az adott személy kizárólag azért részesül (például ajándékozással) tulajdoni hányadban a megvalósítással érintett ingatlanban, hogy az igénylő megfeleljen a jövedelmi korlátnak.

A pályázatban érintett épületek

A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott:

  1. családi házra,
  2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére;
  3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra nyújtható be támogatási igény.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására. Részben, egészében gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlan korszerűsítése vonatkozásában jelen pályázat keretén belül támogatás nem igényelhető. Kizárólag olyan ingatlan korszerűsítése vonatkozásában igényelhető támogatás, mely ingatlan annak tulajdoni lapja alapján per- és igénymentes (például végrehajtási joggal nem terhelt).

Nem nyújtható támogatás

A távfűtéssel ellátott lakóingatlanra fűtéskorszerűsítési célból (vagyis csak napelemes rendszer telepítésére benyújtható támogatási igény), illetve távhőszolgáltatásról történő leválásra. Teljes társasház korszerűsítésére (társasház esetében a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására). A pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz. Itt fontos kiemelni, hogy a támogatott munkálatokhoz kapcsolódó anyagok, berendezések megvásárlása a beruházás megkezdésének minősül!

Szintén nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig), vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére.

Nem igényelhető támogatás ugyanazokra a munkákra, melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel (elszámolható munkákkal) azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás-átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg.

Ugyancsak nem nyújtható támogatás azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek. Ha tehát a nyílászárók összfelület szerinti legalább korszerűnek minősül, akkor nem nyújtható támogatás. Fontos azonban, hogy ha kevesebb, mint fele minősül korszerűnek, akkor a komplex, fűtéskorszerűsítést is tartalmazó, második beruházási cél kapcsán a korszerűtlen nyílászárók kicserélésére is lehet támogatást kérni.

Talajra nem, melléképületre lehet

Nem igényelhető a támogatás a hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítésére, illetve talajra telepített napelemrendszer kialakítása kapcsán. A napelempanelek mindazon épület tetőszerkezetére felhelyezhetők, az épületek funkciójától függetlenül, amelyek a pályázat által érintett ingatlan szerinti helyrajzi szám alatti földterületen találhatók, társasház esetén pedig a társasház épületének tetejére történhet az elhelyezés.

A mikulás hozza

A pályázat december 6-tól nyílik meg Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyékben. A második ütem december 13-án nyílik, ebben szerepel Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye, december 20-án indul Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg a végére marad Budapest és Pest megye, az itt élőknek december 27-én nyílik az ablak. A pályázat nyitási ideje minden egyes hullámban délután 5 óra.

Mekkora lehet a napelemes rendszer?

A támogatásban kizárólag olyan tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó rendszer létesítése részesülhet, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et. A napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység tárolókapacitásának maximuma 14 kWh.

A meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítése esetén 12 kW fűtési teljesítmény. Ebbe beleértik a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését. Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére. 

Milyen fűtéskorszerűsítés valósítható meg?

A fűtéskorszerűsítés pontja egyéb szabványos technológián alapuló (pl. víz-víz, föld-víz) hőszivattyús-, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével is megvalósítható. Ezen megoldások kizárólag abban az esetben támogathatók, amennyiben azok beruházási költsége és működési hatékonysága bizonyíthatóan nem kedvezőtlenebb a levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyús rendszertől. Ennek alátámasztásához részletes kivitelezői számítás, illetve műszaki indoklás benyújtása szükséges.

Mennyi idő van az engedélyeztetésére?

A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított, fázisbővítés nélküli beruházásoknál 6 hónapon, fázisbővítéssel járó beruházásoknál 12 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál. A pályázat benyújtását követően a pályázat tartalmi elemeinek indokolatlan változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

1 kWp napelemrendszer kiépítésének maximálisan engedélyezett, elszámolható költsége 485 ezer 645 forint. Az olyan fejlesztések, mint az 1-ről 3 fázisra bővítés, vagy az amper növelése és villanyszerelés engedélyezett maximális elszámolható összege 96 ezer 400 forint. A részletes kiírás rengeteg egyéb tétel pontos elszámolható maximális összegét is tartalmazza.

A pályázat szabályrendszere kifjezetten összetett, számos műszaki-technológiai kérdést tartalmaz, ami érdemes alaposan átololvasni. A jogosultsági kérdések eldöntése szintén a pályázat átfogó taulmányozását igénylik. A pályázati felhívás, annak mellélkletei,  kivitelezői lista megtalálható az alábbi linken. 

Napelempályázat

NapelemNapelemes pályázatNapenergia

Kapcsolódó