Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Kivitelezői regisztráció a napelemes pályázatra

| |  2182 |

Kivitelezői regisztráció a napelemes pályázatra

A RRF-6-2-2 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” elnevezésű pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására.

A regisztrációs felhívásra azon kivitelezők nyújthatnak be regisztrációra irányuló kérelmet, akik fel kívánnak kerülni az RRF-6.2.1 kódjelű pályázat kivitelezői listájára.

Az összesen 201 624 116 436 forint támogatási kerettel rendelkező, lakossági pályázóknak szóló napelemes pályázat lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre.

A felhívásra jelentkező magánszemélyek két műszaki megvalósítási csomag közül egyre nyújthatnak be támogatási kérelmet. A tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezőkkel teljesíthetők. A regisztrációs felhívás célja a regisztrált kivitelezői lista összeállítása.

1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése

 1. tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás lefedését célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;
 2. a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység.

2. Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia-tároló beépítése és nyílászáró cseréje

 1. tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;
 2. napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése;
 3. a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony levegő-levegő, vagy levegővíz hőszivattyú beépítésével (beleértve a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését);
 4. fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;
 5. energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;
 6. a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 7. használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával;
 8. a hatályos jogszabályok és releváns előírások szerinti megvalósulási dokumentáció elkészítése, műszaki vezetői nyilatkozatok megtétele.

Kivitelezői lista

A Regisztrációs felhívás célja a kivitelezői lista biztosítása a lakosság számára. A felhívás keretében azon szervezet nyújthat be regisztrációs kérelmet, amely egyidejűleg megfelel az alábbi jogosultsági feltételeknek:

 1. A regisztrációra jelentkező jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli vállalkozás, nonprofit gazdasági társaság vagy egyéb gazdasági szervezet.
 2. A regisztráló kivitelező által elkészített, a regisztrációhoz kapcsolódó nyilatkozat hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került.
 3. A vállalkozás rendelkezik legalább 1 lezárt teljes (12 hónapos) üzleti évvel.
 4. A vállalkozás (bármilyen jogviszony formájában) rendelkezzen:

1) napelemes rendszer telepítése esetén:

 • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy MV-ÉV-R (építményvillamossági szakterületért vagy építményvillamossági rész-szakterületért felelős műszaki vezetés) jogosultságú VAGY
 • ME-V (építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) jogosultságú VAGY
 • munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő megfelelő OKJ végzettséggel rendelkező villanyszerelő és/vagy villamos biztonsági felülvizsgáló szakemberrel,

2) fűtéskorszerűsítés esetén:

 • MV-ÉV vagy MV-ÉV-R (építményvillamossági szakterületért vagy építményvillamossági rész-szakterületért felelős műszaki vezetés) jogosultságú, VAGY
 • munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő OKJ végzettséggel rendelkező villanyszerelő és/vagy villamos biztonsági felülvizsgáló szakemberrel, VAGY
 • MV-ÉG vagy MV-ÉG-R (építménygépészeti szakterület vagy építménygépészeti szakterület részszakterülete felelős műszaki vezetés) jogosultságú, VAGY
 • munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő klíma- és hőszivattyú berendezést szerelő képzést sikeresen elvégzett vagy F-gáz képesítéssel rendelkező szakemberrel,

3) energetikai tanúsítás elvégzése esetén pedig TÉ (energetikai tanúsító) jogosultságú szakemberrel.

További feltételek:

 • A vállalkozással szemben nem lehet folyamatban felszámolási- vagy csődeljárás.
 • A vállalkozás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.
 • A regisztráló kivitelező képviseletére jogosult személy eredeti, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldánya benyújtása került, tartalma megfelelő.
 • Amennyiben a regisztráló kivitelező képviseletére jogosult személy más személyt bíz meg a pályázati rendszerben történő közreműködéssel, abban az esetben a kapcsolódó meghatalmazás benyújtása került, tartalma megfelelő.

Regisztrációs felhívás

Kivitelezői lista

PálYázati felhívás

Pályázati Felhívás mellékletei itt érhetőek el.

NapelemNapelemes pályázat

Kapcsolódó