Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Energetikai auditorok és szakreferensek frissített listája

| |  324 |

Energetikai auditorok és szakreferensek frissített listája

A MEKH naprakész nyilvántartásában 167 energetikai auditor és 70 energetikai auditáló szervezet, illetve 274 energetikai szakreferens és 128 energetikai szakreferens szervezet szerepel.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hatósági feladata az energetikai auditorok és szakreferensek névjegyzékének vezetése. A nyilvántartás a cégek számára nyújt segítséget a kötelező energetikai audithoz szükséges szakértők és a szakreferensek megtalálásában.

Az energiahatékonyságról szóló törvény a nagyvállalatok számára négyévente energetikai auditálási kötelezettséget ír elő. Az energetikai audit egy olyan komplex vizsgálat, amely az épületek, a folyamatok és a szállítás veszteségeit tárja fel, és javaslatot tesz a rendszerek energiafogyasztásának csökkentésére.

Az energetikai auditnak a vizsgált rendszer energiafogyasztásával kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető adatokra kell épülnie, valamint ki kell terjednie az épületek, ipari folyamatok és létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára.

A hatályos jogszabályok értelmében energetikai auditálásra kötelezett nagyvállalatoknak az energiafogyasztásuk mértékétől függően energetikai szakreferenst is alkalmazniuk kell. Az energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző három évben az éves végsőenergia-felhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy a 100 000 m3 földgázt, vagy a 3400 GJ hőmennyiséget.

A szakreferens többek között figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználását, az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását, részt vesz az alkalmazottak szemléletformálásában és a rendszeres auditálás lefolytatásában. Feladata az is, hogy javaslatokat tegyen energiahatékonyságot növelő fejlesztésekre, és gondoskodjon az energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról.

A Hivatal engedélye alapján energetikai auditálási, illetve energetikai szakreferensi tevékenységet természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet folytathat. Az engedély határozatlan időre szól, a kérelem letölthető a Hivatal energiahatékonysági honlapjáról.

A MEKH részt vesz az auditorok és szakreferensek szakmai képzésében: felügyeli a továbbképzésért felelős szervezet tevékenységét, jóváhagyja a továbbképzés tananyagát, valamint elfogadja a szakmai vizsga tartalmára vonatkozó szabályzatot. Az auditorok és szakreferensek számára a Hivatal rendszeres szakmai workshopok keretében nyújt tájékoztatást a hatósági és jogalkotási munka aktualitásairól.

Az energetikai auditálással és a szakreferensekkel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések, valamint az auditorok és szakreferensek legfrissebb névjegyzéke a MEKH energiahatékonysági honlapján érhető el.

EnergetikaMEKH rendelet

Kapcsolódó