Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

A legtökéletesebb fűtési mód a villanyos fűtés

| |  3249 |

A legtökéletesebb fűtési mód a villanyos fűtés

A Gazdasági Mérnök című lap cikksorozatban tekintette át a különböző fűtési módokat. Mikor az elektromos fűtés tárgyalásához értek azt egyszerűen a legtökéletesebb jelzővel illették. Persze érveket is felsorakoztattak a technológia mellett…

„Elértünk a legmodernebb s mondjuk ki, a legtökéletesebb és legszebb fűtésrendszerhez, a hol a fűtőanyag a villamosság. E rendszernél ki van zárva minden veszély, a vezetékek a falat nem rongálják meg, csőrepedés vagy afféle veszélyes baj nem léphet fel s hogy mindezek daczára el nincs terjedve, oka ennek az, hogy a városok villanyos berendezése még nincs annyira kifejlődve, mikép a villanyos erőt a tüzeléshez elég olcsón szolgáltathatnak. Annyi azonban áll, hogy középületek, szinházak, kórházak stb. fűtésére már ma is a villamosságot kellene használnunk.

A fűtés elve azon alapszik, hogy a vezetéket bárhol ha megszakitjuk s rossz villamvezető anyagot közbe igtatunk, a villamosság energiája hővé változik. Ezt fémlapon szokták előállitani, melyek arra szolgáló izoláló compositiókkal vonatnak be, az egész rajta levő vezetékkel együtt, ugy hogy csakis a vezeték felvételére szolgáló két sarok látszik ki. Ez a lap képezi aztán a fűtő testet, melyet különböző kályharendszerbe lehet elhelyezni s levegő czirkulatióval vagy a nélkül lehet használni.

E fűtés konyhában is alkalmatos és kiválóan tiszta, ugy Németországban, mint Angliában számtalan alaku létezik villamos fűtésre, a mi 34. ábránk a Cromton & Comp. angol czég által gyártott takarék-tűzhelyet mutatja, melyben A-nál van a fűtőtest elhelyezve, felette vannak a lyukkal ellátott pléhlapok, melyekre a fazekakat és a lábasokat tehetik. Egyszerű ily fűtólapokat is szerkesztenek igen diszes kivitelben s csaknem oly benyomást tesznek reánk, mint egy elegáns kályha ellenző s radiator név alatt ismeretesek, a 35. ábra a Crompton-Dowsing czég által készittetett mutatja, mely külön magyarázatra nem szorul. A villamosság a jövő fűtése, minthogy a világitás terén is kiszorit minden egyéb concurrens anyagot és elterjedése csakis rövid idő kérdése; az tagadhatatlan, hogy a mint a vállalatok olcsó villamosság vezetésére lesznek képesek, mindenki iparkodni fog ezt alkalmazni és nem kétkedünk benne, hogy minden egyéb eddig létező fűtés-rendszert tökéletesen megdönt.”

Bízunk benne, hogy az idézett cikk nyelvezete és annak tartalma is egyértelművé tette az olvasó számára, hogy egy igen régen született anyagról van szó. A cikk 1898-ban íródott és a Gazdasági Mérnök című lapban jelent meg.

Gazdasági Mérnök – Gazdasági és Műszaki Hetilap

A lapot 1877-ben indították „földöntözés, csatornázás és folyószabályozás, valamint a mezőgazdasági gépészet és építészet köréből” vett tematikával. Ehhez csatlakozott az 1881-ben alapított Műszaki Hetilap, amely „a mű- és középitészet, az út-, vasút-, híd- és vízépítés, valamint a gépészet és gyáripar, s az épitő- és műipar köréből” közölt írásokat. Az egyesített folyóirat azután Gazdasági Mérnök – Gazdasági és Műszaki Hetilap címen 1918-ig szolgálta a gazdaság csaknem valamennyi ágában tevékenykedő szakemberek, mérnökök, egyszerű érdeklődők legszélesebb körének információs igényeit.

121 év távlatából már tudjuk, hogy az elektromos fűtési megoldások cikkben vizionált jelentős térnyerése egyáltalán nem következett be. Viszont a megújuló energiaforrásokból való áramtermelés elterjedése, a károsanyag-kibocsátás és a klímaváltozás generálta politikai és társadalmi szemléletváltozás nyomán a fosszilis energiahordozók térvesztése és a modern, hőszivattyús technológiák rohamos terjedése kapcsán mindenképpen beszélhetünk egy felfutóban lévő elektromos fűtési trendről.

Elektromos fűtésÉrdekesség

Kapcsolódó