Villanyszerelők Lapja

Beszámoló a MEE 60. Vándorgyűléséről

| |  1842 | |

Az alábbi tartalom archív, 7 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

2013. szeptember 11-13. között immáron 60. alkalommal került megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület éves nagy rendezvénye, amelyre ezúttal Mátraházán került sor.„Energia-Fordulat?”A téma aktualitása nagy érdeklődést váltott ki a szakembere...

2013. szeptember 11-13. között immáron 60. alkalommal került megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület éves nagy rendezvénye, amelyre ezúttal Mátraházán került sor.

„Energia-Fordulat?”

A téma aktualitása nagy érdeklődést váltott ki a szakemberek körében, amit jól jelez a rendezvényen résztvevő mintegy 600 szakember, valamint a kapcsolódó szakterületekről érkező, a vándorgyűlést kísérő kiállításon bemutatkozó 47 cég jelentős száma. Külön öröm volt az, hogy új kiállítók is bemutatkoztak, valamint határon túlról érkező résztvevők száma is növekedett.
A három napos konferencia előadói nemcsak hazai, hanem külföldi elismert szakemberek voltak, akik előadásaikkal több oldalról is megvilágították a jelenlegi és a várható helyzetet, valamint jövőbeli feladatokat is megjelöltek.

A Vándorgyűlés zárszavaként Béres József, a MEE elnöke, Haddad Richárd, MEE főtitkár, Dr. Varjú György professzor és Kovács András a Szervezési Bizottság elnöke egy állásfoglalást fogalmazott meg, amely summázza az elhangzott 70 előadás, valamint a három napos eszmecsere tapasztalatait.

Állásfoglalás

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 60. Vándorgyűlése a FENNTARTHATÓSÁG - ELLÁTÁSBIZTONSÁG – VERSENYKÉPESSÉG – hármas követelménye fényében célkeresztbe állította azokat a legfontosabb trendeket, amelyek döntően befolyásolják a következő évek, évtizedek magyar energetikáját. Hazai és külföldi előadók, a villamos energia ipar különböző területeinek meghatározó vezetői és szakértői vázolták fel a legfontosabb európai és hazai változási trendeket és vitatták meg az ezekből származó feladatokat.

A legfontosabb trendeket és teendőket 3 kiemelt témakörre foglalta össze az Egyesület: 
- Villamosenergia-termelés
- Villamos energia átviteli és elosztó hálózatok
- Tudatos fogyasztók

A villamos energia rendszer vizsgálatánál alapvetően fontos annak ismerete, hogy az összekapcsolt európai villamos energia rendszerek miatt nem elegendő a hazai fejlesztésekre koncentrálni, hanem figyelembe kell venni a határainkon túli fejlesztéseket, aktuális trendeket is. Az európai trendek jelentős hatást gyakorolnak a villamos energia rendszer stabilitására és a szolgáltatások minőségére és a fogyasztói árakra is. 2020-ra az egyesített európai villamos energia rendszerben jelentősen megnő az időjárásfüggő villamos energiatermelők (nap, szél) részaránya. Lesz olyan ország ahol a beépített megújuló energiatermelő kapacitás meghaladja majd a hagyományos erőművek teljesítményét. A környező országokban már a közelmúltban is jelentkeztek előre nem várt hatások, amelyek később megjelenhetnek a hazai villamosenergia-ellátásban is, kedvezőtlenül befolyásolva annak biztonságát.

Az európai trendek ismeretében a hazai villamos energia rendszer működését meghatározó szereplőinek, a hatóságoknak, a rendszerirányítónak, valamint az elosztói és termelői engedélyeseknek időben meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. A felkészülés alapvetően fontos a társadalom azon elvárása szempontjából, hogy a villamos energia rendszer rövid és hosszú távon is hatékony fejlesztésekkel biztosítsa az elfogadható áron történő villamos energiaszolgáltatást, a hálózati rendszerek stabilitását, elvárt minőségét.

A környezetvédelmi célok elérése érdekében hazánkban is ösztönözni kell a megújuló forrásra épülő energiatermelést, de nem szabad megfeledkezni a stabilitást biztosító hagyományos erőműpark megújításáról sem.A napelemek hasznosítása az utóbbi időben világszerte intenzív fejlődésnek indult, míg a hazai beépített napelem kapacitás mértéke viszont rendkívül alacsony. A számított hazai elméleti potenciál jelentős növekedést tesz lehetővé, ezért indokolt az okos hálózati és okos mérési technológiák felhasználásával egy elosztott naperőműves pilot projekt létrehozása a megfelelő pénzügyi támogatások biztosításával.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület elosztott, naperőműves termelésre és hozzákapcsolt aktív fogyasztói rendszerre épülő minta projekt megvalósítása mellett foglal állást. A projektben résztvevő fogyasztókhoz napelemeket és okos méréseket kell telepíteni, majd ezt követően akkumulátoros tárolókkal, ill. később elektromos autókkal és ezek töltőállomásaival lehet kiegészíteni a rendszert.

A támogatások forrásaként szóba jönnek egyrészt az energia hatékonyságot szolgáló állami források, másrészt uniós támogatások, mint pl. a jó kormányzás az energiahatékonyság területén az Európai Unió által támogatott a köz- és műemléképületek energiahatékonyságát fejlesztő GovernEE projekt.

Az egyesület által javasolt naperőműves aktív fogyasztói minta projekt a társadalom számára az alábbi előnyökkel jár:
- Referencia adatokat szolgáltat hasonló projektek megvalósításához.
- A megújuló energia értékesítéséből adódó bevétel a létesítésnek helyet adó a közintézményeknél jelentkezik, és ezzel a létesítéskor nyújtott támogatás megtérülését eredményezi, és a közjót szolgálja.
- Hozzájárul a hazai foglalkoztatottsághoz, amennyiben – elsősorban a KKV-k részére – munkalehetőségeket teremt a tervezés, gyártás, kivitelezés és karbantartás területein, ami az okos hálózatok megvalósításának deklarált társadalmi célja.

A 60. Vándorgyűlés előadásai rávilágítottak arra is, hogy a magyarországi fogyasztók nem eléggé tájékozottak a villamos energia rendszerről és a hatékony energia felhasználás lehetőségeiről. Érezhető, hogy az egyén környezettudatossága még alacsony, de erősen motivált a költségcsökkentésben.

A hazai közvélemény kutatások megmutatták, hogy az átlagember a terjedőben lévő okos mérési (Smart Metering) technológiákat drágának és bonyolultnak gondolja, vagy egyáltalán nem ismeri.

Magyarországon évtizedekkel ezelőtt kiépült a vezérelt ellátás rendszere, amely „éjszakai” árammal látja el a bojlereket és a hőtárolós kályhákat. E rendszer már a lakosság körében széles körűen elfogadott és hozzájárul az energiaelosztás hatékonyságához valamint az energiaköltségek csökkentéséhez. A már meglévő vezérlési rendszer tapasztalatainak integrálása a jövőbeni okos hálózati rendszerek megvalósításába komoly hatékonysági potenciált jelent.

A 113 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület, mint országos lefedettségű társadalmi szervezet alapvető feladatának tekinti a társadalom energiatudatos szemléletmódjának megteremtését. Az egyesület tagjaira, valamint a társadalmi és oktatási intézményekkel fenntartott kapcsolataira támaszkodva segíti a családok és a vállalkozások energia- és környezettudatos szemléletének kialakítását, az új innovatív megoldásokban rejlő lehetőségek megismerését.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület elkötelezett abban, hogy szakmai tudásbázisára támaszkodva segítse a döntéshozókat az okos technológiák bevezetéséhez szükséges, műszakilag és gazdaságilag jól megalapozott döntések meghozatalában.