Villanyszerelők Lapja

Villanyszerelők Lapja 2011. december

Karácsonyi nyereményjáték! - KÉRDÉSEK

2011. december 13. | netadmin |  2293

Barátaink a bankok?

2011. december 14. | netadmin |  5753

Termékhamisítás

2011. december 14. | netadmin |  6637

Egy sokkoló történet

2011. december 14. | Mattiassich Péter |  16 316
2 5 (1)

Megbízás 2005-ben, a K.-i Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának Vagyonvédelmi Alosztálya megbízott a Cs. A. által elkövetett, fegyveres rablás bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatti eljárásában használt elektromos sokkoló készülék igazságügyi szakértői kivizsgálásának elvégzésével. A kirendelő végzésben foglaltak szerint az igazságügyi szakértőnek az alábbi kérdésekre kellett választ adni. ■ 1. A szakértő nyilatkozzon arról, hogy a vizsgálatra küldött egybeszerelt készülék történetesen minek minősül, azaz ún. sokko- lónak tekinthető-e? 1. 1. A vizsgálatra küldött, egybeszerelt készülék típusa, gyártmánya és paraméterei? ■ 2. A készülék milyen „áramforrással” működtethető, illetve abban milyen áramforrás található? ■ 3. A vizsgálatkor a készülék üzemképes állapotba hozható-e? 3. 1. Ha nem, akkor ennek mi az oka? ■ 4. A szakértő a mérést követően nyilatkozzon arról, hogy a készülék működtetésekor mekkora feszültségű, áramerősségű energiát bocsát ki? ■ 5. A működésbe hozott készülék emberi testtel való érintése esetén milyen élettani hatás kiváltására alkalmas? ■ 6. Nyilatkozzon arról, hogy a készülék 6 évre visszamenőleg törvényesen beszerezhető-e, vásárolható-e? ■ 7. Nyilatkozzon arról, hogy tartása engedélyhez kötött-e, különös tekintettel magánszemélyekre. ■ 8. A szakértő egyéb megállapításai, észrevételei, megjegyzései. A vizsgálat tárgya 1 db SHKL feliratú elektromos készülék, egyik végén két fémtüskével. A vizsgált eszköz képe az 7. sz. fotón látható. ■ A bűncselekmény elkövetésének összefoglalása A rendelkezésre álló adatok szerint Cs. A. megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 200X. május XX-én, az esti órákban egy apartmanház tulajdonosát egy flóbertpisztollyal és egy elektromos sokkolóval fenyegetve 10 millió Ft átadására próbálta kényszeríteni. ■ Szakértői feladat folyamata A feltett kérdések pontos megválaszolásához szükséges volt a témával kapcsolatos tevékenységeket végző, az alább felsorolt szakemberek közreműködését igénybe venni: ■ a hibafeltárás fizikai szakaszában érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, ■ az elektromos sokkoló vásárlásával kapcsolatban fegyver-szaküzletvezető, ■ az élettani hatásokkal kapcsolatban szívsebész szakorvos, egyetemi tanársegéd. A szakértői feladat összeállítása az alábbi dokumentumok, jogszabályok, vizsgálati anyagok és megbeszélések alapján történt: a rendelkezésemre bocsátott nyomozó hatósági vizsgálati anyag; a 2006. január 31-én, H. Gy. okl. villamos üzemmérnök, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, energetikai biztonságtechnika ipari szakértő segítségével elvégzett elektromos mérések és hibafeltárás tapasztalatainak kiértékelési eredményei, valamint a vizsgálat során készített fényképfelvételek; az O. fegyverszaküzlet tulajdonosától kapott tájékoztatás az elektromos sokkoló forgalmazásának előírásairól; Dr. H. I. egyetemi tanársegéd, szívsebész szakorvossal történt megbeszélésen elhangzottak arról, hogy az elektromos sokkoló készülék az emberi testtel való érintése esetén milyen élettani hatások kiváltására alkalmas; továbbá: a 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről és az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, Feor: 3154. Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele. 2006. január 31-én H. Gy. okl. villamos üzemmérnök segítségével elvégeztük a vizsgálatra küldött elektromos készülék (ún. elektromos sokkoló) megbontásos vizsgálatát. A tárgy a megbontása előtt sárga és fehér nyomógomb megnyomása esetén kizárólag zseblámpaként működött. A piros gomb nyomására nem kapcsolt semmit. Elektromos sokkolóként egyik nyomógombbal sem lehetett működtetni (5. sz. fotó). az elektromos sokkoló működési elvének ismertetése A 2 db, AA típusú, egyenáramú akkumulátor 4,96 V DC (egyen-) feszültsége képezi a rendszer tápfeszültségét, melyből oszcillátor állítja elő az energiatároló kondenzátor feszültségét, melyet egy tirisztor 0,1 másodperces periódusidővel a takarékkapcsolású transzformátor primer tekercsén keresztül kisüt. A szekunder tekercsben ~60 kV nagyságrendű feszültség indukálódik, mely 0,02 másodperc időtartamra kerül a rákötött szerkezetekre (jelen esetben a készülék pólusaira). A tárolt energia kb. 4,8 (max. 5) joule, mely élettanilag veszélytelen, csak kellemetlen áramütés éri a vezetéket megérintő személyt (6. sz. fotó). A nagyfeszültségű (~60 kV) csatlakozást a zseblámpa külső tüskeszerű érintkezőinek hüvelyébe kell dugni. A két érintkező csatlakozópontja egymástól elszigetelt kivitelű, ezért ha bekapcsoljuk az elektromos sokkolót, akkor a két tüskeszerű érintkező közt szikrakisülés indul meg (2. sz. fotó). Ha a szikrakisülés az elektromosságot a levegőnél jobban vezető anyag közelébe ér, mint pl. az ember bőre (kb. 3 cm), akkor azon keresztül zárul az áramkör, és megtörténik az áramütés (3. sz. fotó). A levegő átütési szilárdsága (távolsága) a szakirodalom szerint 21 000 volt/cm, tehát az elektromos sokkoló két tüskeszerű érintkezője közt (3, 4 cm) kb. ~60-70 000 V-os feszültségű, max. 10 milliamper áramerősségű, elektromos szikrakisülés jön létre.Ez a szikrakisülés az emberéletre nem veszélyes, ijedtséget okozó, erős áramütés jellegű, enyhe égető érzéssel járó, és az elsőfokú égéshez hasonló bőrpírt eredményez. Az élettani hatások a későbbiekben részletezve. A vizsgálat befejezése után üzemképtelen állapotba kötöttük az elektromos sokkoló csatlakozó vezetékeit. ■ Az elektromos sokkoló megbontásos vizsgálata A zseblámpára hasonlító elektromos készülék 19 cm hosszú és 4 cm átmérőjű. A zseblámpa burkolatát összetartó 4 db mini csavar eltávolítása után széthúztuk a zseblámpa-fejrészt az elemtartó részétől. Ekkor szétválasztható lett a lámpafej a takarékkapcsolású feszültségsokszorozó transzformátor csatlakozó vezetékeitől. Az energiatároló kondenzátor kihúzása után látható lett a készülék táplálását szolgáló 2 db, AA típusú (ceruzaelem méretű), sorba kapcsolt, egyenáramú akkumulátor, valamint a berendezés elektronikus vezérlő panelja (1. sz. fotó). A 2 db, AA típusú, sorba kapcsolt, tölthető egyenáramú akkumulátor csatlakozó vezetékein a kapocsfeszültség terhelés nélküli állapotában 5,05 V-ot mértünk. A fényforrás (zseblámpa) bekapcsolása után, terheléses állapotban, a csatlakozó vezetékein a kapocsfeszültség 4,968 V-ra csökkent. A zseblámpa áramfelvétele 0,4-0,5 A volt bekapcsolt állapotban. A 2 db, sorba kapcsolt, egyenáramú akkumulátor kapacitása min. 2x2000 mA. Ezután megvizsgáltuk, hogy az elektromos sokkoló miért nem működik. A vezetékcsatlakozásokat követve kiderült, hogy a berendezés elektronikus vezérlő panelján egy ismeretlen személy nem a megfelelő helyre forrasztotta az energiatároló kondenzátor csatlakozó vezetékét. Ennek a hibás bekötésnek köszönhetően nem lehetett az elektromos sokkolórészt működésbe hozni. A további vizsgálat idejére üzemképes állapotba kötöttük az elektromos sokkoló csatlakozó vezetékeit, és működés közben elvégeztük a további kérdések megválaszolá-sához szükséges méréseket. ■ Az elektromos sokkoló jelenlegi állapota A vizsgált bűnjel (elektromos sokkoló) a bűncselekmény időpontjában használt állapotban volt. Elektromos sokkolóként kizárólag elektromos átalakítás után lehetséges használni. Jelenlegi állapota emberi életre veszélytelen, kizárólag zseblámpaként működtethető. ■ A Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztálya által feltett kérdések megválaszolása A szakértő nyilatkozzon arról, hogy a vizsgálatra küldött egybeszerelt készülék történetesen minek minősül, azaz ún. sokkolónak tekinthető-e? Működését tekintve a vizsgálatra küldött, egybeszerelt készülék a vizsgálat előtti és a jelenlegi állapotában nem tekinthető elektromos sokkolónak. A fentiekben, az elektromos sokkoló megbontásos vizsgálata során részletesen kifejtetésre került a válasz indoklása. Ugyanakkor kisebb elektromos átalakítás után igenis lehetséges lenne elektromos sokkolóként használni, mint félelemkeltésre vagy kényszerítésre alkalmas eszközt, amely ugyanakkor az emberi életre veszélytelen hatású, de ezt a leendő sértett a támadás során előre nem tudhatja. A 2. sz. fotón látható, milyen szikra kibocsátására lenne képes a készülék üzemképes állapotában. A vizsgálatra küldött egybeszerelt készülék milyen típusú, milyen gyártmányú és milyen paraméterekkel rendelkezik? A vizsgálatra küldött egybeszerelt készülék típusa: „SHKL”, egyéb felirat a készülék külső burkolatán nem található. A gyártó azonosíthatatlan távol-keleti összeszerelő műhely, mivel a megbontott készülék energiatároló kondenzátorán távol-keleti feliratot találtunk (a 4. fotón szemléltetve). Áramerősség (mA) Hatás ■ 1,0 Áramérzet küszöbe ■ 1,5 Hangyamászásszerű bizsergés ■ 2,0 Kézzsibbadás ■ 3,5 Kézmerevedés ■ 4,0 Érzéketlenség az alkarban ■ 5,0 Remegés, görcs az alkarban ■ 7,0 Enyhe görcs a felkarban is ■ 10,0 Az ember a vezetéket még el tudja engedni ■ 15,0 felett Kéz izmainak görcse miatt a vezetéket nem tudja elengedni ■ 20,0 felett Fájdalmas izom-összehúzódás A működésbe hozott készülék emberi testtel való érintkezése esetén milyen élettani hatás kiváltására alkalmas? Válasz: ismételten kijelenthető, hogy a vizsgálatban értékelt és működésbe hozott elektromos sokkoló készülék az általa kibocsátott villamos ívhatás miatt az emberi testtel való érintkezése esetén az emberéletre nem veszélyes, ijedtséget okozó, erős áramütés jellegű, enyhe égető érzéssel járó, elsőfokú égéshez hasonló bőrpírt eredményez. Jelen esetben az elektromos sokkoló – 0,1 másodpercenként – 0,02 másodperc időtartamra kijutó áramerőssége max. 10 milliamper nagyságú elektromos szikrakisülés. A feszültség kb. 60 kV nagyságrendű: mind az időtartam, mind az energia vonatkozásában alatta van az élettani határértéknek. A készülék külső érintkező pólusaira jutó energia maximum 4,8 joule, mely élettanilag veszélytelen, csak kellemetlen áramütés éri a készülék pólusait megérintő személyt. Az elektromos sokkoló készülék élettani hatásainak pontosabb és részletesebb megválaszolására orvos szakértő közreműködésére volt szükség. Szívritmus-szabályozó készüléket (pacemaker) viselő személyeknél az általunk vizsgált elektromos sokkoló készülék oly mértékben zavarhatja meg a pacemaker működését, hogy rossz esetben a beteg meghalhat. A váltakozó áram hatására bekövetkező áramütés hatásai a következőkben foglalhatók össze: ■ 25 mA alatt nincs eszméletvesztés, lehetséges az izomzat, esetleg a légző izomzat enyhe átmeneti görcse. Az áramütés következmények nélkül zajlik le. ■ 25-80 mA között a légzőizmok teljes görcse, jelentős vérnyomás emelkedés, szívmegállás, majd ritmuszavar következik be, 30 másodperc után kamrafibrilláció alakulhat ki. ■ 80 mA – 3 A között 1 másodpercen belül halálos kamrafibrilláció alakul ki. ■ 3 A felett erőteljes izomgörcs, nagyfokú vérnyomás-emelkedés észlelhető, majd megszűnik a szívműködés és a keringés. Tájékoztatásul, a váltakozó áramnál az áramerősség emelésével jelentkező hatásokat a mellékelt táblázat foglalja össze. A szakértő nyilatkozzon arról, hogy a készülék 6 évre visszamenőleg törvényesen beszerezhető-e, vásárolható-e? Válasz: az elektromos sokkoló készülék törvényesen 6 évre visszamenőleg nem szerezhető be, illetve nem vásárolható kereskedelmi forgalomban. Indoklás: a bűncselekmény idején, a 2003. XI. 27-ig hatályos 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, alábbi pontjai előírták: 2. § (1): Az e rendelet mellékletének 2-13. pontjában felsorolt eszközök a közbiz- tonságra különösen veszélyes eszközök, 6. Elektromos feszültség útján átmenetileg védekezésre képtelen állapotot előidéző eszköz (elektromos sokkoló…)… készülék belföldi kereskedelmi forgalomba nem hozható, nem külkereskedelmi áruforgalomban nem vámkezelhető.” Jelenleg a helyette hatályos 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, az alábbiakat írja elő: 4. § (1): …elektromos sokkoló… (2): Az (1) bekezdésben felsorolt eszközök nem kereskedelmi (turista) forgalomban nem vámkezelhetők. (4): Olyan elektromos sokkoló nem gyártható, nem szerezhető meg, nem birtokolható és nem forgalmazható, amely az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet szerint tiltott eszköznek minősül. Melléklet a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez. A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz: f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló). Az elektromos sokkoló vásárlásával kapcsolatban a fegyverszaküzlet-vezető azt nyilatkozta, hogy „az ilyen gyenge utánzatok”, amiket zugárusoktól lehet beszerezni, gyakorlatilag veszélytelenek az emberéletre. A 200-300 ezer Ft-os sokkoló eszköz képes lehet az eszméletlen állapot előidézésére. Tartása engedélyhez kötött-e, különös tekintettel magánszemélyre? Az elektromos sokkoló készülék tartása engedélyhez kötött magánszemély részére, belföldi kereskedelmi forgalomba nem hozható, nem külkereskedelmi áruforgalomban nem vámkezelhető. A 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, alábbi pontjai idézhetők. 3. § (1): Fegyverutánzat, gumibot (rendőrbot), elektromos sokkoló … eszköz belföldi kereskedelmi forgalomba hozatal céljára nem gyártható. (3): Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom: *f) a mellékletben felsorolt eszközök gépjármű belső tereiben történő birtoklásra. Melléklet a 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez: A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök 6. Elektromos feszültség útján átmenetileg védekezésre képtelen állapotot előidéző eszköz (elektromos sokkoló). 1. § (1): Tilos az e rendelet mellékletében felsorolt, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni. (2): Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom a fegyveres erőkre, a rendőrségre, a büntetés-végrehajtási testületre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a rendészeti szervekre, illetőleg azon szervekre, amelyeknél az eszközt törvény vagy kormányrendelet rendszeresítette, vagy használatát megengedi…”. (Jelenleg helyette hatályos a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről.)

Egy kapumozgató motor hibanaplója

2011. december 14. | Ledneczki László |  28 970
1

Manapság egyre több kisegítő elektromos eszköz vesz minket körül, főleg az új építésű, modern lakóparkok, családi házak környezetében. Még be sem léptünk a kapun, máris egy elektromos kapumozgató áll rendelkezésünkre, melyet a technikának köszönhetően akár a mobiltelefonunkról is vezérelni tudunk. Sajnos az ember alkotta eszközök körében semmi nem tart örökké. Néha ezeket a technikákat is javítani kell, de miként is álljunk hozzá? Amennyiben laikus felhasználók vagyunk, úgy bizonyosan nem rontunk el semmit, ha csak szemrevételezzük a meghibásodást. Általánosságban az előző telepítő céget vagy szakembert nem lehet már megtalálni, tehát csak abból dolgozhatunk, amit látunk. Sajnos a hibakeresés egy külön szakma is lehetne, mely erősen összefügg a telepítéssel: sok fejtörést okozhat, még akkor is, ha jártasak vagyunk benne. A cikkben több hibakeresési trükköt mutatok be a kapumozgató rendszerek területén.

Áttekintő táblázat IP-kamerák körében

2011. december 15. | netadmin |  2915

Gyártó Compro Compro ASM Security Kft. Forgalmazó Alphasonic Kft. Alphasonic Kft. ASM Security Kft. Típus pontos megnevezése Compro NC450 Compro IP540 ASM-HD1MSB Származási hely n.a. n.a. n.a. Tömörítési eljárás MJPEG, MPEG-4, H.264 H.264, MJPEG, MPEG-4 H.264, MJPEG - dual stream Felbontás (Mpixel) 1,3 1,3 1,3 Támogatott protokolok 3GPP, ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP/IPv4, IGP, NTP, PPPoE, QoS, RSP, RTSP, SMTP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP TCP/IP, HTTP, UDP, FTP, ICMP, ARP, DHCP, NTP, DNS, DDNS (iDDNS), DynDNS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, IGMP, 3GPP, IPv4, 802.1x IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF support IR-távolság (m) 20 15 nem Optika (mm) HD vari-focal, 3~9 4 az alkalmazott lencsétől függő Színes igen igen igen WDR nem nem igen Day/Night igen igen igen Chip 1/3" 1/3" 1/3" EFFIO nem nem nem NR nem nem igen OSD igen nem igen Vízszintes elfordulás nem igen nem Függőleges elfordulás nem igen nem Elfordulási sebesség vízszintes nem 45°/sec nem Elfordulási sebesség függőleges nem 35°/sec nem Nagyítás igen igen az alkalmazott lencsétől függ; digitális zoom van Ház védettsége IP66 n.a. n.a. Tápfeszültség (V) 12 V DC/24 V AC/POE 12 V DC 12 V DC/24 V AC/POE (48 V) Működési hőmérséklet tartomány °C -20-55 5-40 0-50 Fizikai méret (mm) Ф10x300 mm 105x125,5x128,6 125x82x52 Garancia (év) 1 1 2 év javítási garancia Ajánlott nettó listaár (Ft) 128 900 91 900 n.a. Megjegyzés n.a. Kültéri hűtött/fűtött kameraház kapható a termékhez. Felbontás: H.264/MJPEG 1.3Mpix 1280x1024 (12,5 fps), 1280x720p (25 fps)/D1/VGA/QVGA/CIF/QCIF. Gyártó ASM Security Kft. Avigilon Pelco Forgalmazó ASM Security Kft. DSC Hugária Kft. DSC Hugária Kft. Típus pontos megnevezése ASM-HD2MIB Avigilon 2.0MP HD DN H.264 IP Pelco IX10 Származási hely n.a. Kanada USA Tömörítési eljárás H.264, MJPEG - dual stream H.264 H.264, MJPEG Felbontás (Mpixel) 2 2 1,3 Támogatott protokolok IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF support IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP, (client), SSH, SSL, SMTP, FTP, and 802.1x (EAP) IR-távolság (m) 40 nem nem Optika (mm) 3,3- 12, rendelhető auto focus + motorizált zoom lencsével (felárért) vagy fix lencsével 5-85 vagy 3-9 választható (pl. Pelco 13M2.8-8) Színes igen igen igen WDR nem igen igen Day/Night igen igen igen Chip 1/2,5" 1/2,7” progressive scan CMOS 1/3" EFFIO nem nem nem NR nem igen igen OSD igen igen igen Vízszintes elfordulás nem nem nem Függőleges elfordulás nem nem nem Elfordulási sebesség vízszintes nem nem nem Elfordulási sebesség függőleges nem nem nem Nagyítás optikai és digitális zoom igen igen Ház védettsége IP66 IP66 (választható kameraháztól függően) IP66 (választható kameraháztól függően) Tápfeszültség (V) 12 V DC/POE (48 V)/24 V AC 12 V DC/24 V AC/POE 24 V AC/POE Működési hőmérséklet tartomány °C -10-50 kameraháztól függő kameraháztól függő Fizikai méret (mm) 84x180 156x69x64 140x80x75 Garancia (év) 2 év javítási garancia n.a. n.a. Ajánlott nettó listaár (Ft) n.a. n.a. n.a. Megjegyzés Felbontás: H.264/MJPEG: fullHD 1080p (12,5 fps)/SXGA/HD 720p/D1/VGA/CIF/QVGA. n.a. n.a.

Az IP-kamerák műszaki paramétereiről

2011. december 15. | Guba Zoltán |  4005
1

A jelen kiegészítő publikáció az áttekintő táblázatban közölt műszaki paraméterek értelmezéséhez kíván segítséget nyújtani az elektronikus vagyonvédelem területén kevésbé jártas kollégák számára. Mint minden fejlettebb műszaki termék, fogyasztási cikk esetében, az IP-kameráknál is „ökölszabály”, hogy a vásárlás, telepítés előtt kiemelt jelentőségű az alapvető információk elsajátítása. S itt elsősorban nem is csupán a technikai paraméterekben való biztos tájékozódásra utalunk: világosan meg kell határozni azt a feladatot, amelynek kiszolgálására az adott biztonságtechnikai terméket rendszerbe kívánjuk állítani. Itt nagy szükség van a telepítő szakember rutinjára: a megrendelő sok esetben – teljesen legitim módon, hiszen ő a vásárló, aki az általunk nyújtott szolgáltatásért cserébe fizet – nem képes világosan artikulálni elvárásait. Így a biztonságtechnikus feladata az, hogy kimerítő tájékoztatást nyújtson számára mind az elérhető termékválasztékról, mind az általuk megvalósítható szolgáltatási lehetőségekről, mind pedig ennek költségvonzatáról. Halkan az is megjegyezhető, hogy nagyon fontos a telepítők „önmenedzselése”: mindig érdemes figyelni arra, hogy ügyfelünk a számára hasznos többletszolgáltatásokért talán nagyobb költségvetésű árajánlatot is hajlandó befogadni. Az IP-kamerákkal kapcsolatos legfontosabb információ az, hogy ezeket az eszközöket számítástechnikai hálózaton el lehet érni, illetve a képeket digitális formában lehet továbbítani, rögzíteni. A nagyobb felbontásnak köszönhetően nagyobb területeket lehet megfigyelni, illetve az egyes részletek jobban kiemelhetők. Alkalmazásukkal számos új feladat valósítható meg, illetve költséghatékony megoldások kivitelezhetők. A technológia kialakítására az ipar szükségletei miatt került sor: elsősorban az elektronikai sorozatgyártás követelményei határozták meg a fejlődés útját. Például egy-egy chip elhelyezésének helyességét csak új típusú kamerákkal lehetett megfigyelni. A műszaki paraméterlista első helyén a tömörítési eljárásra vonatkozó kérdésfelvetés áll. Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy az IP-kamera által nyert képtartalom, -információ tömörítésre szorul; szemben például az analóg kamerákkal, ahol ilyen szükséglet nem áll fenn, mivel fix sávszélességen adott képtartalom továbbítására kerül sor. Az IP-kamerák lényegesen nagyobb információ-mennyiség rögzítésére alkalmasak, ugyanakkor ehhez egy rögzített sávszélességű hálózat áll rendelkezésre: ezt nem lehet végletesen leterhelni, tehát innen merült fel a képadatok tömörítésére vonatkozó igény. Ennek eredményeképpen viszonylagosan kisebb sávszélességű hálózaton relatíve nagyobb képmennyiség továbbítható. Ez a fejlődés kezdetén MPEG, M-JPEG formátum volt, ma már a H.263, H.264 standardok a meghatározók.

Hogyan szerezzen egy villanyszerelő új megrendelőket saját weboldalával?

2011. december 15. | netadmin |  2741

„Pár éve az ügyfelek hirdetés nélkül is kerestek. Most alig van megrendelésem.” A hazai villanyszerelők szinte kivétel nélkül erre panaszkodnak. Hová tűntek az ügyfelek? A válság miatt csökkent a számuk? Vagy a piaci verseny kiéleződésében kereshető az ok? A forgalom visszaesésében a válság is szerepet játszik. Ráadásul, mint a legtöbb szakmában, a villanyszerelési piac is telítődött. De megváltozott az is, ahogyan az emberek villanyszerelőt keresnek maguknak. A világháló elterjedése miatt egyre több magyar háztulajdonos az interneten keres szakembereket. A villanyszerelők közül azonban alig néhány rendelkezik csupán weboldallal. Szaklapunk új, többrészes cikksorozatával szeretnénk elősegíteni, hogy weboldalával a válság idején is ügyfeleket tudjon szerezni vállalkozásának. Az internet gyökeresen megváltoztatta (sőt folyamatosan változtatja) az információszerzés módját. Aki villanyszerelőt keres, már nem a telefonkönyvből, hanem az interneten keres mesterembert magának. Az 1. táblázat azt mutatja, hogy a Google felmérése szerint Magyarországon egy hónap alatt hányan keresnek a villanyszereléssel kapcsolatos kifejezésekre. A felsorolás még sokáig folytatható: több száz olyan kifejezés van, amivel a laikusok villanyszerelőt keresnek az interneten. Ha ezeket összeadjuk, akkor az jön ki, hogy a villanyszerelés témakörben havonta körülbelül 50 000 keresést indítanak a netezők. Vagyis a hagyományos médiumoktól (újságok, televízió, rádió, telefonkönyv, szakmai jegyzékek stb.) a magyarok is egyre inkább az internet felé fordulnak. Minél nagyobb értékű beruházás előtt állnak, annál inkább keresik a bővebb információkat. Egy multinacionális TV-gyártó magyar bolti eladói között végzett felmérés során például az derült ki, hogy 2011-ben a vásárlók 30 százaléka televízióvásárlás előtt már az interneten tájékozódik az elérhető készülékfajtákról, a főbb műszaki paraméterekről stb. mit kell tudni az internetről Az internet leegyszerűsítve nem más, mint rengeteg összerendezett adat, amely számítógépek merevlemezein van. Az internet népszerűségét pedig két dolog határozza meg. 1. Mennyi adat érhető el? A merevlemezek ára kb. másfél évente a felére csökken, tehát a tárhelyek ára ennyi idő alatt a felére esik. Másfél év múlva tehát másfélszer annyi tárhely lesz ugyanannyi pénzért. A tárhely-árak persze soha nem redukálódnak nullára, de ha egy tárhely fenntartása kevesebbe kerül, mint kiállítani róla a számlát, akkor a szolgáltató jobban jár, ha ingyen adja azt, és inkább reklámokból tartja el magát. Ezért van ingyen tárhely, ingyen apróhirdetés, ingyen szaknévsor-megjelenési lehetőség, ingyen e-mail fiók (akár korlátlan tárhellyel), ingyen közösségi oldal (Facebook, IWIW stb.), ingyenes video-megosztó és még sok más térítésmenetes szolgáltatás. A YouTube-ra feltöltött videók által elfoglalt tárhely ára olyan minimális költséget jelent, hogy azt a tulajdonos, a Google nem is tartja számon – ez teszi lehetővé, hogy milliók töltsenek fel ide érdekes vagy érdektelen videókat. 2. Mennyi idő alatt érhetem el ezeket az adatokat? Az internetelérés sebessége is körülbelül másfél évente megduplázódik. Jómagam pl. 2004-ben tértem át a modemről a 0,25 Mb-os (250 kbit) szélessávú internetkapcsolatra, most 15 Mb-os csomagom van, tehát 7 év alatt 60-szorosára nőtt az otthoni internet-kapcsolatom sebessége, és az infláció ellenére feleannyit fizetek érte forintban. Az internettel kapcsolatban tehát évről-évre minden egyre olcsóbbá válik. 2010-ben Magyarországon a 14 év feletti lakosság kb. 40 százaléka töltött internetezéssel havi legalább egy órát (kb. 3,5 millió fő). 2010-ben a neten vásárlók száma meghaladta az 1 milliót. A hazai webáruházak forgal-ma – folytatva a korábbi évek trendjét – a válság ellenére 33 százalékkal nőtt tavaly is, és 135 milliárd forintot ért el (GKIeNET adatok). A szakemberek becslése szerint a nem webáruházként működő céges honlapok további 135 milliárd forintnyi bevételt hoztak a hazai vállalkozásoknak 2010-ben. A fentiek is azt tükrözik, hogy a honlap akkor is hozhat hasznot, ha nem lehet rajta keresztül semmit sem „megvenni”, hanem csak segít a lehetséges ügyfeleknek megtalálni a szolgáltatást kielégítő vállalkozást. Összefoglalva: amíg az „interneten kívüli” (offline) gazdaság válságban van, és jó esetben stagnál, addig az in-ternet által generált forgalom évről évre di- namikusan és töretlenül növekszik. Tehát a villanyszerelői vállalkozásoknak is érdemes felkerülni az internetre. Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy egy weboldal önmagában nem garantál ügyfeleket: felmérések szerint az üzleti honlapok több mint 90 százaléka sikertelen, egyáltalán nem hoz bevételt a tulajdonosának. A sikertelenség okaira később többször is kitérek majd. Fontos tény azonban az is, hogy a sikertelenségért nem a honlapok tulajdonosai a hibásak. Még csak nem is a honlapkészítők. Magyarországon nincs olyan iskola, alig van olyan szakirodalom, amelyből meg lehetne tanulni az üzleti weboldalak tervezési alapelveit. Ezért mikor egy vállalkozó weboldalt akar, általában konkurensei honlapjait nézi meg. Mivel azonban legtöbbje azoknak is sikertelen, ezért a „másolatuk” sem fog ügyfeleket hozni. Mi kell tehát ahhoz, hogy egy weboldal ügyfeleket hozzon az azt megrendelő vállalkozó számára? Olyan weboldal, amely megfelel az ügyfelei igényeinek. Mikor az ügyfelek igényeiről beszélek, pontosan meghatározható, objektív, a legtöbbször mérhető szempontokra kell gondolni. Nem az a fontos, hogy az weboldal elég dizájnos-e, vagyis hogy tetszik-e a látogatóknak vagy sem. Cikksorozatunkban kézzelfogható szempontokat szeretnék bemutatni az olvasóknak, amelyek alapján bárki ellenőrizheti saját weboldala üzleti hatékonyságát. Mielőtt azonban ebbe belemennénk, foglalkozzunk még egy kicsit az ügyfelekkel. ■ Mit kell tudni az interneten kereső ügyfelekről? Amikor valaki villanyszerelőt kezd keresni az interneten, általában nincs pontos elképzelése arról, hogy pontosan mit is akar. Csupán keresgél az interneten, beleolvas fórumokba, támpontokat keres a választásához. Lehet, hogy a keresgélés, böngészés közben egy-egy ügyfél történetesen az adott honlapra is betéved. Ez az interneten sem időt, sem pénzt nem igényel. Mivel azonban a lehetséges ügyfélnek egy fillérébe sem kerül betérnie a szóbanforgó weboldalra, nincs vesztesége akkor sem, ha otthagyja azt. Ezért az üzleti weboldal gyakorlati haszna attól függ, hogy képes-e néhány másodperc alatt megragadni a látogatók figyelmét, és felkelteni az érdeklődésüket. A legtöbb weboldal azonban épp ellenkező hatást ér el: menekülnek róla az ügyfelek. Mi ennek az oka? Ugye az olvasónak is vannak olyan ismerősei, akikkel nem szívesen találkozik? Ha meglátja az utca túloldalán őket, szándékosan elfordul, úgy megy tovább, mintha mi sem történt volna. Ha az ilyen ismerős telefonon hívja, hagyja csöngeni, és nem veszi fel. Ha mégis összefutnak, „kedvenc” ismerőséből elindul a szóáradat, és csak magáról beszél. Arról, hogy ő milyen szuper, hogy neki mennyi gondja van, hogy ő mi mindent csinál! Ha ez az ismerős egy munkatárs vagy rokon, akkor nincs mit tenni – tűrni kell. Nem fog azonban tűrni, ha egy olyan cég rendelkezik ilyen megszólalással, akinek ön fizet a szolgáltatásáért. A vállalkozók többsége a weboldalán mégis pont úgy viselkedik, mint ezek a „nem kedves” ismerősök. Csak arról olvashat a weboldalukon, hogy ők milyen szuperek, milyen fantasztikus dolgokat csinálnak, és hogy az érdeklődő ővelük jár a legjobban! Az ilyen cégeket az olvasó is messze el fogja kerülni. Az ilyen reklámleveleket a szemétbe dobja, ezeket a hirdetéseket egyszerűen átlapozza. Nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy a saját weboldalon mégis ezt a „nem kedves ismerős” stratégiát alkalmazzuk. Az alábbi idézet egy meglévő honlapról származik. Hangsúlyozottan kezelem azokat a részeket, ahol a cég saját magáról beszél: „Üdvözöljük weboldalunkon! Tisztelt Látogató! Örömmel köszöntjük cégünk megújult weboldalán, ahol megtalál szinte minden információt, amit érdemes rólunk tudni. Kérjük, nézzen körül, és ha bármilyen kérdése merülne fel, vagy ajánlatra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba velünk! Cégünkről: Társaságunk 1992. május 15-én indult családi vállalkozásként. Tulajdonosok: két fő magánszemély… 2010-ben szereztünk ISO minősítést…” Keresett kifejezés Keresések száma havonta villanyszerelés 3600 villanyszerelő 1900 villanyszerelési anyagok 1600 villanyszerelés árak 390 villanyszerelési szaküzlet 320 villanyszerelés Budapest 210 villanyszerelők 210 villanyszerelési bolt 170 villanyszerelő Pécs 170 villanyszerelési árak 170 villanyszerelő Budapest 170 villanyszerelőt keresek 140 villanyszerelő Szeged 110 villanyszerelés Budapesten 91 Vajon mit teszünk, ha egy ilyen weboldalra tévedünk? Amit a nem szívesen látott ismerősökkel: bizony otthagyjuk. Miért készülnek mégis ilyen weboldalak? Azért, mert tulajdonosa nincs tisztában azzal, hogy mi érdekli az ügyfeleit. A könnyebb utat választotta: azt nézte meg, hogy a konkurencia mit rakott ki a weboldalára, azok szerkezetét és tartalmát másolta (másoltatta) le. Vagy a másik lehetőség: a webmesternek volt néhány szépen kinéző weboldal-sablonja, amelyben átírta a szabvány cégadatokat, telefonszámot, címet, és a megfelelő helyre betette a vállalkozás emblémáját. Ez a weboldal készítőjének minimális munkájába, a honlap tulajdonosának minimális költségébe kerül. Viszont minimális – mondhatni nulla – bevételt hoz! Egy ilyen weboldalt kevesen látogatnak, senki sem ajánlja másnak, a betérő látogatók pedig gyorsan otthagyják. Természetesen senki nem ilyen weboldalt szeretne villanyszerelő vállalkozásának. Az épületvillamossági vállalkozók is azt szeretnék elérni, hogy a honlapjukra reklám nélkül is érkezzenek látogatók, és hogy ezekből a látogatókból minél többen vásárlók legyenek később. Az internet fantasztikus lehetőségeket nyújt. Elérheti, hogy vállalkozását könnyen megtalálják a villanyszerelő után kutató ügyfelek. Ehhez azonban ismernie kell az internet néhány alapvető sajátosságát. A tárhely szinte korlátlan, és évről évre egyre gyorsabban érhetők el az adatok. Ezt az emberek ki is használják. A digitális fényképezőgépek és a videokamerák ára is zuhan. Elég egy gombot megnyomni, hogy 10 megapixeles fotói vagy HD videofelvételei legyenek. Még egy-két gombnyomás, és a fotók, videók már fent is vannak az interneten. Az internet legfőbb vonzereje sokak számára az, hogy amit létrehozott, azt könnyen és gyorsan megoszthatja barátaival, rokonaival, ismerőseivel. Videóit pofonegyszerűen feltöltheti a Youtube-ra, fotóit a Picasára vagy a Flickerre. Az emberek Facebook-oznak, blogokat indítanak, fórumokba írnak, hozzászólnak a weboldalakon lévő cikkekhez. Nemzetközi felmérések – és saját tapasztalataim alapján – az internetezőknek 1%-a vesz részt aktívan a tartalmak létrehozásában. 4 millió magyar használja az internetet, tehát ebből körülbelül 40 000-en tesznek közzé rendszeresen valamilyen tartalmat. Ez hatalmas szám! A feltöltött tartalomban benne vannak az átlagfelhasználók által feltöltött, gyengén sikerült családi videóktól kezdve azok a honlapok, blogok, fórum-hozzászólások is, amelyek egy-egy céget, szolgáltatást, terméket próbálnak erőszakosan népszerűsíteni. Az internet adattengerét duzzasztja az a rengeteg honlap, amelybe láthatóan belekezdtek, de aztán magukra hagyták azokat anélkül, hogy bármilyen hasznos információt nyújtanának. A „honlapunk folyamatos fejlesztés alatt” felirat (under construction) biztos jele ennek, de számtalan olyan internetes naplót (blogot) is találni, amelyen egy-két bejegyzés található, aztán tulajdonosa megfeledkezett róla. Ennek a feleslegesen duzzadó adattengernek az a hatása, hogy az amúgy is felületes, időhiánnyal küszködő felhasználók egyre közönyösebbé válnak. Egyre nehezebb megragadni a netezők figyelmét, egyre nehezebb elérni, hogy akár egy bekezdésnyi szöveget figyelmesen végigolvassanak. Ezért hihetetlenül fontos, hogy az épületvillamossági szakember honlapján olyan tartalom jelenjen meg, ami felkelti látogatói érdeklődését, megragadja figyelmüket. Az internet egyre kedvezőbb elérési díja, népszerűségének növekedése az egyik oldalon egyre több lehetséges ügyfelet jelent. A másik oldalon azonban egyre nehezebb elérni, hogy megtalálják a vállalkozó weboldalát, felfigyeljenek rá, és ezt a vállalkozást válaszszák egy munka megrendelésénél. Épp ezért akkor lehet sikeres üzleti honlapot készíttetni, ha tudjuk, mit szeretnek, mit csinálnak a potenciális ügyfelek az interneten. Erről fog szólni következő cikkünk.

A törvény egyértelmű, csak néha tévesen értelmezik

A törvény egyértelmű, csak néha tévesen értelmezik

Törvényszéki jogesetek

2011. december 15. | Ilonka Mária |  3602

Az igazság nem mindig és mindenki számára egyértelmű. Akit beperelnek, védekezik, és próbálja bebizonyítani a saját igazát. Aki nem hagyja magát, annak nagyobb esélye van nyerni. Az alábbiakban egy érdekes kérdéseket felvető, megtörtént jogi esetet mutatunk be.

Rejtélyes óvóhely a budai Várban

2011. december 15. | Szabó Balázs |  7479
1

A háború után a ház nagy átalakításokon esett keresztül. A sérüléseket eltüntették, vasbeton megerősítéseket használtak, és a ház díszítéseit nagy részben megsemmisítették. A központosított államosítás, mint mindenbe, e ház életébe is beleszólt. 1950-ben vita indult az értékessé vált földalatti létesítmény birtoklásáért a hidegháborús helyzet kialakulása és eldurvulása miatt. Egyfelől az Erősáramú Ipari Központ (ERIK), más felől az ÁVH „harcolt” az épületért (és legfőképpen az alatta lévő „rendszerért”). Az előbbi az Országos és Budapesti Villamos Teherelosztó (OVT és BVTSZ, a villamos energia elosztásának informatikai központjai) számára, a kötelezően előírt „magas szintű védelem kialakítása” miatt, az utóbbi a teljes „nyilvántartás” elhelyezésére, mely folyamatosan bővült, és szükséges volt egy könnyen és gyorsan megközelíthető helyre telepíteni. Végül ismét igen fontos szerephez jutott az egykori óvóhely. Az ERIK kapta meg, mivel a főkábelek miatt nem lehetett sokkal távolabb elhelyezni, vagy az igen magas költséggel járt volna. A létesítmény felügyelete az ÁVH feladata lett. A Teherelosztó 1951-ben beköltözött, de ekkor – és még sok éven át – a Bank a trezortermeket (nemesfémek és bankók tárolására) használta. Az OVT először az épület első emeletére költözött be, majd egy idő múlva az épület alatti „pincerendszerbe”. Ekkor még mindig csak a festett sémás fából készült vezénylőtáblát használták, és induktoros telefonösszeköttetésük volt a fontosabb hálózati helyek felé. A OVT-től teljesen függetlenül is működni tudó BVTSZ is ekkor foglalta le helyét a föld alatt. 1954-ben már távjelzett világító séma-tábla működött a vezénylőteremben, amely az erőművek és alaphálózati alállomások kapcsolási állapotáról, valamint ezek változásairól a távközlési rendszeren keresztül informálta az irányító személyzetet. Távmérés adott helyzetképet az erőművek termeléséről, a nemzetközi kooperációs transzformátorállomások feszültségéről, illetve a nemzetközi együttműködés teljesítmény-egyenlegéről. A tábla igen modernnek számított, de a világító kijelzők tetemes hőtermelése nagy problémát okozott a zárt földalatti terekben.