Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Áttekintő táblázatEszközeinkVilágítástechnika

Csatlakozóaljzatok és csatlakozódugók

2015/3. lapszám | Nádassy László |  76 872 |

Figylem! Ez a cikk 9 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Csatlakozóaljzatok és csatlakozódugók

A háztartási és hasonló célú felhasználásra szánt csatlakozódugók és -aljzatok lehetővé teszik, hogy a különféle villamos fogyasztókészülékek csatlakoztathatók legyenek a váltakozó áramú energiaellátó rendszerekhez.

A dugó általában egy villamos fogyasztókészülék csatlakozóvezetékére van szerelve, a csatlakozóaljzat pedig az épület szerkezeti részeihez van rögzítve, és csatlakozik az épület installációs energiaellátó hálózatához. A dugónak hengeres vagy lemezes csapjai vannak, amelyek alakjukban és méreteikben illeszkednek az aljzat megfelelő nyílásaiba, ill. az azokban lévő érintkezőkhöz, amelyeket hüvelynek neveznek.

Az Egyesült Királyságban használatos, lámpafoglalatba csavarható csatlakozó 1893-ból.

Az ilyen egymáshoz illeszkedő csatlakozódugók és -aljzatok rendszert képeznek. Az egyes országokban használatos csatlakozó rendszereket – amelyek névleges feszültsége, terhelhetősége, mérete és alakja különböző – az országok nemzeti szabványaikban rögzítik. A csatlakozó-rendszerek egy része megtalálható az IEC 60083 jelzetű műszaki jegyzőkönyvében.

Amikor a villamosságnak a közösségi, ipari és lakóházakba való bevezetése megkezdődött, azt elsősorban világítási célokra használták, mivel az elektromos társaságok a más célú felhasználások tarifáját magasabbra tartották. Ennek az lett a következménye, hogy a háztartási munkát megkönnyítő hordozható készülékeket, mint pl. porszívó, ventilátor stb. a villanykörték aljzataiba kezdték csatlakoztatni, olyan eszközökkel, amelyek erre a célra alkalmasak voltak..

A villamossággal működő háztartási készülékek használata rövid időn belül mindennapos szükségletté vált, ezért ezeknek a villamos energiaellátó rendszerekhez történő csatlakoztatására megbízható és biztonságos eszközökre volt szükség. Angliában legelőször 1883-ban mutatta be csatlakozóaljzatát és dugóját T. T. Smith. Más kétcsapos kivitelek is megjelentek már 1885 után, pl. a British General Electric Company Ltd. 1889-es kiadású katalógusában.

Kétpólusú aljzat és dugó 1893-ból.

A technikai fejlődés végül elvezetett a lámpafoglalat szerves részét képező csatlakozóaljzattól, a fali (süllyesztett, ill. falon kívüli) csatlakozóaljzatokhoz.

Csatlakozóaljzattal kombinált becsavarható lámpafoglalat kivitelek.

A villamos készülékek terjedésével és menynyiségének növekedésével sajnos egyre több áramütéses baleset fordult elő. Az ilyen esetek megelőzésére alkotta meg az első három csapos dugót az USA-ban 1915-ben G. P. Knapp, amelyben a harmadik – általában a másik kettőnél hosszabb középső csap – a megérinthető fémrészek földelő vezetékének csatlakoztatását tette lehetővé.

1926-ban szabadalmaztatta Albert Büttner a német Schuko-rendszerű, oldalsó földelő érintkezővel (védőérintkezővel) rendelkező csatlakozókat. Miután a biztonságos csatlakoztatás és az áramütéses balesetek megelőzésének igénye egyre inkább előtérbe került, a háromcsapos csatlakozórendszerek bevezetését elrendelték a legtöbb ipari országban.

A villamos energia használatának első ötven éve során felgyűlt tapasztalatok felhasználásával a csatlakozókra vonatkozó szabványok gyorsan fejlődtek. A gazdaságossági és biztonsági tényezők befolyásolták a csatlakozó eszközök fejlesztését, amelynek során számos variációt alkottak meg. A kereskedelem globalizációja viszont oda vezetett, hogy azokat a szabványokat, amelyek szerinti csatlakozó rendszerek csak néhány országban voltak használatban, az egyszerűsítés és egységesítés céljából visszavonták, használatukat beszüntették.

A különféle nemzeti szabványok egységesítésére vonatkozó első kísérletre 1935-ben került sor, amelyet az IEC keretében rendeztek meg. A világméretű egységesítési törekvés azóta sem vezetett eredményre, napjainkban is mintegy 15-18-féle csatlakozó rendszer van használatban a világon. Annyit sikerült végül az egységesítéssel foglalkozó tárgyalások során elérnie az IEC-nek, hogy a csatlakozóaljzat- és dugórendszerek működési, biztonsági követelményeit egy nemzetközi szabványban, az IEC 60884 jelzetű szabványsorozatban rögzítették. A szabványsorozatot az IEC munkabizottságai a technikai fejlődés figyelembevételével folyamatosan korszerűsítik, és azokat a világ legtöbb országában a nemzeti szabványok kidolgozása során alkalmazzák.

1951-ben viszont az Európai CEE szervezet megjelentette azt az összefoglaló anyagot CEE Publication 7. jelzettel, amelyben az Európa majd minden országában azóta is leginkább használatos csatlakozórendszerek kialakítási formáit és méreteit is összefoglalták a biztonsági és működési követelmények mellett. 

A típus – elsősorban Észak-Amerika és Japán, 15 A/125 V

A két, egymástól 15 mm távolságra elhelyezkedő párhuzamos lapos csappal rendelkező dugó- és aljzatrendszert az Egyesült Államokban fejlesztették ki, először itt is szabványosították. A csatlakozórendszer az ún. kettős szigetelésű fogyasztókészülékek csatlakoztatására alkalmas, mivel földelő/védővezető-érintkezővel nincs felszerelve. A technikai fejlődés következtében terjedt el Kanadában és Japánban, valamint további 30 országban. A rendszer nem polarizált, csatlakozó-dugója mindkét irányban behelyezhető az aljzatba. A csatlakozódugó alkalmas a „B” típusú rendszer csatlakozóaljzatába történő bedugaszolásra.

A típus: Egyesült Államok, Kanada, Japán, továbbá az Amerikai kontinens, Afrika és Távol-Kelet további 16 országa.

B típus – észak-amerikai kivitel, 15 A/125 V

Az előbbi „A” típus földelt változata. Földelő érintkezője a lapos csapoknál hosszabb, hengeres kivitelű, a három érintkező csap V alakban van elrendezve. Az elrendezésből kifolyólag a rendszer polarizált. Az előírások szerint a nullavezetőt a bal oldali, a fázisvezetőt a jobb oldali lapos érintkező csaphoz kell csatlakoztatni. Ezt a típust is alkalmazzák az „A” típust használó országokban (18. oldal, „B” típus).

B típus: Egyesült Államok, Kanada, Japán, továbbá az Amerikai kontinens, Afrika és Távol-Kelet további 16 országa.

C típus – európai 2-csapos, 2,5 A/250 V, földeletlen

Ez a 2 csapos kerek, ill. lapos csatlakozódugó valószínűleg a legszélesebb körben használt nemzetközi dugó, népszerű nevén az Europlug. A dugónak nincs földelő csapja, 2 hengeres csapjának átmérője 4 mm. A csapok általában kissé összetartanak. A csapok egymástól 19 mm távolságra vannak rögzítve. Ezt a kivitelt tartalmazza többek között a CEE 7/16 számú szabványlap, az EN 50075, az olasz CEI 23-5, a francia NFC 6130 és a magyar MSZ 9871-4 szabvány. A csatlakozódugót olyan II. érintésvédelmi osztályú készülékeknél használják az európai kontinensen, továbbá Afrika legtöbb részén, a Közel-Keleten és Dél-Amerikában is, amelyek névleges áramerőssége legfeljebb 2,5 A. Ez a típus nem polarizált, mivel mindkét irányban behelyezhető az aljzatba.

Szintén védőérintkező nélküli, földeletlen kivitelű a CEE 7/17 szabványlap szerinti, 2 db 4,8 mm átmérőjű hengeres csappal rendelkező dugó, amelyet nagyobb teljesítményű, II. érintésvédelmi osztályú fogyasztókészülékek hálózati vezetékére szerelnek. A dugónak kialakítanak egy kerek műanyag vagy gumi alaplapot, amely megakadályozza a dugónak a lapos Europlug dugók számára kialakított aljzatba történő csatlakoztatását. A dugó bedugaszolható az „E” és az „F” típusú csatlakozórendszerek aljzataiba. Ennek érdekében hornyok vannak kiképezve az alaplapon, amelyek illeszkednek az oldalsó védőérintkezők közé vagy a földelő-csaphoz. A csatlakozódugó méreteit még az olasz CEI 23-5, a francia NFC 61303/1A, az MSZ 9871-4 és az IEC 60083 szabványokban is meghatározták. A dugó szintén nem polarizált, mivel mindkét irányban bedugaszolható a csatlakozóaljzatba.

C típus: Európa 41, Afrika 17, Amerika 5 ás Ázsia, illetve Távol-Kelet 4 országa. Bal felső kép: Védőérintkező nélküli, földeletlen kivitelű, a CEE 7/17 szabványlap szerinti, 2 db 4,8 mm átmérőjű hengeres csappal rendelkező dugó, amelyet nagyobb teljesítményű, II. érintésvédelmi osztályú fogyasztókészülékek hálózati vezetékére szerelnek.

D típus – régi brit és indiai változat, 5 A/250 V

Ez a kivitel szintén három, hengeres érintkező csappal rendelkezik, V alakú elrendezésben. A földelő érintkező nagyobb keresztmetszetű, vastagabb az áramvezető csapoknál. A csapok aszimmetrikus elrendezése következtében csak egy irányból dugaszolható az aljzatba a csatlakozódugó, így a rendszer szintén polarizált. A csatlakozó elsősorban a Brit Nemzetközösség országaiban terjedtek el. A Dél-Afrikai Köztársaságban kidolgozták a csatlakozók 15 A-es névleges áramerősségű konstrukcióját.

D típus: Anglia és a Brit Nemzetközösség országai.

E típus – 2 csapos + csapos védőérintkezős, francia rendszer, 16 A/250 V, CEE 7/5 és 7/6

A „French” (francia) típusnak nevezett kiviteli változatnál a csatlakozóaljzatban elhelyezett csapos (pin type) védőérintkező található. A csatlakozódugóban a két áramvezető csap mellett az aljzat földelőcsapját befogadó érint-kezőhüvely van kialakítva. Mivel a három érintkező V alakú elrendezésű, a csatlakozódugó csak egy módon dugaszolható az aljzatba, ezért a csatlakozó rendszer polarizált. A csatlakozóaljzat a hozzá tartozó csatlakozódugó mellett befogadja a lapos Europlug, a CEE 7/17 (földeletlen), valamint a CEE 7/7 (kettős vagy hibrid) dugókat is. A csatlakozók konstrukciója és méretei számos vonatkozásban hasonlók az „F” típusú csatlakozó rendszerhez. A részletes méretek megtalálhatók még az IEC 60083, a francia NFC 61314 és a Csehországban kiadott CSN 354515 és a Szlovákiában érvényes STN 354515 jelzetű szabványban. A CSN és az STL jelzetű szabványok, kihasználva a rendszer polarizált voltát, a „B” típusú észak-amerikai csatlakozókhoz hasonlóan meghatározzák, hogy melyik áramvezető csaphoz kell csatlakoztatni a fázisvezetőt, és melyikhez a nullavezetőt.

E típus: Franciaország, Belgium, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, valamint további 30-nál több ország, főleg a francia nyelvterületen.

F típus – 2 csapos + oldalsó védőérintkezős, német „Schuko” 16 A/250 V

Az „F” típusú, Germain/német, ill. Schuko neveken ismert csatlakozóaljzat és -dugó alakja és méretei többek között a CEE 7/3 és a CEE 7/4 szabványlapokban, továbbá a német VDE 0620 és DIN 49440, valamint az MSZ 9871-2 szabványokban kerültek meghatározásra. A „Schuko” elnevezés a német Schutzkontakt szó rövidítése, amelynek jelentése „védőérintkező”. A csatlakozó rendszer elemeinek oldalán 2-2 földelő/védővezető-érintkező van kialakítva. A csatlakozó-aljzatba csatlakoztathatók a lapos és kerek Europlug dugók, valamint a kettős vagy hibrid dugók is. A rendszer szimmetrikus kialakítású, a csatlakozódugók mindkét irányban bedugaszolhatók az aljzatba, így a fázis és nulla potenciál felcserélhető. Magyarországon ez a csatlakozó rendszer szabványos és használatos közösségi és lakóépületekben egyaránt.

F típus: Németország, Ausztria, Magyarország, továbbá 29 Európai, 14 Afrikai, 12 Ázsiai és Távol-Keleti, valamint 9 Amerikai ország.

Kombinált „E” és „F” típusú, kettős vagy hibrid csatlakozódugó – CEE 7/7 francia/német, 16 A/250 V

Ezt a csatlakozódugót annak érdekében fejlesztették ki, hogy az „E” és „F” típusú csatla-kozóaljzatok közötti különbségek áthidalhatók legyenek. A dugón vannak földelő érintkezők mindkét oldalon a Schuko aljzatba való csatlakozáshoz, továbbá van olyan csatlakozó hüvelye, amely alkalmas a francia rendszerű csatlakozóaljzat védőérintkező csapjának befogadására. Napjainkban számos fogyasztókészülék kerül forgalomba olyan csatlakozó vezetékkel, amely a CEE 7/7 szabványlap szerinti, hibridnek, vagy kettősnek nevezett, újra nem vezetékezhető csatlakozódugóval vannak szerelve. Ez azt jelenti, hogy az ilyen dugókkal ellátott fogyasztókészülék minden további intézkedés nélkül használható azon országokban, amelyekben akár az „E” típusú, akár az „F” típusú csatlakozóaljzat van rendszeresítve. A CEE 7/7 szabvány szerinti hibrid csatlakozódugó V alakú érintkező elrendezésének következtében az „E” típusú csatlakozóaljzatba csak egy irányban dugaszolható be. Ilyen csatlakozóaljzattal történő alkalmazásban a dugó polarizált, azaz nem teszi lehetővé a fázis és a nulla polaritások felcserélését. A polaritás felcserélésének viszont nincs akadálya abban az esetben, ha a csatlakozódugót „F” típusú aljzatba dugaszolják.

Az „E” és az „F” típusú csatlakozóaljzatokba egyaránt bedugaszolható kettős, vagy hibrid csatlakozódugó.

G típus – 3 csapos angol csatlakozó, 13 A/250 V

A csatlakozódugó 4x6x18 mm méretű, 2 db áramvezető csapja egymástól 22 mm távolságra helyezkedik el. A csapok a dugó síkjától 9 mm méretű szigeteléssel vannak ellátva a dugó bedugása közben már feszültség alatt álló csapok véletlen érintése ellen. A földelő érintkező 23 mm hosszú annak érdekében, hogy a védőáramkör az áramvezető csapok előtt már csatlakoztatva legyen. A földelő érintkező 4x8 mm méretű. A dugó csapjai V alakban vannak elhelyezve, ezért csak egy irányból lehet az aljzatba bedugaszolni, tehát polarizált kivitelű. A csatlakozódugóba vezetékvédő karakterisztikájú olvadóbiztosító van beépítve.

G típus Anglia és a Brit Nemzetközösség országai.

H típus – 3 csapos izraeli típus, 16 A/250 V

Ennek a típusnak korábbi változata szögletes, hasáb alakú csapokkal rendelkezett, amelyeket az 1989-ben bevezetett szabványváltozás szerint hengeres alakú csapokra módosítottak. A módosítás alapján rendszeresített aljzat olyan nyílásokkal rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy mindkét kivitelű csatlakozó befogadására alkalmas legyen. Az érintkező csapok ennél a konstrukciónál is V alakban vannak elhelyezve, ezért a csatlakozó rendszer polarizált. Az áramvezető csapok 19 mm távolságra vannak egymástól, ezért a II. érintésvédelmi osztályú fogyasztókészülékekre szerelt „C” típusú Europlug csatlakozódugók is bedugaszolhatók, ekkor viszont a fázisvezető és a nullavezető felcserélhető.

H típus: Izrael, Palesztin területek, Gáza.

I típus – 3 csapos, Ausztrália/Új-Zéland, 10 A/240 V

Ezt a csatlakozót Ausztrália és Új-Zéland mellett Kína egyes területein is használják. A csatlakozó kések 6,5x1,6 mm méretűek, különös érdekességük, hogy az áramvezető kések a földelő érintkezőhöz képest fordított „V” alakban helyezkednek el, és egymással 300-ot bezárva vannak elhelyezve. A kivitelnek 10 A-nél nagyobb névleges áramerősségű változatai is használatosak.

I típus: Ausztrália, Új-Zéland, Kína és környező országok a szigetvilágban.

J típus – 3 csapos svájci csatlakozó, 10 A/250 V

A csatlakozó konstrukciót Svájcban fejlesztették ki, és itt is használják a legszélesebb mértékben. Különös érdekessége a földelő érintkező, amely az egymástól 19 mm távolságra lévő áramvezető csapok között, de nem az azokat összekötő tengelyen, hanem attól kismértékben eltolva helyezkedik el. A csapok elhelyezkedése következtében a csatlakozó polarizált. Az aljzat befogadja a „C” típusú Europlug csatlakozókat is. Az Europlug dugó használatakor a fázis és a nulla potenciál felcserélhető.

J típus: Svájc és világszerte 5 további ország.

K típus – 3 csapos dániai csatlakozó, 10 A/250 V

A csatlakozó rendszer méreteiben nagyon hasonlít az „E” típusú, francia csatlakozóhoz, azzal az eltéréssel, hogy a védőérintkező csapja nem a csatlakozóaljzatban, hanem az áramvezető csapokhoz képest „V” alakzatban van elhelyezve a csatlakozódugón. Ez a földelő csap továbbá nem hengeres kialakítású, hanem keresztmetszete félkör alakú. Az aljzatba csatlakoztatható a „C” típusú Europlug csatlakozódugó is. Az „E” és az „F” típusú dugókkal a védővezető csatlakoztatása nem megoldott, ezek használata nem ajánlott a csatlakozóaljzattal.

K típus- – Dánia és további 8 ország világszerte.

L típus – 3 csapos olasz konstrukció, 10 A/250 V és 16 A/250 V

A csatlakozók mérete és kialakítása nagyon hasonló a „C” típusú Europlug-hoz. A két kivitel között alapvető különbség, hogy a védőérintkező a két áramvezető csap 19 mm-es távolságának közepén, azok tengelyében van elhelyezve. Az érintkezőcsapok szimmetrikus elrendezésének következtében a rendszer nem polarizált. Az aljzatba természetesen bedugaszolható a „C” típusú csatlakozódugó is. A 16 A névleges áramú kivitel külső mérete kissé szélesebb, mint a 10 A névleges áramú, eredeti változaté.

L típus: Olaszország és további 8 ország világszerte.

M típus – dél-afrikai változat, 15 A/250 V

Ez a típus konstrukciójában hasonló a „D” típusú csatlakozókhoz, azoknak a Dél-Afrikai Köztársaság által saját használatára továbbfejlesztett,15 A névleges áramú változata.

A legfontosabb csatlakozórendszerek

A teljes táblázat 13 oszlopot tartalmaz, a táblázat vízszintesen gördíthető.

 

A típus

B típus

C típus

D típus

E típus

F típus

G típus

H típus

I típus

J típus

K típus

L típus

M típus

Alkalmazó országok

Egyesült Államok, Kanada, Japán, továbbá az amerikai kontinens, Afrika és Távol-Kelet további 16 országa.

Alkalmazó országok

Egyesült Államok, Kanada, Japán, továbbá az amerikai kontinens, Afrika és Távol-Kelet további 16 országa.

Alkalmazó országok

Európa 41, Afrika 17, Amerika 5 és Ázsia, ill. Távol-Kelet 4 országa.

Alkalmazó országok

Anglia és a Brit Nemzetközösség országai.

Alkalmazó országok

Franciaország, Belgium, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, valamint további 30-nál több ország, főleg a francia nyelvterületen.

Alkalmazó országok

Németország, Ausztria, Magyarország, továbbá 29 Európai, 14 Afrikai, 12 Ázsiai és Távol-Keleti, valamint 9 Amerikai ország.

Alkalmazó országok

Anglia és a Brit Nemzetközösség országai.

Alkalmazó országok

Izrael, Palesztin területek, Gáza.

Alkalmazó országok

Ausztrália, Új-Zéland, Kína és környező országok a szigetvilágban.

Alkalmazó országok

Svájc és világszerte 5 további ország.

Alkalmazó országok

Dánia és további 8 ország világszerte.

Alkalmazó országok

Olaszország és további 8 ország világszerte.

Alkalmazó országok

Dél-Afrika és környező 7, valamint további 7 ország világszerte.

Névleges adatok

110-127 V AC, 15 A

Névleges adatok

110-127 V AC, 15 A

Névleges adatok

250 V AC, 2,5 A

Névleges adatok

250 V AC; 5 A

Névleges adatok

250 V AC, 16 A

Névleges adatok

250 V AC, 16 A

Névleges adatok

250 V AC, 13 A

Névleges adatok

250 V AC, 16 A

Névleges adatok

240 V AC; 10 A

Névleges adatok

240 V AC; 15 A

Névleges adatok

250 V AC; 10 A

Névleges adatok

250 V AC; 10 A

Névleges adatok

250 V AC; 10 A

Kivitel

2 lapos csap, földeletlen, nem polarizált.

Kivitel

2 lapos csap, + hengeres földelő csap, V elrendezésben, polarizált.

Kivitel

2 hengeres csap, földeletlen lapos, ill. kerek alakú, nem polarizált.

Kivitel

3 hengeres csap V elrendezésben, földelt, polarizált.

Kivitel

2 hengeres csap + az aljzatban elhelyezett hengeres földelő csap, polarizált (francia típus).

Kivitel

2 hengeres csap + a dugó és az alzat oldalán elhelyezett földelő érintkezők, nem polarizált (Schuko típus).

Kivitel

3 lapos csap, V elrendezésben, földelt, beépített biztosítóval, polarizált.

Kivitel

3 hengeres csap, V elrendezésben, földelt, polarizált.

Kivitel

3 lapos csap, V elrendezésben, földelt, polarizált.

Kivitel

3 hengeres csap, asszimetrikus elrendezésben, földelt, polarizált.

Kivitel

3 hengeres csap V elrendezésben, a földelőcsap félhenger, földelt, polarizált.

Kivitel

3 hengeres csap egyvonalban, asszimetrikus elrendezésben, földelt, polarizált.

Kivitel

3 hengeres csap, V elrendezésben, földelt, polarizált.

CsatlakozóaljzatCsatlakozódugóÉpületvillamosságÉrdekességÉrintésvédelem