Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Mérőhely-szabványosítás 289 ezer, fázisbővítés 96 ezer forint

A napelemes pályázat finanszírozással kapcsolatos tudnivalói

| |  30 272 |

Mérőhely-szabványosítás 289 ezer, fázisbővítés 96 ezer forint

A közelmúltban került meghirdetésre a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” elnevezésű, RRF-6.2.1 jelű pályázat, amely rendkívül összetett szabályrendszer mentén rendelkezik a jogosultsági, műszaki, elszámolhatósági kérésekről. Cikkünkben a pénzügyi tervezésre és elszámolhatóságra vonatkozó szabályokat vesszük sorra.

A pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése, vagy
 • tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

A műszaki tartalom tekintetében a pályázat benyújtásakor csak az egyik változat jelölhető meg, hiszen mindegyik opció egyedi támogatható tevékenységi körrel, illetve feltételrendszerrel rendelkezik.

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer létesítése

A tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer telepítésébe beleértendő az inverter, a tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítása, illetve a rendszer beüzemelése is. A támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et.

Elszámolható a megjelölt kivitelezési munkálat anyagköltsége, munkadíja, továbbá a kapcsolódó általános forgalmi adó összege.

Kizárólag olyan háztartási tárolóegységek és inverterek számolhatók el, melyek eszközoldalról alkalmasak arra, hogy a későbbiekben a villamos energiáról szóló törvény felhatalmazása alapján eljáró szervezet (pl. elosztói engedélyes társaság, aggregátor) távolról tudja azokat vezérelni, szabályozni.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 1. ) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;
 2. ) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 3. ) energetikai tervezés;
 4. ) kizárólag a hőszivattyú berendezés ellátását szolgáló elektromos vezeték kiépítése,
 5. ) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítményét. A napelempanelek mindazon épület tetőszerkezetére helyezhetők, az épületek funkciójától függetlenül, amelyek a pályázat által érintett ingatlan szerinti helyrajzi szám alatti földterületen találhatók, társasház esetén pedig a társasház épületének tetejére történhet az elhelyezés. A napelem lapostetőre történő elhelyezése elfogadott, talajra telepítés nem támogatható.

Az akkumulátoros energiatárolónak, illetve az energiatárolóval szerelt napelemes rendszernek az alábbi minimális műszaki feltételeknek kell megfelelni:

 • rendelkeznie kell saját akkumulátor menedzsment rendszerrel (BMS);
 • minimum 10 év vagy 6000 töltési-merítési ciklus élettartam;
 • moduláris felépítés;
 • az inverterrel közösen alkotott rendszer legyen alkalmas külső (az ingatlan tulajdonosától független) szabályozó jel fogadására és végrehajtására. A beépítésre kerülő villamosenergia tárolót az ingatlanban lakó háztartás általános (a fűtésen kívüli) villamosenergia fogyasztására szükséges optimalizálni. Hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítése jelen pályázat keretében nem támogatható.

Pénzügyi tervezésre és elszámolhatóságra vonatkozó szabályok

A projekt keretében elszámolhatók a kiírás 2.1.1 – 2.1.2 pontjában részletezett, támogatható műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó anyagköltség és munkadíj, illetve a tervezett beruházáshoz kapcsolódó tervezési, energetikai tervezési, engedélyezési, illetve a kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó költségek, továbbá a 2.1.2 pont esetében az elkészítésre kerülő energetikai tanúsítványok költségei.

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):

 • 1 kWp napelem rendszer költsége: 485 645 forint,
 • 1-ről 3-fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96 400 forint,
 • villanyóra-szabványosításának költsége: 289 200 forint,
 • villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz: 316 992 forint,
 • energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24 720 Ft,
 • nyílászárók: 87 300 Ft/nyílászáró négyzetmétere,
 • nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg: 2 400 750 Ft
 • akkumulátoros tároló 5–9,9 kWh: 1 916 956 Ft,
 • akkumulátoros tároló 10–13,99 kWh: 2 949 061 Ft,
 • levegő-levegő hőszivattyú-szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel): 1 148 067 Ft,
 • levegő-levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj): 2 296 134 Ft,
 • levegő-víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel: 2 247 476 Ft,
 • fűtőpanel 1 db (beszereléssel): 80 157 Ft,
 • fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban: 140 915 Ft,
 • zártrendszerű használatimelegvíz-tároló és fűtő kivitelezése: 122 511 Ft,
 • energetikai terv készítése: maximum 333 375 Ft.

Földhőt alkalmazó bármilyen jellegű hőszivattyú csak akkor számolható el, ha annak létesítéséről 3 eltérő regisztrált kivitelezőtől kerül árajánlat becsatolásra és közülük a legalacsonyabb árú ajánlatot adó kivitelezővel kerül a Vállalkozási szerződés megkötésre, továbbá részletes számítással kerül alátámasztásra ezen megoldás más támogatott megoldáshoz viszonyított költséghatékonysága.

A tervezés, az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át.

Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezők által kiállított számlákkal számolhatók el:

 1. ) napelemes rendszer tervezése és kivitelezése,
 2. ) hőszivattyúk tervezése, telepítése, kialakítása,
 3. ) energetikai tanúsítvány készítése,
 4. ) akkumulátoros tárolóegység telepítése és üzembehelyezése,
 5. ) nyílászárók cseréje,
 6. ) generálkivitelezés, továbbá
 7. ) kötelező tájékoztatás biztosítása.

A kivitelezést és a kivitelezési tervek elkészítését, továbbá a kötelező tájékoztatás biztosítását kizárólag a https://napelem.palyazat.gov.hu honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő kivitelező végezheti, így az erre vonatkozó költségszámlát kizárólag az érintett munkanemmel megbízott regisztrált kivitelező állíthatja ki a kedvezményezett részére.

A kivitelezői regisztrációs lista folyamatosan bővül.

Saját (kedvezményezett általi) beszerzésű anyagköltség, illetve saját kivitelezés keretében megvalósított beruházás költsége nem elszámolható! Kivitelezési költség kizárólag a regisztrált kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződés alapján számolható el!

Az engedélyezés vonatkozásában szintén szerződés megkötése, illetve benyújtása szükséges. Ezen tevékenységet azonban a regisztrált kivitelezőkön kívül más vállalkozás is végezheti. A napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítéséhez elengedhetetlen – villamosenergia szolgáltatók által biztosított – munkálatok (pl. mérőóracsere) esetén – amennyiben azokat nem regisztrált kivitelező végzi – nem szükséges vállalkozási szerződés kötése, illetve ezen munkafázisok esetén nem kötelező regisztrált kivitelezők alkalmazása.

A beruházás során kizárólag a kedvezményezett nevére, címére kiállított számlával azonosított és igazolt, forintban meghatározott, a támogatott beruházás megvalósítása során felmerült költségek számolhatók el.

A támogatás kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett, új berendezések, készülékek és anyagok beépítésére folyósítható. Csak és kizárólag megújuló energia használatát növelő és/vagy energiamegtakarítást eredményező (elismert) építési termékek és berendezések beépítéséhez közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatók el.

A pályázathoz benyújtandó 6. számú melléklet szerinti minta alapján elkészített vállalkozási szerződésben csak azon tételek (költségek) tüntethetők fel és számolhatóak el, amelyek az energiamegtakarítást, vagy szén-dioxid-kibocsátás csökkenést eredményező beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek, továbbá megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének, és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.

A kivitelezés megvalósítása során kizárólag teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni. A beépített termékek megfelelősségéről minden esetben a kivitelezőnek szükséges nyilatkoznia a gyártók által kiállított teljesítménynyilatkozatok alapján, a záró kifizetési igény benyújtásakor a 8. számú melléklet kiállításával. A kivitelező a beruházás befejezését követően megvalósítási dokumentációt köteles készíteni, illetve azt átadni a kedvezményezett részére, melynek része az eszközök garancialevele, a szükséges teljesítmény nyilatkozatok.

A vállalkozási szerződésben az áraknak magyar fizetőeszközben (forintban) kell szerepelniük. A pályázati adatlapon feltüntetett információknak meg kell egyezniük a kapcsolódó vállalkozási szerződésekben rögzített adatokkal. Az energetikai tanúsítást (számítást) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározottak szerint szükséges végezni.

A kiindulási és a beruházás utáni állapotot felmérő energetikai tanúsítvány kötelezően tartalmazza az épület összesített energetikai jellemzőjét.

A projektben elszámolt, számlákkal igazolt költségek a kettős finanszírozás elkerülése érdekében egyéb támogatási formák (pl. Otthonfelújítási támogatás, Családi Otthonteremtési Kedvezmény, egyéb hazai, EU-s, vagy helyi önkormányzati pályázat) keretében nem számolhatóak el.

NapelemNapelemes pályázatVillanyszerelés

Kapcsolódó