Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Rendszerbomlás: Európa szinkronterülete két külön területre vált szét

| |  1678 |

Rendszerbomlás: Európa szinkronterülete két külön területre vált szét

2021. január 8-án, közép-európai idő szerint 14:05-kor a kontinentális Európa szinkronterülete két külön területre vált szét számos átviteli hálózati elem igen rövid idő alatt bekövetkező kiesése következtében.

A két terület szétválásának nyomvonala a borítóképen figyelhető meg.

Közép-európai idő szerint körülbelül 14:05-kor a kontinentális Európa észak-nyugati térségében a frekvencia kb. 15 másodperc alatt kezdetben 49,74 Hz értékre esett le. Ezt követően a frekvencia elérte a körülbelül 49,84 Hz állandósult állapotú értéket. Ugyanakkor a délkeleti térségben a frekvencia kezdetben 50,6 Hz értékre nőtt, mielőtt beállt 50,2 Hz és 50,3 Hz közötti állandósult állapotú frekvenciára. Ez az alábbi grafikonból is látható.

A kontinentális Európa frekvencia jellemzői a 2021. január 8-i esemény során

Az északnyugati térségben előforduló alacsony frekvencia miatt a frekvenciaeltérés csökkentése érdekében Franciaországban és Olaszországban lekapcsolták a szerződéses megszakítható szolgáltatásokat, összesen mintegy 1,7 GW-ot. Ezek nagyfogyasztókhoz kapcsolódó szolgáltatások, akikkel az illetékes átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO-k) szerződést kötnek lekapcsolásukra, amennyiben a frekvencia egy bizonyos küszöb alá esik. Ezen kívül 420 MW és 60 MW kisegítő energiát aktiváltak automatikusan az északi, illetve a nagy-britanniai szinkronterületekről. Ezek az ellenintézkedések biztosították, hogy a közép-európai idő szerint már 14:09-kor a frekvenciaeltérés az észak-nyugati térségben az 50 Hz névleges frekvenciától kb. -0,1 Hz körüli eltérésre korlátozódott.

A délkeleti térségben előforduló magas frekvencia miatt automatikus és kézi ellenintézkedéseket (azaz a termelőegységek betáplálásának csökkentését) aktiváltak a frekvencia stabilizálása érdekében. Így közép-európai idő szerint 15:05-kor a délkeleti térségben a frekvenciaeltérést az 50 Hz névleges frekvenciától +0,1 Hz-re lehetett korlátozni.

Az automatikus válaszok és a kontinentális Európában működő átvitelirendszer-üzemeltetők összehangolt intézkedései biztosították a normál működés gyors helyreállítását. Az átvitelirendszerüzemeltetők összehangolták az intézkedéseiket annak érdekében, hogy a két területet a lehető leggyorsabban újra összekapcsolják. Ezért Olaszországban a szerződött megszakítható szolgáltatásokat közép-európai idő szerint 14:47-kor, Franciaországban pedig 14:48-kor újra vissza lehetett kapcsolni. Közép-európai idő szerint 15:08-kor mindkét területet ismét összekapcsolták egy kontinentális európai szinkronterületté.

Az ENTSO-E folyamatosan tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamok képviselőiből álló Villamosenergia-koordinációs Csoportot.

Az ENTSO-E kérdéseket és válaszokat tesz közzé az esemény kapcsán. Minden közzétett információ az esemény folyamatban lévő részletes vizsgálatának eredményeitől függ. A vizsgálat a 2017. augusztus 2-i (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet (villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás) jogi kereteit követi, amelynek értelmében a nemzeti szabályozó hatóságokat és az ACER-t felkérik, hogy csatlakozzanak együttesen az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel a Vizsgálati Testülethez.

A 2017. augusztus 2-i (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet (villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás) rendelkezéseinek megfelelően az ENTSO-E bemutatja a vizsgálat eredményeit a Villamosenergia-koordinációs Csoportnak, majd az elemzés elkészültét követően közzéteszi azokat.

Mi a rendszerbomlás?

A kontinentális Európa országainak átviteli hálózatai villamosan össze vannak kapcsolva, hogy szinkron módon, körülbelül 50 Hz frekvencián működjenek. Egy 2021. január 8-i esemény a kontinentális Európa két területre való szétválását eredményezte, egy olyan délkelet-európai térséggel, amely ideiglenesen a kontinentális Európa többi részétől elválasztva működött.

Először fordul elő ilyen esemény a kontinentális Európában?

A kontinentális európai szinkronterület az egyik legnagyobb összekapcsolt szinkron villamosenergiarendszer a világon méretét és az ellátott fogyasztók számát tekintve. Ilyen esemény bármely villamosenergia-rendszerben megtörténhet. A rendszer helyreállási képességének és az ügyeletes rendszerüzemeltetők felkészültségének döntő hatása van az ilyen események következményeire. A kontinentális Európában 2006. november 4-én történt szinkronterület szétválás sokkal nagyobb üzemzavarral és az ügyfelekre gyakorolt hatással járt együtt. Ezt az eseményt alaposan elemezték, és számos jelentős fejlesztéshez vezetett, mint például az EAS (európai szintű hálózati adatokat megjelenítő információs rendszer), amely az átvitelirendszer-üzemeltetők között az üzemvitelre vonatkozó információk valós időben történő cseréjére szolgáló platform, lehetővé téve számukra az azonnali reagálást szokatlan rendszerállapotok esetén. Az átvitelirendszer-üzemeltetők ezért megfelelően felkészültek az ilyen események koordinálása és kezelése, valamint a következmények korlátozása érdekében. Ez a felkészültség és a rendszerfrekvencia állandó megfigyelése lehetővé tette a két elválasztott terület nagyon rövid idő alatt történő újraszinkronizálását.

Hogyan koordinálják az ellenintézkedéseket a kontinentális Európában frekvenciaeltérések esetén?

A kontinentális Európában eljárásokat alkalmaznak a rendszerzavarok és különösen a nagy frekvenciaeltérések elkerülésére, a fogyasztók vagy a termelés összehangolatlan lekapcsolásának kockázata mellett. A kontinentális Európában az Amprion (Németország) és a Swissgrid (Svájc) átvitelirendszer-üzemeltetők felelősek ezekért az eljárásokért szinkronterület-figyelő szerepükben (SAM). A SAM folyamatosan figyeli a rendszerfrekvenciát. Nagy frekvenciaeltérések esetén tájékoztatják az összes átvitelirendszer-üzemeltetőt az EAS-on keresztül és a frekvenciaeltérések esetében rendkívüli eljárást indítanak az ellenintézkedések gyors és hatékony összehangolására a rendszer stabilizálása érdekében. Ennek az eljárásnak az egyik lépése az Amprion, a Swissgrid, az RTE (Franciaország), a Terna (Olaszország) és a REE (Spanyolország) telekonferenciája. Erre a telekonferenciára 2021. január 8-án, közép-európai idő szerint 14:09-kor került sor. A telefonkonferencián kiértékelték a helyzetet és az átvitelirendszer-üzemeltetők tájékoztatást adtak a már aktivált ellenintézkedésekről. Az északnyugati és délkeleti térség átvitelirendszer-üzemeltetői is összehangolták az újracsatlakozásra irányuló intézkedéseket egy kontinentális európai szinkronterület újbóli elérése érdekében.

Kapcsolták-e ki végfelhasználókat?

Voltak-e egyéb következmények? A fogyasztói kikapcsolás az északkeleti térségben kb. 70 MW, a délkeleti térségben pedig kb. 163 MW volt. Az összekapcsolt hálózat nagy helyreállási képessége és az európai átvitelirendszer-üzemeltetők gyors reagálása miatt az üzemeltetés és az áramellátás biztonságát az esemény nem veszélyeztette. A rendszer stabilizálásához nagyban hozzájárultak a korábban szerződött megszakítható szolgáltatások, amelyeket Franciaországban és Olaszországban aktiváltak. Az ilyen fogyasztókkal kötött szerződések lehetővé teszik az átvitelirendszer-üzemeltető számára, hogy ideiglenesen és automatikusan csökkentse az elektromos fogyasztásukat, a villamosenergia-rendszer valós idejű helyzetétől függően.

Mi okozta a rendszerbomlást?

A villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás rendelkezéseinek megfelelően az esemény részletes vizsgálata folyamatban van. Ez magában foglalja a védelmi eszközök és más elektromos rendszerelemek nagyszámú valós idejű rögzített adatainak átfogó elemzését. Az ENTSO-E az elemzés befejezését követően közzéteszi e vizsgálat eredményeit.

ÁramtermelésÁtviteli hálózat

Kapcsolódó