Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Áramütés esetén fizet a balesetbiztosítás?

| |  2059 |

Áramütés esetén fizet a balesetbiztosítás?

Célszerű előre felkészülni a nem várt balesetekre, ami bekövetkezhet akár háztartási baleset formájában is, pl. áramütés miatt. Egy baleset járhat tragikus következményekkel is, ilyen lehet a maradandó egészségkárosodás vagy a baleseti halál. A biztosítás segít a baleset miatti anyagi kiadások fedezésében, pótolhatja a jövedelemkiesést, de az asszisztencia szolgáltatást választva a pénzügyi szolgáltatáson túl kézzelfogható segítséget is kaphatunk a biztosítótól.

Az alábbi összefoglaló az eligazodást igyekszik segíteni a balesetbiztosítások területén.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villamos balesetek megelőzéséhez és csökkentéséhez című összefoglalójának célja, hogy felhívja az érdeklődők (elsősorban a lakosság és kisvállalkozók) figyelmét arra, hogyan kerülhetik el az áramütéses baleseteket, illetve, ha mégis bekövetkezik mi a teendő. A nem várt balesetekre való felkészüléshez érdemes balesetbiztosítást kötni.

A témában eddig megjelent cikkeink:

Célszerű előre felkészülni a nem várt balesetekre, ami bekövetkezhet akár háztartási baleset formájában is, pl. áramütés miatt. Egy baleset járhat tragikus következményekkel is, ilyen lehet a maradandó egészségkárosodás vagy a baleseti halál. A biztosítás segít a baleset miatti anyagi kiadások fedezésében, pótolhatja a jövedelemkiesést, de az asszisztencia szolgáltatást választva a pénzügyi szolgáltatáson túl kézzelfogható segítséget is kaphatunk a biztosítótól. Az alábbi összefoglaló az eligazodást igyekszik segíteni a balesetbiztosítások területén.

Milyen biztosítási eseményekre fizet a balesetbiztosítás?

A balesetbiztosítás értelemszerűen balesetek bekövetkeztekor nyújt szolgáltatást a biztosítás kedvezményezettjének. A biztosítók maguk határozzák meg a baleset pontos definícióját, de az alábbi definíció a legtöbb hazai társaság meghatározásával összhangban áll. Balesetnek nevezzük a biztosított akaratától függetlenül hirtelen fellépő, egyszeri, külső behatásokat, amellyel összefüggésben a biztosított károsodást szenved el. Fontos tehát, hogy a baleset fogalmát meg kell különböztetni a betegség fogalmától.

A legjellemzőbb események, amelyekre – a témával összefüggésben – a hazai balesetbiztosítási termékek kiterjednek:

 •  Baleseti eredetű halál
 •  Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás
 •  Baleseti eredetű műtét
 •  Baleseti eredetű kórházi tartózkodás
 •  Baleseti eredetű keresőképtelenség
 •  Baleseti eredetű csonttörés
 •  Égési sérülés, villámcsapás vagy elektromos áramütés következményei

A maradandó egészségkárosodás esetén eltérhetnek az egyes biztosítók termékei attól függően, hogy mekkora mértékű egészségkárosodás felett nyújtanak szolgáltatást.

A biztosítók a súlyosság függvényében általában különböző csoportokba sorolják a műtéteket, és az egyes csoportokba tartozó műtétekre eltérő mértékű szolgáltatást teljesítenek.

Milyen térítéseket nyújt a biztosítás baleseti események bekövetkeztekor?

Balesetbiztosítás esetén a biztosító jellemzően a szerződésben rögzített biztosítási összeget, vagy annak bizonyos részét (meghatározott százalékát, napi térítést) fizeti ki a kedvezményezett részére, akit a szerződő jelöl ki a biztosított hozzájárulásával. Biztosított az a személy, akinek az életét, testi épségét biztosították.

A fogyasztói igényekre reagálva ugyanakkor a biztosítók ma már olyan asszisztencia szolgáltatásokat is kínálnak, melyek a baleset bekövetkezése esetén nemcsak anyagi segítséget jelentenek, hanem tevékeny módon is segítséget nyújtanak a baleset kapcsán felmerült problémák megoldásában.

Ilyen szolgáltatások lehetnek például az alábbiak:

 • orvosi tanácsadás telefonon keresztül,
 • háziápolás, otthoni segítségnyújtás megszervezése,
 •  baleseti eredetű gyógytorna megszervezése,
 •  a rehabilitációhoz történő segítségnyújtás a lakásátalakítástól a komplex orvosi rehabilitációig.

Az asszisztencia keretében a biztosító arra vállalkozik, hogy a szerződésben felsorolt szolgáltatásokat megszervezi – ami baj esetén komoly segítséget jelenthet, – az ellátások költsége azonban jellemzően a biztosítottat terheli, (feltéve, hogy nem lehet valamely biztosítási összeg terhére elszámolni). Kapcsolódhatnak egyéb kiegészítő elemek, pl. felelősségbiztosítás is a balesetbiztosításhoz.

Milyen korlátozások lehetnek a fedezetben, mikor nem fizet a biztosító?

A biztosító a szerződésben rögzített eseményekre nyújt fedezetet, és lehetnek olyan szolgáltatások, ahol korlátozásokat pl. limiteket alkalmaznak a biztosítók. Fontos ezért, hogy mindig figyelmesen olvassa el a szerződési feltételeket, melyek pontosan tartalmazzák, hogy mire terjed ki a biztosító szolgáltatása, ill. melyek a kizárások, mentesülési okok.

A kizárás azt jelenti, hogy a biztosító bizonyos kockázatokra, mivel azok jelentős kockázatnövelő tényezők, egyáltalán nem nyújt fedezetet. Ilyen kizárások lehetnek pl. az extrém sportok vagy hobbik, veszélyes földrajzi területek stb. A biztosító mentesülése esetén, habár a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító mégsem köteles szolgáltatni. A mentesülésre okot adó körülmények a biztosított magatartásához kötődnek. Ide tartozik pl. a közlési- és változás bejelentési kötelezettség megszegése, a jogellenes szándékosság vagy a súlyos gondatlanság miatt bekövetkező esemény.

A biztosító a szerződés megkötésekor rákérdezhet a biztosított foglakozására, szabadidős, ill. sporttevékenységére, mert ez érintheti az elvállalt kockázatot. Amennyiben a baleseti kockázat szempontjából lényeges ezek változása, akkor elvárt a változást a szerződés tartama alatt is bejelenteni a biztosítónak, annak elmulasztása érintheti a biztosító teljesítését.

Milyen teendők vannak a káresemény bekövetkeztekor a biztosító felé?

Fontos, hogy a biztosítási fedezet csak akkor él, ha a biztosítás díja rendezett. Ezt a biztosító minden esetben ellenőrzi kárbejelentéskor, figyeljen tehát oda, hogy az esedékes biztosítási díjat mindig időben befizesse. Amennyiben bekövetkezik a biztosítási esemény, akkor a szerződésben rögzítettek szerint kell a kárbejelentést megtenni. Ennek kapcsán figyelni kell a határidőre, amelyen belül a biztosító felé a kárt jelezni kell, a bejelentéshez pedig csatolni kell azokat a dokumentumokat, melyeket az adott esetben a szerződés előír. Egy áramütés esetén ilyenek lehetnek például az orvosi ellátás dokumentumai.

Milyen módon vásárolható balesetbiztosítási fedezet?

A balesetbiztosítási fedezet többféle módon is elérhető.

 • Többnyire az önálló módozatként megvásárolható termékek nyújtják a legszélesebb fedezetet. Ezeknél a termékeknél a biztosítók jellemzően többféle személybiztosítási kockázatra is kiterjedő fedezetet kínálnak, ami a baleseti fedezet mellett kiterjed az egészégügyi (betegség) kockázatokra is. A biztosítási fedezet jellemzően rugalmasan alakítható és akár az egész család számára megvásárolható, így olyan családtagra is kiterjedhet, aki a szerződővel nem egy háztartásban él (pl. nagyszülő vagy kollégista gyerek).
 • A baleseti fedezet elérhető a megkötött lakásbiztosítás mellé kiegészítő fedezetként is. Ennél a megoldásnál a biztosítás azokra a családtagokra terjed ki, akik a biztosított lakásban élnek. Ezek a kiegészítő elemek jellemzően csak 1-2 baleseti kockázatot tartalmaznak, alacsony biztosítási összeggel.

ÁramütésBaleset

Kapcsolódó