Villanyszerelők Lapja

Mi az a származási garancia?

| |  941 | |

Mi az a származási garancia?

A származási garancia olyan forgalmazható, elektronikus tanúsítvány, amely igazolja a végső fogyasztó felé, hogy az általa fogyasztott energia egy meghatározott mennyiségét megújuló energiaforrásokból állították elő.

Az elmúlt négy és fél év során 1 661 700 MWh hazai villamosenergia-fogyasztás megújuló eredetét igazolták származási garancia tanúsítványokkal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által működtetett kezelőrendszerben.

A származási garancia szabványos mérete 1 MWh. A MEKH – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – 2014. január 1-je óta biztosítja a származási garanciák használatát.

2014. január 1. és 2018. június 31. között összesen 1 794 171 darab származási garancia került jóváírásra a számlatulajdonosok részére. Ebből 484 784 hazai termeléshez kapcsolódó bejegyzés, 1 309 387 pedig külföldi eredetű származási garancia elismerése révén került a rendszerbe.

Származási garanciával igazolt villamosenergia-felhasználás (MWh)

Az elmúlt négy és fél év során származási garancia tanúsítványok segítségével összesen 1 661 700 MWh hazai villamosenergia-fogyasztás megújuló eredete került igazolásra. Ahogy az ábrán látszik, a származási garanciával igazolt mennyiség 2014 óta folyamatosan nő. Ez a mennyiség Magyarország bruttó villamosenergia-felhasználásához képest azonban még mindig alacsony, a származási garanciával igazolt villamos energia aránya a teljes hazai felhasználás 1%-a körül van.

Villamosság