Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Egyszerű bejelentés, csökkentett tartalmú villamos tervvel

| |  17 558 |

Az alábbi tartalom archív, 5 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Egyszerű bejelentés, csökkentett tartalmú villamos tervvel

A jelenleg hatályos 191/2009 K. r. alapján a 300 m² alatti lakóépületek egyszerűsített bejelentése során a továbbiakban nem kell részletes, a korábbi gyakorlatban kiviteli dokumentációnak nevezett tervet készíteni akkor sem, ha az épület villamos teljesítményfelvétele a 7 kW-ot meghaladja.

A jelenleg hatályos 191/2009 K. r. alapján a 300m2 alatti lakóépületek egyszerűsített bejelentése során a továbbiakban nem kell részletes, a korábbi gyakorlatban kiviteli dokumentációnak nevezett tervet készíteni akkor sem, ha az épület villamos teljesítményfelvétele a 7 kW-ot meghaladja.

Olcsóbb lesz

Az egyszerűsített eljárás alapján készülő, 300 négyzetméter alatti alapterületű lakóépületek esetében egy egyszerűsített kiviteli tervkötelezettséget írnak elő a kormányrendeletben. A szabályozás részleteit a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara dolgozta ki, így megjelent egy kamarai szabályzat, amely 2016. augusztus 5-től lépett hatályba. Ebben villamos és gépészeti vonatkozásban rendszertervnek nevezett terv készítését írják kötelezően elő az ilyen jellegű épületek esetén. Elektromos vonatkozásban a rendszerterv áll egyszer műszaki leírásból, másodszor pedig egy egyszerűsített költségvetési kiírásból, mint kötelező tartalmak. A megrendelő igényeinek és anyagi lehetőségeinek megfelelően ennél többet is tartalmazhatnak a tervek, de nem kötelező.

Van kiviteli terv, de…

Az épületek műszaki berendezései rendszerterve - az építészeti kiviteli tervek részeként - adataival, számítási eredményeivel, szakági adataival, méretezett egységeivel egy átfogó komplex információt szolgáltat, amely alapjául szolgál az épület megvalósíthatóságának. A rendszerterv bemutatja az építmény műszaki berendezései általános kialakítását a szakági igényekkel, telepítési feltételekkel, méretezési alapadatokkal. A leírás ismerteti a tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges közművesítettséget, az épület közműigény adatait. Tartalmazza az épület energetikai és hőtechnikai, valamint villamos méretezési adatait, hőszükségletét, hőterhelését, a túlmelegedés kockázatának ellenőrzését, az épület fűtési és hűtési energiaigényét, frisslevegő igényét, továbbá villamos energiaigényét és a hőhasznosítás megoldását. Ismerteti az épületgépészeti, az erős és gyengeáramú berendezések épületen belüli elhelyezését, helyigényét, a műszaki berendezések működtetéséhez szükséges telepítési feltételeket. Amennyiben a tervező, a rendszerek egyértelmű értelmezése érdekében szükségesnek ítéli, a műszaki berendezések kialakítása, teljesítményadatai kapcsolási vázlat szinten ábrázolhatók.

A szolgáltatói tervjóváhagyáshoz szükséges tervek (telekhatáron belüli vízellátási, szennyvíz és csapadékvíz elvezetési, gázellátási, égéstermék elvezetési, szolgáltatói villamos hálózati csatlakozási, elszámolási fogyasztásmérési) kidolgozását a rendszerterv nem tartalmazza. Ezeket, valamint az épületgépészeti és elektromos kivitelezési terveket az építtető a szakági tervezővel külön megállapodás keretében készíttetheti el.

A jogalkotó így határozott!

A jogszabály értelmében tehát készül kiviteli terv, csak egy csökkentett tartalommal. A jogszabályalkotó úgy ítélte meg, hogy ez az a minimum – függetlenül attól, hogy a villamos ipari szakemberek ezzel egyetértenek vagy sem -, amit az alapvető szakszerűség igényel. Ezzel lehet vitatkozni - a jogszabályalkotó nem a Mérnöki Kamara, és nem is a gyakorlati szakemberek társasága -, mindenesetre tényként kell kezelni. Ha az építtető úgy gondolja, hogy számára fontos a jó minőség, a szakszerűség, a fenntarthatóság, és ennek érdekében egy részletes tervre van szüksége, akkor van rá mód, hogy elkészítsék. Ha azonban az építtető laikus, és nem tudja pontosan, mire van szüksége, akkor meg kell bízni egy hozzáértő szakembert, aki megfogalmazza az igényeket. A helyzet tehát egyértelmű, a villamos kiviteli tervről tehát nem kell lemondani, csupán egy csökkentett műszaki tartalommal kötelező elkészíteni.

Szakmapolitika