Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Herbert Ferenc

 382 | |

Herbert Ferenc cikkei

Megújuló energiaforrások V. - Termoelektromos-effektus

2009. július 8. |  9580
Társszerző: Markó Gabriella
1

Termoelektrikus áramfejlesztő

A villamosenergia hasznosításnak és termelésnek van egy olyan területe, amely az egyedi és különleges alkalmazásoknál kerül használatba. Ezek az ún. termoelektromos-effektus témakörébe tartozó jelenségek, amelyeknek egyes területeit a kikísérletezői vagy a jelenségről először feljegyezéseket, dokumentációt készített személyek után neveztek el. E gyakorlati jelenségek alkalmazása az elemek jelentős költsége miatt jelenleg még szűk területekre korlátozódik.

A termoelektromos-effektus lényegét, alkalmazási területeit Herbert Ferenc, a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Megújuló Energiaforrás Kutatóhely vezetője mutatta be lapunknak.

A Seebeck-effektus
A termoelektromos-effektus lényege abban foglalható össze, hogy két összehegesztett, különböző hőmérsékletű és eltérő anyagú fém között elektromos áram folyik mindaddig, amíg hőmérséklet-különbség áll fenn.

Vagyis termofeszültség lép fel és termoáram folyik. Ez az elrendezés a termoelem.

A jelenséget Seebeck-effektusnak nevezik. Thomas Johann Seebeck (1770-1831) német fizikus 1821-ben fedezte fel, amelyet természetesen róla neveztek el és ma is Seebeck-effektusként tartja számon a tudományos világ. Azt a feszültséget, amely 1 Kelvin hőmérséklet-különbség hatására ezen az úton létrejön (V/K), termo-erőnek nevezik.

Villamosenergia-tárolás

2009. június 1. |  6664
Társszerző: Markó Gabriella

A nyitott magyar árampiac új lehetőségeket teremt a termelők és fogyasztók számára, hogy kölcsönös gazdasági érdekeik alapján együttműködjenek. Megfelelő törvényi szabályozással a megújuló energiák termelői érdekeltté tehetők abban, hogy az általuk nem a fogyasztási csúcsidőben termelt villamos energiát rövid időre tárolják, majd azt a csúcsidőben értékesítsék. Ez különösen vonatkozik a nagy teljesítményű szélgenferátorok üzemeltetőire, hiszen a szélgenerátorok jelentős részben éjszakai völgyidőszakban termelnek. A villamos energia tárolási lehetőségek egyben az áramszolgáltatók számára lehetőséget teremtenek a villamosenergia-szolgáltatás jellemzőinek javítására.
Meg kell szoknunk, hogy évente új technológiák jelennek meg és ezeket be kell fogadnunk, esetenként alkalmaznunk kell. Ilyen új technológia a villamosenergia-tárolás is. Ennek lehetőségeiről, főbb módjairól beszélt lapunknak Herbert Ferenc, a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Megújuló Energiaforrás Kutatóhely vezetője.

Ha a vízszintes tengelyen az idő dimenziót órákban adjuk meg, akkor beszélünk igazán villamosenergia-tárolásról.

A tüzelőanyag-cella II.

2009. május 1. |  3147
Társszerző: Markó Gabriella

Az előző lapszámban megkezdtük a tüzelőanyag-cellák ismertetését, különös tekintettel a történeti előzményekre, valamint az egyes fejlesztési irányokra, különböző típusokra. A jelen publikációban táblázatos formában ismételten áttekintjük az egyes tüzelőanyag-cella típusokat, illetve felhasználási területeiket, majd néhány típust részletesebben is bemutatunk.

Tüzelőanyag-cellák típusai

Az üzemanyagcelláknak számos fajtája van, melyeket a bennük használt elektrolit alapján csoportosíthatunk (1. táblázat).

Üzemanyag

cella típusa

Elektrolit

Működési hőmérséklet

Elektromos hatásfok

Üzemanyag

Felhasználási terület