Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Következő lapszámunk október 11-én jelenik meg.

A megjelenések éves ütemezése a Médiaajánlat oldalon található.

Villanyszerelők Lapja 2009. június

Villamos szakmai rendszerszemlélet III. - Külső villámvédelmi rendszer

2009. június 1. | netadmin |  6433
1 5 (1)

A Villamos szakmai rendszerszemléletet című cikksorozat bevezető részében felsorolt rendszerelemek közül a földelőrendszert követően harmadikként a külső villámvédelmi rendszert tárgyaljuk. Előre megjegyzendő, hogy a cikksorozat következő részében tárgyalt belső túlfeszültség elleni védelem – mint funkcionális rendszer – a villám másodlagos (épületen belül fellépő) hatásai elleni védekezés műszaki intézkedései között szerepel, tehát ehhez a témakörhöz szervesen kapcsolódik. A villámok igen erőteljes hatásai életeket veszélyeztetnek, tüzet és egyéb vagyoni károkat okozhatnak, ezért a veszélyeztető hatások ellen védekeznünk kell. A villám hatásai elleni műszaki védekezés előírásai a tűz elleni védekezésre vonatkozó jogszabályi előírásként a jelenleg hatályos OTSZ-ben találhatók. Mivel a védekezés műszaki előírásait jogszabály rögzíti, így azok kötelező érvényűek. A jogszabály szövege több internetes oldalon is elérhető (ajánlott oldal: http://www.vedelem.hu/index.php?pageid=hirek_reszletek&hirazon=292). A villámvédelem tervezése tervezői jogosultsághoz kötött szaktervezői feladat, a kivitelezést többnyire a témára (is) szakosodott villamosipari cégek végzik. A kivitelezéshez szükséges anyagok az országban több gyártó termékeiként is elérhetők.

Halálos szerencsétlenség

2009. június 1. | netadmin |  3955

A baleset bekövetkezésének előzményei L. Cs. 19XX. május 27-től dolgozott az A. Építőipari Kft.-nél. 19XX. szeptember 23-án a mélyépítési munkahelyen munkavégzés közben halálos kimenetelű üzemi balesetet szenvedett. L. Cs. a XV. kerületi X. áruház mélyépítési munkahelyén átemelő műtárgy csatornaaknánál végezte munkáját. A munkavégzés helyétől kb. 10 méterre, a kijelölt munkaterület határán túli (kerítés nem volt felhúzva) durván egyengetett területen oldalpalástjára fektetve állt egy R. betoncső (belső átmérő 260 cm, külső átmérő 308 cm, oldalpalásthossz 140 cm, súlya 7101 kg). A betoncső oldalirányú elmozdulás ellen két oldalt rögzítve volt egy-egy 15x15, vagy 20x20 cm-es dúcfával (L. J. villanyszerelő bírósági jgyk.). Az időjárás napok óta esős, szeles volt, mint a baleset napján is, ezért délelőtt 10 óra után az erősen zuhogó eső miatt az átemelő műtárgy csatornaaknánál munkát végző négy dolgozó abbahagyta a tevékenységét és egyenként elment a közelben álló betoncsőhöz, amibe belépve védve lettek volna az esőtől. Annak ellenére álltak a betoncsőbe, hogy a közelben telepítve volt a dolgozók részére egy öltöző-tartózkodó konténer (kb. 90 méterre). Nyilvánvalóan azért választották a betoncsövet, mert az volt közelebb. Amikor az utolsó ember beállt a betoncsőbe, az megbillent és felborult. Tehát a betoncső peremével előre bukott, és eközben a belőle kiugró emberek közül L. Cs.-re esett, aki az ütés következtében halálos sérüléseket szenvedett.

Szerbia

2009. június 1. | netadmin |  4585

Vállalatalapítási feltételek (vállalkozási formák, minimum alaptőke, időigény, költségek) A cégalapítási procedúra az elmúlt években 51 napról 10 napra csökkent. A cégbejegyzéseket felügyelő szervezet a Szerb Cégbejegyzési Ügynökség. A leggyakoribb formák vállalkozási formák a következők.

Referenciák KNX/EIB létesítésekre

Referenciák KNX/EIB létesítésekre

2009. június 1. | Balogh Zoltán |  4251

Cikksorozatunk előző részeiben részletesen bemutattuk azokat a fő feladatokat, amelyeket megoldhatunk a KNX/EIB használatával családi házakban. Természetesen még számtalan olyan feladat merülhet, amire nem tértünk ki részletesen, ugyanakkor megoldható a rendszerrel. Sokan tették fel azonban azt a kérdést, hogy a családi házakon kívül milyen épületekben és mire lehet használni a KNX/EIB rendszert? Ezért összeállítottunk egy referenciagyűjteményt, amelyben néhány megvalósult épület rövid bemutatásával szeretnénk megmutatni, hogy mennyire sokoldalúan használható a rendszer, akár igen nagy méretű létesítmények esetében is.

Smart metering - okos fogyasztásmérés

2009. június 1. | netadmin |  4304

E lap oldalain is rendszeresen tallózhatják az olvasók az energia-menedzsment témakörrel kapcsolatos publikációkat, amelyek az épület-felügyeleti rendszerektől a konkrét készüléktípusokig terjedő tematikában törekszenek átfogó képet rajzolni az energiatakarékosság és környezettudatos magatartás ma már valóban megkerülhetetlen kérdéseiről. A jelen írásunk eredeti célja a „kártyás fogyasztásmérők” rendszerének átfogó bemutatása lett volna, ám amint Dr. Morva György, a Budapesti Műszaki Főiskola, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Energetikai Kutató Intézetének tudományos igazgatója megállapította, a „smart metering”, az okos fogyasztásmérés bevezetése perspektivikusabb nézőpontot kínál és napjainkban már nagyobb aktualitással is rendelkezik. Az „okos fogyasztásmérés” fogalma egy olyan új technológiai irányzatot jelent, amely belátható időn belül a háztartások meghatározó részét érinteni fogja, sőt, napi szinten befolyásolja majd a villanyszerelő vállalkozók, a villamosenergia-szolgáltatók működésének jogszabályi keretét és gyakorlatát is. Miért is van szükség arra, hogy a megszokott „forgó-morgó” berendezések biztosította fogyasztásmérést új alapokra helyezzük? Az egyik megfontolandó érv az, hogy ma a fogyasztók olyan közületi számlák alapján fizetik meg víz-, gáz-, villamosenergia fogyasztásukat, amelyet képtelenek értelmezni a fogyasztók zöme. Bátran hangsúlyozható, hogy a lakosság 80%-a nem képes eligazodni sem a villamosenergia szolgáltatás rendszerében, sem pedig a kézhez kapott elszámolás költségfejezetei között.

Az UPS energia tárolója az akkumulátor

A végtelen energia forrása III.

2009. június 1. | Agócs János |  4092
1 3 (1)

Amint azt cikksorozatunk előző részeiben is láthattuk, minden szünetmentes áramforrás egyik legfontosabb és nélkülözhetetlen részegysége az akkumulátor. Nem is hinnénk, hogy mennyire fontos és kritikus része ez a szünetmentes áramellátó berendezéseknek. Az akkumulátorok feladata, hogy az UPS normál üzeme esetén tárolja, illetve tartalékolja az energiát arra az esetre, amikor a betápláló villamos közhálózat hosszabb-rövidebb ideig valamiért nem áll rendelkezésre – például egy hálózati feszültség kimaradás alkalmával, amikor az akkumulátorok által tárolt energiából (egyenfeszültségből) állítja elő az UPS invertere a szükséges kimeneti feszültséget a fogyasztók számára. Mindenekelőtt röviden ismerkedjünk meg néhány akkumulátorfajtával, és válasszuk ki, melyik a legalkalmasabbak erre a feladatra

Hogyan működik – a földelési ellenállásmérő lakatfogó

2009. június 1. | Pástyán Ferenc |  11 360
2

A földelésiellenállás-mérés hagyományos módon szondákkal történik. Ez meglehetősen időrabló és ezért lassú művelet, nem beszélve arról, hogy városi környezetben problémát jelenthet a szondák leverése. A földelési ellenállásmérő lakatfogó kiváló megoldás az ilyen esetekben történő földelési ellenállásmérésre. A lakatfogó használata egyszerű, gyors és pontos mérést tesz lehetővé. A földelésre életvédelmi szempontból van szükség. Ha egy berendezés meghibásodik, a hálózati feszültség rákerülhet a berendezés megérinthető fém alkatrészeire, amelynek megérintése a környezeti feltételektől függően (nedves padló, jól vezető lábbeli stb.) akár halálos áramütést is okozhat. A biztonság megköveteli, hogy a földelések megfelelő állapotban legyenek.

Villamosenergia-tárolás

2009. június 1. | Herbert Ferenc Markó Gabriella |  6780

A nyitott magyar árampiac új lehetőségeket teremt a termelők és fogyasztók számára, hogy kölcsönös gazdasági érdekeik alapján együttműködjenek. Megfelelő törvényi szabályozással a megújuló energiák termelői érdekeltté tehetők abban, hogy az általuk nem a fogyasztási csúcsidőben termelt villamos energiát rövid időre tárolják, majd azt a csúcsidőben értékesítsék. Ez különösen vonatkozik a nagy teljesítményű szélgenferátorok üzemeltetőire, hiszen a szélgenerátorok jelentős részben éjszakai völgyidőszakban termelnek. A villamos energia tárolási lehetőségek egyben az áramszolgáltatók számára lehetőséget teremtenek a villamosenergia-szolgáltatás jellemzőinek javítására. Meg kell szoknunk, hogy évente új technológiák jelennek meg és ezeket be kell fogadnunk, esetenként alkalmaznunk kell. Ilyen új technológia a villamosenergia-tárolás is. Ennek lehetőségeiről, főbb módjairól beszélt lapunknak Herbert Ferenc, a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Megújuló Energiaforrás Kutatóhely vezetője.

Az infra sugárzás alkalmazása házaink fűtésére

2009. június 1. | netadmin |  7354
1

Elérhető fűtési rendszer, avagy a nap melege a házban. Napjainkban – sokak szerint némileg megkésve – egyre inkább érzékelhető az energiatudatos gondolkodásmód kialakulása, amely Magyarországon házaink szigetelése mellett fűtési rendszereinek újszerű kialakításában is megnyilvánul. Újra kell gondolnunk az energiahordozókról kialakult sokszor téves, sőt sztereotip hozzáállásunkat. Ezt a változást segítik a korszerű technológiák egyre szélesebb körben történő elterjedése, így a megújuló energiaforrások mind hatékonyabb kiaknázása. Mindezek előrevetítik a földgáz, mint „egyedüli” energiahordozó mítoszának bukását. A gázártámogatási rendszer megszűntetése miatt sem kell jós tehetség ahhoz, hogy előre lássuk az „egyéb” fűtési rendszerek térhódítását. Amikor öt évvel ezelőtt egy kiállításon találkoztunk a teljes értékű elektromos fűtési rendszereket kínáló (nem túl sok) szakcéggel, tíz emberből nyolc, finoman szólva, megmosolyogta a rendszer életképességét bizonygató kiállítókat. Ebben az évben már ebédelni is alig volt idejük. A legnagyobb érdeklődés az egyik, a magyar piacon újnak mondható, de legalább is nem túl széles körben ismert, elektromos fűtési lehetőség, az infra rendszerű fűtési megoldások iránt volt.

Elektromosság - mechanikai nyomásból

2009. június 1. | netadmin |  3373

Megújuló energiákat immáron nemcsak napból, szélből, vagy vízből nyerhetünk, hanem az úttesten tapasztalható mechanikai nyomásból is. Az Innowattech nevű izraeli cég új szabadalmi eljárást fejlesztett ki Innowattech Piezo Electric Generator (IPEG) néven, amelynek az a lényege, hogy a berendezés képes a súlyból, a mozgásból, a vibrációból és a hőmérsékleti változásokból energiát kinyerni, illetve azt elektromos energiává átalakítani. A piezoelektromosságot a Curie testvérek fedezték fel 1880-ban: ha bizonyos kristályfajtákat, például kvarcot vagy turmalint, nyomás alá helyeznek és deformálnak, akkor a kristályok felszínén elektromos töltések jelennek meg. A jelenségre számos, ma is használt technológia épül, ezen az elven működnek többek között a kvarckijelzők. Az izraeli cég ipari használatra szánt elektromosságtermelő környezetbarát alternatív megoldásokkal foglalkozik és azt állítják, hogy az új találmánnyal megtermelt energia egyaránt felhasználható fogyasztói igényekre, valamint középületek világítására. Akár több száztól, maximum több ezer kilowattóra nyerhető így ki.