Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Útmutató a szilveszter és az újév ünnepléséhez

Magyar Szabvány MSZ 12-31

2017. december 21. | MSZT |  5415 |

Az alábbi tartalom archív, 6 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Útmutató a szilveszter és az újév ünnepléséhez

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Magyar Szabványügyi Testület!

Előszó

A Magyar Szabványügyi Testület ezzel a különkiadással szeretne sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánni minden kedves Olvasónak!

Immár hagyománnyá vált, hogy az ünnepek közeledtével a szokásostól merőben eltérő, de annak jegyeit hordozó különleges szabványokat teszünk közzé. Ahogy az elmúlt években, úgy most is célunk, hogy ezzel a kiadvánnyal méltóképp és jó hangulatban búcsúztassuk az óévet, s egyúttal nagy izgatottsággal várjuk az új esztendő meglepetéseit.

Bevezetés

Ez az útmutató a szabványok mintájára megadja a szilveszteri és az újévi ünnepléssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, bemutatja a szilveszteri és újévi népszokásokat, hagyományokat, beleértve a kapcsolódó hiedelmeket, babonákat, tilalmakat és fogadalmakat.

Az útmutató célja, hogy felkeltse a hagyományok iránti érdeklődést és ösztönözze az Olvasót arra, hogy bepillantást nyerjen a kultúránkhoz tartozó ünnepi szokásokba.

Alapvetés és alkalmazási terület

Alapvetés: Szilveszter (december 31-e) az év legutolsó napja, Újév (január 1-je) pedig a következő év kezdőnapja. A szilveszteri és újévi szokások közös célja, hogy a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét és boldogságot hozzanak.

E szabvány – a teljesség igénye nélkül – mindenki számára alkalmazható útmutatásokat ad meg, a népi szokások bemutatásával e fontos esemény megünnepléséhez és az új esztendőre kitűzött célok sikeres eléréséhez (a későbbiekben előforduló „nemmegfelelőségek”, pl. balszerencse elkerülésére).

Szakkifejezések és meghatározásuk

 • év végi hálaadás
  Az év utolsó napján, az esti órákban tartott hálaadó szentmise, melyen a keresztény hívők közösen mondanak hálát Istennek az elmúlt évben elért sikerekért, eredményekért.
 • koccintás
  Ünnepélyes hangulatú szokás, amikor poharainkat összecsendítjük a többiekével.
 • pezsgő
  Borból készült szénsavas, szeszes ital, melyet éjfél elteltével fogyasztunk.
  MEGJEGYZÉS: Ezen az ünnepen csakis szerencsét, gazdagságot hozó ételt és italt szabad fogyasztani – a szokás szerint –, így az új évben nem kell hiányt szenvednünk semmiben, bőség és fényűzés vár ránk.
  A pezsgő cukortartalma szerint és ízlésünknek megfelelően több édességi fokú pezsgő közül választhatunk: száraz, félszáraz, édes.
  Ügyeljünk arra, hogy jó minőségű italt válasszunk, és lehetőleg kerüljük a pezsgőnek látszó habzó- vagy gyöngyöző borokat.
  MEGJEGYZÉS: Erre a célra igény esetén az MSZ 9600:2016 Útmutató a szeszes italok érzékszervi vizsgálatához szabvány alkalmazható. A „minőség” meghatározását lásd az MSZ EN ISO 9000-ben.
 • szilveszter
  December 31-e az év utolsó napja és I. (Szent) Szilveszter pápa (i. sz. 314–335) emlékünnepe, melyet a világ számos országában megünnepelnek.
  Érdekesség: Az ókori Rómában március elsejével kezdték az évet. Január elseje a Julius Caesar-féle naptárreform után vált évkezdő nappá, melyet Janus – a kétarcú római isten – tiszteletére nagy ünnepségekkel, lakomákkal és ajándékozással ünnepeltek meg. Az év első hónapját is róla nevezték el Januariusnak, mivel a visszatekintést és az eljövendőt is szimbolizálja. Magyarországon a középkorban az év kezdetét karácsonytól, december 25-től számították. A január elsejei évkezdet a Gergely-féle naptárreform (1582) óta vált általánossá.
 • tűzijáték
  Szórakoztató célra szánt pirotechnikai termék. Puskaporból és egyéb vegyszerekből készített kis rakéták, amelyek meggyújtásukkor vagy felrobbanásukkor éles hangot és erős, színes fénycsóvákat bocsátanak ki.
  Magyarországon a tűzijátékok felhasználását a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szabályozza, melyet az ünnep alkalmával is szigorúan be kell tartani!
  MEGJEGYZÉS: A pirotechnikai eszközök használata előtt célszerű kockázatfelmérést és kockázatértékelést végezni az MSZ ISO 31000 szerint, a környezetünkben okozott veszélyek és károk minimalizálása érdekében.
 • újév
  Január első napja.
  Érdekesség:Az ókori Rómában Janus tiszteletére ujjongással ünnepelték ezt a napot, miközben minden jót kívántak egymásnak, s a jókívánságokat ajándékokkal viszonozták.
 • újévi köszöntés
  Jókívánságok az újév tiszteletére. A legelterjedtebb újévi köszöntés a "BÚÉK", amely a "Boldog Új Évet Kívánok" rövidítése. A magyar nyelvterületen újévkor általános szokás volt, hogy a felnőttek és a gyerekek házról házra jártak köszönteni. Ilyenkor az alábbiakhoz hasonló versikéket szavaltak:

Adjon az Isten bort, búzát, barackot,
Szőrös farkú malacot,
Üvegünkbe feneket, hogy mulassunk eleget.
Szekerünkbe kereket, hogy mehessünk eleget,
Boldog új esztendőt kívánunk a házbeli családnak!

Bor, búza, békesség szálljon házatokra
Az új esztendőbe, minden jószágtokra.
Adjon Isten áldást táplálkozástokra,
Virrasszon fel az úr a holnapi napra!
Tiszta szívből szeretetből ezt kívánjuk!

Újév napján kopogtatok.
Magas ajtón, kis ablakon.
Pár szó után odatérek
Adjon Isten a családnak
Aprajának, a nagyjának Boldog új évet!

B orongós napok tűnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő

É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza

K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

A szilveszterhez és újévhez kapcsolódó babonák, hiedelmek és szokások

 • Hiedelmek, szokások
  A szilveszter és újév napjához számos szokás, babona és hiedelem kötődik, melyek célja, hogy biztosítsák a következő esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, boldogságát, valamint az állatállomány szaporaságát és a termés bőségét.
 • A gonosz, ártó szellemek elűzése
  Szilveszter napján különösen fontos szerep jut a zajkeltésnek és az erős fényeknek, ugyanis a hiedelmek szerint ezekkel az ártó, rontó és gonosz erők távol tarthatók. A nevetés, üdvrivalgás, éneklés mellett számos módszer létezik a zajkeltésre. Manapság a trombita, petárda és tűzijáték használata jellemző, míg régebben a karikás ostor, duda, csengő, kolomp, kereplő szolgált erre a célra.
 • Régi magyar népszokások
  Régi magyar népszokás az óévet jelképező szalmabáb földbe temetése, vízbe hajítása (téltemetés), az öregembermaszkot viselő legénynek játékos kikorbácsolása a faluból (télkiverés), az óév kiharangozása, vagy például Erdélyben a tüzeskerék-engedés (szalmával betekert meggyújtott kerék domboldalról való legurítása). Ismert szokás volt vidéken a nyájfordítás is, melynek célja, hogy az állatok felébredjenek, és a másik oldalukra feküdjenek, elősegítve ezzel szaporaságukat.
 • Az időjárás misztériuma
  A népi időjósok szerint az északi szél hideg, a déli enyhe telet hoz. Ha szilveszter éjszakáján esik az eső, reggel pedig fénylik a nap, akkor nem lesz jó termés, de ha egyforma az éjszaka és a reggel időjárása, akkor bő termés várható.
  A bukovinai székelyek szilveszterkor hagymából jósoltak a következő évi időjárásra: A gazda félbevágott egy fej vöröshagymát, 12 réteget lehántott róla, ezek jelképezték egyenként a hónapokat. Mindegyikbe szórt egy kevés sót, és amelyikben reggelre elolvadt, az a hónap csapadékosnak ígérkezett, ha azonban a só megmaradt a hagymalevélben, akkor szárazságra lehetett számítani.
 • Szerencsét hozó lakomák
  Sokan készítenek szerencsepogácsát vagy tortát, amelybe egy érmét sütnek. Aki megtalálja az érmét, annak nagy szerencséje lesz. Az eladósorban lévő lányok közkedvelt foglalatossága volt ilyenkor a gombócfőzés is. 13 gombócból 12-be egy-egy férfinevet tartalmazó kis papírcetlit tettek a lehetséges jövendőbelik nevével, és amelyik gombóc először feljött a víz tetejére, az rejtette a leendő férj nevét. Ha a gombóc üres volt, abban az évben a lány nem számíthatott komoly kérőre. Szatmárban, ha a szilveszteri fánkba sütött karikagyűrűt az eladósorban lévő lány találja meg, a következő évben férjhez megy. Ha a lány szilveszter éjszakáján egy darab pirított kenyeret tesz a hóna alá, megálmodja leendő urának a nevét.
 • Egészség és bőség
  Szokás volt az év első reggelén friss vízben megmosakodni, hogy egész évben egészségesek maradjanak. Egyes vidékeken a mosdóvízbe egy piros almát is tettek, mely szintén az egészség jelképe. Aki reggel a kútról elsőnek mert vizet, az elvitte az „aranyvizet”, és egész évben szerencsének örvendhetett.
  Az állattartással kapcsolatos újévi hagyományok között megtaláljuk a tyúkok abroncsból való etetését, mely sokfelé Luca napi szokás. Azért tettek a tyúkok köré abroncsot, hogy szét ne széledjenek, és egész évben hazatojjanak. Hajdúböszörményi hiedelem szerint jó tojók lesznek a tyúkok, ha újévkor mindegyiket átdugják a létra fokán.
  Példák újévi szerencsejelképekre: kéményseprő, négylevelű lóhere, patkó, lencse, malac.
 • Újév napi tilalmak
  Az ünnepi szokások mellett tilalmak is kötődnek ehhez az ünnephez. Például tilos ilyenkor bármit kölcsönkérni vagy kölcsönadni. Semmit sem szabad kiadni a házból, mert akkor egész évben minden kimegy onnan, ebből kifolyólag általánosan elfogadott hiedelem, hogy újév napján tilos a szemetet kivinni, mert kidobjuk vele együtt a jövő évi szerencsénket is. Úgy tartják, január elsején nem mindegy, hogy kit engedünk először a lakásba: szerencsét hoz, ha az első látogató férfi. A nőknek tilos munkát végezni ezen a napon, azaz nem szabad főzni, mosni, varrni, fonni, takarítani, de főleg teregetni (a felakasztott ruha a halálozásra utal).
 • Étkezési szokások és malacságok
  A jó évkezdés velejárói a jó italok és a bőséges étkezés. A hiedelem szerint ilyenkor baromfit, szárnyast nem javasolt enni, mert a tyúk elkaparja a szerencsét (vagy elrepülhet a szerencsével), továbbá kerülendők a vadak (elfutnak a szerencsével) és a halak (elúszik a szerencse), valamint a rákok (visszafelé haladnak) fogyasztása, ellenben a sertéshús rendkívül  ajánlatos,  mert  a  malac  orrával előre túr, azaz a jövőbe mutat, és közben még a szerencsét is kifordítja a földből.
  Érdekesség: A magyarok virsli és sültek formájában, a németek, írek, portugálok, kubaiak, spanyolok ugyancsak különféle sültekként fogyasztják, a svédek sertéscsülökkel várják az új évet. Amerikában a malacot egy másik jelképes étellel, a káposztával (lásd lentebb) együtt fogyasztják, míg az olaszoknál lencsével kevert egytálételt készítenek belőle. Ausztriában nem csak húsként eszik, hanem kis szerencsemalacokat is készítenek marcipánból.
  A szemes terményeket is ajánlatos előtérbe helyezni, mint például a babot, lencsét, borsót, rizst, kölest, szőlőt, mert a sok apró mag pénzbőséget jelent, és az elkövetkezendő évben sok pénzük lesz a háziaknak. Az újévi ebédnek ezért legtöbbször lencsefőzeléket vagy lencselevest szokás főzni.
  Érdekesség: Spanyolországban, Portugáliában, Venezuelában, Mexikóban, Ecuadorban, Peruban és Kubában is 12 szem szőlővel vagy mazsolával várják az új évet. Ahogy közeledik az éjfél, úgy eszik meg a szemeket, amelyek a hónapokat jelképezik, és bizony a szőlőszem édessége vagy savanyúsága előrevetíti, hogy az adott hónap milyen lesz. Törökországban a gránátalma jelképezi a szerencsét, a színe és a benne lévő magok a pénzt és a jólétet láttatják.
  A szerencsehozó ételek közé tartozik a káposzta is. Az amerikaiak szerint ez a növény hasonlít egy tekercs pénzkötegre, ennek okán a káposzta mellett bármilyen zöld leveles növény (mángold, spenót, kelkáposzta) fogyasztásával anyagi gyarapodást remélhetünk az elkövetkező évben.
  Vidéken szokás a rétessütés is, ugyanis ettől hosszúra fog nyúlni az életünk.
  Érdekesség: A japánok „soba” tésztát nyújtanak, és azt fogyasztják el szilveszterkor. Aki a leghosszabb szálat képes egyben eltüntetni, az igazán matuzsálemi korra számíthat.
  Az étkezések végén a tányérunkat nem érdemes fényesre törölni, mert a tányéron hagyott maradék hozzásegíthet minket ahhoz, hogy a következő évben se szenvedjünk hiányt semmiben.
  Érdemes még figyelembe venni, hogy aki újév napján édeset eszik, annak az egész éve édes lesz.

Egyes országokra vonatkozó sajátos nemzeti „kiegészítések”

A kulturális sokszínűség jegyében – de a teljesség igénye nélkül – a szabvány megadja az itt felsorolt országokra jellemző szokásokat és hiedelmeket, melyek betartásával a szerencse mellénk pártol.

 • Svájc: Pontban 12 órakor 12 korsó sört kell meginni.
 • Görögország: Amint az újév elkezdődik, minden órát fel kell húzni a házban.
 • Olaszország: A szilveszterkor fogyasztott vacsora 12 fogásból áll. Éjfélkor 12 szőlőszemet kell megenni, és újév napján új, piros alsó és felsőruhát kell viselni, a megunt, régi dolgokat egyszerűen ki kell tenni az ablakon, és a pénztárcába lencsét kell tenni.
 • Szlovákia: Az ünnepi asztalterítő alá pénzt kell tenni.
 • Anglia: Balszerencsét jelent, ha az új naptárat előre kiakasztjuk, vagy előre beleírunk a jövő évi határidőnaplóba.
 • Németország: A szilveszteri álmunk beteljesedik, ha elalvás előtt rózsafüzért vagy megszentelt tárgyat teszünk a párna alá.
 • Japán: A bejárat felé szalmaköteget kell feszíteni, hogy távol tartsuk a rossz szellemeket, és újévkor egy jót kell nevetni, hogy jól induljanak a dolgok.
 • Fehéroroszország: Az újévi kívánságokat 12 papírdarabra kell felírni, és amikor elkezdi ütni az óra az éjfélt, gyújtsuk meg a papírdarabokat. Az teljesül, amelyik a 11. ütésnél még nem égett el.
 • Korea: Támasszunk lapátokat, gereblyéket és rostákat a házfalhoz, hogy védelmet nyerjünk a gonosztól.
 • Kína: A Holdév szerint tartott újév előtti napon, élénkpiros ruhát kell ölteni, nagy zajt kell csapni, és amikor megjelenik a szörny, aki tönkreteszi az emberek életét, meg kell dobálni petárdákkal. Mivel a szörnyeteg megőrül a piros színtől és a   zajtól elmenekül. Ajánlott imádkozni az ősökért, vadászni és halászni. De nem ajánlatos boldogságért imádkozni, házasságot kötni, kerülendők a ház körüli javítások és építkezés elkezdése. Aki újév napján söpör, az kisöpri a házból a szerencséjét.

Újévi fogadalmak

Az óév lezárásának további jellegzetessége az is, hogy okulva korábbi hibáinkból, rossz szokásainkból, ezen a napon fogadalmat tehetünk annak érdekében, hogy a következő évünk még inkább boldogabban teljen.

A vidéken élők körében, főleg a II. világháború idejéig azt tartották természetesnek, ha életük a megszokott, több száz év alatt kialakult mederben folyt, attól eltérni nem volt ildomos, sőt meg is szólták vagy kiközösítették azt, aki megpróbált abból kitörni. Ezzel szemben mai életvitelünk szinte megköveteli az állandó változtatást és fejlődést, az alkalmazkodást az új követelményekhez és a folytonos tanulást. Mivel a nagyvilágra csak igen korlátozott a befolyásunk, saját magunkból kiindulva kell formálni életünket, szokásainkat, hogy az jobb, tartalmasabb, egészségesebb és teljesebb legyen.

MEGJEGYZÉS: Bármikor lehetőségünk van kitörni a megszokásokból, nem feltétlen szükséges az évente egyszer bekövetkező nevezetesebb napokat megvárni. Érdemes ilyenkor olyan dolgot megfogadni, amit legalább az újév első napján betartunk, így biztosan nem vesznek kárba az ígéretek.

A szilveszteri ünneplés

Teendők éjfélkor

A világon mindenütt megünneplik az esztendő fordulóját, az óév végét és az új év kezdetét. Ennek az önfeledt ünneplésnek a célja, hogy egészségben, jólétben, boldogságban, gazdagságban bővelkedő új évet biztosítsunk magunknak.

A 4.1. szakasz szerinti hiedelmek szerint az ártó szellemek elriasztása végett, az emberek szilveszter éjjelén különleges ruhákat öltenek, álarcot húznak, zenélnek, táncolnak, ostort pattogtatnak, kolompolnak, trombitálnak, petárdáznak, tűzijátékot eregetnek, és még számos ehhez hasonló mulatsággal ütik el az időt.

Általános rész

Éjfélkor az első óraütés alkalmával a pezsgőspalack dugóját kipukkantjuk, majd egy pohárba kitöltve a társaságunkban lévő személyekkel koccintunk, és eközben egymásnak "BÚÉK" felkiáltással boldog új évet kívánunk.

MEGJEGYZÉS:   A    pezsgőspalack     felrázásával    a durranás nagysága fokozható. Ekkor a palackban túlnyomás alakul ki, melyet érdemes figyelembe venni a balesetek elkerülése végett.

Kiegészítés a 4.1. szakaszhoz: Az egymástól távol élő szerelmesek ilyenkor egy kis mennyiségű pezsgőt öntenek ki a földre, hogy a kedvesükkel egész évben együtt maradjanak. Egyes hagyományok szerint ez azért is hasznos, mert ha ilyenkor valamit kiöntünk a földre, akkor "dől a lé" egész évben.

Magyar nemzeti sajátosság, hogy a koccintás után néhány percre megszakítjuk a vigasságot, és az új év beköszöntét a Himnusz eléneklésével fogadjuk. Ezt követően ismét a mulatozásé lesz a főszerep, mely a tűzijátékok fellövésével teljesedik ki.

MEGJEGYZÉS: A hirtelen jött hangzavartól háziállataink megijedhetnek, ezért a nagy ünneplésben ne feledkezzünk meg biztonságukról és megnyugatatásukról, főleg, ha a tűzijátékok és petárdák által keltett hanghatások MSZ EN ISO 3744 szerint mért energiaszintjét különösen magasnak találjuk.

Példák szilveszteri zenékre – ízléstől függően :)

Az alábbiakban ajánlott zenék a teljeség igénye nélkül készültek, az MSZT nem tehető felelőssé a szilveszterrel kapcsolatos egyéni ízlésekért.

 • Jennifer Lopez: Waiting For Tonight
 • Kerozin: Szilveszter a hóember
 • Neoton Família: Új Év
 • Soltész Rezső: Minden szilveszter vidám
 • V’Moto-Rock: Új év
 • Abba: Happy New Year
 • Cserháti Zsuzsa: Különös Szilveszter
 • Cliff Richard: Millenium Prayer
 • Ella Fitzgerald: What Are You Doing New
 • Snoop Dogg Feat. Marty James: New Year’s Eve?
 • U2: New Year’s Day
 • Deborah Sprout: Midnight (New Year´s Eve)

Javaslatok bulizóknak

 1. Legyenek nálunk iratok, főleg TAJ-kártya, hiszen nem tudhatjuk, hol ébredünk/térünk magunkhoz.
  Hagyjunk pénzt a hazajutásra (pl. taxira), ha szeretnénk épségben hazatalálni (egyes esetekben segítségünkre lehetnek a lakcímkártya adatai is).
 2. Az éjszakába ne induljunk üres gyomorral és egyedül, vigyázzunk egymásra és italainkra.
  MEGJEGYZÉS: Legyünk résen a kéretlen partidrogokat illetően, elkerülve ezzel a későbbi kellemetlenségeket és az esetleges orvosi ellátást.
 3. Lehetőleg ne keverjük az italokat (Borra sör? Sörre bor?).
 4. Aki erősen ittas állapotban szeretné az újévet köszönteni húzzon fehér kesztyűt, így a lehetséges földre kerülés esetén helymeghatározása könnyebbé válik és a rálépés elkerülhető.
  MEGJEGYZÉS: Az UV-fényeket használó szórakozóhelyeken is kiváltképp jó ötlet a fehér kesztyű viselése, hiszen így még feltűnőbbek lehetünk.
 5. Szilveszter ünnepén is érvényes a mindent csak mértékkel közmondás. Ennek hiányában sajnos az új év első napján viselnünk kell az előző napi (s már egyértelműen előző évi) „hangulatba kerülés” zsibbasztó következményeit. A legjobb, amit tehetünk: pihenjük ki alaposan az eddigi fáradalmakat, hogy újult erővel merülhessünk el az új év tartogatta élményekben.

Bibliográfia

[1] Rosta Erzsébet és Rábai Attila: Hiedelmek, hagyományok, babonák
[2] http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/neprajz-unnepek-es-nepszokasok/szilveszteri-es-ujevi-nepszokasok/szilveszter-napja-december-31
[3] http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2012/12/31/szilveszteri-es-ujevi-szokasok-babonak-hiedelmek
[4] http://www.mindmegette.hu/szilveszteri-es-ujevi-babonas-etelek-48295/
[5] https://szilveszter.hu/erdekessegek/a-szilveszter-tortenete-eredete-92

A szövegben hivatkozott nemzeti szabványok

MSZ 9600:2016 Útmutató a szeszes italok érzékszervi vizsgálatához
MSZ EN ISO 9000 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2015)
MSZ ISO 31000 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek
MSZ EN ISO 3744 Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Műszaki módszer alapvetően szabad térben, visszaverő sík felett (ISO 3744:2010)

Sikerekben gazdag boldog új évet kíván a Magyar Szabványügyi Testület!  

 

A Villanyszerelők Lapja egy havi megjelenésű épületvillamossági szaklap, amely nyomtatott formában évente 10 alakommal jelenik meg. A VL elsődlegesen a villanyszereléssel, épületvillamossági kivitelezéssel foglalkozó szakembernek szól, de haszonnal olvashatják üzemeltetők, karbantartók, társasházkezelők és mindenki, aki érdeklődik a terület újdonságai, előírásai, problémái és megoldásai iránt.

A VL előfizetési díja egy évre 7990 Ft, amelyért 10 lapszámot küldünk postai úton. Emellett az előfizetőink pdf-ben is letölthetik a legfrissebb lapszámokat, illetve korlátlanul hozzáférhetnek a korábbi számok tartalmához is, így 20 évnyi tudásanyagot vehetnek bírtokba.

Érdekel az előfizetés →

Beleolvasok →

 

Érdekesség