Villanyszerelők Lapja

Világítástechnikai szakmérnök és világítástechnikai szakember képzés indul

| |  1956 | |

Világítástechnikai szakmérnök és világítástechnikai szakember képzés indul

Magyarországon egyedül az Óbudai Egyetemen folyik célirányos posztgraduális világítástechnikus képzés, a képzés kétévente, 20-30 fős csoportokban, de minimum 16 fő jelentkezése esetén indul.

Magyarországon évtizedek óta egyedülállóan az Óbudai Egyetemen (és annak jogelődjein) folyik célirányos posztgraduális világítástechnikus képzés. Ennek célja, hogy a jelentkezők olyan világítástechnikai alapismeretek birtokába jussanak, amivel könnyedén el tudnak helyezkedni a világítástechnikát érintő gyártói, tervezői, forgalmazói, kutatói, üzemeltetői és alkalmazástechnikai területeken. 

Jelentkezési feltételek

 • ​A képzés kétévente, 20-30 fős csoportokban, de minimum 16 fő jelentkezése esetén indul.
 • A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltétele a legalább BSc vagy BA vagy korábbi főiskolai szintű diploma.
 • Felvételi pontszámítás, rangsorolás nincs.  
 • ​Világítástechnikai szakmérnök megnevezésű képzésre jelentkezés feltétele legalább alapképzésben, illetve az ezzel egyenértékű képzésben szerzett bármely mérnöki szakképzettség (pl. villamosmérnök, építészmérnök, gépészmérnök, stb.). 
 • ​A világítástechnikai szakember megnevezésű képzésre való jelentkezés feltétele legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett nem mérnöki oklevél, pl. a következő képzési területekről: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, műszaki, művészet, orvos és egészségtudomány, pedagógusképzés, természettudomány, sporttudomány, társadalomtudomány.

​Mennyi elfoglaltsággal jár?

​A négyféléves képzés levelező rendszerű, félévente 4 alkalommal (szept.–dec. és febr.–máj.) háromnapos konzultációs időszakkal jár, mely csütörtök-péntek-szombat napokon kontaktórás előadásokat és laborgyakorlatokat jelent az Óbudai Egyetem budapesti Tavaszmező utcai épületeiben.  A tananyag további feldolgozása egyéni ütemben, önállóan történik. 

​A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Világítástechnikai szakmérnök / Világítástechnikai szakember

A képzés a tanterv szerinti félévvégi vizsgákkal, illetve záróvizsgával zárul. Az oklevél megszerzésének feltétele egy elfogadott témavázlatnak megfelelő szakdolgozat elkészítése, és az abban foglaltak záróvizsgán történő ismertetése illetve megvédése,, valamint a záróvizsga tárgyakból sikeres vizsga. 

Az oklevélben szereplő megnevezés mérnök alapvégzettség esetén: Világítástechnikai szakmérnök

Az oklevélben szereplő megnevezés nem mérnök alapvégzettség esetén: Világítástechnikai szakember

A képzés tandíjköteles (196 000 Ft/félév), amelyet az első félévre a beiratkozással egyidejűleg kell befizetni. Az akkreditált képzés tandíja költségként elszámolható, Áfá-ja 0 %. A képzési díj költségét a munkáltató részben vagy egészében átvállalhatja. A munkáltatói díjfizetés esetén a munkáltatóval munkáltatói igazolást kell íratni, mely a díjfizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást is tartalmazza.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek

A cél olyan szakemberek képzése, akik korszerű, magas színvonalú világítástechnikai elméleti, tervezési, továbbá környezettudatos, fenntartható beruházási, kivitelezési, üzemeltetési, ellenőrzési és kutatás-fejlesztési munka végzésére alkalmasak. Ennek részei:

 • A komplex épített környezetben felmerülő átfogó és speciális szakmai problémák gyors felismerése, a belsőtéri vizuális komfort biztosítása.
 • A belsőtéri világítás kezelése, amely a belsőépítészet szerves része.
 • A gyorsan fejlődő fényforrások, LED-ek, kültéri és beltéri lámpatestek, LED-es világítótestek, szabályzó rendszerek és világítási hálózati elemek optimális tervezését és alkalmazását segítő szaktudás biztosítása, a stratégiai gondolkodás fejlesztése.
 • Látásfiziológiai, látáspszichológiai és színtani ismeretek.
 • Közvilágítási méretezés és ellenőrzés.
 • A településfejlesztés és a közvilágítás kapcsolata.
 • A feladatok kreatív, innovatív, kutató jellegű megoldásának készsége.
 • A világítástechnika területén a teljes beruházási, tervezési és üzemeltetési folyamat vezetésének, ill. áttekintésének képessége.
 • Intelligens és dinamikus világítási rendszerek megismerése.
 • Korszerű gazdasági ismeretek, megtérülésszámítás alapjai.

A képzés tárgyai, letölthető tematikákkal megtalálhatók ide kattintva, további információk és jelentkezés:  http://vilagitas-technika.hu

OktatásVilágítástechnika