Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Rendelet szabályozná az elektromosautó-töltésért beszedhető díjak számítását

2017. május 4. | VL online |  1351 |

Az alábbi tartalom archív, 5 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Rendelet szabályozná az elektromosautó-töltésért beszedhető díjak számítását

Az elektromosautó-tulajdonosok szerződhetnek a szolgáltatóval, és ennek alapján a szerződésben meghatározott nagy vagy normál teljesítményű elektromos töltőponton és feltételekkel tölthetik fel a járműveket.

A töltés ideje alatt percenként vagy kilowattóránként határozható meg az egységár, azonban tájékoztató jelleggel mindkét elszámolási módot fel kell tüntetni, percenkénti elszámolás esetén maximális kapacitást alapul véve kell feltüntetni a kilowattóránkénti egységárat, míg kilowattóránkénti elszámolás esetén maximális felvételt alapul véve kell szerepeltetni a percenkénti egységárat. A dokumentum szerint a töltési díjat az áramkút üzemeltetőjének a honlapján kell ismertetnie.

A szolgáltató a töltést követő töltőhely foglalására a türelmi idő hosszát percben, valamint az ebben az időszakban fizetendő díjat percenként határozza meg. A türelmi idő lejártát követően a töltési hely elfoglalásáért egyszeri díj vagy percenként meghatározott díj szedhető. A töltési hely töltés nélküli elfoglalásakor ugyancsak egyszeri díjat vagy percenkénti összeget szabhat ki a szolgáltató.

A nyilvános áramkút üzemeltetőjének azonban lehetővé kell tenni az elektromos autó használói számára az előzetes szerződéskötés nélküli, eseti feltöltést is. A szolgáltatásnyújtás, illetve a szolgáltatásnyújtás során megkövetelt regisztrációs vagy azonosítási feltétel egyúttal nem jelenthet kötelezettséget az eseti töltésen kívüli, további töltési szolgáltatás igénybevételére.

Véleményezze!

Az előterjesztést a "Jedlik Ányos Terv végrehajtásának és a hazai elektromobilitás fejlesztésének támogatásáról" címmel tette közé a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. május 3-án. A tervezet 2017. május 8-án 16.30 óráig véleményezhető a viola.kreitz@ngm.gov.hu és a bence.huba@ngm.gov.hu elektronikus elérhetőségeken.

A Kormány …/2017. (….) Korm. rendelete a Jedlik Ányos Terv végrehajtásának és a hazai elektromobilitás fejlesztési lépéseinek támogatásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 49. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elektromobilitás szolgáltató: olyan gazdasági szereplő, aki ügyfelei részére elektromos meghajtású gépjármű töltési szolgáltatást nyújt;

2. elektromos meghajtású gépjármű: olyan gépjármű, melynek meghajtása részben vagy teljesen villamos motor által történik és a meghajtáshoz szükséges villamos energiát külső forrásból feltölthető villamosenergia-tároló rendszerből nyeri;

3. elektromos töltőpont: olyan csatlakozási pont, amely egyidejűleg egy elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tároló rendszerének feltöltésére alkalmas;

4. elektromos töltőpont üzemeltetője: az a gazdasági szereplő, aki a töltőpont szabványok és jogszabályok szerinti működéséért és biztonságáért felelős;

5. nagy teljesítményű elektromos töltőpont: olyan elektromos töltőpont, amely 22 kW-nál nagyobb töltési teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tároló rendszerének feltöltését;

6. normál teljesítményű elektromos töltőpont: olyan elektromos töltőpont, mely legfeljebb 22 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos meghajtású gépjármű villamos energiával történő feltöltését; nem foglalja magában a 3,7 kW vagy annál kisebb teljesítményű olyan berendezéseket, amelyeket háztartásokban létesítettek, vagy amelyek elsődleges rendeltetése nem elektromos meghajtású gépjárművek feltöltése, és amelyek nem hozzáférhetők nyilvánosan;

7. nyilvános elektromos töltőpont: olyan minden felhasználó számára korlátozás nélkül hozzáférhető elektromos töltőpont, amely normál teljesítményű elektromos töltőpont esetén fel van szerelve legalább 1 db EN 62196-2 szabvány szerinti „Type 2” típusú töltőcsatlakozóval vagy nagy teljesítményű elektromos töltőpont esetén fel van szerelve legalább 1 db EN 62196-3 szabvány szerinti „CCS-Type 2” (Combo 2) típusú töltőcsatlakozóval;

8. part menti villamosenergia-ellátás: villamos energia part menti, szabványos csatlakozási ponton keresztül történő biztosítása a kikötőkben horgonyzó tengerjáró vagy belvízi hajók részére.

2. Elektromos meghajtású gépjármű feltöltésének jogviszonya

2. § (1) Az elektromos meghajtású gépjármű használója az elektromobilitás szolgáltatóval elektromos meghajtású gépjármű feltöltésére irányuló szerződést köthet, amely alapján szerződésben meghatározott nagy vagy normál teljesítményű elektromos töltőponton és feltételekkel töltheti fel elektromos meghajtású gépjárművét, ideértve a part menti villamosenergia-ellátást is.

(2) Azon szerződési feltétellel kapcsolatban, amely ellentétes e rendeletben foglaltakkal, a Polgári Törvénykönyvnek a jogszabályba ütköző szerződésre előírt jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

3. § (1) A nyilvános elektromos töltőpont üzemeltetőjének lehetővé kell tenni az elektromos meghajtású gépjárművek használói számára az előzetes szerződéskötés nélküli, eseti alapon történő feltöltést is. A szolgáltatásnyújtás, illetve a szolgáltatásnyújtás során megkövetelt regisztrációs vagy azonosítási feltétel egyúttal nem jelenthet kötelezettséget az eseti töltésen kívüli, további töltési szolgáltatás igénybevételére.

(2) Azon szerződési feltétellel kapcsolatban, amely ellentétes ezen rendeletben foglaltakkal, a Polgári Törvénykönyvnek a jogszabályba ütköző szerződésre előírt jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

3. Az ár meghatározására vonatkozó követelmények

4. § Az elektromos meghajtású gépjárművek használói jogosultak az elektromos meghajtású gépjárművek töltésével kapcsolatos szolgáltatást észszerű, könnyen és egyértelműen összehasonlítható és átlátható, megkülönböztetéstől mentes pénzügyi feltételek szerint igénybe venni.

5. § (1) A töltési szolgáltatás ellenértékét a következők szerint kell meghatározni:

a) a töltés ideje alatt percenként (Ft/perc) vagy kilowattóránként (Ft/kWh) határozható meg az egységár, azonban tájékoztató jelleggel mindkét elszámolási módot fel kell tüntetni úgy, hogy percenkénti elszámolás esetén maximális kapacitást alapul véve kell szerepeltetni a kilowattóránkénti egységárat, míg kilowattóránkénti elszámolás esetén maximális felvételt alapul véve kell szerepeltetni a percenkénti egységárat,

b) a szolgáltató a töltést követő töltőhely foglalására vonatkozó türelmi idő hosszát percben, valamint az ezen időszak alatt fizetendő díjat percenként (Ft/perc) határozza meg,

c) a türelmi idő lejártát követően a töltési hely elfoglalásáért egyszeri díj vagy percenként (Ft/perc) meghatározott díj szedhető,

d) a töltési hely töltés nélküli elfoglalása esetén egyszeri díj vagy percenként (Ft/perc) meghatározott díj kerülhet kiszabásra.

(2) A hatályos töltési díj mértékét az egyes időszakokra lebontva a töltőpont üzemeltetője honlapján hozzáférhetővé teszi.

A tervezet pdf formátumban ide kattintva tölthető le.

 

A Villanyszerelők Lapja egy havi megjelenésű épületvillamossági szaklap, amely nyomtatott formában évente 10 alakommal jelenik meg. A VL elsődlegesen a villanyszereléssel, épületvillamossági kivitelezéssel foglalkozó szakembernek szól, de haszonnal olvashatják üzemeltetők, karbantartók, társasházkezelők és mindenki, aki érdeklődik a terület újdonságai, előírásai, problémái és megoldásai iránt.

A VL előfizetési díja egy évre 7990 Ft, amelyért 10 lapszámot küldünk postai úton. Emellett az előfizetőink pdf-ben is letölthetik a legfrissebb lapszámokat, illetve korlátlanul hozzáférhetnek a korábbi számok tartalmához is, így 20 évnyi tudásanyagot vehetnek bírtokba.

Érdekel az előfizetés →

Beleolvasok →

 

Elektromos autó