Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

MSZ HD 60364-6, amit használnunk kell!

Navigálás a változó előírások tengerében 67.

2019. május 14. | Rátai Attila |  3398 |

MSZ HD 60364-6, amit használnunk kell!

Ez a szabvány, mondhatni, állandó vendég a VL hasábjain, hiszen számos alkalommal foglalkoztunk már vele az elmúlt években, azonban még mindig sok régi, rossz berögződést tapasztalni a szakmagyakorlók körében a használatával kapcsolatban, amit szeretnénk kigyomlálni.

Az MSZ HD 60364-6 alapos ismerete nélkülözhetetlen számunkra, különösen azért, mert ez a szabvány azon kevesek egyike, amelyek kötelezően alkalmazandók, használatát több jogszabály is előírja – nézzünk meg kettőt.

Az első a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről – építési munkaterület átadása, használatbavételi engedély vagy tudomásulvétel megkérése. A jogszabály többek között előírja azt is, hogy milyen iratot kell elkészíteni. 33. § (1) A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja… ce) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot.

Mi is az építési munkaterület? A jogszabály ezt is leírja. Építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének az építtető által a fővállalkozó kivitelezőnek, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező által az alvállalkozónak átadott helye; ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is.

A másik jogszabály a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet – az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről.
Ez a következőket írja: 1.1.10. A kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője a szabványossági nyilatkozatához csatolja a) a villamos berendezések első ellenőrzéséről szóló minősítő iratot, a részletes mérési jegyzőkönyvvel együtt a vizsgálatra vonatkozó szabványban foglaltak szerint.

Tehát láthatjuk, hogy az MSZ HD 60364-6 2007/2017-et villanyszerelés után mindig el kell készíteni, függetlenül attól, hogy egy újonnan épült 100 emeletes felhőkarcoló létesült, vagy csak lecseréltünk egy lámpatestet. Azt, hogy ezt az iratot és az elkészítéséhez szükséges méréseket, vizsgálatokat ki végezheti, Magyarországi jogszabály nem szabályozza.

A teljes cikket csak előfizetőink olvashatják, bejelentkezés után.

Ha van előfizetése, . Még nem előfizetőnk? Válasszon előfizetési konstrukcióink közül!

Előfizetés