Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Világítástechnika

Közvilágítás-korszerűsítés: a Pók utca is fontos tapasztalat volt

2015/10. lapszám | Lantos Tivadar |  3621 |

Figylem! Ez a cikk 7 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Közvilágítás-korszerűsítés: a Pók utca is fontos tapasztalat volt

Az elmúlt években több olyan fővárosi és kerületi fejlesztés zajlott, amelyek során a közvilágítási hálózat is változott, megújult. A fővárosi rekonstrukciók esetében kifejezetten törekedtek arra, hogy eltérő típusú területeken (park, főút, híd, lakótelep) kerüljön sor LED-es fejlesztésre, mert fontos cél volt, hogy ezek a projektek hasznos tapasztalatokkal szolgálják Budapest Világítási Mestertervének elkészítését.

A legnagyobb siker a Rákóczi híd korszerűsítése volt, míg a legnagyobb lakossági visszhangot a Pók utcai lakótelep lámpatestcseréje kapta. A hogyanokról és a miértekről Pap Zoltánnal, a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK) ügyvezetőjével beszélgettünk.

Új technológiák a közvilágításban

A közvilágítást szabályozó rendszert, a közvilágítás fejlesztésének hosszú távú kereteit meghatározó, a fő fejlesztési szakmai irányelveket is tartalmazó dokumentumot, Budapest Világítási Mestertervét idén májusban fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. A terv része és egyik sarkalatos pontja, hogy a korábban elterjedt nagy-nyomású nátrium lámpatesteket, ahol ez megfelelő megtérülést és alacsonyabb energiafogyasztást eredményez, idővel LED világítótestekre cserélik, melyek fénye sokkal jobban irányítható, ezért a célterületet kevesebb beépített teljesítmény mellett is megfelelően megvilágítják, és kevesebb szórt fény adnak, ami a közterületek (utak) célzottabb megvilágítását segíti elő.

A BDK energiaracionalizálási programjában akadtak olyan területek is, ahol a hagyományos nátrium lámpák teljesítményét csökkentették. – Részben felmértük azokat a területeket, ahol a nagy teljesítményű nátrium lámpák beépített teljesítménye csökkenthető úgy, hogy szabványos marad a közvilágítás. Még nem érték el az amortizációs idejüket, éppen félidőben vannak, de egyes 400 W-os lámpatesteknél előtétcserével a beépített teljesítményt 250 W-ra csökkentettük, például a Kerepesi úton. A különbség szinte észrevehetetlen a megvilágításban, csak az áramszámlában mutatkozik az igen jelentős megtakarítás. Továbbá elkezdtünk néhány olyan LED projektet, ahol különböző jellegű területek közvilágítás-váltását tudtuk tesztelni. Az első ilyen jellegű próbavilágítás az Árpád fejedelem útján és a Vérmezőn valósult meg. A második a Rákóczi híd, a harmadik pedig a Pók utca volt – ahol fontos tapasztalatokat szereztünk a lakossági bejelentéseknek is köszönhetően – és most zajlik az Árpád híd világítástechnikai megújításának közbeszerzése – folytatja Pap Zoltán. Már az eddigi felújításokkal is igen jelentős megtakarítást ért el a főváros. Köztudott, hogy a budapesti energiafogyasztás egyenletesen növekszik, ennek alapvető oka a főváros fejlődése. A növekvő fogyasztás 60 százalékát sikerült kompenzálni az új beruházásokkal.

Átfogó rekonstrukcióra van szükség

A fővárosban közel 180 ezer lámpatest üzemel, ebből 70 ezer a BDK oszlopain van elhelyezve, a többi oszlop az ELMŰ és a BKV tulajdona. A BDK-t 2001-ben azzal a céllal hozták létre, hogy a közvilágítás üzemeltetése mellett, a korszerűsítésre akkor biztosított összegből, a nagynyomású nátrium lámpatestekkel történő fejlesztést, valamint az energiamegtakarítást is menedzselje. Az első korszerűsítés 2002-2003 körül volt, azóta sokat fejlődött a világ és vele együtt a világítástechnika is. Az elmúlt öt évben egyre több helyen jelent meg a LED-es technológia, ami nagyságrendileg alakította át a piacot, így Budapestnek is szem előtt kell tartani a tapasztalatokat, hogy milyen megtakarítás érhető el a legújabb technológiák segítségével. Gondolkodnunk kell a jövőbeli korszerűsítéseken is, mert 2020-2022 között a tizennyolc évre szavatolt lámpatestek számottevő részének élettartama lejár, ennek következtében meg kell újítani a közvilágítást. Ezért igyekeztünk olyan programot elindítani, amelyben (részben a meglévő lámpatestek esetében) energia megtakarítást érhetünk el, illetve ezzel párhuzamosan tesztelni tudjuk az új lehetőségeket is. A projekt 2012 eleje óta folyamatban van, ennek köszönhetően lecseréltük az összes két fényforrásos lámpatestet, hatékonyabb és megfelelő fényerőt biztosító, egy fényforrásos nátrium lámpatestre, illetve korszerűsítettünk számos aluljárót, a korábbinál hatékonyabb és energiatakarékosabb kompakt fénycsöves világítást alkalmazva. Praktikusan Budapesten már nincs higanylámpás közvilágítás, az utolsó darabok épp a napokban tűnnek el az Óbudai Gázgyár területéről. Így belépünk azon kevés európai nagyváros közé, ahol már nincs higanylámpa – mondta el Pap Zoltán, a BDK ügyvezetője. Ezen túlmenően tesztprojekteket indítottunk, ahol a LED-es közvilágítás lehetőségét vizsgáltuk. A korszerű LED-es technológia az energiamegtakarítás mellett lehetővé teszi a távvezérlést is, számítógépes rendszeren nyomon követhető a lámpatestek üzemállapota, ami új típusú üzemeltetést is eredményezhet.

Előtérben egy nátriumlámpa, mögötte pedig már a kicserélt LED fényforrásokkal megvalósított közvilágítás.

Fontosnak tartjuk, hogy az Európai Unió szabványainak megfelelő közvilágítása legyen Budapestnek, nem engedhető meg az, hogy a fővárosban a korábbi korszerűsítéskor még szabványosnak tekinthető közvilágítás esetében egy alacsonyabb megvilágítási szintet konzerváljunk, hasonlóképpen fontos, hogy a túlvilágított területek közvilágítását szabványosra csökkentsük, ezzel energiamegtakarítást érjünk el. Ennek érdekében kezdtük el kipróbálni a LED-es korszerűsítést. Nem könynyű feladat, mert régebben a nátriumlámpák esetében viszonylag egyszerű volt a csere. Itt most az adott területre vonatkozó egyedi tervezés szükséges, és a közbeszerzési eljárásnak is átfogóbbnak kell lennie a korábban megszokottnál. A tervezés során figyelembe kell venni az oszloptávolságokat, fénypontmagasságokat, útelrendezést, útkategóriát.

Mivel a LED-es korszerűsítés jóval drágább, mint a nátriumlámpacsere, a megtérülés tekintetében gazdasági számításokat is végezni kell, hogy adott élettartam alatt mennyibe kerül az egyik vagy másik, beleértve a megtakarításokat, amelyek kompenzálják a magasabb árakat. Ez egy olyan folyamat, amit tanulni kell, mert minden egyes terület más és más. A tapasztalatokat összegeztük, és igyekeztünk hasznosítani Budapest Világítási Mestertervének előkészítése során, amelyben konzultációs lehetőséget kaptunk a Fővárostól. A mesterterv a várost különböző területekre osztja fel, ahol különböző követelményeknek kell megfelelni. A belső kerületekben például 3000 K színhőmérsékletű megvilágításnak kell lennie, de szabályozza ez a terv a túltervezhetőség és a leszabályozás mértékét is, meghatározza a tervezésnél kiinduló alapot jelentő útkategóriát, amelyre a megvilágítási szintet tervezni kell. Így egy szabályozott rendszer jött létre, amely alapján tervezhető a közvilágítás, és elindulhat – immáron nagyobb méretekben – az elavult lámpatestek cseréje.

Tapasztalatok a Pók utcában

A Pók utcai lakótelepen zajlott egy mintaprojekt, ahol a már teljesen elhasználódott lámpatesteket mindenképpen le kellett cserélni, mert üzemeltetési szempontból rendkívül elavultak és drágák voltak. Adta magát a lehetőség, hogy ezen a területen is kipróbálják az új LED-es technológiát, értékes tapasztalatokat szerezve a közvilágítással kapcsolatban. Amennyiben új, jelenleg forgalmazott modern, síkbúrás nátrium fényforrással szerelt lámpatesteket helyeztünk volna el, akkor is csökkent volna a világítás hatóköre, azaz a szórt fény mennyisége. A fentieket mérlegelve, a külföldi és más hazai korszerűsítéseket megvizsgálva került sor arra, hogy a nagynyomású nátrium lámpatestek helyett modern, nagyobb hatékonyságú LED világítótest került nyílt, uniós közbeszerzésen kiválasztásra. A projekttel kapcsolatban a lakosság részéről számos negatív reakció érkezett a BDK-hoz, elsősorban a korábban megszokott szórt fényt hiányolták, valamint a megvilágítás 4000 K-es színhőmérséklete is szokatlan volt. A lakossági panaszokat elemezték, kiértékelték a szakemberek.

A korszerű megvilágítás sokkal hangulatosabbá teszi a Vérmező parkját.

A Pók utcai lakótelep közvilágításának felújítása különleges projekt volt, mert a megelőző cserék a lakóterülettől eltérő területen történtek meg. Utakra tervezett közvilágítás esetén problémaként merülhet fel az utakat szegélyező parkok, járdák megvilágítása. A lakótelepen tehát nem mindenhol útjellegű, hanem esetenként parkjellegű megvilágításra is szükség volt. A Pók utcai lakótelepen az okozott némi problémát, hogy az előzetes terveknél az útjellegű területek melletti zöld terület, illetve parkolók nem kaptak megfelelő világítást. Teljesen jogos volt a lakosság véleménye, mely szerint a megvilágított terület mértéke bizonyos helyeken csökkent, valamint a színhőmérséklet is szokatlan volt korábbiakhoz képest. Többször bejártuk a területet szerződéses partnereinkkel és megállapítottuk, hogy jogosak a panaszok. Sikerült megállapodnunk, hogy közbeszerzés keretében a nem megfelelő lámpatesteket lecserélik. Ez kb. 50 darab lámpatest cseréjét tette szükségessé a korábban beépített 233-ból, így a sötét területek is megvilágítottá váltak, és nem változott meg a teljes beépített teljesítmény sem. Gyakorlatilag 14 kW teljesítmény a megtakarítás, és ma már a lakosság is elégedettebb a cserékkel. Nagyon fontos tanulság volt a BDK számára, hogy az ilyen jellegű parkosított, lakótelepi területeken figyelemmel kell lenni a megvilágítás egyéb tényezőire és a megfelelő színhőmérsékletre is. Ezt a Mesterterv már megfelelően tartalmazza – zárta mondandóját Pap Zoltán.

A tervezőt is megkérdeztük

Antal Zoltán okleveles villamosmérnököt, villamosenergetikai vezetőtervezőt is megkérdeztük a gyakorlati szakember szemszögéből, mi az ismérve a megfelelő közvilágítási rendszernek. Antal Zoltán a Pók utcai lakótelep közvilágításának tervezésében is részt vett.

Ha megbízható energiabetáplálási móddal, jó fényhasznosítási mutatóval rendelkezik, továbbá szabványosan (szakszerűen megválasztott útvilágítási osztálybesoroláshoz tartozó egyenletességgel és intenzitással), alacsony kápráztatással, főképpen a közlekedési felületek (út, járda, sétány, teresedés stb.) megvilágítására alkalmas, és hosszú távon megbízhatóan, gazdaságosan üzemeltethető, akkor egy közvilágítási rendszer jónak, korszerűnek mondható – mondta lapunknak Antal Zoltán. A szakember a Pók utcai lakótelep közvilágításával kapcsolatban kifejtette, hogy a problémát néhol az alul- vagy túlvilágítás, esetleg a kápráztatás okozta. A LED-es lámpatestek tulajdonságaiból (irányított fényt bocsátanak ki, ezért kevesebb a szórt fény) adódóan a növényzetek takarásában, zöld területeken, lépcsőházi kapubejárók, garázsbehajtók környezetében lecsökkent a megvilágítási szint, az eredeti nátrium fényforrású lámpatestek által keltett megvilágításokhoz képest. A megoldást egyrészt a jól megválasztott teljesítményű, másrészt az egyedi fényeloszlással rendelkező LED-es lámpatestek felszerelése, cseréje jelentette – tette hozzá Antal Zoltán.

Impozáns látványt nyúlt a Rákóczi híd korszerűsített világítása, amely nemcsak gazdaságosabb, de szebb is, mint elődje.

A LED-es technológiát a szakember jó iránynak tartja, de nem mindenhová: attól függ, hogy milyen környezetbe szeretnénk felszerelni a LED-es lámpatesteket. Új hálózatok tervezésénél javaslom az alkalmazást, ahol a tervező megválaszthatja a tartószerkezetek pozícióit, ezzel biztosítva a minden szempontból megfelelő közvilágítást. Előnytelen geometriai elhelyezkedésű (oszlopok és útfelület közötti nagy távolság, nagy oszloposztás, alacsony fénypontmagasság), meglévő tartószerkezeteken LED lámpatestek korszerűsítését, cseréjét csak kellő odafigyeléssel, gondos tervezéssel javaslom elvégezni – mondja, így például a növényzettel sűrűn benőtt utca esetében – ahol a kellő szintű gallyazás kizárt – a kevesebb szórt fény miatt kevésbé javasolt a LED technológia alkalmazása közvilágítási feladatok ellátására. A LED-es lámpatestek előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek (kis energiafogyasztás, hosszú élettartam, különböző színhőmérséklet, kis karbantartási igény, egyedi fényáram-szabályozás, fényáram-tartás, vagy akár távvezérlési lehetőség) a jelenleg üzemelő lámpatestekkel szemben, egyéb alternatíva alkalmazása csak az előbbiekben felsorolt esetekben lehet indokolt – összegezte gondolatait Antal Zoltán.

BDKKözvilágításLEDMestertervVilágítástechnika

Kapcsolódó