Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Tűzvédelem

A tűzvédelem szabályozásának strukturális változásai

2015. április 14. | Kruppa Attila |  2109 | |

Az alábbi tartalom archív, 6 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A tűzvédelem szabályozásának strukturális változásai

Az elmúlt három hónapban jelentős változások következtek be a tűzvédelem szabályozásában: tavaly decemberben nemcsak az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) jelent meg, hanem a Tűzvédelmi törvény ezzel egy időben bekövetkező módosításával lehetőség nyílt segédletek, az ún. Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI-k) kiadására is. A TvMI-k olyan műszaki megoldásokat tartalmaznak, amelyek alkalmazásával teljesíthetők az OTSZ előírásai.

Az új szabályozási struktúra valószínűleg kedvező fogadtatásra talál majd. A tapasztalat ugyanis azt mutatta, hogy az OTSZ jogszabályi státusza (és az ebből adódó nyelvezeti, formai, tartalmi keretek) miatt nem volt képes a műszaki életet úgy szabályozni, hogy előírásai egyszerre legyenek áttekinthetők, egzaktak és rugalmasak. Az új OTSZ-ben jellemzően csak olyan előírások jelennek meg, amelyek a biztonság elvárt szintjét rögzítik. A TvMI-k az ezek eléréséhez felhasználható műszaki megoldásokat tartalmazzák, ajánlás jelleggel. Jogállásukat tekintve hasonlók a szabványokhoz, amint az a Tűzvédelmi törvény 3/A. §-ból és a TvMI-k bevezető részéből (pl. a Villamos TvMI 1.7. pontjából) következik. Ugyanakkor a gyakorlatban bizonyára a szabványok fölé pozicionálódnak majd, nem utolsó sorban azért, mert a TvMI-k olyan kérdésekkel is foglalkoznak, melyekre szabványokban hiába keresnénk a választ, ráadásul magyar nyelven, szabadon hozzáférhetők az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.

A TvMI-k és felépítésük

Március 9-én hat TvMI jelent meg a tervezett 23-ból, köztük a villamos berendezésekre, villámvédelemre és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemre vonatkozó – röviden csak Villamos TvMI-nek nevezett – irányelvvel. A villamos szakemberek érdeklődésére elsősorban a Villamos TvMI tarthat számot, bár villamos vonatkozásai vannak a tűzterjedés elleni védelemmel foglalkozó TvMI-nek is (pl. tűzgátló tömítések létesítése), és bizony-nyal lesznek még olyanok a később megjelenő TvMI-k között is, amelyek érintik a szakterületet. A jellemzően 30-60 oldal terjedelmű TvMI-k felépítésüket és alkalmazási kötelezettségüket tekintve két fő részből állnak: a „kötelező” törzsdokumentumból, és az ehhez csatolt – változó számú – „nem kötelező” mellékletből. Az itt használt „kötelező” jelzőt úgy kell értelmezni, hogy jogi és műszaki értelemben egyaránt van lehetőség az eltérésre, de az inkább elméleti, mint gyakorlati jelentőségű: a törzsdokumentumban foglaltaktól eltérő megoldás igényét jelezni, biztonsági szintjét pedig igazolni kell a hatóság felé.

A Villamos TvMI

A Villamos TvMI témaválasztását és tartalmát az az elsődleges célkitűzés határozta meg, hogy a gyakran visszatérő műszaki problémákra gyakorlatias válaszok szülessenek. Szempont volt az irányelv összeállításánál az is, hogy útmutatást adjon újszerű műszaki megoldások alkalmazásához, illetve érzékeltesse a tűzvédelem szabályrendszerének jövőben várható alakulását. A TvMI által tárgyalt témák közül az alábbiakat érdemes röviden kiemelnünk:

Tűzeseti lekapcsolás

Ez az első olyan anyag, amely részletezi a tűzeseti lekapcsolás kialakításának módját. Ennek éppúgy része a lekapcsolás logikai sémáinak bemutatása, mint a tűzeseti (korábban: tűzvédelmi) főkapcsolók szerkezeti kialakítására és elhelyezésére vonatkozó követelmények rögzítése.

A Villamos TvMI összeállításának egyik legfontosabb szempontja az volt, hogy valós, sok szakembert foglalkoztató gyakorlati problémákra adjon megoldási javaslatokat.

Napelemes rendszerek DC-oldali tűzeseti lekapcsolása

A tűzeseti lekapcsolás témakörén belül ki kell emelni a napelemes rendszerekre vonatkozó követelményeket. Az új OTSZ meglehetősen szigorú előírást fogalmaz meg a DC-oldali lekapcsolás kialakítására. A TvMI egyrészt – a lehetőségek keretein belül – lazít ezeken az előírásokon, másrészt ismerteti, hogy az előírt tűzeseti lekapcsolás milyen eszközökkel valósítható meg.

Tűzeseti fogyasztók villamos megtáplálása

A tapasztalatok alapján bizonytalanság övezte a tűzeseti fogyasztók megtáplálásának módját, abban a tekintetben, hogy a „kettős biztonságú betáplálás” előírását miként kell értelmezni. A Villamos TvMI részletesen ismerteti, hogy a leggyakrabban alkalmazott, egymástól jelentősen eltérő funkciójú és kialakítású tűzeseti fogyasztók (biztonsági világítás, biztonsági felvonók, beépített oltóberendezés szivattyúi stb.) megtáplálását milyen módon kell kialakítani.

Tűzálló kábelrendszerek rögzítése

A tűzeseti fogyasztók működtetésében nélkülözhetetlen tűzálló kábelrendszerek minden tekintetben szabályos elhelyezése, rögzítése gyakran megoldhatatlan, az ehhez szükséges tűzállósági és egyéb jellemzőkkel rendelkező építményszerkezetek hiányában. Az irányelv – természetesen korlátok között – le- galizál olyan műszaki megoldásokat, amelyek kényszerhelyzetben elfogadhatók, pl. a tűzálló kábelrendszer tetőn elhelyezett nyomvonalszakaszának kialakítására.

Villámvédelem

A 2006-ban megjelent, az MSZ 274-et felváltó MSZ EN 62305 szabványsorozat gyökeres változásokat hozott a villámvédelem műszaki követelményrendszerében. A Villamos TvMI egyrészt törekszik az MSZ EN 62305 alkalmazási környezetének pontosítására (pl. magyarországi villámsűrűség-térkép közlése, veszteségtípusok értelmezése), másrészt segítséget kíván nyújtani azoknak az eseteknek a lekezelésére, amelyekben a norma szerinti és a nem norma szerinti villámvédelmet – pl. egy építmény bővítése kapcsán – egymás mellett lehet, illetve kell alkalmazni. Villámvédelmi szempontból fontos része a TvMI-nek az is, hogy rögzíti – az OTSZ-ből kimaradt – norma szerinti villámvédelem időszakos felülvizsgálatának sűrűségére vonatkozó követelményeket.

Elektrosztatika

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem nagy jelentőségű védelmi intézkedés olyan építményekben, amelyekben robbanásve- széllyel kell számolni. A TvMI egyértelműsíti, hogy mely esetekben kell gondoskodni az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemről, és hogy milyen feltételek teljesülése esetén felel meg a védelem az OTSZ előírásainak.

A megjelent Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek bizonyára hathatós segítséget nyújtanak majd a tervezéshez és a kivitelezéshez, ahhoz, hogy a tűzvédelmi hatóság és a különböző szakterületek képviselői könnyebben találjanak megoldást a gyakorlati problémákra. A jogalkotó deklarált szándéka, hogy a TvMI-k rugalmasan kövessék a műszaki fejlődést, ebből eredően számítani lehet arra, hogy a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek évente felülvizsgálatra, és szükség szerint módosításra kerülnek.

OTSZTűzvédelemTűzveszélyTvMI


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem

Kapcsolódó