Villanyszerelők Lapja

Jöjjön akkor a Gigant!

2017. május 18. | VL online |  6234 | |

Jöjjön akkor a Gigant!

Közkívánatra a dízel elektromos mozdonyok után bemutatunk egy igazi villamos „erőművet”, az egykori V63-as villanymozdonyt, vagy ahogyan a vasutasok mondják a Gigantot.

Az elektromos mozdonyok a villamos energiát az áramszedőn (félkarú, ollós kivitel) keresztül kapják, a 25 kV-os hálózatról. A légköri eredetű túlfeszültségekkel szemben szilíciumkarbidos túlfeszültség levezető nyújt védelmet. A primér feszültségváltó a primér feszültségmérő műszer, a nullfeszültség és túlfeszültség védelmi, és a szinkronjelképző áramköröket táplálja. A BBC gyártmányú hagyományos főmegszakítóval az átvezető áramválton keresztül helyezhető feszültség alá a főtranszformátor.

A főtrafó táplálja a segédüzemi és főüzemi egyenirányítókat. A mozdonyok biztonsági reteszelési rendszerének fontos balesetvédelmi készülékei közé tartozik a főmegszakító mindkét kapcsát leföldelő készülék. A tetőkibúvó zárja a felsővezeték szabályszerű leföldelése után a földelő készülékben lévő kulccsal nyitható. A főtranszformátor olajszigetelésű és hűtésű. A szivattyúval keringetett olaj a kényszerszellőzésű olajradiátorban hűl le. A táguló edény oldalán lévő olajszint mutatón az olajmennyiség ellenőrizhető. A táguló edényt a főtranszformátorral a Buchholz gázérzékelő, a szabad levegővel a légszállító köti össze. A vontatómotorköri tekercsek végei speciális, kiegyenlített mágneses teret biztosító koaxiális átvezetőkhöz csatlakoznak. A főtranszformátor vontatási tekercsének feszültségét forgóvázanként egy-egy félig vezérelt Híd-kapcsolású egyenirányító szabályozza.

Félvezető-technika a Gigantokban

Az egyenirányítók tirisztorait gyújtótranszformátorok gyújtják, és illesztett biztosítók védik. Egy illesztett biztosító kiolvadása esetén a szabályozó berendezés a vontatómotorok áramát korlátozza. Két biztosító olvadása esetén az egyenirányítót selejtezni kell. A V63 003-036 pályaszámú mozdonyoknál a főüzemi egyenirányítók jobboldalán fiókokban helyezték el a tirisztorok gyújtásához szükséges elektronikus áramköröket. A fiókok előlapján lévő világító diódák fontos, a hibakereséshez jól felhasználható adatokat szolgáltatnak a különböző áramkörök működéséről. A V63 037-057 pályaszámú mozdonyoknál a gyújtásszög vezérlő áramkörök a központi vezérlő és szabályozóegységben helyezkednek el. A főüzemi egyenirányítók erősáramú félvezetőinek hűtőtönkeit három darab szellőzőventillátorral keringtetett levegő hűti. Egy szellőzőventillátor hibájakor a szabályozó berendezés a vontatómotorok áramát korlátozza. Két sz-ellőző üzemképtelensége esetén az egyenirányítót selejtezni kell. Az egyenirányított áram hullámosságát forgóvázanként egy-egy simító-fojtó tekercs csökkenti. A fojtótekercseket a vontatómotor szellőzőjével átszívott levegő hűti. Az egy forgóvázhoz tartozó vontatómotorok három-három darab pneumatikus működtetésű motor és fékkontaktorait egy szekrényben helyezték el. A kontaktorok segédérintkezői a vezérlőáramkör logikai részéhez tartoznak. Minden egyes motor vontatási és fékáramát egyenáramú áramváltó méri a szabályozási kör számára. Az irányváltó egy forgóváz, vagyis három vontatómotor forgórészeiben folyó áram irányát kapcsolja a menetiránynak megfelelően. Az irányváltó segédérintkezői fontos feladatokat látnak el.

Villamos fékezéskor a mozgási energia a külső gerjesztésű generátorként kapcsolt vontatómotorok útján alakul át hőenergiává az 1500 kW teljesítményű fékellenállásban. A fékellenállást a róla táplált egyenáramú motorral hajtott ventilátor hűti a leadott teljesítménynek megfelelően. A fékellenállást a fékkontaktorok vezérlőáramkörébe beavatkozó hőfokérzékelő védi a túlmelegedéstől.

Nagy teljesítményű vontatómotorok

A hatpólusú, hullámos DC áramú, és marokágyas vontatómotor állandó teljesítménye 600 kW, maximális teljesítménye 980 kW. Az álórészben elhelyezett villamos hurkok a kerékpörgést érzékelő áramkör egyik bemenőjelét állítják elő. A vontatómotorok sorba kapcsolt külső gerjesztésű tekercseinek áramát a segédüzemi feszültségről táplált teljesen vezérelt Híd-kapcsolású egyenirányító szabályozza. A forgóvázankénti egy-egy selejtező hengerrel beállíthatók a különböző üzemmódok: mindhárom motor üzemben, első vontatómotor selejtezve, második vontatómotor selejtezve, harmadik vontatómotor selejtezve, mindhárom motor, és a hozzájuk tartozó egyenirányító selejtezve. A selejtezőhenger segédérintkezői a mozdony vezérlőáramköreibe avatkoznak be. A nagy teljesítményigényű segédüzemi berendezések meghajtására szabályozási körbe helyezett, egyenáramú, kommutátoros, soros kapcsolású motorokat alkalmaztak. Külön, félig vezérelt egyenirányító táplálja a légsűrítő hajtómotort, és a párhuzamosan kapcsolt főtranszformátor olajhűtő szellőző és vontatómotor szellőző hajtómotorokat. Az egyenáramú motorok szabályozási köre áramkorlátozásos, fokozatmentes felgyorsítást, és állandó motorfeszültséget, a szellőzőmotoroknál önműködö téli vagy nyári üzemet is biztosít. A T3 jelű szekrényben helyezték el a segédüzemi elektronikus egységeket. Itt található a légsűrítők és a szellőzők egyenáramú motorjainak félig vezérelt egyenirányítói, és 230 V-os feszültség stabilizátor.

Villamos vontatás

Kapcsolódó

Az orosz Szergej és a svéd Nohab

Az orosz Szergej és a svéd Nohab

Dízellel hajtott villamos mozdonyok