Villanyszerelők Lapja

Az orosz Szergej és a svéd Nohab

Dízellel hajtott villamos mozdonyok

2017. május 9. | Lantos Tivadar |  17 989 | |

Az orosz Szergej és a svéd Nohab

A dízelmozdonyok többsége valójában villanymozdony, a dízelmotor csak a generátorok meghajtására szolgál, amely a villamos energiát termeli a vontatómotoroknak. Két legendás mozdony működését részleteztük.

A vasúti vontatási járművek alapvetően kétfélék lehetnek, az egyikben az energiát a járművön, a másikban járművön kívül elhelyezett berendezés termeli. A gőzmozdonyok, a dízel és az akkumulátorral hajtott járművek az előbbi kategóriába, míg a villanymozdonyok az utóbbiba tartoznak, mert a felsővezetékeken keresztül jut el az erőművekben megtermelt, és a vontatáshoz szükséges energia.

A dízelmozdonyok többnyire dízel elektromos hibrid üzemben működnek. Üzem szempontjából a legfontosabb tulajdonságuk, hogy terhelés alatt nem indíthatók, illetve terheletlen állapotban is csak külső erőforrással lehetséges.  A motor csak bizonyos fordulatszámhatárok között terhelhető. Állandó töltésnél nyomatéka közel állandó, és forgásirányuk nem változtatható. Ennek megfelelően vontatójármű meghajtására közvetlenül alkalmatlan lenne a dízelmotor, ha a motor és a hajtott kerékpárok közé nem iktatnának be több szerkezetből álló hajtásrendszert. kisebb mozdonyoknál ez a megoldás terjedt el, azonban nagy méretű, lényegesen nagyobb vonóerővel rendelkező gépeknél a dízelmotorok elektromos generátort hajtanak meg, melyek az energiát egyenáramú vontatómotoroknak adják át.

A dízel–elektromos mozdonyok fő erőgépe a dízelmotor, amely a gázolajban lévő kémiai energiát mechanikai energiává alakítja. A dízelmotor meghajtja a mozdony főgenerátorát, amely a tengelyről vett mechanikai energiát villamos energiává alakítja. Ezt az energiát kapják a vontatómotorok, és azt ismét mechanikai energiává alakítva fogaskerékpárok közvetítésével hajtják a mozdony tengelyeit.

A svédek tudnak!

A korábbi M61-es (Nohab) típusú mozdonyokon három-három vontatómotor sorba van kapcsolva, és ez a két sor kapcsolódik párhuzamosan a főgenerátorra. Kb. 20-22 km/h sebesség elérése után önműködően két-két motor marad sorba kapcsolva, és az így keletkező három motorsor kapcsolódik párhuzamosan a főgenerátorra. A vonóerőgörbe folyamatosságát ezután még két söntfokozat átkapcsolása szakítja meg (32 km/h – 1 söntfokozat, 53 km/h – 2 söntfokozat kapcsolódik be önműködően).  

A főgenerátor un. anticompaund gerjesztésű egyenáramú generátor. A segédgenerátor 74 V-ra van szabályozva, amit a dízelmotor kardán közvetítésével hajtja. ez látja el a főgenerátor külső gerjesztését, valamint tölti a beépített akkumulátorokat, és energiát szolgáltat a vezérléshez, a fűtőkazán konverteréhez, a világításhoz, és az üzemanyag tápszivattyúhoz. A dízelmotoron helyezték el az elektrohidraulikus regulátort, ami a dízelmotor töltését és a főgenerátor külső gerjesztését szabályozza annak megfelelően, hogy a mozdonyvezető milyen teljesítményt állít be a menetszabályozóval. A főgenerátorral közös tengelyre szerelték az alternátort, amely három fázisú, váltakozó áramú villamos energiát szolgáltat a hűtőszellőzőket, és a vontatómotor szellőzöket hajtó indukciós motorok részére.

Az MÁV M61-sorozat a MÁV részére szállított fővonali dízel-villamos erőátvitelű, Co’Co’ tengelyelrendezésű dízelmozdony-sorozat. Beceneve „Nohab”, a svéd gyártó, a NOHAB nevéből. A magyar közösségi közlekedés történetében kultikus járműnek számít.

Minél nagyobb a dízelmotor teljesítménye és a fordulatszáma, annál nagyobb az alternátorból kijövő háromfázisú áram frekvenciája is, melynek köszönhetően az indukciósmotorok fordulatszáma is növekszik. A hűtőszellőzőket külön termosztátok is vezérlik, hogy a hűtővíz hőmérsékletét a legkedvezőbb értéken tartsák. A vezérállás hátsó szekrényében helyezték el a biztosítókat, söntölő kontaktorokat és az azokat vezérlő reléket, az irányváltó kontaktorokat, a soros-párhuzamos átkapcsolást végző motorkontaktorokat.

A sztyeppék hangja

Az M62 (Szergej) mozdonyoknál mind a hat vontató villamosmotor állandóan párhuzamosan van kapcsolva. A dízelmotor a tisztán külső gerjesztésű egyenáramú főgenerátort hajtja. A fordulatmérő, szinkron előgerjesztő gépcsoport nagyfeszültségű térben elhelyezett statikus vezérlőkészüléken keresztül, a regulátor terhelésszabályozója pedig hidraulikus szervomotor közvetítésével végzi a gerjesztés szabályozását. A regulátor vezérli egyúttal a dízelmotor töltését is. A főgenerátor közös tengelyére szerelt segédgenerátor 75 V-ra szabályozott feszültséget szolgáltat az akkumulátor töltése, a vezérlés, a világítás számára. Ugyancsak a segédüzemű generátorról vett árammal működik a géptér szellőző hajtómotorja is. A dízelmotor mechanikus úton hajtja a két dízelmotort, a szellőzőt, valamint a légsűrítőt is.

A MÁV M62 sorozat a MÁV részére szállított legnagyobb darabszámú fővonali Co’Co’ tengelyelrendezésű dízel-villamos mozdony sorozata. Beceneve „Szergej”. Az M62-t a Vorosilovgradi Dízelmozdonygyár (ma: Luhanszki Mozdonygyár) fejlesztette ki a MÁV megrendelésére, a sorozatot hazánkba 1965 és 1978 között szállították.

A villamos készülékeket külön készüléktérben helyezték el., melynek ajtaja a készülékek feszültség alatt állásának idejére villamosan reteszelve van. Itt helyezték el az irányváltót, a söntkontaktorokat, a hat motorkontaktort, a vezérlő és védelmi reléket stb. Az M62 mozdony vonóerő görbéje inkább tehervonati jellegű, egyenletességét két söntfokozat szakítja meg (33 km/h – 1 söntfokozat, 56 km/h – 2 söntfokozat). A vontatómotorok mindig párhuzamosan vannak kapcsolva, amely kedvezően befolyásolja a vonat indítási tulajdonságait, és a jó tapadás kihasználást.

Villamos vontatás

Kapcsolódó