Villanyszerelők Lapja

A robbanásveszély értékelése villámvédelmi szempontból

2017. február 9. | Kruppa Attila |  2355 | |

A robbanásveszély értékelése villámvédelmi szempontból

Az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásának megszüntetése a villamos szakma számos területén, így a villámvédelemben is bizonytalanságot okozott. Ez a bizonytalanság a jelenleg hatályos OTSZ 2015. márciusi hatálybalépésétől egészen 2016 júliusáig fennállt, amikor is a Villamos TvMI második kiadásának és a Felülvizsgálati TvMI-nek a megjelenése végre tiszta vizet öntött a pohárba. Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan kell alkalmazni a robbanásveszély értékelésének új módszerét a villámvédelem tervezése és felülvizsgálata során.

A robbanásveszély értékelésének sajátosságai villámvédelmi szempontból

A villámvédelem létesítése és felülvizsgálata szempontjából egy építmény robbanásveszélyének értékelése azért lényeges, mert a robbanásveszélyes építményekre általánosságban véve szigorúbb villám- és túlfeszültség-védelem kialakítása van előírva, mint egyéb építményekre. Ez nem újkeletű, hiszen már az MSZ 274, a régi villámvédelmi szabvány is ebben a szellemben rendelkezett a villámvédelem létesítéséről, és ezen lényegében az MSZ EN 62305 megjelenése sem változtatott.  Azonban az 54/2014. BM rendelettel megszűnt a tűzveszélyességi osztályba sorolásnak az a rendszere, amely évtizedeken át szolgált a robbanásveszély értékelésére, és amely villámvédelmi szempontból is meghatározta, hogy egy építmény egészét milyen esetben kell robbanásveszélyesnek tekinteni. Ezzel megszűnt annak lehetősége is, hogy a jelenben (egy építmény átalakítása vagy felülvizsgálata idején) megalapozottan lehessen eldönteni azt a kérdést, hogy egy építmény villámvédelmének teljesítenie kell-e a robbanásveszélyből fakadó követelményeket.

A robbanásveszély értékelése általános (villamos, gépészeti stb.) szempontból az MSZ EN 60079 szabványsorozatra támaszkodva történik. Ez a szabvány a lokális, azaz egy-egy térrészen belüli robbanásveszély tényének és mértékének megállapítására szolgál, és önmagában nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy egy építmény egésze villámvédelmi szempontból robbanásveszélyesnek tekinthető-e. Jóllehet a robbanásveszély villámvédelmi szempontból történő értékelésével az MSZ EN 62305 szabvány 2. része (a kockázatkezelés részeként) foglalkozik, mégsem ad olyan módszert, amely a gyakorlatban alkalmazható lenne. Ezért a robbanásveszély értékelésére (hangsúlyozottan villámvédelmi szempontból!) olyan módszert kellett keresni, amely:

  • a villámvédelmi tervezéshez és felülvizsgálathoz egyaránt használható,
  • műszaki szempontból megalapozott (illeszkedik az MSZ EN 60079 szabványrendszeréhez),
  • összhangban van a hatályos OTSZ-szel,
  • kellően egyszerű a gyakorlati alkalmazáshoz,
  • lehetővé teszi meglévő építmények korábbi tűzveszélyességi osztályának „helyettesítését” a nélkül, hogy abból visszamenőleges szigorítás következne.

Ezek a szempontok sok tekintetben eleve ellentmondók (pl. a műszaki megalapozottság és az egyszerűség), de különösen nehezítette a módszer kidolgozását az a törekvés, hogy a már meglévő építmények esetében (elsősorban felülvizsgálatukkor) lehetőleg ne álljon elő olyan helyzet, hogy a korábban megfelelő villámvédelmet a szabályrendszer változása miatt kelljen átalakítani. Nem véletlen tehát, hogy az OTSZ megjelenését és a problémák felismerését követően a szabályrendszer kidolgozására másfél évet kellett várni.

A teljes cikket csak előfizetőink olvashatják, bejelentkezés után.

Ha van előfizetése, . Még nem előfizetőnk? Válasszon előfizetési konstrukcióink közül!

Előfizetés

Villámvédelem

Kapcsolódó