Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Biztonságtechnika

A ma robbanásbiztonság-technikája

2015/4. lapszám | Veress Árpád |  8726 |

Figylem! Ez a cikk 8 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A ma robbanásbiztonság-technikája

A robbanásbiztonság-technika tudománya nem szigorúan csak az ipart érintő terület. Minden olyan területet potenciálisan robbanásveszélyesnek kell minősíteni, ahol a robbanásveszélyes közeg felléphet, illetve a gyújtóforrás által direkt vagy indirekt gyújtásveszélynek van kitéve, nem feledve az emberi életben és/vagy anyagi javakban történő veszélyeztetés tényét.

A területet szabályozó ATEX-direktíva 1994 szeptemberében látta meg a napvilágot, és már megírásakor újdonságot fogalmazott meg: a villamos berendezések (villamos és műszeres installáció) és lehetséges gyújtóforrások mellett a nem villamos berendezéseket (gépészet), illetve gyújtóforrásokat is kezelni kell. A telepített berendezések teljes élettartama alatt a robbanásbiztos kialakítás állapotát fenn kell tartani, ennek megfelelően kell telepíteni, működtetni, karbantartani és javítani.

Villamos berendezések esetében a szabályozás egyértelmű: a zónabesorolásnak megfelelő kialakítást kell telepíteni, ami egy független tanúsító intézet által kiadott tanúsítás birtokában igazolja a megfelelőséget. Zóna lehet pl. tartály belseje: zóna 0/20, technológia közvetlen környezete: zóna 1/21, illetve pl. csőcsatlakozások környezete: zóna 2/22.

Nem villamos technológiai gyártmányok esetében a zóna 0-ás alkalmazások kivételével a gyártó igazolja a megfelelőséget, és a gyártó előírásait követve kell a robbanásbiztonság-technikai megfelelőséget biztosítani.

A robbanásbiztonság-technika megvalósításának a menetrendje (pl. új üzem létesítése esetében)

 • a robbanásvédelmi dokumentáció létrehozásának folyamata elindul (üzemeltetői feladat),
 • a robbanásbiztonság-technikai eljárásrend elsődleges verziója megfogalmazásra kerül (üzemeltetői feladat),
 • a chExlist elsődleges verziója megfogalmazásra kerül (üzemeltetői feladat),
 • a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember a technológia ismeretében zónába sorolja az adott technológiai teret (zárt vagy nyitott) (üzemeltetői feladat),
 • a villamos- vagy gépésztervező a zónabesorolás ismeretében a megfelelő eszközöket betervezi,
 • kiválasztásra kerülnek az eszközök,
 • beszerzésre kerülnek az eszközök,
  • minimális dokumentációs igény a villamos berendezések esetében: ATEX tanúsítvány, CE megfelelőségi nyilatkozat, használati utasítás,
  • nem villamos berendezések esetében: használati utasítás, CE megfelelőségi nyilatkozat
 • telepítésre kerülnek az eszközök,
  • amelyhez a telepítő csapat megfelelő jogosultságokkal rendelkezik (MSZ EN 60079-17:2014 B.2.2),
  • a gyártó által megadott peremfeltételeket figyelembe kell venni a telepítésnél,
  • harmadik, független fél által a beüzemelés előtti robbanásbiztonság-technikai felülvizsgálat megtörténik (üzemeltetői feladat),
 • a megfeleltetési dokumentációba bekerül a telepített eszköz, illetve a csatolt dokumentációk (üzemeltetői feladat),
 • robbanásvédelmi dokumentáció elkészül,
 • robbanásbiztonság-technikai eljárásrend elkészül,
 • chExlist elkészül,
 • a kezelő személyzet oktatása megtörténik,
 • elkezdődik az üzemeltetés,
 • karbantartás folyamata elindul – a karbantartó csapat megfelelő jogosultságokkal rendelkezik (MSZ EN 60079-17:2014 B.2.2),
 • elsődleges felülvizsgálat (részletes)
  • megfeleltetési dokumentáció frissítése (élettartamkövetés) stb.

Az előbbiekben leírt folyamat nem teljes, és nem minden lehetséges szempont figyelembevételével készült, ugyanakkor általánosságban jól mutatja a teendőket. A ma robbanásbiztonság-technikája összetett, és több kompetencia- szint együttes jelenlétét, illetve annak elvárását fogalmazza meg. A villamos és a nem villamos diszciplina szoros közelséget fogalmaz egymással, nem két különálló szakterület.

A robbanásbiztonság-technika ma megadja a lehetőséget, hogy papírokkal nem rendelkező, de beazonosítható gyártmány továbbműködtetését biztosítsuk. A felhasználó választhat a rendelkezésre álló védelmi módok alkalmazásáról. Zónabesorolás eredménye lehet elhanyagolható zóna, és fedővédelmekkel kiválthatok robbanásbiztos kialakítást.

Ma a robbanásbiztonság-technika kb. 60%-ban a felelősség kérdéskörét fogalmazza meg napi szinten újra és újra. A vonatkozó rendeletek, illetve előírások munkavédelmi jelleggel bírnak: azt a közérdekű elvárást írják körbe, hogy aki robbanásveszélyes térben végez munkafolyamatot, vagy részt vesz benne, az a munka végeztével biztonságban mehessen haza.

(Folytatjuk)

ATEXBiztonságtechnikaMunkavédelemRobbanásbiztonság-technika

Kapcsolódó

Tárgyi feltételek

Tárgyi feltételek

Robbanásbiztonság-technika X.

Tárgyi feltételek II.

Tárgyi feltételek II.

Robbanásbiztonság-technika XI.