Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

LED-es világítástechnikai termékek törvényi és szabványossági megfelelősége

LED-ek a világítástechnikában 3.

2017. október 10. | Tóth László |  2908 |

LED-es világítástechnikai termékek törvényi és szabványossági megfelelősége

A világítástechnikai termékek forgalomba hozatala szigorú feltételekhez kötött. A hazánkban érvényes, a tárgyra vonatkozó törvények és rendeletek európai uniós irányelvek és rendeletek tagállami ratifikációja, jogszabályrendszerünkbe való beillesztésével válnak kötelező érvényűvé.

Ilyen magyar rendelet például a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet, amely meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről rendelkezik. Ezen rendelet villamossági terméknek az 50–1000 V váltakozófeszültségű és a 75–1500 V egyenfeszültségű termékeket tekinti.

Egy termék forgalomba hozatala többlépcsős feladat. Nekünk, nem jogászoknak, az első, hogy megértsük, mi is az, hogy „forgalomba hozatal”. A Piacfelügyeleti törvény (2012. évi LXXXVIII. tv.) az európai uniós 765/2008/EK rendeletre hivatkozik, amely szerint az nem más, mint a terméknek a közösségi piacon első alkalommal történő forgalmazása. Ez történhet egy EU-s gyártó, importőr, illetve a forgalmazó által. A rendelet ezeket a jogi személyeket mint fogalmakat is tisztázza.

Gyártó, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz. Importőr, aki harmadik országból származó terméket hoz forgalomba a közösségi piacon. Forgalmazó az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket. Lényeges elem, hogy az importőrt, illetve a forgalmazót is terhelhetik gyártói kötelezettségek: „azt az importőrt vagy forgalmazót, aki saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba vagy forgalmaz villamossági terméket, vagy olyan módon módosít már forgalomba hozott villamossági terméket, amely befolyásolja a termék e rendeletnek való megfelelését, gyártónak kell tekinteni…”.

A teljes cikket csak előfizetőink olvashatják, bejelentkezés után.

Ha van előfizetése, . Még nem előfizetőnk? Válasszon előfizetési konstrukcióink közül!

Előfizetés

LED

Kapcsolódó