Villanyszerelők Lapja

A villamos ívekről röviden

2017. március 13. | VL online |  4900 | |

A villamos ívekről röviden

A villamos ívet jobb esetben munkára fogjuk a kemencékben vagy a hegesztő trafókban, rosszabb esetben megjelenik a zárlatoknál. Néhány videó tanúskodik ezen kellemetlen jelenségekről.

Az ív a két fémelektróda, a pozitív anód és a negatív katód között ég, a gázkisülések egyik fajtája. Ha két elektróda közötti gázban - például a levegőben - áram folyik, akkor gázkisülésről beszélhetünk.

Egyenáramú ív: Az ív akkor szűnik meg, amikor az indukált feszültségesés tartósan negatív lesz. Nehezebb oltani az ívet, mint váltakozó áramnál, mert itt nem alszik ki magától.

Váltakozó áramú ív: Az ív akkor gyullad ki, amikor a tápfeszültség a gyújtási feszültségnél nagyobb lesz, és akkor alszik ki, amikor a tápfeszültség a kialvási feszültség értéke alá esik. A váltakozó áramú ív minden periódusban 2-szer alszik és gyullad ki, néhány ezred másodperc a két folyamat közti különbség. Váltakozó áramnál nem eloltani kell az ívet, hanem az újra gyulladást kell megakadályozni, mert ez jelentősen egyszerűbb.

Ívoltás módszerei

Szilárd anyagok: kis- és középfeszültségű olvadóbiztosítókban alkalmazzák.

Szigetelőanyag fal: mágneses vagy egyéb fúvás kényszeríti az ívet és ezzel hűti azt.

Gázfejlesztő anyagok: melyekből az ív hatására gáz lesz és így hűti.

Folyadékok: olaj esetében elsősorban nem a jó szigetelőképesség a döntő, hanem az ív hőhatására az olajgőzből keletkező hidrogén jó hővezető képessége. Hátránya az olaj gyúlékonysága.

Gáznemű anyagok

Légköri nyomású levegő: csak kisfeszültségen alkalmazzák, mert itt elérhető csak a megfelelő nagyságú megszakító képesség. Nagynyomású levegő: önmagában is nagyobb ívfeszültséget tesz lehetővé, a megszakítóban a nagynyomású levegő sebesebben áramlik így nyújtja és hűti az ívet.

Vákuum: a légritka tér miatt töltéshordozók csak az elektródokból léphetnek ki, ezért az ívet kedvező körülmények között lehet oltani. Előnyös a nagy szigetelési szilárdság is.

SF6 (kén - hexafuorid): a levegőnél jobba szigetelési és hővezetési tulajdonsága. Nagy hőmérséklet hatására elbomlik és elektronegatív tulajdonságokat mutat. Ezekkel a megoldásokkal oltják és akadályozzák a villamos ív újragyulladását, mint egyen, mint váltakozó áram esetén. Azonban van, amikor erre nincs mód, lehetőség, az ív tartósan fennmarad, és mint a fenti videó esetén is, maradandó károkat okoz.