Villanyszerelők Lapja

ÉrdekességVilágítástechnika

Budapest dísz- és közvilágítása

2014. november 11. | Fülöp Miklós |  3524 | |

Az alábbi tartalom archív, 6 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A főváros közvilágítását 177 457 lámpatest látja el, amelyek működését 3306 kapcsolószekrény, 2898 km kábel és 2712 km szabadvezeték segíti. Olyan számok ezek, amelyeknek mindenképpen érdemes mögé pillantanunk.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 2001. szeptember 1-jén 8,5 milliárd forintos törzstőkével, 50-50 százalékos tulajdoni részesedéssel megalapította a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-t. A cég zömében az áramszolgáltató közvilágítási szakterületéből alakult, a nagy szakismerettel rendelkező műszaki és fizikai dolgozóállomány, továbbá az anyagok, eszközök és munkagépek átvételével. A főváros alapvetően készpénzzel járult hozzá a társaság alapításához, melynek célja a főváros közvilágításának energiahatékony megújítása volt.

A hazai közvilágítás történetét végigtekintve úgy tűnik, hogy egészséges fejlődésre mindig akkor nyílt jó lehetőség, amikor a műszaki újdonságok előnyei és a gazdasági célkitűzések egy irányba, egymást erősítve hatottak. Pozitív példái ennek az olajlámpákat felváltó petróleum-, majd gázlámpák gyors elterjedése, később az ívlámpákat követő izzólámpák, fénycsövek és higanylámpák sikerei. A 2000-es évek első harmadában a nagyfogyasztású higanygőzlámpákat is felváltották az energiatakarékosabb nátriumlámpák. Manapság a LED-es fényforrású közvilágítási lámpatestek terjedése a meghatározó irány, amely újabb lökést ad és adhat a területnek.

 

A közvilágítás fényforrásainak beépített villamos teljesítménye 21 279 kW, mely a táblázatban szereplő üzemmódok teljesítményéből áll össze.

 

A közvilágítást üzemeltető társaság célja, hogy magas minőségű szolgáltatással, átlátható gazdálkodással biztosítsa a főváros közvilágítását, segítse elő a korszerű, energiatakarékos technológiák terjedését, biztosítsa a hibák javítását, valamint járuljon hozzá Budapest látványképének fejlődéséhez. A cég feladatai a fővárossal kötött éves közszolgáltatási szerződés keretén belül Budapest területén üzemeltetni a tulajdonában, továbbá a főváros, illetve a kerületek tulajdonában lévő dísz- és közvilágítási berendezéseket, saját amortizációs forrás terhére elvégezni a rekonstrukciós beruházásokat, és kiépíteni, üzemeltetni és elbontani a karácsonyi díszítő világítást. Fontos megemlíteni, hogy a közvilágítás bővítése (sűrítés, új hálózat építése) nem tartozik közszolgáltatói feladataink közé. Ezeket a tömegközlekedési útvonalakon a fővárosi önkormányzat, egyéb útvonalakon a kerületi önkormányzatok létesítik, illetve egyéb fejlesztéseket egyedi beruházók végeznek (pl. új üzletközpontokhoz kapcsolódó út- és közvilágítás-fejlesztés). Természetesen kerületi megbízás, illetve a főváros által meghatározott többletfeladat és hozzárendelt forrás esetén e feladatokat is ellátja a társaság.

 

Budapest közvilágításának beépített teljesítmény-változása 2013-2014

 

A közvilágítási szolgáltatás a mai világban nélkülözhetetlen tevékenységnek minősül. A budapestiek alapvető elvárása az esetleges üzemzavar – szakaszhiba, hibás fényforrás stb. – minél rövidebb idő alatti elhárítása, cseréje. A szolgáltatás minőségének fő mérőszáma a működő fényforrások havi rendszerességgel történő, üzemenkénti ellenőrzése alapján kialakuló üzemkészség. Budapesten a közvilágítás üzemkészsége évek óta meghaladja a főváros által elvárt 99,25%-os szintet, az elmúlt három évben elérte a 99,5%-ot. Az üzemkészség színvonala mellett kiemelkedő fontosságú az egyedi bejelentésekhez kapcsolódó javítások gyorsasága.

 

Az áramfogyasztás egységárának alakulása 2011-2014 A vásárolt villamosenergia- költség alakulása 2011-2013

 

Az elvárt elhárítási idők a következők:
egyedi hiba: legfeljebb 14 nap
(összes hiba <4%-a)
gyalogos-átkelőhelyeken, nagy forgalmú csomópontokban: 48 óra
szakaszhiba (3-nál több lámpa egymás mellett): 8 nap

A 2013. évre 18 133 db közvilágítási hibacím bejelentését tartja nyilván a társaság. A bejelentéseknél szerepelnek olyan hibacímek is, melyeket kábelhiba (863 db), illetve egyéb káresemény (465 db) okozott, amit alvállalkozók javítanak. A többi hibát a társaság dolgozói javítják, 70%-át 2 nap alatt, további 28%-át 8 napon belül. Budapesten a szolgáltatás emelt szintű, vagyis nem a közvilágítási naptárban meghatározott időpontok, hanem a napi aktuális fényviszonyok befolyásolják a közvilágítás központi be-, illetve kikapcsolását. Az éves üzemidő kb. 4146 óra. A díszvilágítás a közvilágítással együtt kapcsol be, lekapcsolása viszont a nyári időszámítás időtartama alatt éjjel 1.00 órakor, a téli időszámítás időtartama alatt 24.00 órakor történik. Az éves üzemidő kb. 2000 óra. A rendszer bekapcsolása fénymérés- alapú. A főváros 5 különböző pontjában mért megvilágítási értékből, a három középső érték átlaga alapján, automatikusan egy rádiófrekvenciás jel alapján kapcsol be a rendszer, amikor a megvilágítás átlagos szintje 26,5 lx alá esik. A közvilágítás lekapcsolása hajnalban akkor történik, amikor a megvilágítás átlagos szintje 26,5 lx fölé emelkedik. A közvilágítás fényforrásainak beépített villamos teljesítménye 21 279 kW, mely az 1. táblázatban látható üzemmódok teljesítményéből áll össze.

Az energiafogyasztás költségének fontos eleme a megfelelő árambeszerzés biztosítása.A villamos áram nyílt közbeszerzési eljárással és elektronikus árlejtéssel történő beszerzése, valamint a piaci folyamatok kedvező alakulása révén jelentős megtakarítást sikerült elérnie az elmúlt években az üzemeltetőnek (2-3. táblázat). Az áramfogyasztást az áramdíjon kívül jelentős mértékben befolyásolja a dísz- és közvilágítás beépített teljesítménye, amely függ az üzemeltető energiatakarékos rekonstrukciós munkáitól, amely csökkenti, valamint az új kerületi és fővárosi fejlesztésektől, amely növeli azt. A közvilágítási hálózat teljesítményváltozását az elmúlt négy évben, az abban résztvevő szereplők hatásával az 1. diagram szemlélteti. Az üzemeltetető energia-megtakarítási lépésekkel igyekszik csökkenteni a beépített teljesítményt, ugyanakkor, természetes folyamatként a budapesti közvilágítás folyamatosan fejlődik a fővárosi önkormányzat, a kerületi önkormányzatok, az állami beruházások és magántulajdonú cégek beruházásai révén, ami többségében a meglévő hálózat bővítésére irányul. Ez értelemszerűen az energiaigény növekedésével jár, amit mintegy 40%-ban sikerült kompenzálni energiatakarékos rekonstrukciókkal az elmúlt évben.

Összegzésként álljon itt néhány elgondolkodtató számadat a budapesti közvilágításról, amely mindennél jobban jellemzi annak méreteit (2013 végi adatok). A főváros dísz- és közvilágításában 69 478 db kandeláber, 177 457 db lámpatest, 198 731 db fényforrás, 127 db gázlámpa vesz részt. A beépített teljesítmény: 19 931 MW közvilágítás és 1348 MW díszvilágítás.


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem