Villanyszerelők Lapja

Szakmatörténet

Felemás eredmények

2014. december 10. | Fülöp Miklós |  2454 | |

Az alábbi tartalom archív, 6 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Idén márciusban irtunk először a VL hasábjain az Energy Saver Pro néven forgalmazott villanyszámla-csökkentő készülékről. Az akkor publikált vizsgálatunk nagy port kavart; azon túl, hogy hivatali eljárás indult a forgalmazóval szemben, a téma többszörösen bejárta a hazai médiát: országos lapok, a legjelentősebb online portálok, több televízió- és rádióadó is átvette, feldolgozta a témát – felhívva a fogyasztók figyelmét a csalók által terjesztett haszontalan termékre.

Röviden tekintsük át a Gazdasági Versenyhivatal által lefolytatott eljárást, amely a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult.

 

Az ügy fejleményei kétarcúak, egyrészről jelentős sikerként értékelendő, hogy a 
vizsgálatunk nagy nyilvánosságot kapott a médiában. Szintén pozitív eredmény, hogy a magyarországi forgalmazás, a korábbi logisztikai partner visszalépése miatt, megnehezedett. Azonban a versenyhivatali eljárás sikertelensége jól jellemzi az internetes piac kontrollálhatatlanságát, és hangsúlyozza a fogyasztó felelősségét, nem csak csodakütyük, 
de bármilyen más termék vásárlása esetén is.

 

Az eljárás alá vont vállalkozás (Energy Saver Pro LLC) az általa forgalmazott terméket innovatív energiamegtakarító eszközként népszerűsítette. A hirdetések szerint: „a termék egy forradalmian új technológia alapján működik, optimalizálja és javítja az áram elosztását, valamint felhasználását, ezáltal csökkenti az áramhasználat mértékét a háztartásban, ezzel akár 75%-os villanyszámla-csökkenést érve el.” A GVH vizsgálta, hogy az Energy Saver Pro termékkel kapcsolatban tett, annak

  • az adott célra való alkalmasságára, a használatától várható eredményekre, előnyeire, valamint
  • a termék tesztelésére, ellenőrzöttségére utaló állítások megalapozottak-e. Lényegében az eljárás a forgalmazó kommuni-kációs gyakorlatának vizsgálatát célozta.

A Gazdasági Versenyhivatal adatszolgáltatásra kötelezte az Energy Saver Pro LLC vállalkozást, ám az nem hozott eredményt, a végzés „Vissza a feladónak. Megkísérelt – nem ismert, nem továbbítható.” jelzéssel érkezett vissza a GVH részére.

A vizsgálat során a Gazdasági Versenyhivatal megkereste a Complexpress Logisztika Kft.-t annak érdekében, hogy nyilatkozzon az eljárás alá vont céggel fennálló viszonyáról, mivel a rendelkezésre álló információk szerint a vizsgálattal érintett termék a Kft.-n keresztül jutott el a fogyasztókhoz. A Complexpress nyilatkozata szerint az Energy Saver Pro termék magyarországi szállítására megbízást a TopWebOffers LLC-től, a vizsgált vállalkozással azonos székhelyű cégtől kapott. Hangsúlyozták, hogy társaságuk kizárólag logisztikai szolgáltatásokat nyújt, semmilyen terméket nem forgalmaz, kereskedelmi tevékenységet nem folytat, semmilyen termék értékesítésében vagy reklámozásában nem vesz részt. Az Energy Saver Pro termékkel kapcsolatosan előadták, hogy a termék kiszállítását időközben megszüntették, a forgalmazó céggel pedig megszakították a kapcsolatot.

Ennek eredményeképpen a versenyhivatal megkereste és adatszolgáltatásra kötelezte az áramár-csökkentő készülék magyarországi kiszállítására megbízását adó TopWebOffers LLC-t, azonban a végzés tértivevénye nem érkezett vissza, a cég az adatszolgáltatást nem teljesítette. Az eljárás dokumentációja több alkalommal hivatkozik a Villanyszerelők Lapja és a C+D Automatika Kft. által végzett és publikált vizsgálatra, annak konklúziójára – erre való hivatkozással, annak eredményeit elfogadva, szakértői vélemény beszerzését a GVH nem tartotta indokoltnak.

Sajnálatos módon a Gazdasági Versenyhivatal arra a következtetésre jutott, hogy a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem tisztázható, ugyanakkor az eljárás folytatásától sem várható eredmény, így az eljárás megszüntetése mellett döntött. A versenyhivatal a vizsgált kereskedelmi magatartás folytatását az International Consumer Protection Enforcement Network (ICPEN) keretein belül, illetve ezáltal az érintett Egyesült -Államokbeli hatóságok felé jelezte.

Az ügy fejleményei kétarcúak, egyrészről jelentős sikerként értékelendő, hogy a vizsgálatunk nagy nyilvánosságot kapott a médiában. Szintén pozitív eredmény, hogy a magyarországi forgalmazás, a korábbi logisztikai partner visszalépése miatt, megnehezedett. Azonban a versenyhivatali eljárás sikertelensége jól jellemzi az internetes piac kontrollálhatatlanságát, és hangsúlyozza a fogyasztó felelősségét, nem csak csodakütyük, de bármilyen más termék vásárlása esetén is.

Kiadónk szaklapjai, a VGF és a VL, felvállalt módon igyekszik fellépni a piac tisztulását segítő, a fogyasztók érdekeit védő módon a silány minőségű vagy átverésre építő termékek ellen, amihez szívesen vesszük olvasóink témajavaslatait is.

Energy Saver


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem