Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Európából jöttem

Hollandia

2009/1-2. lapszám | netadmin |  9377 |

Figylem! Ez a cikk 13 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Vállalatalapítási feltételek A hollandiai vállalatalapításra uniós összehasonlításban is viszonylag egyszerű és rugalmas szabályok vonatkoznak. A külföldiek vállalatalapítását nem korlátozzák, erre nem vonatkoznak külön szabályok. Természetes és jogi személyek jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező (pl. kizárólagos kereskedő, általános, korlátozott és egyébfajta partnerségen alapuló, a részvevők korlátlan anyagi felelősségével járó) vállalkozásokat hozhatnak létre. A részvevők korlátozott anyagi felelőssége mellett a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások leggyakoribb formája a kft., Hollandiában BV (Besloten Vennootschap) és az rt., Hollandiában NV (Naamloze Vennootschap). Mind a BV-t, mind az NV-t közjegyzőnél kell bejegyeztetni, a szükséges minimum alaptőke BV esetén 18 000 euró, NV esetén 45 000 euró. A BV és az NV alapítása hasonló, lényegi különbség közöttük az alaptőke nagyságát és forrásait, a részvények átruházhatóságát, a velük való kereskedés lehetőségét és a vállalati struktúrát illetően van. A leggyakoribb vállalkozási forma a BV. a) A közjegyzőnél történő bejegyzéskor az alapítónak (alapítóknak) vagy hivatalos megbízottjának (megbízottjuknak) személyesen jelen kell lenni. A cégbejegyzés feltétele a minimum törzstőke befizetésének bizonylata (pénzben és/vagy természetben – eltérő formai követelmények) és az alapító okirat, valamint az Igazságügyi Minisztérium cégalapításba történő beleegyező nyilatkozata. A cégbejegyzés és a vállalat alapító okirata is holland nyelven készül. Az alapító okiratban a vállalat hollandiai székhelyét is fel kell tüntetni. Jogilag a közjegyző felelős azért, hogy a cégbejegyzés és az alapító okirat megfeleljen a holland törvényeknek. Holland Közjegyzői Szövetség: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), e-mail: communicatie@knb.nl, web: www.notaris.nl, angolul: http://www.notaris.nl/page.asp?id=103. A cégbejegyzés a vállalat fő tevékenységének székhelye szerint illetékes – Hollandiában kötelező – kamarai bejegyzéssel és a cégközlönyben való közzététellel fejeződik be. A kamarai bejegyzéshez szükséges az alapító okirat másolata, a törzstőke befizetésének bizonylata, az igazgatótanács és a felügyelő bizottság tagjaira, valamint a vállalkozás törvényes képviselőjére vonatkozó adatok benyújtása. A kamarai cégnyilvántartásban szereplő cégeknek éves tagdíjat kell fizetniük, amelynek mértékét az egyes kamarák maguk szabhatják meg és az összeg függ a cég jogi formájától, az alkalmazottak számától és az alaptőke nagyságától is. Az éves kamarai tagdíj egyéni vállalkozás esetén kb. 50 euró, kft. (BV) esetén kb. 150 euró, illetve kamaránként 10-20 euró eltérés van. 2008. július 1-től az eddig cégbejegyzéstől mentes foglalkozásoknak is kötelező a kamarai bejegyzés, pl. magánvállalkozás, szellemi szabadfoglalkozásúak (orvosok, közjegyzők, művészek), közintézményekhez kapcsolódó üzleti tevékenység (pl. helyi önkormányzat, kórház, iskola), az utcai árusítás ún. barrow trading formája. A cégbejegyzés hozzávetőleges időigénye: 1 hónap. A cégbejegyzés hozzávetőleges költségei a következők: - közjegyzői költség kb. 1000-1500 euró, - Igazságügyi Minisztérium nyilatkozata kb. 90 euró, - kereskedelmi kamarai bejegyzés kb. 180 euró. b) A kamarai cégbejegyzést követően valamelyik kereskedelmi banknál számlát kell nyitni - idxl65#160;#8221; áll, amiket az ingatlanaikban tárolnak. Jelszavuk: A kamarai bejegyzéshez szükséges az alapító okirat másolata, a törzstőke befizetésének bizonylata, az igazgatótanács és a felügyelő bizottság tagjaira, valamint a vállalkozás törvényes képviselőjére vonatkozó adatok benyújtása. A kamarai cégnyilvántartásban szereplő cégeknek éves tagdíjat kell fizetniük, amelynek mértékét az egyes kamarák maguk szabhatják meg és az összeg függ a cég jogi formájától, az alkalmazottak számától és az alaptőke nagyságától is. Az éves kamarai tagdíj egyéni vállalkozás esetén kb. 50 euró, kft. (BV) esetén kb. 150 euró, illetve kamaránként 10-20 euró eltérés van. őigénye kb. 3-4 nap, illetve a kamaránál, vagy a helyi adóhivatalnál (Belstingdienst) adónyilvántartási- és ÁFA-számot kell igényelni (BSN és BTW szám).

A becsült éves árbevétel nagysága (és egyéb tényezők) mérlegelése alapján az adóhivatal közli a fizetendő vállalati nyereségadó nagyságát.
A adóhivatali ügyintézés hozzávetőleges időigénye kb. 4 hét. Adóhivatal/Belastingdienst: www.belastingdienst.nl, angolul: http://www.belastingdienst.nl/english/business.html.
A lépések a következők:
-a társadalom-biztosítási intézetnél be kell jegyeztetni a vállalatot, időigény kb. 1 hónap,
-a vállalat tevékenységétől függő biztosítási szerződéseket kell kötni,
-a vállalat tevékenységétől függően pl. építő-, autó-, élelmiszeripari vállalatok esetén, általában a helyi önkormányzatnál környezetvédelmi és építési engedélyt kell kérni, aminek várható időigénye kb. 12 hét (ha mindkét engedély szükséges, építési engedélyt csak a környezetvédelmi engedély birtokában adnak),
-a Foundation Internet Domain Registration (SIDN) felelős az .nl végű domain nevek bejegyzéséért.

c) A cégalapításhoz tanácsos, bár nem elengedhetetlenül szükséges szakembert (pl. ügyvéd, közjegyző, konzultáns) vagy legalább tolmácsot igénybe venni. 2008-tól a cégeknek a honlapjukon, illetve az e-mail forgalmukban is fel kell tüntetni a 8 jegyű cégnyilvántartási számot, a teljes cégnév, székhely, e-mail és honlapcím megadásával.
A vállalatalapításnál a holland kamarák honlapja (www.kvk.nl) jól használható, lépésre lebontott, angol nyelvű információt ad.
2008-tól az ügyintézés egyszerűbbé vált, a céges adatok módosításával nem szükséges a székhely szerint illetékes kamarához személyesen bemenni, hanem a honlapról letöltött nyomtatvány kitöltésével és személyazonossági okmány másolatának mellékelésével postán is intézhető. A kamarák megújult honlapja az általános információkon túl a postai kód beírásával székhely szerinti aktuális híreket is szolgáltat pl. szemináriumokról, helyi üzleti tudnivalókról. Ingyenes elektronikus hírlevél rendelhető.
Központi intézmények közös információs honlapja cégek számára: www.antwoordvoorbedrijven.nl.

Adórendszer
Az évszázadok óta kereskedő nemzetnek számító Hollandia tudatosan törekszik rugalmas, versenyképes adózási környezet fenntartására. A vállalkozásokat terhelő adók mértéke összhangban van a szomszéd európai országokéval, a holland adórendszernek azonban számos olyan egyedi sajátossága is van, amely azt a célt szolgálja, hogy minél több befektető, illetve külföldi vállalat telepedjen meg Hollandiában. Néhány fontosabb sajátosság a következő.
- A vállalkozások biztonságát növeli, hogy lehetőségük van üzleti műveleteik, tranzakcióik adózási feltételeit illető előzetes megállapodásra (advance ruling) az adóhivatallal, illetve ha szükséges a Pénzügyminisztériummal. Az adó megállapodásra benyújtott kérelmet a hivatal átlagos esetben kb. 8 héten belül írásban bírálja el és a döntés (változatlan feltételek mellett) mindkét fél számára kötelező. Az „advance ruling” a cégcsoport hollandiai és határon átnyúló tevékenységét is értékeli, az „at arm’s length” elv alkalmazásával.
- A több mint 75 országgal kötött adózási megállapodás lehetőséget ad az uniós rendelkezéseknek megfelelően a vállalatcsoporton belül meghatározott részesedés utáni osztalékot, kamatot és royaltyt terhelő forrásadó csökkentésére, leggyakrabban 0-ra (miután Hollandiában sem terheli forrásadó a kamatot és a royaltyt). Külön adó megállapodás híján
többnyire kettős adózást kizáró egyezmények vannak érvényben.
- Az ún. „részesedési mentesség” („participation exemption”) adott feltételek teljesítése esetén (pl. min. 5% holland vállalati részvénytulajdon, portfolió befektetés stb., vállalatközi kölcsönök kamata kizárt) a minősített részvények utáni pénzbeli, vagy természetbeni osztalékot, bonusz részvényeket és egyéb tőkejövedelmeket mentesíti a holland vállalati nyereségadó fizetése alól.
- A vállalatcsoportra nézve alkalmazható összevont adózás, amely lehetővé teszi, hogy a csoporton belüli egyik vállalat nyeresége csökkenthető legyen a másik vállalat veszteségével.
- A vállalati veszteség visszamenőleg három évre, időben előre pedig korlátlan ideig vihető tovább.
- A vállalatoknak lehetősége van a házon belül felhasználásra kerülő áruk és szolgáltatások árazásánál az OECD iránymutatásának megfelelő ún. „arm”s length” elv érvényesítésére.
- Érvényben van az ún. „30%-os szabály”, amely lehetővé teszi, hogy a holland járulékfizető munkáltató külföldi, speciális, ritka szaktudással rendelkező alkalmazottja a fizetését 10 éven át max. 30%-os adómentességgel kapja. Az adómentesség vonatkozik többek között a munkavállalónak fizetett jutalomra és az opciós részvényekre is, a végkielégítésre, a nyugdíjra azonban nem.

Adónemek, adókulcsok
Vállalati nyereségadó: a Hollandiában rezidens vállalatok globális jövedelmeik, a nem rezidens vállalatok pedig a hollandiai vállalkozásaik jövedelmei után adóznak, sávosan, progresszív rendszerben. Az elmúlt két évben a vállalati nyereségadókat évente csökkentették, a 2008. január 1. óta érvényes adókulcsok a következők:
0-40 000 euró 20%,
40000-200 000 euró 23,5%,
200 000 eurótól 25,5 %.
Általános gyakorlat, hogy a „sound business practice” elv alapján a vállalat alkut folytat és előzetesen megállapodik az adóhivatallal az általánosan érvényes, kötelező adókulcson alapuló adótól eltérő, effektív vállalati adóprofil részleteiről (a termelő/szolgáltató folyamat költségei, az adózás szempontjából beszámítandó nyereség számítása stb.). Rezidens és nem rezidens, de Hollandiában jelenlévő vállalkozások egyaránt adókötelesek. Rezidensnek minősül egy vállalkozás, ha holland törvények szerint jegyezték be és tényleges irányítása Hollandiában történik.

Személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék
A Hollandiában rezidens magánszemélyek globális jövedelmük után személyi jövedelemadót fizetnek, amelyet együtt vetnek ki a társadalombiztosítási járulékkal. A holland munkaviszonyból származó munkajövedelmek után a nem rezidensek is fizetnek adót és a munkáltatói részvények is adókötelesek. A munkából származó jövedelem progresszíven adózik, az adót a munkáltató vonja le és fizeti be az adóhivatalnak. Ha az így befizetett járulékok meghaladják az szja szabályok szerinti felső határt, a túlfizetést kérésre visszafizeti az adóhivatal. Az adózó jövedelmeket három kategóriába, ún. box-ba sorolják, mindegyik boxra külön adókulcsot állapítanak meg, az alábbiak szerint:
Box 1: bérből és lakásból/ingatlanból származó, adózó jövedelem – életkortól függő progresszív kulcsokkal adózik, max. 52 %-ig.
Box 2: vállalati részesedésből származó adózó jövedelmek – fix 25%.
Box 3: befektetésekből és megtakarításokból származó adózó jövedelmek – fix 30%.
Minden jövedelemforma csak egy kategóriában adózik, a dupla adózás elméletileg kizárt. A boxok között nincs átjárhatóság. A fizetendő adó negatív és pozitív összege csak kategórián belül időben előre vagy visszamenőlegesen érvényesíthető. Az adóalapból levonható tételek is csak az adott adóboxon belül vonhatók le. Az adóboxokba nem besorolható levonható tételeket (pl. orvosi, tanulmányi költségek stb.) - személyi levonások címén - először az 1. sz. adóboxból kell levonni, ha onnan teljes egészében nem lehetséges, akkor előbb a 3., végső soron a 2. adóbox jövedelmeinél kell érvényesíteni. A tartozások után fizetendő kamat nem vehető figyelembe.
Az adókedvezményeknek vannak általánosan érvényesíthető és egyéni viszonyoktól függő tételei. Általánosan érvényes, hogy az adókedvezmény 65 éves korig évente 2043 euró, 65 éves kortól évi 970 euró.
Ezen felül ugyancsak kortól függően további általános kedvezmények érvényesíthetők.
Jövedelemadó és társadalombiztosítási járulékfizetési táblázat az 1. adóboxhoz a következő.

Adózás alá eső jövedelem (euró) Szja és tb-járulék
1-17 579 33,60% 15,70%
17597-31.589 41,85% 23,95%
31 590-53 860 42% 42%
53 860 fölött 52% 52%


ÁFA

A holland gyakorlat az uniós ÁFA-szabályokat követi. A standard kulcs 19%., az alacsonyabb kulcs 6%, ami pl. az élelmiszerekre, könyvekre, újságokra, személyi közlekedésre érvényes. Speciális szabályok vonatkoznak a pénzügyi és ingatlan ágazat meghatározott területeire. Az ÁFA-befizetés havonta, a visszatérítés a következő hónap végéig esedékes. A kisvállalkozásoknak évi 1345 euró összeg alatt nem kell ÁFÁ-t fizetniük. Az ÁFA bevallást kizárólag elektronikus formában lehet beadni.

Egyéb adók
Jövedéki adó: üzemanyagok, dohányáru, sör, üdítők, cukor és cukortartalmú termékek után, az adó a termék árában szerepel és nem visszatéríthető. Hollandiai ingatlanvásárlás esetén az ingatlan piaci árának, vagy ha magasabb, a vételi ár 6%-ának megfelelő adót fizet az eladó. Az ingatlanadót a helyi önkormányzatok vetik ki, fizetése megoszlik a tulajdonos és az ingatlan használója között. 2008-tól a helyi önkormányzatok ismét maguk határozhatják meg az értékalapú ingatlanadó nagyságát, azzal a megkötéssel, hogy az általuk 2008-ban együttesen beszedett adó összege max. 3,75%-kal lehet több, mint amennyi adót 2007-ben beszedtek. A felső határérték túllépése esetén a különbözetet a központi kormányzat elvonja. Biztosítási adó: a hollandiai károk után fizetett biztosítások nettó összege után fizetendő.

Bankrendszer, finanszírozási lehetőségek
A holland bankrendszer jellemzője, hogy a piacot viszonylag kisszámú és relatíve nagy bankok uralják, amelyek általában jelen vannak a befektetési és biztosítási üzletágban is. Az utóbbi időszakban felgyorsult a bankrendszer további konszolidációja és mind erőteljesebb a külföldi – brit, német, belga – bankok piaci térnyerése (pl. a legnagyobb holland bank, az ABN Amro külföldi bankkonzorcium által történő felvásárlása).
A finanszírozási kondíciók kialakításánál a bankok elsősorban a beterjesztett üzleti tervet, a finanszírozás céljának (ingatlan, eszköz, vállalat stb.) állapotát, továbbá az üzleti tranzakció szerkezetét és az abban szereplő vagyontárgyak értékét mérlegelik. A holland törvények (a részvények kivételével) tiltják a tranzakció során megvételre kerülő vagyontárgy biztosítékként való azonnali felhasználását. Fedezet viszonylagos hiányában a bankok kiemelt figyelmet fordítanak az adósságszolgálat vizsgálatára is.

Magyarok munkavállalási lehetőségei
Hollandia 2007. május 1-i hatállyal feloldotta a 2004-ben csatlakozott uniós tagállamok munkavállalóival szembeni munkaerő piaci korlátokat. Ennek megfelelően a holland munkaadó a tíz új tagállam munkavállalóit is előzetes munkavállalási engedély nélkül, szabadon alkalmazhatja.
A munkaközvetítő cégek tevékenységét egyre szigorúbban ellenőrzik, mivel a gomba módra szaporodó vállalkozások között nagy számban derült fény különböző jogszabálysértésre (az illegális alkalmazás, alulfizetés, nem megfelelő munka- és szálláskörülmények, járulék- és adófizetés alóli kibújás stb.). A helyzetet jogszabályok sorozatával szabályozzák, ezek betartását a Munkafelügyelet helyszíni kiszállással ellenőrzi. Visszaélés esetén a munkaadó, a munkavállaló, illetve adott esetben a munkaközvetítő iroda is magas pénzbírságra számíthat.
A munkaközvetítő irodák a szakmai szövetségnél való regisztrációval és ún. megbízhatósági tanúsítványok (NEN 4400-certificering) önkéntes megszerzésével bizonyíthatják megbízhatóságukat a megrendelők, illetve a hatóságok felé. Amelyik iroda ezt nem vállalja, az az adóhivatal fokozott ellenőrzésére számíthat. 2008. őszétől várható a külföldről szervező munkaközvetítő irodák tevékenységét szabályozó rendelet megjelenése. A munkaközvetítő irodák normarendszerének összeállításával megbízott szervezet: NEN - Nederlands centrum van normalisatie. E-mail: info@nen.nl, web: www.nen.nl.

A munkavállaláshoz a munkavállalók részéről szükséges dokumentumok a következők: -legalább még 1 évig érvényes útlevél, -a helyi önkormányzatnál hivatalosan bejelentett hollandiai lakcím, -tartózkodási engedély, -holland adószám, -holland egészségbiztosítás.

Az érvényes rendelkezések értelmében a munkaadó nem fizethet az illető szakmában a holland munkavállalónak járó minimálbér alatti bért. A szakmai minimálbérről a munkaadó köteles a munkavállalót a szerződéskötés előtt tájékoztatni. A minimálbér változó: életkorhoz és szakmához kötött, továbbá időben is változik. A 2008. január-július között érvényes általános (nem szakági) nettó minimálbér, 23 év fölött: 1143 euró/hó (teljes állásban!), a bruttó minimálbér 1335,00 euró/hó.
A munkabiztonsági előírások betartása céljából a munkavállalóknak kötelező biztonsági, ún. WGA vizsgával kell rendelkezni, ennek hiányában kötelező tanfolyamon kell részt venni, aminek végén a vizsgát diplomával ismerik el. Ellenkező esetben nem engedélyezett a munkavégzés, illetve pénzbüntetésre lehet számítani.

Bérek és rárakodó költségek
A munkavégzésre, munkafeltételekre vonatkozó, munkaadókra és munkavállalókra, a magán és az állami szektorban kötelezően alkalmazandó legfontosabb általános szabályokat kerettörvény (Act on Working Conditions/ARBO) határozza meg. A munkaügyi ellenőrzésekre és a hivatal (Arbeidsinspectie/Labour Inspectorate/SZW) szigorú büntetéseinek kiszabására is az ARBO-ra való hivatkozással kerül sor.
A háromoldalú (munkavállaló, munkáltató, szakszervezet) tárgyalásokon kialkudott kollektív szerződések (Collectiv Labour Agreements/CAO) a gazdaság egy-egy ágazatára vagy egyes (nagy)vállalatokra, szervezetekre – összességükben a holland munkaerő 80%-ára – határozzák meg kötelező jelleggel a foglalkoztatási és minimálbér feltételeket.
A munkáltató és a munkavállaló között szóbeli, vagy írásbeli megállapodás alapján egyéni munkaszerződés jön létre. A munkavállaló 3 hónapon át, havi min. 20 órás munkavégzését a törvény automatikusan munkaszerződés alapján végzett munkának minősíti.

A munkaszerződés tartalmazza: a munkavégzés helyét, kezdő időpontját, az elvégzendő munka leírását, a munkaviszony időtartamát, munkabért, napi/heti munkaidőt, a munkavégzés (szabadság, betegszabadság, túlmunka stb.) és az elbocsátás feltételeit, a vállalati nyugdíj-feltételeket vagy annak hiányát. A munkaszerződés szólhat határozott (első alkalommal 6-12 hónapra), vagy határozatlan időre. Az ún. „3x3 szabály” lehetővé teszi, hogy a határozott időre szóló foglalkoztatás automatikusan határozatlan időre szólóvá váljon. A munkaviszony idő előtti megszűntetése a Munkaügyi Központ/CWI engedélyével, felmondással történhet, ekkor azonban a munkáltatónak a munkaviszony időtartamától függő előzetes (1-4 hó) értesítést kell adnia. Az elbocsátás esetén fizetendő végkielégítés összege a munkaviszony időtartamától, a munkabértől és a munkavállaló korától függően változik.
A kötelező munkaórák száma változó, általában heti 36-38 óra (a magánszférában azonban legutóbb heti 50 órában maximálták a felső határt). Gyakori az ideiglenes, a flexibilis és részmunkaidőben, valamint a több munkáltató által, közös munkavállalói „pool”-ból való foglalkoztatás és az otthon való munkavégzés (főleg nők esetében).
Az éves fizetett szabadság ideje teljes foglalkoztatás esetén min. 20 munkanap. Az üdülési hozzájárulás min. az éves bér bruttó 8 %-a. A „gyes” időtartama (100% fizetés mellett) 16 hét, fizetés nélküli papa/mama távollét 6 hónap, a társadalombiztosítás által fizetett „adaptációs” szülői távollét 4 hét, sürgősségi fizetett távollét néhány nap, 70%-os fizetés mellett beteg hozzátartozó gondozására 10 nap jószolgálati távollét vehető igénybe évente.
A törvény szerint az országos minimálbért félévente határozzák meg, ettől lefelé eltérni nem lehet. Az illető vállalatnál, szervezetnél érvényes kollektív szerződés/CAO szakmai kódrendszerben, szakmától és életkortól függően, határok között határozza meg a minimálbért. Az egyénre érvényes tényleges munkabér az egyén kvalitásaitól függően változik.
A 2008. január-július között, 23 éves kortól, teljes munkaidőben való foglalkoztatás esetén érvényes bruttó minimumbér 1335,00 euró, a nettó minimumbér 1143 euró.

Bérekre rakodó költségek
Jogszabály írja elő, hogy minden Hollandiában törvényesen tartózkodó személy az alapegészségügyi ellátást, az alapnyugdíj ellátást és a túlélő hozzátartozói ellátást magában foglaló nemzeti biztosítási rendszer (National Insurance Schemes) keretében, ilyen címen fizetett járulék ellenében biztosítottá váljon. Mindenki, aki dolgozik és ebből adódóan személyi jövedelemadót fizet, szintén biztosított. Minden munkavállaló kötelezően biztosítottá válik, mert fizetik utána a munkavégzés utáni és a munka-nélküli járulékot (ez utóbbihoz a munkavállaló is hozzájárul).
A munkavállalónak fizetett bér után kötelezően fizetendő járulékokat a személyi jövedelemadóval együtt a munkaadó levonja a bruttó bérből és befizeti az adóhivatalnak.
Vannak általánosan, mindenkire érvényes és személyi feltételektől függően érvényesíthető adókedvezmények.
A járulékok fajtái a következők:
- AOW (Algemene ouderdomswet) – alapnyugdíj járulék,
- ANW (Algemene nabestaandenwet) – túlélő rokoni (árva-, özvegy-) nyugdíjjárulék,
- AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) – egészségbiztosítási járulék (az egészségügyi alapellátás biztosítására).
A 2006-ban bevezetett új egészségbiztosítási rendszernek megfelelően, a fenti biztosításokon túl, minden Hollandiában rezidens személynek ún. bázis egészségügyi biztosítást kell kötnie a számos egészségügyi biztosító egyikénél, ennek összege kb. 100-120 euró/hó.