Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Áttekintő táblázat alapján

Tűzálló kábeltálca-rendszerek

2008/10. lapszám | Kruppa Attila |  4414 |

Figylem! Ez a cikk 14 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A tűzálló kábelrendszerek kivitelezése mára szokásos részévé vált az épületinstallációnak. A szakszerűen kialakított tűzálló kábelrendszer a létesítmények tűzbiztonságának lényeges része, ennek megfelelően Magyarországon csak olyan termékek betervezé...

A tűzálló kábelrendszerek kivitelezése mára szokásos részévé vált az épületinstallációnak. A szakszerűen kialakított tűzálló kábelrendszer a létesítmények tűzbiztonságának lényeges része, ennek megfelelően Magyarországon csak olyan termékek betervezése, forgalomba hozatala és beépítése jogszerű, amelyek megfelelőségét akkreditált magyarországi vizsgálóintézet igazolja. Az igazolás alapja szokásos módon a DIN 4102-12, amely a mai napig Európa-szerte a tűzálló kábelrendszerek vizsgálatára és kialakítására vonatkozó legelfogadottabb szabvány. A széleskörű elfogadottság oka, hogy ez a szabvány a kábelt és a tartószerkezeteket együtt vizsgálja.

A DIN 4102-12 a tűzálló kábelrendszerek kialakításának többféle műszaki megoldását ismeri, amelyek közül leginkább az ún. integrált funkciótartással rendelkező kábelrendszerek alkalmazása terjedt el. E megoldásnál a tűzálló kábeleket tűzálló kábeltartó-szerkezeten helyezzük el. Sarkalatos pont a tartószerkezet kialakítása, hiszen a tűzálló kábelrendszer késztermék, amit a kivitelező a helyszínen módosítás nélkül használ fel, ezzel szemben a tartószerkezetet a kivitelezőnek kell összeszerelnie számtalan apró alkatrészből. Nem mindegy tehát az, hogy hogyan történik az összeszerelés. A tűzálló kábelrendszer kivitelezésekor ugyanazt a kialakítást kell minden építkezés helyszínén reprodukálni, ami vizsgálatra került. Ez elvileg azt jelenti, hogy csak a vizsgálati dokumentációban meghatározott típusú kábel és meghatározott típusú kábeltartó-szerkezet együttesét lehet alkalmazni. Azért csak elvileg, mert a DIN 4102-12 definiálja az úgynevezett „szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezet” fogalmát. A szabványos tűzálló kábeltartó-szerkezetek kialakításának legfontosabb paramétereit (pl. alátámasztási mód és távolság, terhelhetőség stb.) a DIN 4102-12 tartalmazza. Az ezeknek a kritériumoknak megfelelő – legalább egy tűzvizsgálaton átesett – kábeltartó-szerkezeteken minden tűzálló kábel elhelyezhető, korlátozás nélkül. Természetesen olyan kábeltartó-szerkezetek is vizsgálhatók a DIN 4102-12 szerint, amelyek nem felelnek meg a szabvány paramétereinek. Ezek a kábelspecifikus tűzálló kábeltartó-szerkezetek. Ezekből csak azzal a kábeltípussal alakítható ki tűzálló kábelrendszer, amellyel együtt vizsgálták.
A rövid bevezető után vegyük sorra a tűzálló kábeltartó-szerkezetek összehasonlításának legfontosabb szempontjait!
Szabványos vagy kábelspecifikus kábeltartó-szerkezet:

Az egyik legfontosabb paraméter az, hogy a tartószerkezet szabványos, vagy kábelspecifikus. Ismerete azért fontos, mert ebből lehet következtetni az alkalmazás egyes feltételeire, és befolyásolja a kábelredszer dokumentálásának módját. Lehetőséget teremt a kábelrendszer paramétereinek ellenőrzésére is.

Tűzvédelmi osztály:
A DIN 4102-12 szabvány 30, 60 és 90 perces tűzállósági osztályokat ismer attól függően, hogy a kábelrendszer mennyi időn át képes működőképességét megtartani tűz hatásának kitéve. Szabványos kábeltartó-szerkezet esetén az időértéket az alkalmazott tűzálló kábel tűzállósági osztálya határozza meg. Nincs tehát 30, 60 vagy 90 perces szabványos kábeltartó-szerkezet, mert az osztályozás attól függ majd, milyen kábel felhasználásával alakítjuk ki a tűzálló kábelrendszert. Ezzel ellenben kábelspecifikus rendszerre a tűzvédelmi osztály egyértelműen rögzített, hiszen a vizsgálati dokumentációban nevesített kábel és kábeltartó-szerkezet CSAK EGYÜTT tud 30, 60 vagy 90 percet, más párosítás nem alkalmazható.

Tálca oldalmagassága:
Szabványos kábeltartó-szerkezetek esetén 60 mm. Eltérő érték csak kábelspecifikus rendszereknél fordulhat elő.

Tálca szélességek:
Szabványos kábeltartó-szerkezetek esetén egy tálca szélessége legfeljebb 300 mm lehet, akkor is, ha a vizsgálati dokumentáció megengedi pl. két tálca egymás mellett történő elhelyezését egy konzolon nagyobb (pl. 500 mm) szélességben. Eltérő érték csak kábelspecifikus rendszereknél fordulhat elő.

Terhelhetőség tálcánként: Szabványos kábeltartó-szerkezetek esetén 10 kg/m, a tálca szélességétől függetlenül. Eltérő érték csak kábelspecifikus rendszereknél fordulhat elő.

Alátámasztási távolság:
Szabványos kábeltartó-szerkezetek esetén 1,2 m. Eltérő érték csak kábelspecifikus rendszereknél fordulhat elő.

Rögzítés módja:
Szabványos kábeltartó-szerkezetek esetén mindig kétoldali alátámasztást kell alkalmazni. Ennek gyakorlati megvalósítása függ attól, hogy födémhez vagy oldalfalhoz rögzítjük a kábeltartó-szerkezetet, de legalább az egyik oldalt menetes-szár tartja. Kábelspecifikus rendszerek esetén egyoldali alátámasztás is lehetséges.

Biztosítás módja:
Szabványos kábeltartó-szerkezetek esetén a födémhez vagy oldalfalhoz rögzített menetes-szár. Nincs ugyan kizárva más megoldás, de valaminek mindenképp tartania kell a konzolok végét lehajlás ellen.

Alkalmazható kábelek:
Szabványos rendszer esetén nincs korlátozás. Kábelspecifikus rendszer esetén a vizsgálati dokumentáció nevesíti az alkalmazható kábeleket.

Termék minősítés:
A 3/2003. BM-GKM-KvVM rendelet értelmében csak Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal rendelkező termékek alkalmazása jogszerű. A minősítés általában külföldi vizsgáló intézetben, a DIN 4102-12 alapján végzett tűzvizsgálaton alapul.

Minősítést kiállító intézmény:
A tanúsításra akkreditált magyar intézmény. Külföldi intézmény tanúsítványa a tűzvédelem területének sajátosságai miatt nem helyettesítheti a magyar tanúsítást.

Nem szabad elfelednünk, hogy a tűzálló kábelrendszer működőképességét a kivitelezés módja döntően befolyásolja. Ezért a kivitelezőnek részletes ismeretekkel kell rendelkeznie az alkalmazott rendszerről, és a kivitelezés során a vizsgálati dokumentációban foglaltaktól nem térhet el.