Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Görögország

2008. március 1. | netadmin |  4269 | |

Az alábbi tartalom archív, 13 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Magyar áruk exportja, kereskedelemGörögország 1981 óta tagja az Európai Uniónak. Tekintettel arra, hogy az egységes európai piac részeként a tagországok egymás között nem alkalmaznak vámokat, és a külső országokkal szemben az EU közös vámpolitikája é...

Magyar áruk exportja, kereskedelem
Görögország 1981 óta tagja az Európai Uniónak. Tekintettel arra, hogy az egységes európai piac részeként a tagországok egymás között nem alkalmaznak vámokat, és a külső országokkal szemben az EU közös vámpolitikája érvényesül, az ezekből az országokból érkező árukra nincs külön görög vámtarifa, hanem az EU egységes vámtarifáját kell alkalmazni. A magyar vállalatok termékeiket általában korlátozásmentesen értékesíthetik a görög piacon. Az EU-s adószámmal rendelkező magyar exportőr termékét a görög partner számára ÁFA-mentesen értékesítheti, amit az importőr ÁFÁ-val, és egyes termékek esetében jövedéki adóval terhelve ad tovább a belföldi partnerei felé.

Az árut kísérő okmányokat (köztük a számlát) angol nyelven kell kitölteni. Az üzleti levelezés nyelve az angol, csakúgy, mint az üzleti tárgyalásoké is, és az üzleti életben az idősebb generáció egyes tagjai kivételével csaknem mindenki jól beszél angolul. (A korábban Németországban dolgozó görögök természetesen németül is jól tudnak.) Az üzlet megkötése és a szerződés aláírása előtt a legfontosabb lépés valamilyen információt szerezni a partnerről, annak bonitásáról.

A szokásos cég- és bankinformáción kívül célszerű az athéni magyar nagykövetség kereskedelmi tanácsosához is fordulni a görög partnert illetően, miután többször is előfordult az utóbbi években, hogy nem létező görög cég nevében lépett fel az üzleti partner!

A görög importőr általában 60-90 napos nyitva szállítást kér - ez számára a legkedvezőbb -, de a magyar kis- és középvállalatok számára nem javasolható a nyitva szállítás, miután minden évben előfordul, hogy a magyar árut nem fizeti ki a görög partner, és annak behajtása sokszor lehetetlen.

Az első egy-két évben - főleg görög kis- és középvállalati partner esetében - csak a biztonságos fizetési mód, így például L/C, vinkulált okmányos inkasszó, bank-garancia mellett javasoljuk az áru kiszállítását, illetve ezeket a fizetési módokat célszerű a külkereskedelmi szerződésben kikötni. Még a nagyobb görög állami vállalatok, például kórházak esetén is gyakran előfordul a fizetések elhúzódása.

Piacra jutás javasolt módja, elosztási csatornák
Figyelembe kell venni a görög gazdaság és piac sajátosságait. A görög gazdaságot a családi vállalkozások dominálják, ahol a személyes kapcsolatoknak nagy a jelentősége. Sokat segít, ha a magyar céget valaki "beajánlja", ez lehet adott esetben az athéni magyar nagykövetség kereskedelmi tanácsosa, de sokat segíthet az is, ha egy Magyarországgal már kapcsolatban levő görög üzletember teszi meg ezt az ajánlást.

A másik sajátosság, hogy bár a nagy nemzetközi láncok itt is jelen vannak, de szerepük a kereskedelemben jóval kisebb, mint nálunk, miután nagyon sok tőkeerős görög kereskedelmi egység működik az országban.

A görög kiállításokon való részvételt mindenképpen javasoljuk. Első alkalommal talán látogatóként érdemes körülnézni a kiválasztott kiállításon, majd kellő felkészülés után ajánlott részt venni. A részvétel előtt célszerű a potenciális partnerek külön meghívása a magyar cég standjára. Első alkalommal a lehetséges partnerek kiválasztásában a nagykövetség segítséget nyújthat.

A nagyszámú görög kiállítás zömét Athénban és Thesszalonikiben rendezik. Ezek közül kiemelkedik az ország legnagyobb nemzetközi kiállítása, a Thesszaloniki Nemzetközi Vásár, ami a magyar kis- és középvállalkozások számára ideális belépő a görög piacra. A görög kiállításokról információt a legnagyobb kiállítás szervező cég, a Helexpo honlapjáról nyerhetünk (www.helexpo.gr).

Vállalatalapítási feltételek
Magyar befektetők számára alapvetően a kft., illetve az rt. vállalati formák javasolhatók. A kft.-alapítás körülményei a következők (a kft. angol neve Limited Liability Company, görög neve: Eteria Periorismenis Efthinis [EPE]).

A kft. alapítása és működése a 3190/1955-ös törvény hatálya alá esik Görögországban. A minimális tőkeigény 18 000 EUR. Az ügyvédi költségek és a különböző illetékek (adóhivatal, közjegyző, kamara stb.) kb. 1500-2000 euróra rúgnak. A helyi ügyvéd bekapcsolása nélkülözhetetlen. Mint minden hivatalos eljárás az országban, ez is viszonylag lassú, azaz több hetet, adott esetben 1-2 hónapot is igénybevevő folyamat. A rt. (Corporation on Shares - Societe Anonyme, görögül Anonimi Eteria, rövidítése: SA) alakításának feltételei a következők.

Az rt. működése a 2190/1920-as törvény hatálya alá esik. Az alapító okiratban rögzíteni kell az rt. alapításával és működésével összefüggő kérdéseket (ezek alapvetően a magyarországival azonosak), valamint az okiratot aláíró természetes és jogi személyek adatait, illetve azok adatait, akik nevében aláírták azt, illetve a társaság bejegyzésének várható költségeit. A készpénzben és apportban befizetett alaptőke minimálisan 60 000 EUR lehet.

Fiókcég (branch) alapítása a következő. Külföldön bejegyzett rt. esetén a 2190/1920-as törvény, kft. esetén a 3190/1955-ös törvény alapján történik ezek alapítása. Az igényelt okmányokat a görög Fejlesztési Minisztériumhoz kell regisztrálás végett benyújtani.

Adórendszer
Társasági adó
A társasági adó mértéke (a 2238/1994-es törvény alapján, amelyet a 3296/2004-es jogszabály módosított) 2007-től 25 százalékra csökkent. Az ingatlan-hasznosítással (vagy azzal is) foglalkozó cégek további 3%-os adót fizetnek az ingatlanokkal kapcsolatos bruttó eredményük után.

Személyi jövedelemadó
A családi típusú, összevont családi jövedelem az első 12 000 EUR-ig adómentes, a következő 2000 EUR 15%, a további 10 000 EUR 30%, míg az az efölötti jövedelem 40%-os kulccsal adózik. Gyerekkedvezmények: az adómentes sáv 1000 EUR-ral emelkedik egy, 2000 EUR-ral kettő, 10 000 EUR-ral három gyerek esetén. További gyermekek 1000-1000 euróval növelik az adómentes alapot.

ÁFA
Az általános kulcs 19%. Csökkentett kulcs 9% (élelmiszerek, gyógyszerek, közlekedés stb.). Alacsony kulcs: könyvek, színházjegyek stb.

Ingatlanadó
Magánszemélyek estében az ingatlan értéke szerinti adó 0,354 és 0,944% között sávosan változik. Cégek esetén fix ingatlanadó van, amelynek mértéke 0,826%.

További járulékok
A kamatadó mértéke 10%.

Beruházási kedvezmények
A 3299/2004 és a 3522/2006 jogszabályok alapján az országot zónákra bontották, amely szerint különböző mértékű beruházási támogatás (ami lehet pénzbeli támogatás vagy kamattámogatás) adható az ország egyes régióiban. Ugyancsak függ az adható támogatás mértéke attól az ágazattól, ahova a beruházó (lehet külföldi és belföldi befektető, az elbírálás azonos) be kíván fektetni. A vonatkozó jogszabály és a kedvezmények a www.elke.gr honlapon, az Investment Incentives címszó alatt található.

Bankrendszer
A fejlett görög bankrendszeren belül számos nagyobb nemzetközi bank tulajdonosként is jelen van. A legtőkeerősebb és legnagyobb fiókhálózattal rendelkező bankok a következők: Alpha Bank, EFG Eurobank, National Bank of Greece, Emporiki Bank. A GR-ben és Magyarországon is jelenlevő bankok például a HSBC, a Hypobank. A fenti négy nagy görög bank kiterjedt fiókhálózattal bír a környező balkáni országokban is. A cégek hitelezése euróban történik, az eurózóna országaihoz hasonló feltételekkel.

Magyarok munkavállalása
2006. május 1-től kezdődően Görögország megnyitotta a munkaerőpiacát a 10 újonnan csatlakozó ország (köztük hazánk) előtt. (Romániára és Bulgáriára ez a nyitás nem vonatkozik.) A magyarok munkavállalási feltételei a következők. A 2006. május 1-jén bekövetkezett görög munkaerőpiaci liberalizációt követően a magyar állampolgárok a régi uniós tagországok állampolgárai számára meghatározott szabályok szerint vállalhatnak munkát Görög- országban. Munkavállalás esetén az eljárás menete a következő.

1. A munkáltató és a munkavállaló megállapodását követően a munkáltató a foglalkoztatás tényét bejelenti a görög Munka Felügyeleti Központnak (Koinoniki Epitheorisi Ergasias). A nyilatkozatban a munkavállaló munkakörét, a foglalkoztatás formáját és a munkaidőt fel kell tüntetni. Az athéni központi iroda a Szintagma tér közelében lévő Stadiou utcában található (tel.: +30-/210-702400). Kihelyezett irodák egész Görögország területén működnek.

2. Ezt követően a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon a munkavállalónak uniós állampolgárok részére kiállított, munkavállalási célú tartózkodási engedélyért kell folyamodnia. Kiállítása esetén ennek a dokumentumnak az érvényessége legfeljebb 5 év. A munkáltatónak be kell jelentenie a munkavállalót a görög Munkaügyi Központhoz (OAED), és a megfelelő görög társadalombiztosítóhoz (pl. IKA).

3. A munkavállalónak a helyi adóhivatalban adószámot kell igényelnie. A fentiek szerint tehát amennyiben egy uniós állampolgár munkavállalás céljából lép be Görögország területére, akkor munkavállalási célú tartózkodási engedély kiadása iránt kell folyamodnia a megfelelő görög hatósághoz.

Az uniós állampolgárok munkavállalási célú tartózkodási engedélyeihez kapcsolódó eljárás rendjét a 499/1987. sz. elnöki rendelet (1987. december 31-ei kormányközlöny, I. szám, 238. oldal) szabályozza, amely alapján a tartózkodási engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
a Görögországba történt beutazáshoz felhasznált okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél);
az illetékes Munka Felügyeleti Központ által záradékolt munkaadói bejelentő nyilatkozatot;
a munkavállaló egészségügyi állapotáról az illetékes egészségügyi szerv által kiállított orvosi igazolást.

A tartózkodási engedély megszerzésének feltételeiről, illetve a benyújtandó dokumentumokról (milyen dokumentumok, hány példányban, eredetiben vagy másolatban stb.) célszerű előzetesen tájékoztatást kérni az adott hatóságtól.

Bérek és a rárakódó költségek
Az általános munkaügyi szabályozás mellett - az erős szakszervezetek miatt - az ágazati és vállalati kollektív szerződések is fontos szereppel bírnak. Minimál- bér: 668 EUR/hó. Ez a kereskedelemben, vendéglátásban, illetve pályakezdők esetén jellemző. Átlagos bérek: 1000-1200 EUR/hó. Bérköltségek a következők. Munkavállaló részéről 16% társadalombiztosítási járulék, munkaadó részéről 28,06% társadalombiztosítási járulék, illetve 4% kiegészítő nyugdíj.

Ipari ingatlanok és irodabérleti díjak
Irodabérlet: 15-60 EUR/m2/hó +ÁFA (főváros), ipari ingatlanok elhelyezkedéstől függően 5-25 EUR/m2/hó (Athén és Thesszaloniki környéke).

Helyi kereskedelmi, üzleti szokások
A magyar üzletemberek számára a görög üzleti szokások ismerete - amely nagyon sok egyedi vonást tartalmaz - fontos feltétele az üzleti sikernek. Jó tudni, hogy a görögök szeretik a magyarokat, barátságos, vendégszerető népnek tartanak bennünket.

Az egész görög társadalomra jellemző, hogy a nálunk megszokottnál kötetlenebb az életvitel és a munkarend is. Ez részben az éghajlati viszonyoknak tudható be, de a görög gazdaság felépítése is különbözik a magyarétól. Görög- országban ugyanis a kötöttebbnek számító ipari termelés aránya csekély, a turizmus és a szolgáltatások dominálnak, amelyek más munkarendet, élettempót igényelnek, illetve tesznek lehetővé.

Így az élet későn indul, reggel 9 óra előtt egy céghez sem lehet elmenni tárgyalni. Ugyanakkor sok esetben késő estig is dolgoznak. Az üzleti vacsorák általában későn kezdődnek, 8-9 óra körül, és gyakran éjfél utánra is elhúzódnak. Görögországban érdemes a görög partnerre bízni a találkozó helyének kiválasztását.

A görög üzletemberek szívesen kimozdulnak, és tárgyalnak ebéd vagy vacsora mellett. Ilyenkor a kedvenc éttermükben zajlanak a megbeszélések, de gyakran a cég telephelyén kerül erre sor.

Általában sok a késés az üzleti tárgyalásoknál, illetve a konferenciák kezdésnél, utóbbinál ez akár félórás is lehet. Ennek oka - az idő fontosságának kisebb jelentősége mellett - az Athénban (4 millió lakos) és Thesszalonikiben (1,5 millió lakos) állandósult csúcsforgalom és dugók.

A kapcsolat kezdetén nem szólítják egymást keresztnevükön a partnerek - az amerikaiaktól eltérően -, hanem Mr. vagy Mrs. X-ként. Érdemes görögül megtanulni egy-két köszönést, mert gyakran használható.

A görög üzleti élet ismerői úgy tapasztalták, hogy az üzletemberek kedvesek, barátságosak, közvetlenek, ám sajnos nem udvariasak. Figyelem, a görögök nem szeretik az amerikai műmosolyt, szeretik a természetes érzéseket, és azok kifejezését. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a görög üzletemberek sokkal keményebb tárgyalópartnerek, mint magyar kollégáik. Az árral kapcsolatban például órákig képesek harcolni, így akár az is előfordulhat, hogy 50-100 eurós nagyságrendért is komoly, tulajdonosszintű vita alakul ki.

Ellenben, ha megszületik az egyezség, több száz eurós vacsorát vagy esti szórakozást sem sajnálnak partnereiktől. Ha a magyar üzletember eladni akar, tudnia kell engedni az árból, s ha venni akar, az alkunál neki is keménynek kell lennie. A régi iskolát képviselő idősebb üzletemberek szóban is gyakran megállapodnak bizonyos dolgokban, és azt száz százalékosan be is tartják. Az új vonalat képviselő, fiatal üzletembereknél viszont fontos az üzleti kondíciók pontos lejegyzése, és a körültekintő szerződéskötés. A görögök csak egy esélyt adnak üzleti partnereiknek. Ha az adott üzletfél nem tartja be a megállapodást, soha többé nem bíznak meg benne.
(Forrás: www.itd.hu)


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem