Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Jogi esetek

Adózást érintő törvényváltozások és adómentes béren kívüli juttatások

2008. június 1. | Farkas Győző |  2023 | |

Az alábbi tartalom archív, 12 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A korábbi lapszámunkban megjelent írásunk egy részét az élet és az Országgyűlés felülírta. A megváltozott adójogszabályok május elején léptek hatályba. Módosítások az adózást érintő törvényekbenA módosítás egyszerűsíti, pontosítja az áfatörvény és m...

A korábbi lapszámunkban megjelent írásunk egy részét az élet és az Országgyűlés felülírta. A megváltozott adójogszabályok május elején léptek hatályba.

Módosítások az adózást érintő törvényekben
A módosítás egyszerűsíti, pontosítja az áfatörvény és más adótörvények egyes nehezebben értelmezhető és alkalmazható rendelkezéseit, többek között szűkíti és egyértelművé teszi, hogy mely ingatlanhoz kapcsolódó ügyletek esetén kell a fordított adózást alkalmazni, és némileg enyhít az áfa-levonási tilalmakon is. A fordított adózás kizárólag az ingatlan létrehozatalára, bővítésére és átalakítására irányuló építési-szerelési szolgáltatásokra vonatkozik, ezekre is csak akkor, ha a tevékenység építési hatósági engedély-köteles, és erről a szolgáltatás igénybe vevője előzetesen írásban nyilatkozik a szolgáltatás nyújtójának.

Változnak az áfa-levonási tilalmak: a törvény szerint minden olyan esetben, amikor a továbbértékesítési céllal beszerzett lakóingatlant adókötelesen értékesítik, a lakóingatlan beszerzésére jutó áfa levonhatóvá válik. Amennyiben az adóalany a lakóingatlant, illetve a személygépkocsit adókötelesen bérbe adja, a lakóingatlan építéséhez, felújításához beszerzett termékekre, igénybe vett szolgáltatásokra, illetve a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához beszerzett termékre, igénybevett szolgáltatásra jutó áfa is levonható.

Csökken a számla kötelező adattartalma, ezáltal a jövőben a termék és a szolgáltatás azonosítására vonatkozó statisztikai azonosítószámok feltüntetése opcionálissá válik. Szintén a bizonylatoláshoz tartozó rendelkezés, hogy az összes szerencsejátékra vonatkozóan lehetővé válik a nyugtaadás alóli mentesítés. A törvény számos pontosítást tartalmaz még a Közösségen belüli adómentes értékesítéshez kapcsolódó adómentes termékimport feltételeire és alkalmazhatóságára vonatkozóan, valamint részletesen szabályozza a közvetett vámjogi képviselő kötelezettségeit és felelősségét a termék importja során.

Változnak a vámjogi adószabályok is: a belföldön történő vámkezelések növelése érdekében kellő garanciák mellett egyszerűsödik a másik tagállamba irányuló adómentes termékimport lebonyolítása, továbbá lehetővé válik, hogy a külföldi adóalanyok a magyar adóhatósághoz történő bejelentkezés nélkül bonyolíthassák ilyen ügyleteiket, amennyiben közvetett vámjogi képviselővel járnak el.

Adómentes béren kívüli juttatások
Minden vállalkozás igyekszik versenyképes bérekkel szakembereit, kulcsembereit megtartani, miközben a költségeit is kordában kell tartania. Ennek egyik lehetséges módszere a béren kívüli juttatások rendszere, mely adómentes módon biztosítja a munkavállalók jövedelmének növelését.

2008-ban a következő juttatások összegét összeadva kell vizsgálni, hogy meghaladják-e az évi négyszázezer forintot, illetve ennek a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben munkaviszonyban töltött napokkal arányos összegét:
az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulásból az a rész, amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni (tehát az Szja. tv. szerinti havi adómentes határt meg nem haladó munkáltatói hozzájárulás összege),
az iskolai rendszerű képzés címén átvállalt, viselt költségből az a rész, amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni,
az adómentes üdülési csekk értéke vagy az adómentes üdülési szolgáltatás szokásos piaci értéke,
az adómentes iskolakezdési támogatás értéke,
a bírót, igazságügyi alkalmazottat, valamint az ügyészségi alkalmazottat törvény előírása alapján megillető adómentes ruházati költségtérítés, továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a magánszemélyt megillető adómentes ruházati költségtérítés,
az adómentes internethasználat munkáltató által átvállalt díja, valamint az adómentes számítógép-juttatás szokásos piaci értéke,
a művelődési intézményi szolgáltatás szokásos piaci értéke,
az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, helyi utazási bérlet formájában kapott adómentes bevétel.

A természetbeni juttatás adómentességi értékhatára a minimálbérhez kötődik. A munkáltatók akár havi 20 700 forint összegű adómentes munkáltatói hozzájárulást folyósíthatnak munkavállalóik önkéntes egészségpénztári számlájára.

Mind a munkavállaló, mind közeli hozzátartozója személyenként akár évi 69 000 forint névértékű üdülési csekket kaphat adómentesen, mivel 2008. január 1-től a munkavállalók és közeli hozzátartozóik számára e természetbeni juttatás legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegéig adómentes. Sajnálatos kivétel, hogy az egyéni vállalkozó önmagának nem adhat üdülési csekket (mivel ő nem lehet önmaga munkáltatója a munkáltatói viszonyában).

Megnövekedett a munkavállalónak és a vele közös háztartásban élő hozzátartozónak juttatható termék, szolgáltatás vagy ezekre szóló utalvány adómentesen biztosítható értéke. Havonta a minimálbér ötven százalékáig, azaz akár havi 34 500 forintig is terjedhet az adómentesen nyújtható önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás.

Növekedett a munkáltatók szociális-jóléti juttatási tere, egyebek mellett azáltal is, hogy nőtt az iskolás gyermekeket nevelő családok számára nyújtható munkáltatói juttatás összege. 2008-ban akár a minimálbér harminc százalékáig terjedő, azaz évi 20 700 forint összegű is lehet az adómentes iskolakezdési támogatás. A helyi közlekedési bérletek árának megtérítése változatlanul adómentes juttatás.

Minden, az önkéntes egészségpénztárhoz a tag által bejelentett szolgáltatásra jogosult személy fejenként és évente 69 000 forintig igényelheti az aktív sportolással kapcsolatos költségei egészségpénztári megtérítését, továbbá adómentesen elszámolható az egészségszámláról az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek ára is.

A hidegétel-utalványok adómentes határa 6000, a meleg étkezési utalványé 12 000 forint. Az adómentesen juttatható étkezési jegyek összege nem terheli a fent említett évi 400 000 forintos keretet.


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem