Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Biztonságtechnika

Életvédelmi mérésekre alkalmas (ÉVÉ) műszerekkel szemben támasztott követelmények

2008. december 1. | Pástyán Ferenc |  3763 | |

Az alábbi tartalom archív, 12 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Az elektromos hálózatok, berendezések, gépek, eszközök üzembe helyezésével és ellenőrzésével foglalkozó szakemberek egyik, talán legfontosabb eszköze az életvédelmi mérésekre alkalmas (ÉVÉ) mérőműszer. A modern technikát és a változó feltételeket fig...

Az elektromos hálózatok, berendezések, gépek, eszközök üzembe helyezésével és ellenőrzésével foglalkozó szakemberek egyik, talán legfontosabb eszköze az életvédelmi mérésekre alkalmas (ÉVÉ) mérőműszer. A modern technikát és a változó feltételeket figyelembe véve alábbiakban megpróbáljuk összefoglalni azokat a szempontokat, amelyeknek egy mai ÉVÉ műszernek meg kell felelnie ahhoz, hogy a szabványokban előírt vizsgálatok elvégezhetők legyenek.

A legelső szempontnak (bár nem a legfontosabbnak) a helyfoglalást és a hordozhatóságot tekintjük. A készülék alkalmas legyen lehetőleg az összes, alábbiakban felsorolt mérések elvégzésére, lehetőleg kevés vagy szükségtelen külső tartozékok nélkül. A kis súly, a könnyű kezelhetőség, a kényelmes használat és a jó leolvashatóság alapvető használati feltételek. A kijelzőn csak a szükséges információ jelenjen meg, a túlzsúfolt kijelző zavaró és tévedésekre ad lehetőséget. Ugyanakkor megkövetelhető, hogy a fő mért érték kiugró nagysággal (és esetleg feltűnő színnel) jelenjen meg. Az elvégezhető mérések a következők legyenek.

Nagy feszültség és frekvencia tartomány
A készülék legyen alkalmas az összes AC és háromfázisú rendszer ellenőrzésére a 65-500 V feszültség és 15.4-420 Hz frekvencia tartományban. Ez lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag bárhol, a háztartástól a repülőtérig végezhessünk életvédelmi méréseket.

Hurok- és rendszer-impedancia mérése
Nagyon fontos funkciója a műszernek a hurok- és rendszer-impedancia mérése a 65-550 V feszültség tartományban. A rövidrezárási áram meghatározása a vizsgált hálózat feszültségére vonatkoztatva. Jó, ha a készülék hibája is figyelembe van véve a rövidrezárási áram meghatározásánál. Fontos, hogy a hurok-impedancia mérését el lehessen végezni az életvédelmi relék működtetése nélkül is (15 mA mérőáram, amelynél még a 30 mA-es életvédelmi relé sem lép működésbe), ugyanakkor legyen lehetőség nagyáramú hurok, illetve rendszer-impedancia mérésére is. Jó, ha a méréstartomány 2000 Ohm-ig terjed, ez növeli a használhatóságot.

Frekvencia mérésre alkalmas lakatfogó és szigetelési ellenállásmérő-fej

Frekvencia mérésre alkalmas lakatfogó                                    Szigetelési ellenállásmérő-fej


Szigetelési ellenállás mérése
Ennél a mérésnél a legtöbb esetben használatos vizsgáló feszültség 500 és 1000 V DC. Ha a készülék rendelkezik 100 és 250 V vizsgáló feszültséggel is, az kiszélesíti az alkalmazhatóságot.

A méréstartomány legyen a lehető legnagyobb, a mai készülékek jelentős része GOhm és TOhm tartományokig tud mérni. (Ne feledjük azonban, hogy ilyen tartományokban történő méréseknél gondosan kell eljárni, a koszos csatlakozó és a szennyezett mérendő objektum a pontos mérést lehetetlenné teszi!)

Érzékeny alkatrészek vagy feszültség-korlátozó elemeket tartalmazó rendszerek méréséhez a szabványostól eltérő mérőfeszültségek is szükségesek lehetnek. Ilyen esetben jó szolgálatot tesz, ha a névleges értékektől eltérően a mérőfeszültség pl. 20 és 1000 V között választható.

A szigetelés gyenge pontjának megkeresése, illetve feszültségkorlátozó elemeket tartalmazó rendszernél a feszültségkorlát meghatározása a vizsgáló feszültség folyamatos emelkedésével végezhető el. Jó, ha a készülék rendelkezik ilyen funkcióval.

Igen hasznos, ha a mérésnél a mért érték mellett a vizsgáló feszültség, a letörési feszültség és a szigetelési ellenállás értéke mind megjelennek a kijelzőn, netán egy külön figyelmeztetés is, ha egy előre beállított értéket a mért érték túlhalad, vagy az alá esik.

Kis-ellenállás mérése/folytonosság mérés
Nagyon fontos funkciója a műszernek a potenciál-kiegyenlítő, bekötő és védőföld vezetők ellenállásának mérése ≥200 mA DC árammal és automatikus polaritás cserével. Itt is igen hasznos, ha beállítható egy határérték, melyet túlhaladva a készülék jelzést ad. Jelentősen növeli a használhatóságot, ha a mérőáram 1 A-ig növelhető.

Földelési ellenállás/talaj fajlagos ellenállásának mérése
A földelési ellenállás mérésénél a legjobb eredményt a hagyományos három-szondás mérési módszer adja. Ez azonban városi környezetben nehezen, vagy egyáltalán nem használható, ezért a hagyományos módszer mellett rendelkezzen a készülék kétvezetékes földelési ellenállás mérési lehetőséggel is. A lakatfogóval történő mérés is megfelelő, de ez már külön tartozékot (lakatfogót) igényel, ami a készülék mobilitását rontja.

Bár a talaj fajlagos ellenállásának mérése nem gyakran előforduló feladat, jó, ha készülékünkkel ez is elvégezhető.  Szelektív talajvezetőképesség-mérés szondákkal vagy lakatfogók segítségével végezhető (ez azonban szintén rontja a készülék mobilitását).

Padló (felület) szigetelési ellenállásának mérése

Nem gyakran előforduló feladat, de bizonyos technológiák megkövetelik, hogy a padlózat megfelelő vezetőképességgel rendelkezzen. Ezt a vizsgálatot a készülékek a hálózati feszültséggel és frekvenciával egy speciális mérőfej segítségével végzik.

Feszültség és frekvenciamérés
Legyen a készülékünk alkalmas feszültségmérésre legalább 500-550 V AC/DC feszültségig, frekvencia mérésére pedig kb. 500 Hz-ig. A feszültségmérésnél külön előny, ha a készülék valódi effektív (TRMS) érték mérésére alkalmas. Ne feledjük, hogy ma tiszta szinuszos hálózat valójában nem létezik, így tényleges értéket csak valódi effektív értéket mérő készülékkel mérhetünk.

Árammérés
Igen hasznos, ha a készülék alkalmas szivárgó áram mérésére legalább 1 A-ig, illetve külön lakatfogó segítségével 100-200 A-ig.

Életvédelmi relék (RCD, RCCB) ellenőrzése
A hálózatok elképzelhetetlenek biztonsági, életvédelmi megszakítók, relék nélkül. Ezeknél a helyes működést időszakonként ellenőrizni kell. ÉVÉ műszer enélkül a funkció nélkül nem létezhet.  A szükséges funkciók a következők.
•    Érintési feszültség mérése az RCD működtetése nélkül. Az érintési feszültség a névleges működtető áram 1/3-val mérve.
•    Működési ellenőrzés a névleges működtető árammal, a működési idő mérése.
•    A rendszer és az RCD ellenőrzése növekvő maradék árammal és a működésbe lépési áram mérése, valamint az érintési feszültség mérése a működésbe lépés pillanatában.
•    Az RCD ellenőrzése ½ • IΔN, 1 • IΔN, 2 • IΔN, 5 • IΔN áramokkal.
•    Pulzáló DC-áramokra érzékeny RCD-k ellenőrzése pozitív és negatív fél hullámokkal.
•    RCCB-k ellenőrzése állítható értékű maradék árammal az érintési feszültség és a működtető áram meghatározásához.
•    Speciális RCD-k ellenőrzése. Szelektív, SRCD, PRCD (Schukomat, Sidos stb.), G/R, AC A és B típusú életvédelmi relék ellenőrzése.

Univerzális csatlakozó rendszer
Napjainkban igen sokféle rendszerrel és berendezéssel találkozunk, amelyek nem feltétlenül az általunk megszokott csatlakozókat használják. Igen hasznos, ha a készülékhez sokféle csatlakozóval csatlakozhatunk, vagy megfelelő adapterek biztosítják a csatlakozási lehetőséget.

Csatlakozó-adapterek és életvédelmi műszer

Csatlakozó-adapterek                                                Életvédelmi műszer


Vonalkód leolvasó
Ugyanazon készülékek időszakos vizsgálatánál tesz jó szolgálatot. A berendezés, készülék azonosítása egyszerűen és gyorsan végezhető el.

Kis fogyasztás, telep állapot jelzése

Mivel mobil készülékről van szó, a tápfeszültséget telep vagy akkumulátor szolgáltatja, ezért igen fontos, hogy a készülék saját fogyasztása a lehető legalacsonyabb legyen.
Fontos, hogy a telep állapotáról állandó információnk legyen, és mindig feltöltött vagy friss telepekkel induljunk mérni. Egy tipikus hiba, hogy bár a kijelzés szerint a telep még éppen megfelelő töltéssel rendelkezik, mégis szigetelés mérésekor a készülék működése leáll. A telep a vizsgálófeszültség előállításához szükséges energiát nem tudja biztosítani, a telepek belső ellenállása már annyira megnő, hogy a telepen eső feszültség miatt a készülék tápfeszültsége olyan értékre csökken, hogy a készülék működése leáll.

A készülékek jelentős része rendelkezik automatikus kikapcsolással, ami úgy működik, hogy ha a készüléket adott ideig, pl. 10 percig nem használják, a készülék automatikusan kikapcsol. Ez a funkció nagymértékben megnövelheti a telep élettartamát. Hosszú idejű mérésekhez ez a funkció kikapcsolható.
Igen hasznos, ha a készülék működtethető hálózati adapterről is, így végszükség esetén is el tudjuk végezni a szükséges méréseket.

Csatlakoztatás számítógéphez, szoftver
A mai kor megkívánja, hogy készülékünk számítógéphez legyen csatlakoztatható, a mért értékek áttölthető legyenek a számítógépre, részben archiválás, részben további adatfeldolgozás (mérési jegyzőkönyv készítése) céljából.

A régebbi készülékek általában RS232-es interfésszel rendelkeznek. Ennek kezelése nem minden esetben bonyodalom-mentes, különösen akkor, ha nem vagyunk járatosak a számítógépek területén. Az újonnan fejlesztett készülékek általában USB interfésszel bírnak, amely sokkal inkább felhasználó-barát, a kezelése nagyon egyszerű.

A számítógéphez történő csatlakoztatásnál vigyázzunk arra, hogy a készülékünk a számítógéptől galvanikusan el legyen választva, biztosítva, hogy sem a számítógépről ne juthasson feszültség a készülékünkre, sem pedig fordítva.

Ami a szoftvereket illeti, sajnos a helyzet meglehetősen rossz, amit alapvetően a szoftverek idegen nyelvűsége okoz. A magyar nyelvű szoftver nagyon ritka, az eladott darabszám nem éri meg a gyártóknak a szoftver magyarosítását. A magyarosítás, amennyiben a hazai forgalmazó végzi, általában nehézkes, a szövegek nem férnek el a rendelkezésre álló szövegmezőben stb. Ez a helyzet sajnos a jövőben sem fog lényegesen változni.

A fentiekben elmondottakon kívül bizonyára más szempontokat is fel lehet sorolni (a készülék színe, a tartozékok, a mérőkábelek kivitele stb.), de igyekeztünk csak a legfontosabbakkal foglalkozni.Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem