Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Európából jöttem

Bulgária

2008/12. lapszám | netadmin |  3887 |

Figylem! Ez a cikk 14 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Befektetési feltételek Beruházás-védelmi és kettős adóztatást elkerülő egyezmények A Külföldi Befektetők Törvénye (97/24.10.1997) részletezi a befektetések követelményeit és a befektetők védelmét is. A törvénynek számos változtatása és kiegészítése...

Befektetési feltételek

Beruházás-védelmi és kettős adóztatást elkerülő egyezmények
A Külföldi Befektetők Törvénye (97/24.10.1997) részletezi a befektetések követelményeit és a befektetők védelmét is. A törvénynek számos változtatása és kiegészítése jelent meg azóta, de valamennyi változat szerint a külföldi és hazai befektetők egyenlő elbánásban részesülnek. A befektetők Bulgáriában keletkezett nyeresége az adófizetési kötelesség teljesítésének igazolása mellett szabadon repatriálható. A megszerzett tulajdon esetleges elidegenítéséről a Külföldi befektetésről szóló törvény, valamint az Állami és az Önkormányzati Tulajdonról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az csak akkor alkalmazható, ha az állami vagy önkormányzati igények feltétlenül megkövetelik. A cégek az elidegenített tulajdon után kompenzálást kapnak. Az abból származó vételár hazautalása akadálymentes az illetékes adók befizetése után. A bevételek növelésére külföldi konzultációs cég segítségével korszerűsítették a nyilvántartást. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén a Budapesten, 1994. június 8-án aláírt Egyezményt 1996.évi XCII törvényben kihirdette.

Külföldi befektetések elől elzárt ágazatok, maximum külföldi tulajdonhányad

Bulgáriában nincs olyan ágazat, amit tiltana a befektetési törvény, az állam azonban 101 vállalatban megőrizte döntő szavazati arányát. Ezen kívül máshol nincs a külföldi tulajdonhányadra vonatozó korlátozás. Bizonyos területek azonban az uniós szokások szerint engedélykötelesek, pl. hadipar, bányászat, erdőirtás, földkincsek kiaknázása stb.

Vállalatalapítás feltételek
Minden külföldi természetes vagy jogi személynek lehetősége van kereskedelmi képviseletet vagy gazdasági társaságot bejegyezni Bulgáriában.

Korlátolt Felelősségű Társaság OOD (Kft.)
Egy vagy több személy is alapíthat jogi társulást. A cég létrehozatala a törvény által előírt minimális alapítói tőkével 5000 BGN (kb. 2600 EUR), alapító okirat létrehozatalával, bankszámla megnyitásával és a cégnév regisztrálásával indul. A cégnév regisztrálása kb. 60 EUR. A társaság alapítási költsége 700-750 EUR, beleértve az állami illetékeket, az okmányok hitelesítését, az illetéket a Bolgár Közlönyben való megjelenítésre, a bankszámla megnyitását, a BULSTAT (KSH) bejegyzés illetékét, a közjegyzői illetéket, valamint a cégbélyegzőt és az ügyvédi díjat.

bulgaria

A magyar-bolgár kapcsolatok jók, és eddig nem lehetett tapasztalni nagyszámú problémás esetet az üzleti életben.


Egyszemélyes EOOD (Kft.)
A bejegyzési feltételek ugyanazok, mint a Kft-nél (OOD).

Részvény Társaság (Rt.)
Egy vagy több személy is alapíthat gazdasági társulást. A törvény által előírt minimális tőke 26 000 EUR, amelyet bankszámlára kell elhelyezni. A cégnév regisztrálása kb. 60 EUR. A társaság alapítási költsége 1350 EUR, melybe beleértendők a következők: állami illetékek bírósági bejegyzésre, illetékek a Bolgár Közlönyben való megjelenítésre, bankszámla megnyitása, BULSTAT bejegyzésre való illetékek, közjegyzői illetékek, cégbélyegző rendelése, ügyvédi díj. Tekintettel arra, hogy a bolgár törvény arra kötelezi az alapítókat, hogy minden dokumentumnak legyen a Bolgár Külügyminisztérium által hitelesített fordítása, ezt ügyvédi irodákon keresztül lehet elintézni. A magyar nyelvről bolgár nyelvre történő fordítás külön költségként jelentkezik.  A cég bejegyzési procedúrájának elindításától a cégbírósági határozat átvételéig legalább három hét telik el.

Adórendszer

Az országgyűlés 2002. december 4-én módosította az ÁFÁ-ról szóló törvényt (ÁK 117. sz./2002. 12. 17.) ÁFA-kedvezményt élvez az adóalany, ha egyidejűleg teljesíti a következő feltételeket:
• a pénzügyminiszter által jóváhagyott beruházási projektet valósít meg;
• az ÁFA-törvény szerint bejegyzett cég;
• nincs társadalombiztosítási, egészségügy-biztosítási, adó- és egyéb tartozása;
• engedélyt kapott a pénzügyminiszter által jóváhagyott lista szerinti termékek behozatalára.
A beruházási projekt jóváhagyása a következő feltételekhez kötött:
• a beruházási projekt teljesítési határideje 2 év;
• a befektetések összege két éven belül meghaladja a 10 millió BGN-t;
• több mint 50 munkahelyet hoz létre;
• végül az alany rendelkezik a projekt finanszírozásához, az objektumok létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges eszközökkel.

Az engedély az említett feltételek teljesítése és ellenőrzése mellett 2 évre adható ki. Az ÁFA mértéke 20%. Az ÁFA-törvény alá esnek azok az adóalanyok, amelyeknek az elszámolandó adójának összege éves szinten eléri az 50 000 BGN-t.

Egyéb adófajták – felsorolás szinten – a következők. A Társasági adó 2007-től 10%. Az egyéni vállalkozók adója 15%. A személyi jövedelemadó 10%. Osztalék és tartalékalap kifizetésekor 7% adót kell befizetni a költségvetésbe. Akinek 40 BGN (21 EUR) feletti életbiztosítása van, annak adója 15%. Szociális költségek 40 BGN felett 10%. A megbízási szerződések után 15% adóelőleget kell fizetni a munkaadónak. Reprezentációs költségek után 10% adó terheli a vállalatot, ez a teher befizetendő akkor is ha a vállalkozónál személygépkocsi javítása vagy üzemanyag költség merül fel. Az ÁFA-visszaélések elkerülésére az ÁFA-regisztrációval rendelkező gazdálkodó egységeket kötelezték külön ÁFA-számla nyitására. 2007-től az exportőrök számára az ÁFA-visszafizetési határidő 45-ről 30 napra csökkent. Bizonyos régiókban, ahol a munkanélküliség magas, kedvezőbbek az iparűzési adók. Az ingatlanadó esetében az adóhatóság külön vizsgálja meg annak elhelyezkedését, területét, állagát, és egyéb szempontok figyelembevételével állapítja meg az adó mértékét.

Beruházási kedvezmények
A Társasági jövedelemadóról szóló törvény (ÁK 119 sz./2002.12.27.) alapján a társasági jövedelemadó 0%, ha az adóalany egyidejűleg teljesíti a következő feltételeket.
• Az adóalany azokon a területeken hoz létre új munkahelyet vagy növeli a termelési kapacitást, ahol az országos átlagot 50 százalékkal meghaladja a munkanélküliség.
• Éves szinten a foglalkoztatottak 80%-a az adott terület közigazgatási határán belül állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik.
• Az adott évben nincs társadalombiztosítási, egészségügy-biztosítási, adó- és egyéb tartozása.
Az adóalany öt egymást követő évben jogosult a kedvezményre.

Bankrendszer, finanszírozási lehetőségek, feltételek, javasolt kereskedelmi bankok

Bulgáriában több mint 30 kereskedelmi bank működik. A bolgár bankokat osztrák, görög, olasz, magyar, francia, japán befektetők privatizálták. Az EU-ból érkező bank csak a Bolgár Nemzeti Bankhoz történt bejelentést követően működtetheti saját bankját.

A kereskedelmi bankok között nagy a verseny, minden bank saját klienseinek megőrzése és újak megszerzése érdekében próbál kedvező feltételeket nyújtani. A kamatokat az állam nem támogatja, így azokat a piaci feltételek diktálják. A bankok lényegében minden ügyletet megfinanszírozhatnak, ami nem ütközik törvénybe. Bulgária 2011-re tűzte ki az Euró bevezetését, amelynek 5 feltételéből mára már négyet teljesített.

Magyarok munkavállalási lehetőségei
Bulgária nem korlátozza a munkavállalási céllal beutazó európai uniós állampolgárokat. Érvényes munkaszerződéssel, a bolgár egészségbiztosítóhoz történt bejelentkezést követően huzamos tartózkodási engedélyt (ideiglenes személyi igazolvány) adnak az EU állampolgároknak és közvetlen családtagjaiknak.

Bérek és a rárakódó költségek, egyéb adatok

Jelen szabályozók szerint a társadalombiztosítási költségek 60%-t a munkaadó, 40%-t pedig a munkavállaló fizeti. A munkaadónak az alábbi költségekkel kell számolnia: nyugdíjalap, beteg- és szülési szabadság, munkanélküli járulék, munkahelyi baleset biztosítás, munkavállalói járulék, kiegészítő nyugdíj-biztosítás, Országos Egészségügyi Pénztárba fizetendő járulék. Ügyvezetői szerződés esetén a munkaadói járulékok valamivel alacsonyabbak.

A Bruttó havi átlagfizetés 2008 márciusában 256 EUR volt. A társadalombiztosítási, munkanélküliségi és egészségügyi hozzájárulás a havi bér 22.12% (a munkáltatót terhelő rész). Fogyasztói árindex éves átlaga 8.4 (%). 

Érdekességképpen kiemelhető, hogy felső kategóriás iroda bérleti díja 2007-ben (EUR/m2/hó) „A” ketegórianál 14-17, illetve felső kategóriás ipari ingatlan bérleti díja 2007-ben (EUR/m2/hó) 3.8-5.5 volt.

Helyi kereskedelmi, üzleti szokások

A nyugati üzleti kultúra átvétele jelenleg van folyamatban. A 10-15 perces késés üzleti tárgyalásnál még elfogadottnak számít. Üzleti ebédeket, vacsorákat, koktélokat, termékbemutatókat, kóstolókat csak a nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező cégek alkalmaznak. Elfogadott az ajándékozás/viszontajándékozás (saját termék, logóval ellátott reklámtárgyak stb.). Bulgáriában szinte ismeretlen a klasszikus szponzorálás. Ezt minden esetben közvetlen reklámként alkalmazzák. Kevésbé ismert üzleti partnerek között fennáll a bizalmatlanság, amely csak egy-két sikeres ügylet után oldódik. Itt megemlítendő, hogy a magyar-bolgár kapcsolatok jók és eddig nem lehetett tapasztalni nagyszámú problémás esetet.

(Forrás: www.itd.hu)