Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Nem csak villanyszerelőknek

OTSZ-fejlemények

2008. december 1. | Horváth Lajos |  2520 | |

Az alábbi tartalom archív, 12 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Hazánk európai uniós csatlakozásából adódóan a kötelező érvényű szabványokban előírt, a tűzvédelemhez köthető műszaki előírások kötelező jellegét meg kellett szűntetni. Az így kialakult szabályozatlan helyzet feloldására került kidolgozásra a tűzvéde...

Hazánk európai uniós csatlakozásából adódóan a kötelező érvényű szabványokban előírt, a tűzvédelemhez köthető műszaki előírások kötelező jellegét meg kellett szűntetni. Az így kialakult szabályozatlan helyzet feloldására került kidolgozásra a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet, mely lényegében az érvényben lévő tűzvédelemhez köthető szabványok tartalmát emelte jogszabályi szintre. A rendelet kidolgozása során a rövid határidő miatt nem nyílt lehetőség a műszaki követelmények érdemi felülvizsgálatára, a létesítési tűzvédelem területén azonban a jogszabályba foglalt szabványok előírásai rövidtávon megoldást jelentettek. A tűzvédelmet érintő európai szabványok hazai átvétele, valamint az elmúlt években bekövetkezett műszaki fejlődés szükségessé tette a korábbi tűzvédelmi szabályozások felülvizsgálatát. Ennek keretében az előbb említett 2/2002. (I. 23.) BM rendelet és a főleg használati tűzvédelmi előírásokat tartalmazó Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet leváltására és korszerűsítésére új egységes szabályozás – tűzvédelmi kódex – került kidolgozásra. Az új szabályozás az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendeletként (továbbiakban OTSZ) lépett hatályba és mind a létesítési, mind a használati tűzvédelmi szabályokat integráltan tartalmazza.

Az OKF 2004. januárjában kezdte meg a tűzvédelmi műszaki követelményeket tartalmazó jogszabályok módosításának előkészítését. A tervezet kidolgozása érdekében a tűzoltói képviseleti szerveken kívül meghívásra kerültek a jelentősebb tűzvédelemhez köthető civil szervezetek, kamarák képviselői is. A bizottsági részvétel lehetőségével a későbbiekben több szervezet nem élt, vagy a bizottságok munkájában aktív szerepet nem vállalt.

A bizottságok teljes szakmai szabadságot kaptak az érintett műszaki területek tűzvédelmi koncepciójának kidolgozásához, melynek során az OKF képviselőjének koordinálása biztosította a műszakilag, szakmailag, jogilag helytálló normaszöveg kidolgozását. A feladat nagyságára tekintettel a jogszabály kidolgozás befejezésének tervezett időpontjaként 2005. december 31-e került kitűzésre. A bizottsági munka során a végrehajtott korszerűsítésen kívül olyan műszaki követelményekkel, előírásokkal is kiegészült a tervezet, amelyek eddig nem szerepeltek a hazai tűzvédelmi jogszabályrendszerben, bevezetésük azonban elengedhetetlenné vált.

A jogszabály-tervezet kihirdetése előtt átesett a kötelező közigazgatási egyeztetési és az azt követő európai notifikációs eljáráson, melynek során a tagállamok részére is lehetőség nyílt a műszaki szabályokat tartalmazó jogszabálytervezetnek az európai négy szabadságelv szerinti vizsgálatára. A notifikációs eljárásban a jogszabály-tervezetet érintően érdemi észrevételt a tagállamok nem tettek. Az OTSZ 2008. február 22.-i megjelenésével hosszú jogalkotási folyamat zárult le, mellyel egy európai alapokon nyugvó, új gondolkodásmódot követelő műszaki előírásrendszer jött létre.

Az OTSZ megjelenését követően megjelent annak kritikája, előírásainak szakmai megkérdőjelezése. Valós problémaként jelentkezett, hogy a jogszabály megalkotása, megjelenése, illetve hatálybalépése között eltelt majd 4 évben jelentős változások következtek be a tűzvédelmet érintő egyes szakterületeken. Az európai csatlakozásból adódó szabvány-harmonizációs kötelezettség olyan mértékben felgyorsította a műszaki követelmények változásait, hogy az OTSZ hatálybalépésével annak módosítására történő felkészülési munka is kezdetét vette. A legfontosabb ilyen tűzvédelmi kihatású műszaki szabályozás-módosítás a villámvédelem területét érinti. Az MSZ EN 62305 szabvánnyal bevezetésre került a villámvédelemről szóló európai norma, amelynek megjelenése a hazai (MSZ 274) villámvédelmi szabvány 2009. februári visszavonását eredményezi, ezáltal az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai is átdolgozásra szorulnak. A villámvédelmen kívül a gáz- és olajipari szakterületen is jelentős változások következtek be az újabban megjelenő szabályzatok kiadásával, amely szintén érinti az OTSZ által szabályozott területeket is.

Az Önkormányzati Minisztérium 2008. II. félévi jogalkotási ütemtervében szerepel az OTSZ módosítása, mely alapján a tervezetet 2008. szeptember 30.-ig kellett az OKF-nek elkészíteni. A szűk határidő megállapítását indokolta egyrészt az, hogy az OTSZ villámvédelemre vonatkozó szabályozása a honosított európai szabvány miatt 2009. február 1-től már nem alkalmazható, másrészt az, hogy a jogszabály tervezetnek notifikációs eljáráson kell átesnie.

Az OTSZ módosítás elkészítéséhez kis létszámú munkacsoport került összehívásra, melyben a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht., a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a Magyar Építőanyagipari Szövetség és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság vett részt. A munkacsoport alap célkitűzése volt egyrészt az, hogy a tűzvédelmi érdekek érvényesítése mellett javítson a műszaki követelményrendszer általános használhatóságán, rugalmasságán, nagyobb teret engedve a tervezői szabadságnak a biztonság megtartása mellett; másrészt az, hogy a jogszabály bevezetésétől eltelt időszak OTSZ-szel kapcsolatos szakmai tapasztalatai a módosításba beépítésre kerüljenek, továbbá megjelenjenek az eddig feltárt szerkesztési, nyomdai hibák helyesbítései is.

Az elkészült tervezet jelenleg közigazgatási egyeztetés előtt áll, mely során a kiadó minisztériumnak kötelessége a tervezetet közétenni, lehetőséget biztosítva annak véleményezésére. A közigazgatási véleményezésre megnyitott jogszabályok a http://www.otm.gov.hu/web/portal.nsf/index honlap „Jogszabályok, ÖM jogalkotás, Jogszabály tervezetek” fül alatt érhetők el, így javaslom az oldal rendszeres figyelését.Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem