Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Villanyszerelési Ki-kicsoda 2009-2010

2008. december 1. | netadmin |  2392 | |

Az alábbi tartalom archív, 12 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Amint az előző lapszámunkban megjelentetett ismertetőben már említést nyert, a Villanyszerelők Lapja Szerkesztősége ez év őszén megkezdte a Villanyszerelési Ki-kicsoda Szakkatalógus 2009-2010-es, frissített és bővített kiadásának előkészítését. Az új...

Amint az előző lapszámunkban megjelentetett ismertetőben már említést nyert, a Villanyszerelők Lapja Szerkesztősége ez év őszén megkezdte a Villanyszerelési Ki-kicsoda Szakkatalógus 2009-2010-es, frissített és bővített kiadásának előkészítését. Az új kiadás megjelentetésének legfőbb motivációja az, hogy a Szakkatalógus rendeltetetésének abban az esetben felelhet meg, amennyiben az épületvillamossági piacon működő cégek vonatkozásában aktuális, ellenőrzött, használati értékkel bíró vállalati információkat mutat be. Tekintettel a változó piaci környezetre, a különböző vállalatok eltérő prosperitására, valamint a cégek közötti humánerő-vándorlásra és a szakmai környezet változására, megítélésünk szerint a kötet frissített információkkal történő ellátását két-három évente szükséges elvégezni.

A Villanyszerelési Szakkatalógus fogadtatása
Érdemes röviden áttekintő az első, 2007-2008-as kiadás fogadtatásának eredményeit! Beszéljenek először maguk az értékesítési adatok! A Villanyszerelési Ki-kicsoda Szakkatalógus forgalmazását 2007. nyarán kezdte meg az M-12/B Kft. kiadóvállalat: a kötet kezdetben 3000 példányban jelent meg, s ez a kontingens lényegében egy év alatt el is fogyott. Ezt követően 2008. augusztusában 1000 darabos utánnyomás vált szükségessé. A kiadvány iránti folytonos kereslet azonban felvette további forgalmazási példányok előállításának igényét is, ám a kiadó az időközben észlelhető változásokra tekintettel úgy döntött, hogy a 2009-ben tervezett új Szakkatalógus előkészítési munkálatait előrehozza 2008 őszére.

A fenti értékesítési adatok azonban önmagukban nem tükrözhetik hűen a kiadvány szakmai fogadtatását, hiszen a szerkesztőbizottság számára az értékesített példányszámnál jóval értékesebb információt jelentettek a vásárlók és a részt vevő vállalatok részéről érkező visszajelzések. Nem győztük-győzzük ugyanis eleget hangsúlyozni azt a szerkesztői szándékot, hogy a Szakkatalógus gyakorlati használatra készült, azaz szándékaink szerint vállalatvezetők, üzletkötők, általában a partnerkör bővítésében érdekelt szakmai és nem szakmai vállalkozók számára a hétköznapi munkavégzés segítésének céljából került sor a kötet szerkesztésére. Ennek megfelelően nagy jelentőséget lehet tulajdonítani annak a körülménynek, hogy a Szakkatalógus használói körében végzett elégedettségi felmérések egyöntetűen pozitív fogadtatást jeleztek a vásárlók köréből. De hát mely piaci szegmensek felől jelentkezett érdeklődés a Ki-kicsoda felé?

Az eredmények elemzése megmutatta, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően a Villanyszerelési Ki-kicsoda iránti érdeklődők meghatározó hányada magából az épületvillamossági szektorból került ki, történetesen a kötet vásárlóinak 63% ebből az építőipari ágazatból származott. A villanyszereléssel rokon szakmák, mint például az épületgépészet vagy a klímaszerelés, képviselői 18%-ot, a beruházói oldal pedig 19%-ot tett ki a vásárlói körből. Fontos megemlíteni, hogy a beruházói kör ellátását a kiadó külön figyelemmel kísérte, hiszen a kiadvány nem titkoltan magának a villanyszerelési szakmára is fel kívánta hívni a figyelmet. Az értékesítés fenti arányát nyilvánvalóan meghatározták olyan tényezők, mint a kiadó társlapjaiban, a Víz-, gáz-, fűtéstechnikában és a Hűtő-, klíma-, fűtéstechnikában folytatott marketing-kampány, vagy a beruházói kör számára tartott bemutatók, ismertetések.

Magának a villanyszerelési szakmának a vonatkozásában is lehetőség nyílt adatokat gyűjteni a vásárlók összetételéről. A várakozásoknak megfelelően a kereskedő vállalkozások mutattak igen intenzív érdeklődést a kötet iránt (36%), majd őket követték a kivitelezők (31%) és a gyártók, gyártói képviseletek (21%), a sort pedig a tervezők (7%) és az egyéb szakmai cégek (5%) zárták. Kiemelhető a tervezői vállalkozások alulprezentáltsága a fenti felsorolásban, nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ez a szektor utalt rá legkevésbbé a kötetben található adatállományra, s a kötet promóciójára elsősorban a kivitelezői rétegnek készített Villanyszerelők Lapja szaklapban került sor. A kereskedelmi, kivitelezői réteg intenzívebb vásárlókedve (az összes értékesítés kétharmada) ellenben egyértelmű visszajelzést mutatott arról, hogy a kiadvány alkalmazásának tervezett célját megvalósította, s a partnerkör bővítésében, új megrendelő-állomány kialakításában nyert elsődleges használatot.

Végül egy érdekesség: miként a Villanyszerelők Lapja előfizetői állományának meghatározó részét a vidéki olvasók alkotják, akként a Villanyszerelési Ki-kicsoda Szakkatalógus iránti érdeklődés sem bizonyult főváros-centrikusnak. A vásárlók 58%-a vidékről jelentkezett, sőt, statisztikailag kimutatható volt a határon túlról érkező megrendelések száma is (3%). A vásárlók területi megoszlása jól rávilágít annak a bevett megközelítésnek a hibás mivoltára, amely a budapesti viszonylatokból generál országos vonatkozású megállapításokat.

Egy kiemelt tanulságos eset a következő. Jelentősebb kereskedelmi cég képviselője jelentkezett a szerkesztőségben azzal az információval, hogy a Villanyszerelési Ki-kicsoda kötet segítségével sikerült elhárítania több, erősen megkérdőjelezhető információval bemutatkozó kereskedőpartner és kivitelező megkeresését: a kapcsolatfelvételt követően a közölt cégadatokat összevetette a Szakkatalógusban közölt információkkal, és jelentős eltéréseket tapasztalt. A részletesebb utánajárás egyértelműen alátámasztotta a közölt adatok valószerűtlenségét: így a kötet visszaigazolta létjogosultságát, gyakorlati értékét.

Egyöntetűen pozitív visszhangot váltott ki a katalógus nyomtatott formában történő megjelentetése, illetve CD-melléklettel történő ellátása: a szerkesztőség számára is meglepő információként szolgált az, hogy a válaszadók túlnyomó része felületesnek, megbízhatatlannak, rendezetlennek és áttekinthetetlennek minősítette az Interneten hozzáférhető adatbázisokat, céginformációkat! Márpedig az első kiadás összeállításánál számos vállalat azzal utasította el a Szerkesztőség közreműködési ajánlatát, hogy az Internet ma már összehasonlíthatatlanul praktikusabb információközlő orgánum. Nos, a gyakorlat aligha támasztja alá ezt a vélekedést: sem egy-egy építőipari szektor, sem pedig önálló ágazatok vonatkozásában nem áll rendelkezésre olyan internetes adatbázis, amely átfogó és ellenőrzött céginformációkkal segítené a piaci tájékozódást. A vállalatok számára a webes felületen történő megjelenés valóban elengedhetetlen, de ez nem garantálja azt, hogy az érdeklődő rendezett és főleg megalapozott információkat talál az elektronikus sugárúton.

Villanyszerelési Ki-kicsoda 2009-2010
A Szakkatalógus frissített adatállományának felállítása nem igényel különösebb indoklást: nyilvánvaló, hogy amennyiben a potenciális partnervállalatok elérését tekintjük a kötet használati értékének kritériumaként, úgy elkerülhetetlen a céginformációk kétévente sorra kerülő korrekciója. A részletes vállalati információk nemcsak a „telefonszámok” pontosítására szolgálhatnak: az árbevételi adatok összehasonlítása nyomán képet alkothatunk egy-egy cég prosperitására, esetleges piacvesztésére, sőt, az alkalmazotti létszám alakulása, a minőségbiztosítás bevezetése, a referenciák és a forgalmazott termékek köre mind-mind árulkodó jel lehet arról, hogy az adott vállalat hogyan teljesített az elmúlt években.

A szerkesztőség nem tervezi a kialakított tematikus felépítés megváltoztatását: továbbra is gyártók, gyártói képviseletek, 200 millió forintos árbevétel alatti és feletti kereskedőcégek, minimum 70 millió forint árbevétel feletti kivitelezővállalatok, valamint a megfelelő jogosultságokkal rendelkező tervezők általános és részletes bemutatása alkotják a kötet fő fejezeteit. S hasonlóan a korábbi megjelenésekhez, ez alkalommal is be kívánjuk mutatni a szolgáltatókat, a szakiskolákat és szaklapokat, a szakmai szoftvereket, s a kötetben termék- és cégindexszel kívánjuk elősegíteni a könnyebb tájékozódást.

Amint már jeleztük, a 2009-2010-es kiadásban nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni két, eddig csupán érintőleges tárgyalt fejezetre: az épületfelügyeleti és a kapuautomatikai rendszerekre. Míg a vonatkozó profillal rendelkező cégeket a fent említett fejezetekben mutatjuk majd be, addig az önálló területként tárgyalt elektronikus vagyonvédelem önálló egységként kerül majd feltüntetésre.

Jelentkezés
A Villanyszerelési Ki-kicsoda Szakkatalógus 2009-2010-es kiadásába kétféle módon lehet bekerülni. Az érdeklődők on-line módon is jelentkezhetnek a www.villanykikicsoda.hu oldalon, ahol a megfelelő adatlap le- és kitöltésével, majd visszaküldésével biztosították is helyüket a Szakkatalógusban. Természetesen a Szerkesztőség önálló adatállománya alapján megkeresi az érintett vállalatokat, és postai úton, illetve faxon bekéri a céginformációkat. Az adatok mindkét esetben ellenőrzésre kerülnek. Az általános vállalati információk megjelenítése minden résztvevő számára térítésmentes, a részletes vállalati bemutatóoldalak közlésének költségei a hivatkozott weblapon ismerhetők meg!

Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

További információ a következő elérhetőségeken igényelhető.

Villanyszerelők Lapja Szerkesztősége.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 90.
Tel.: 06-1-450-0868.
Mobil: 06-20-556-2918
E-mail: info@villanylap.hu
Web: www.villanykikicsoda.hu.


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem