Villanyszerelők Lapja

Élet a betűn túl

2006. május 1. | netadmin |  2735 | |

Az alábbi tartalom archív, 14 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Élet a betűn túl Egy multinacionális cég belső szemmel. Évekkel ezelőtt nagy feltűnést keltett egy német újságíró, aki alteregó formában helyezkedett el egy ottani multinacionális cég alkalmazottjaként, majd cikksorozatban tárta fel az elképe...

Élet a betűn túl

Egy multinacionális cég belső szemmel.

Évekkel ezelőtt nagy feltűnést keltett egy német újságíró,
aki alteregó formában helyezkedett el egy ottani multinacionális cég alkalmazottjaként, majd cikksorozatban tárta fel az elképesztő szakmai és adminisztrációs jellegű visszaéléseket, szabálytalanságokat. Az általa teremtett hagyományokat folytatva közöljük az alábbi cikket, fokozottan szem előtt tartva
az objektív tájékoztatást, egyúttal azonban hitelesen bemutatva azokat a nem egyszer felháborító hazugságokat és visszatetsző állapotokat, amelyekkel az alkalmazottaknak szembe kell nézniük. Ebben az esetben egy nemzetközi érdekeltségű, villamossági termékeket gyártó vállalat kerül bemutatásra "békaperspektívából",

egy villanyszerelő nézőpontjából.

Álláshirdetés
A céggel első alkalommal egy Internetes fejvadászcég álláshirdetésénél találkozott "munkatársunk". A feladatkörhöz képest túlzottan magas követelményeket fogalmaztak meg: aki mindegyiket teljesíteni akarta volna, annak eleve mérnöki diplomával s néhány egyéb szakirányú vizsgával kellett volna rendelkeznie. De ilyen minősítések mellett a megcélzott jövedelem bizony elmaradt a várttól. Természetesen nem is jelentkezett senki, hiába próbálkoztak a napilapokban történő hirdetésekkel. Egy kis idő elteltével újra meghirdették az állást, az elvárások lényeges csökkentésével: már nem bizonyult elengedhetetlennek a nyelvtudás, kisebb mértékű szakmai gyakorlatot is elfogadtak stb. A konkrét kapcsolatfelvételt végül is igen hosszú ismerkedés követte: telefoninterjú a személyzeti felelőssel, közvetlen felettessel, szakmai önéletrajz elküldése elektronikus úton, személyes állásinterjú a közvetlen felettessel, majd több interjú vezető beosztású vezetőkkel. A megállapodás létrejött, szerelőnk felvételt nyert.
Kevesen gondolnák, hogy milyen körülményes lehet egy multinacionális cég alkalmazotti sorába lépni. Első lépésként kimerítő orvosi vizsgálatra került sor. Mind belső, mind pedig külső szakorvosi rendelőkben elvégzendő vizsgálatokat kellett elvégezni. Természetesen erkölcsi bizonyítványt is mellékelni kellett, a szakirányú végzettséget igazoló bizonyítványokat eredetiben kellett bemutatni.

Munkaszerződés
Meglepetésként hatott, hogy olyan határozott időre szóló, próbaidővel operáló munkaszerződést kötöttek a jelentkező szerelővel, amelyben diszkréten kerülték a hosszabbítási lehetőség feltételeit. Szóban természetesen kiemelték, hogy az elvárások teljesítése esetén véglegesítésre kerül sor. Közölték, hogy ugyan létezik kollektív szerződés, de ennek megtekintésére nincs lehetőség (ez ellentétes a Munka Törvénykönyvében foglalt eljárással). Hasonlóképpen, a jelentkező tudomására hozták, hogy ugyan létezik szakszervezet az üzemben, de ennek a szerelő - tekintettel arra, hogy szerződéses munkaviszonyban alkalmazzák - egyelőre nem lehet a tagja. A szerelő felvetéseire, amelyek a munkaruhára, illetve az étkezési lehetőségre vonatkoztak, hárító, bizonytalan válaszok érkeztek (munkaruhát később adnak, étkezési idő pedig nincs). A meghirdetett munkakörre vonatkozó mun-

kaköri leírást nem tudták bemutatni, hanem ezt csak később készítették el, visszadátumozva.
Igen tekintélyes mennyiségű nyilatkozatot írattak alá szerelőnkkel: ezek között volt munkaköri felelősségvállalási nyilatkozat, titoktartási nyilatkozat, elkötelezettségi nyilatkozat, utazási hajlandósági nyilatkozat, átirányítási, áttelepítési, illetve áthelyezési nyilatkozat, vagyonvédelmi ellenőrzési és biztonsági ellenőrzési nyilatkozatok. Külön ki kell emelni az adatnyilatkozatot: alá kellett írni egy papírt, hogy minden, a szerelőt érintő adatot (orvosi, személyes, HR, pénzügyi, adó stb.) tárolhatják, felhasználhatják, harmadik személynek kiadhatják, külföldi országba továbbíthatják. A fenti bekezdést erősen ajánljuk az adatvédelmi ombudsman figyelmébe.
Miért is megy bele ilyen feltételekbe az ember? A végzettséghez képest rendkívül csábító fizetés és a beígért szakmai képzések miatt. A ténylegesen kifizetett összeg azonban nem érte el az ígért felét sem, szakmai továbbképzésekre pedig nem került sor. Az ígéretek betartása lényegében a próbaidő lejártáig tartott: sem a különböző pótlékok, sem a különmunkák mértéke nem tette lehetővé a várt fizetési szint elérését.

Első benyomások
A kijelölt munkahely egy régi telephelylyel rendelkező gyáregység volt. Amikor valaki körbetekint, a lepusztultság, romosság látványa tárul fel előtte, elavult technológiákkal és gépekkel kénytelen szembesülni. Nyilvánvaló volt, hogy a háború előtti vagy utáni gyártósorokat nem újítják fel, szakszerű karbantartás nyomait sem lehetett felfedezni. A munkába állás után szintén egyértelművé vált, hogy az újonnan beszerzett berendezések valójában fejlettebb országokból kitiltott technológiákkal működnek. A hazánkban végzett kevés számú fejlesztés pedig nem marad itthon, a multinacionális vállalat más országokban lévő telephelyein állítják üzembe ezeket. Mindezt a szomorú jelenséget tovább fokozta a munkatársak magatartása. Egyfelől a vezetők semmilyen előírást nem tartanak be (védőfelszerelés stb.), nem azonosíthatók (azonosítókártyát nem viselnek), másfelől az alkalmazottakat teljes közömbösség, közöny jellemzi: sem a szakmai feladatok ellátása (hanyag munkavégzés), sem a normál érintkezési formák betartása nem valósul meg (nulla munkahelyi kollektíva).

Infrastruktúra
A gyártelep állapotát híven tükrözi néhány, az infrastruktúrára vonatkozó vetület megemlítése. A telefonhálózat teljesen elavult: mind a fizikai kiépítettség állapota, mind pedig a számmező-gazdálkodás öntörvényűsége sok kívánnivalót hagy maga mögött. A beszélgetésekről elektronikus felvétel nem készül, általában nem biztonságosak a vonalak. Hasonlóképpen a számítógépes hálózat is csapnivaló: CAT-3-as a kábelezés, nincsenek szünetmentes tápegységek. A külföldről érkező hardvereszközökön teljesen eltérő operációs rendszerek futnak, s ami nagy meglepetés: szép számmal találhatók illegális szoftverek is a gépeken. Az adatbiztonság egyenlő a nullával: mindenki mindent láthat a rendszerben. Egy-egy véletlen kattintás után például a következő mappákhoz lehet hozzáférni: a cég valódi bevételei, önköltségi árak, kiadások, nyereségek. Továbbá szabadon hozzá lehet férni a gyártás PLC programjához, így ennek átprogramozásával akár bilit is elő lehet állítani a gyártósoron. Tulajdonképpen minden bizalmas természetű anyag lehívható: a stratégiai tárgyalások szövegezett változataitól a konkurens termékek és gyártók adatain át az üzleti ajándékok listájáig. Titkosított eljárásokat nem ismernek, digitális aláírás nincsenek: a rendszergazda még nem látott ilyet. A cégtől bárki bármit bárhová továbbíthat a világ bármely részére, hiszen senki nem ellenőrzi az üzenete tartalmát. No comment.

Környezetvédelmi szempont
A cég - tényleges, nem pedig a kommunikációs kiadványokban rögzített - környezetpolitikája abban összegezhető, hogy nem írta alá a Kyoto-i egyezményt, így ennek korlátozó rendelkezései nem vonatkoznak rá. A környezetvédelem, a KEM (környezet, egészség, munkavédelem), illetve a KIR (környezetirányítási rendszer) csak alibiből került bevezetésre. Napról napra lehet szembesülni riasztó példákkal, amelyek azt tanúsítják, hogy a cégvezetők nem kérik számon, a dolgozók pedig nem alkalmazzák a környezetvédelmi szempontokat. Ide tartozik továbbá a veszélyes technológiákkal kapcsolatos intézkedések mellőzése is: robbanásveszélyes övezetben, ATEX 0-ás térben lévő védelmi reteszeket ki akartak kötni, tekintettel a veszteségek minimalizálására. Csupán a bányakapitánysággal való fenyegetőzés hatására tettek le szándékukról.

A valódi munkáról
Megkérdőjelezhető eljárás, hogy a munkaköri leírást a próbaidő lejárta előtt egy nappal módosítják, és újabb feladatokat, felelősséget akasztanak a szerelő nyakába. A helyzet meglehetősen egyértelmű: aki nem írja alá a módosított leírást, annak már nem is kell jönnie dolgozni.
Végül a munkaruhát csak komoly veszekedések árán adják ki, és a védőeszközök cseréje sem megoldott: a költséghatékonyság elve irracionális méreteket ölt. Célműszereket nem vásárolnak, hitelesítést nem végeznek. A szerszámok menynyisége nem kielégítő, és nem felel meg az adott részleg speciális igényének.
Talán a legfontosabb azonban az, hogy az előírásokat megszegve a munkavédelmi, balesetvédelmi oktatásokat ténylegesen nem tartják meg, csupán aláíratják az emberekkel a részvételi nyilatkozatot.

Konfliktusok
A határozott idejű szerződés lejártakor közlik a szerelővel, hogy ezt csupán meghosszabbítják egy adott periódusra, tekintettel arra, hogy a véglegesítést nem engedélyezik a külföldi befektetők. Szóban természetesen elégedettek az alkalmazottal, de a döntő lépés, a véglegesítés elmarad. Tudni kell, hogy ennek igen húsba vágó következményei vannak: az illető számos kedvezménytől elesik, s jelentős megkülönböztetésben lesz része. Történetesen nem juthat hozzá például bizonyos banki hitelekhez, belső továbbképzésen nem vehet részt, továbbra sem lehet szakszervezeti tag, bármikor bárhová áthelyezhetik stb.
Sajnos, a Munka Törvénykönyve lehetővé teszi, hogy öt évig a munkaadók alkalmi hosszabbításokkal tartsák fenn a munkaviszonyt. Olyan is előfordul, hogy valakinek öt éven át havonta hosszabbítják meg a munkaszerződését! Az éves szerződés már kiemelkedő pozíciónak számít!
A munkavállalóval aláíratják a teljesítményértékelő lapot, aminek a súlyáról kezdetben nem is tud (pl. véglegesítés eldöntése, létszámleépítés, áthelyezések, kiemelések). Azt mondják az új embernek, hogy eleinte rosszul kell szerepelnie ezen a lapon, majd persze ennek megfelelően látják a vezetők az alkalmazott fejlődését. Így az illető 1-2 évre el van vágva minden lehetőségtől (karrierjét kettétörték), amiről nem is tud, csak később döbben rá, hogy mit tettek vele.

Személyes inzultációk
A cégnél eltöltött időszak alatt a szerelő szemére vetették, hogy túl jó környéken lakik, javasolták, hogy költözzön munkásövezetbe, közelebb a műhelyhez, sőt, felmerült annak a lehetősége, hogy tartós módon tartózkodhat a műhelyhelyiségben. Ezáltal természetesen folyamatosan rendelkezésre állhatna.

Visszaélések
Szintén személyes tapasztalat, hogy kis ellenszolgáltatás fejében bizonyos munkatársaktól adatokat lehet kapni más kollégákról (például személyes adatok, Taj-szám, adószám, tényleges fizetés, káderlap).
Megtörtént eset, hogy a vállalatnál egy pénzügyi programból 500 személy adatait, főleg pénzügyi adatait másolták ki. Lényegében a bankszámlájukon szereplő valamennyi tranzakció fel van tüntetve, az összes adat kíséretében: számlaszám, 8-jegyű azonosító, kártyaszám és -azonosító, előző havi átutalt fizetés, egyenleg stb. Érdemes feltenni a kérdést: ki és mire használhatja fel ezeket az információkat? Hogyan fordult elő egyáltalában véve ilyen eset? Rosszindulat nélkül: talán ebből következtetnek a dolgozó pénzügyi helyzetére, a munkahelyére való ráutaltságára? Ezt esetleg a következő évi fizetésemeléseknél figyelembe is lehet venni!

Munkaerő
A gyárban különböző státuszú dolgozók találhatók: egyeseket munkaerő-kölcsönző irodák közvetítették ki, mások bérmunkások, megint mások szerződéses vagy véglegesített alkalmazottak. Arra is van példa, bérmunkákat végző kft.-k be sem jelentett, alkalmi segédmunkásai is megjelennek. Mindenesetre szigorú megkülönböztetés van jelen: megkülönböztetett belépővel lehetnek jelen, és ezt a kitűzőt kötelezően kell viselniük.

Egyéb negatívumok
A céges dolgozók sporttevékenysége nemhogy nem támogatott, kifejezetten ellenzett. A gyár kifejezetten pártol bizonyos pénzintézeteket, nyugdíj- és egészségpénztárakat.

Nyomatékosan fel kívánjuk hívni az olvasók figyelmét, hogy a cikkben közölt állítások személyes interjúból származnak, egy konkrét villanyszerelő konkrét munkavállalásával kapcsolatos tényeket rögzítenek, így általánosításokra nem adhatnak alapot. Mindazonáltal ebben az esetben is várjuk olvasóink észrevételeit a fentiekkel, illetve személyes tapasztalataikkal kapcsolatban!


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem