Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Villanyszerelési Ki-kicsoda 2009-2010

2008/11. lapszám | netadmin |  2765 |

Figylem! Ez a cikk 14 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A Villanyszerelők Lapja Szerkesztősége ez év második felében megkezdte a szakmai katalógus frissített változatának előkészítési munkáit. A hazai szakmai közéletben eddig precedens nélkül álló kezdeményezés azonban messze meghaladja az egyöntetű vissz...

A Villanyszerelők Lapja Szerkesztősége ez év második felében megkezdte a szakmai katalógus frissített változatának előkészítési munkáit. A hazai szakmai közéletben eddig precedens nélkül álló kezdeményezés azonban messze meghaladja az egyöntetű visszajelzések szerint jól használható kiadvány adatainak puszta aktualizálását.

Amint már a 2007-2008-as kiadás promóciájában hangsúlyozásra került, a Villanyszerelési Ki-kicsoda szakkatalógus létrehozásának elsődleges célja az, hogy a villamossági piacon működő vállalkozások egységes szerkezetbe foglalva nyerjenek bemutatást, így a szakmai kapcsolatok kialakítása, a partnerkör bővítése, a cégek közötti viszonyrendszer elmélyítése részletes, ellenőrzött vállalati információk segítségével valósulhasson meg.

Minden vállalkozás ügyfélkörének, megrendelői állományának fejlesztésére törekszik: a Villanyszerelési Ki-kicsoda első kiadását kísérő siker egyik oka abban állt, hogy segítségével a vállalatvezetők egyszerűen jutottak olyan alapvető céginformációk birtokába meglévő és jövőbeli partnereikkel kapcsolatban, amelyeket más forrásból nem vagy csak nehézkesen szerezhettek meg.

Az értékesítési tapasztalatok szerint a kötet iránt természetesen a villanyszerelési szakmai érdeklődés mutatkozott meghatározónak, egyúttal azonban markáns figyelmet keltett mind a társszakmák képviselőinél (például épületgépészeti, automatizálási stb. vállalatok), mind pedig a beruházói oldalon. Így funkcióját betöltötte a szakmán belüli kommunikáció artikulálásában és a szakma külső partnerek irányában történő prezentálásában egyaránt.

Noha a kiadvány feladatául a villanyszerelési szakma egy-egy metszetének részletes áttekintését tűzte ki (gyártók és gyártó képviseletek, kereskedelmi vállalatok, kivitelezők és tervezők), a katalógus olyan járulékos területeket is számba vett, mint például az oktatási intézmények, a szakkiadványok vagy a szakmai szoftverek. A kötet olvasóitól, használóitól érkező visszajelzések egyértelműen igazolták, hogy a katalógus gyakorlati értéke jelentékeny módon meghaladta a kiadó célkitűzéssel gyakran szembeállított internetes adatgyűjtést: be kell látni, hogy ma már valóban életünk, szakmagyakorlásunk elválaszthatatlan része az elektronikus országút, de vannak olyan területek, ahol lényegéből adódóan nem versenyezhet a nyomtatott kiadványokkal.

Az eredmények összefoglalásánál nem szabad azonban elhallgatni azt sem, hogy a szervezési munkáktól kezdve számos kritika is megfogalmazódott a kötettel szemben. Ezek elsősorban a kötet szerkesztési szempontból elengedhetetlen szűkítési szempontjait vették célba: sokan nehezményezték például a kivitelezőknél alkalmazott 70 millió forintos árbevételi határt vagy a kereskedelmi vállalatok szelekciójánál érvényesített 200 millió forintos „választóvonalat”. Noha a megfogalmazott kritikai észrevételek sok esetben helytállónak bizonyultak, a kényszerítő korlátozások eltörlése a kötet tematikájának feladásához, a jelentékeny mennyiségű adathalmaz kezelhetetlenségéhez vezetett volna.

A 2007-2008-as Villanyszerelési Ki-kicsoda tematikus fogyatékosságának tekinthető azonban olyan szakterületek mellőzése, amelyek noha nem tartoznak a szűken értelmezett épületvillamossági tevékenységi profilba, mégis a szakma gyakorlói által művelt szakterületnek számítanak. Az új villanyszerelési katalógus ezért elsősorban ezen tematikai hiányosságok pótlásával kívánja elődjét meghaladni. Melyek is ezek?

Elsőként az elektronikus vagyonvédelem területét kell kiemelni. Közismert, hogy a biztonságtechnika önálló és a villanyszereléstől független szakterületnek számít. Nem tekinthetünk el azonban attól a körülménytől, hogy a gyakorlatban számos villamossági szakember tervez és létesít ilyen rendszereket. Ezért a katalógus 2009-2010-es kiadásában feldolgozzuk a vonatkozó szakterület meghatározó vállalatait is: e mellett természetesen még további határterületek is beválogatásra kerülnek a gyengeáramú rendszerek közül, mint például a kapuautomatika vagy az épület-felügyeleti rendszerek. Ennek eredményeképpen a kötet terjedelme feltehetően jelentősen emelkedik majd, hiszen a szerkesztés óta eltelt évek indokolttá teszik az eredeti szakmai áttekintés frissített adatokkal történő megjelentetését is.

A Villanyszerelési Ki-kicsoda szakkatalógus 2009-2010-es verziója nyomtatása várhatóan jövő év őszén kerül forgalmazásra. Kérjük kísérje figyelemmel Ön is az új kiadás előkészítési munkálatait!