Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Kioldókról és relékről IV.

2008/11. lapszám | Kemény József |  4817 |

Figylem! Ez a cikk 14 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A cikksorozat záró eleme folytatja az elektromechanikus relék ismertetését, majd az elektronikus relékre tér ki. o Reed (nyelves) relé A meghatározásnak megfelelően az érintkezők lágy mágnesezhető anyagból készülnek. Az érintkezők légmentesen zárt ü...

A cikksorozat záró eleme folytatja az elektromechanikus relék ismertetését, majd az elektronikus relékre tér ki.

o Reed (nyelves) relé
A meghatározásnak megfelelően az érintkezők lágy mágnesezhető anyagból készülnek. Az érintkezők légmentesen zárt üvegcsőben helyezkednek el. A csőben többnyire vákuum, illetve nemesgáz töltet van. Ezen konstrukciós megoldásnak megfelelően az érintkezők szigetelési távolsága kicsi, ezért működésük gyors. Az 5. ábra szerint permanens mágnes érintkezőkhöz való közelítésével az érintkezők felmágneseződnek és a vonzóerő hatására az érintkezők záródnak. A mágnes távolításával az érintkezők lemágneseződnek és az előfeszített rugóerő hatására az érintkezők szétválnak. A 6. ábra szolenoid gerjesztőtekercsű nyelves relét ábrázol. A tekercs gerjesztése egyenáramú.

5. ábra
6. ábra


Elektronikus relék
Az elektronikus relék hasonló jellemzőkkel bírnak mint az elektromechanikus relék, de a sok felhasznált félvezető miatt túláramra, túlmelegedésre, túlfeszültségre stb. sokkal érzékenyebbek.

o Statikus relé
A 7. ábrán látható statikus relé kapcsolási rajza két fő részre bontható. Első rész a bemeneti áramkör, amely jelen esetben optikai csatolót tartalmaz. A galvanikus szétválasztás az előző optikai csatolón kívül történhet transzformátorral, relével stb. A kapcsoló elem lehet az ábra szerint triak, tirisztor pár, IGBT stb. A fogyasztói áramkört olvadóbiztosítóval védjük (természetesen félvezetőre alkalmassal). A relé különböző bekapcsolási tulajdonságokkal rendelkezhetnek.
A két szélsőséges eset:
- a hálózati feszültség természetes nullaátmenetnél kapcsol,
- a hálózati feszültség maximumánál kapcsol.
Az elsőt ohmikus-, a másodikat erősen induktív fogyasztóknál alkalmazzuk.
A reléket általában hűtőbordára erősítjük, a megfelelő működési körülmények érdekében.

7. ábrao Rögzített programú statikus relék
Ebbe a kategóriába tartozó relék közül a legtöbb időrelé. Az 8-13. ábrák különböző időrelé kapcsolásokat, illetve jelleggörbéket tartalmaznak. A 8. ábra meghúzás-késleltetett relé rajzjelét, míg a 9. ábra a relé idődiagramjait mutatja.

8. ábra
9. ábra
A 10. ábra beállítható meghúzás-késleltetésű relé rajzjelét tartalmazza.
A 11. ábra beállítható elengedés-késleltetésű relé rajzjelét, míg 12. ábra a relé idődiagramjait tartalmazza.
12. ábra


A 13. ábra állítható meghúzás- és elengedés-késleltetésű relé idődiagramokat tartalmazza.

13. ábra


A 14. ábra hőmérsékletmérésen alapuló hőrelé kapcsolási rajzát tartalmazza. A motor forgórészébe épített PTK termisztorok a hőmérsékletérzékelők, amelyeket a relé (T1),(T2) kapcsaihoz csatlakoztatjuk. A mágneskapcsoló bekapcsolását a (15),(18) kapcsok közötti munkaáramú érintkező zárt állapota teszi lehetővé. A relé érintkezői bontják az áramkört akár a termisztorok ellenállásának növekedésekor, akár a relé tápfeszültségének megszűnte után. A „BE” és a „KI” gombok a mágneskapcsoló vezérlését biztosítják. A mágneskapcsoló munkaáramú segédérintkezője biztosítja az öntartást. A 15. ábra egy hazai gyártású termisztorok adatait tartalmazza.

14. ábra


Hazai gyártású termisztorok

Típus Tn°C R25°C() T1(°C) R<=570-ra T2(°C) R>=570-ra T3(°C) R>=10k -ra szín
PTM-M 70 70 25-100 65 75 93 fehér-barna
PTM-M 80 80 25-100 75 85 103 fehér-fehér
PTM-M 90 90 25-100 85 95 113 zöld-zöld
PTM-M 100 100 25-100 95 105 123 piros-piros
PTM-M 110 110 25-100 105 115 133 barna-barna
PTM-M 120 120 25-100 115 125 143 szürke-szürke
PTM-M 130 130 25-100 125 135 153 kék-kék
PTM-M 145 145 25-100 140 150 168 fehér-kék
PTM-M 155 155 25-100 149 161 178 fekete-fekete


o Programozható statikus relé
Egy kimeneti érintkezővel rendelkező programozható statikus relét ismertetünk. A 16. ábra ezen relékategória legelső elemének felülnézeti rajza. A relé (L1), (N) kapcsaira kötjük megfelelő túláramvédelemmel kiegészített tápfeszültséget, amely lehet 24 V DC, 24 V AC, 230 V AC stb. Az I1….I6 kapcsok a bemenetek, míg a Q1…Q4 kapcsok a megfelelő túláramvédelemmel ellátott kimenetek. A relé LCD kijelzővel bír, valamint programozó nyomógombokkal, valamint csatlakozási felülettel rendelkezik. A csatlakozási felületre vagy MEMÓRIA egységet, vagy speciális programozó kábelt csatlakoztathatunk.

A relé több üzemmóddal rendelkezik (PROGRAMOZÁS, IDŐBEÁLLÍTÁS, PROGRAMMENTÉS/BETÖLTÉS, PROGRAMFUTTATÁS). A relé programozása vagy kézzel, vagy PC-n futó reléhez tartozó szoftverrel történhet. A relé kézzel, vagy PC-ről bevitt programját a MEMÓRIA egységbe tudjuk tárolni. A kézi programozást a 17. ábrán látható logikai és más (ld. Lejjebb) elemekkel végezhetjük. A PC-n a saját szoftverrel vagy logikai elemeket használunk (17. ábra), vagy áramutas elemeket (18.ábra).

A relé programozásakor használható elemkészlet:
• ki-, bemeneti elemek,
• logikai elemek (ÉS, VAGY… Kapuk),
• speciális elemek (meghúzás-késleltetett elem, elengedés-késleltetett elem, számláló, időzítő stb.).
A PC-én elkészített program tesztelhető. Mind a 17., mind a 18. ábra ugyanannak a kapcsolásnak mutatja a teszt eredményeit. A 17. ábra a három bemenetű ÉS kapu igaz kimenetét mutatja, logikai elemekkel. A 18. ábra a három bemenetű ÉS kapu hamis kimenetét mutatja, áramutas elemekkel. A relé programozásakor kötött a felhasználható elemek száma, valamint a bementek és kimenetek közötti rétegek száma.
A relé alkalmazható időreléként, lépcsőházi automataként, vezérlési feladatok végrehajtására stb.

16. ábra
17. ábra
18. ábra