Villanyszerelők Lapja

Mérésekről röviden

2008. május 1. | Pástyán Ferenc |  2778 | |

Az alábbi tartalom archív, 12 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Az ellenőrzés céljaAz ellenőrzés, amelyet a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően kell elvégezni, azzal a céllal rendelkezik, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a beépített normál vagy szelektív RCD-k megfelelően vannak-e beépítve, beállítva,...

Az ellenőrzés célja
Az ellenőrzés, amelyet a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően kell elvégezni, azzal a céllal rendelkezik, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a beépített normál vagy szelektív RCD-k megfelelően vannak-e beépítve, beállítva, továbbá azzal, hogy az eltelt idő alatt a működési tulajdonságaikat megtartották-e. Ennek megfelelően ellenőrizni kell, hogy a működési áram kisebb-e, mint az előírt névleges működtető áram, és azt, hogy a működési idő eleget tesz-e a következő feltételeknek:

normál típusú RCD-k esetén a működési idő nem haladja-e meg a szabványban előírt maximális időt,
szelektív RCD-k esetén a mért működési idő az előírt maximum és minimum közé esik-e.
Az RCD-k ellenőrző gombja azt a célt szolgálja, hogy megakadályozzuk a "beragadási effektus" kialakulását, amely hosszú ideig inaktív állapotban lévő RCD-knél léphet fel. Ez az ellenőrzés azonban csak a mechanikai működés ellenőrzésére szolgál, és ennek alapján nem jelenthető ki, hogy az RCD megfelel a vonatkozó szabványok előírásainak. Egy statisztikai felmérés szerint, ha az RCD-ket havonta egyszer az ellenőrző gomb segítségével ellenőrizzük, kb. felére csökken az RCD-k meghibásodási aránya, azonban ezzel az ellenőrzéssel a hibás RCD-knek mindössze kb. 24%-a deríthető fel (1., 2. ábra).

Az ellenőrzések gyakorisága
Minden beépített RCD-t ellenőrizni kell. Az ellenőrzések gyakoriságágát kisfeszültségű hálózatok esetében úgy kell megállapítani, hogy az egy adott biztonsági szintet érjen el. Kórházak, illetve betegápolási intézmények esetében az ellenőrzések gyakorisága 6 hónap a CEI 64-4 5.2.01 és a CEI 64-13 szabványok előírásai szerint (3., 4., ábra).

A mérések kiértékelése/megengedett értékek
Az ellenőrzést minden beépített RCD-re egyszer azonos fázisban lévő árammal és feszültséggel, egyszer fázisban 180°-kal eltolt árammal és feszültséggel kell elvégezni. A nagyobbik értéket kell figyelembe venni a kiértékeléskor. Alapvető követelmény, hogy az RCD nem léphet működésbe 1/2I n áram hatására.

Megjegyzés
Az RCD-k ellenőrzésére használt készülékek egy része az ellenőrzés megkezdése előtt 1/2I n árammal érintési feszültséget, illetve teljes földelési ellenállásmérést végez. Megtörténhet, hogy ennek a mérésnek a hatására az RCD-k működésbe lépnek. A műszer általában jelzi, ha ez megtörtént. Ennek okai a következők lehetnek:
a) az RCD 1/2I n-nél kisebb áram hatására is működésbe lép,
b) egy olyan földelés van jelen, amely hozzáadódva a műszer által elállított földhöz, az RCD működését váltja ki,
c) egyáltalán nincs (védő)föld telepítve.

Ha az érintési feszültség mérésekor a mért feszültség nagyobb, mint a megengedett biztonságos (50 V vagy 25 V), a mérőműszernek a mérést le kell állítania, mert ez a feszültség megjelenik minden a földhöz kapcsolt egyéb berendezésen, és ez áramütést okozhat.

A működési idő mérése (RCD, RCD/DC)
A mérés célja annak ellenőrzése, hogy az RCD működési ideje megfelel-e az előírásoknak (nem vonatkozik szelektív RCD-kre). Ezt a mérést az RCD tényleges működtető áramának meghatározásához célszerű elvégezni. Fix különbségi árammal működő RCD-nél ez a vizsgálat a telepítés szivárgó áramának felderítését szolgálja. Abban az esetben, ha a méréshez védőföld nem áll rendelkezésre, a mérőműszer egyik mérővezetéket az RCD elé, míg a másik mérővezetéket a másik vezetékre, az RCD után kell csatlakoztatni.

A mérések kiértékelése/megengedett értékek
A működtető áramnak 1/2I n. I n értékek között kell lennie.

Megjegyzés
A működtető áramnál tett megjegyzések ide is vonatkoznak. Annak ellenőrzésére, hogy a vizsgált elektromos hálózat jelentős szivárgó árammal rendelkezik-e, a következőket kell tenni.

a) Miután minden terhelést leválasztottunk a hálózatról, végezzük el a működtető áram meghatározását célzó vizsgálatot, és a kapott értéket jegyezzük fel.
b) Kapcsoljuk vissza a terheléseket, és ismételjük meg a mérést. Ha az RCD működtető áramára most alacsonyabb érték adódik, akkor a vizsgált hálózat szivárgó árama a két mérés közötti különbség. Ha a mérés alatt az RCD működésbe lép, akkor a hálózat szivárgó árama hozzáadódott az érintési feszültség mérőáramához (1/2I n), ami az RCD működését váltotta ki.


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem