Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Tanulságos történetek

Egy villanypásztor okozta balesetről

2006. november 1. | VL online |  14 912 | |

Az alábbi tartalom archív, 15 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Az alperes 2005 tavasza óta állandó jelleggel lovakat tartott a felperes telkén, melyet az utcafronti oldalról villanypásztorral kerített le. A felperes a feljelentés napján – miközben a telke körül elhelyezett villanypásztor szalagjai között átbújt – nyakának szabad bőrfelületével a felső szalaghoz hozzáérve „csípős, bizsergető, kellemetlen érzést érzett”. Orvoshoz nem ment, mivel szemmel látható sérülést nem tapasztalt magán, nem is foglalkozott az őt ért behatással. Elmondása alapján ismeretei készségszinten megvoltak a villanypásztor működését illetőleg. A Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a baleset bekövetkezésének és lefolyásának tisztázása céljából energetikai biztonságtechnika ipari szakértői vizsgálatot rendelt el. A kirendelő végzésben foglaltak szerint a szakértőnek a következő kérdésekre kellett választ adnia.

A nyomozó hatóság kérdései

A szakértőnek ismertetnie kellett a villanypásztor-berendezés technikai leírását. Szakértői nyilatkozatot kellett tennie, hogy a fenti villanypásztor megfelel-e a kivitelezésre vonatkozó szabályi, érintésvédelmi és egyéb szakmai követelményeknek, szabályoknak. Amennyiben nem felel meg, úgy ismertetnie kellett, hogy ténylegesen milyen szabályokat sértett a berendezés. Kérdésként merült fel, hogy szakszerűtlen létesítés esetén a berendezés közvetlenül veszélyezteti-e mások életét vagy testi épségét, illetve a villanypásztor megközelítése vagy megérintése okozhat-e sérülést, és amennyiben igen, úgy milyen sérülést, egyáltalában véve, a kontaktus vezethet-e halálhoz? Lehetőség nyílott a szakértőnek egyéb észrevétel megtételére.

Vizsgálat

A szakértő a fenti tápegységen működési próbát végzett. Az átütési távolság cca. 5 mm volt. (Ez megfelel a feltételezett gyártó állításának, miszerint a villanypásztor kimeneti feszültségszintje 10 kV-ra van korlátozva, lásd az 5. fotón.
A működéshez szükséges földelőnyársat az eredeti helyszínen nem tudták megvizsgálni, de az alperes változatlan formában és kialakításban azt saját ingatlanában bemutatta (ld. 6. fotó). A villanypásztor tápegységének csatlakoztatását a helyszínen nem tudták rögzíteni, de az alperes bemutatta a tápegység helyének kialakítását, valamint a villanypásztor szalagjaihoz való csatlakoztatás módját (ld. 7., 8., 9. fotó).

Az alperes elmondása alapján megtudták, hogy a villanypásztor tápegységének a 230 V-os hálózatra történő csatlakoztatását ő egy kereskedelmi forgalomban kapható, ún. „lengő” dugaszolóaljzattal ellátott hosszabbító segítségével valósította meg, amelyet a saját ingatlanának villamos hálózatára csatlakoztatott. A fent említett hosszabbító a vizsgálat időpontjában nem volt a helyszínen. A villanypásztor gyártójaként . urat nevezte meg, s egyúttal elérhetőségét megadta. A nevezettel telefonon felvették a kapcsolatot, mivel a termék tanúsítását, kezelési, telepítési utasítását a helyszínen az alperes nem tudta biztosítani. A szóban forgó villanypásztorról nem tudott adatot szolgáltatni, de az általa jelenleg gyártott villanypásztorról leírást és útmutatót bocsátott rendelkezésre. A termék tanúsításának bemutatására vonatkozólag ígéretet adott, ezt azonban sajnálatos módon nem váltotta be.

A Bűnügyi Osztály által feltett kérdések megválaszolása

Műszaki ismertetés

A szakértő a villanypásztor-berendezés technikai leírásának ismertetésekor a következőkre hivatkozott. A 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet (a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról) 8.1. Fogalommeghatározások fejezetében a következő található. 8.1.65. Villamos kerítés (villamos karám, „villanypásztor”): fémhuzalból készült kerítés, amelyben villamos áram kering. A háziállatok tartózkodási helyének (karám) körülkerítésére szolgál. A fent nevezett berendezés alkalmas 230 V AC hálózati, illetve szükség esetén akkumulátoros üzemmódra. Akkumulátorként bármely, a kereskedelmi forgalomban kapható 12 V névleges kapocsfeszültségű akkumulátortípus megfelel. (Napi 24 órás üzemidő esetén egy 55 Ah kapacitású akkumulátor cca. 30 napig képes üzemeltetni a róla táplált villanypásztort.)

Hálózati üzem esetén a betáplálás védőérintkezővel ellátott dugaszolóvillás csatlakozóval kerül kialakításra. A kisfeszültséget (230 V AC) egy transzformátor alakítja át törpefeszültséggé (12 V AC), amelynek egyenirányítása és szűrése következtében 12 V DC (egyen) feszültséget kapunk. Ez képezi a rendszer tápfeszültségét, melyből oszcillátor segítségével kerül előállításra az energiatároló kondenzátor feszültsége, melyet egy tirisztor egymásodperces periódusidővel a takarékkapcsolású transzformátor (autó gyújtótranszformátor) primer tekercsén keresztül kisüt. A szekunder tekercsben 10 kV nagyságrendű feszültség indukálódik, mely 0,02 másodperc időtartamra kerül a rákötött szerkezetekre (jelen esetben a karámvezetékre). A tárolt energia maximum 3,2 joule, amely élettanilag veszélytelen, csak kellemetlen áramütés éri a vezetéket megérintő személyt vagy állatot.

A nagyfeszültségű csatlakozást a karámvezetékhez kell kötni, a FÖLD csatlakozó pontot egy földelőnyárssal (0,4-0,7 m) kell összekötni. Így adott a lehetőség az áramkör záródására. Különös figyelmet kell fordítani a karámvezetékek tartószerkezetekhez (karókhoz) való rögzítésére, különben a karámvezetékek árama a föld felé távozik, ez azonban nem eredményez hibás működést. A védhető terület nagysága függ a talaj nedvességétől, illetve a karámvezetékek szigetelésétől.

Megfelelőség

Szakértői nyilatkozatot kellett tenni, hogy a fenti villanypásztor megfelel-e a kivitelezésre vonatkozó szabályi, érintésvédelmi és egyéb szakmai követelményeknek, szabályoknak. Amennyiben nem, úgy meg kellett állapítani, hogy ténylegesen milyen szabályokat sértett. Megállapítást nyert, hogy a villanypásztor kivitelezése, üzemeltetése nem felel meg a rá vonatkozó biztonságtechnikai előírásoknak. Az indoklás a következőkben foglalható össze.

A telek közterülettel határos részén az ott elhelyezett villanypásztor bárki által megközelíthető és közvetlenül érinthető, ott legalább minimális intézkedésként a feszültség meglétére (villanypásztor alkalmazására) utaló, figyelemfelkeltő tartós feliratot, ábrát szükségeltetik elhelyezni a 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet (a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról) előírásainak megfelelően. „1.3. A gazdasági udvarban és a gazdasági épületek közelében illetéktelen személyek – különösen gyermekek – nem tartózkodhatnak. Őrzéssel, megfelelő műszaki megoldással meg kell akadályozni, hogy illetéktelen személyek a veszélyes helyeket (állattartó épületek, szénapadlások, hígtrágya-tárolók, silók, veszélyes gépek és berendezések stb.) megközelíthessék.”

A helyszíni vizsgálat időpontjában, illetve előtte ilyen eszközök telepítésére nem került sor. A villanypásztor tápegysége az ingatlanból az úttesten keresztül vezetett hosszabbítóval volt kialakítva (szóbeli tájékoztatás alapján), ez a megoldás nem felel meg az MSZ 2364-471.2.3. pontja előírásának, miszerint a szabadtéren elhelyezett villamos szerkezetek betáplálását 30 mA-nél nem nagyobb megszólalási áramú áramvédő-kapcsolón keresztül kell kialakítani. A helyszíni vizsgálat alapján megállapítható, hogy a tápegység és a karámvezetékek csatlakoztatása nem felel meg az MSZ 2364-520:1997 526.1.és 526.2. pontjában leírtaknak (ld.: 8., 9. fotó). 526.1. A vezetők, valamint a vezetők és a villamos szerkezetek közötti kötések biztosítsanak tartós villamos folytonosságot, valamint megfelelő mechanikai szilárdságot és védelmet. 526.2. A csatlakozóeszköz kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy az megfelel-e:

  • a vezető anyaga és a szigetelése,
  • a vezetőt alkotó huzalok száma és alakja,
  • a vezető keresztmetszete és az összekötendő vezetők száma szempontjából.

A földelővezetőnek a földelőhöz való csatlakoztatása nem teljesíti az MSZ 2364-540:1995 542.3.2. pontjának kritériumát (6. fotó). 542.3.2. A földelővezetőnek a földelőhöz való csatlakoztatását tartósan és villamos szempontból kielégítően kell megvalósítani.

Veszélyeztetés

További kérdésként merült fel, hogy szakszerűtlen létesítés esetén a berendezés közvetlenül veszélyezteti-e mások életét vagy testi épségét, illetve a villanypásztor megközelítése vagy megérintése okozhat-e sérülést, és amennyiben igen, úgy milyen sérülést, egyáltalában véve, a kontaktus vezethet-e halálhoz?
A villanypásztor közvetlenül nem veszélyezteti az emberéletet, megközelítése, megérintése nem okozhat sérülést. Indoklás a következő. A villamos áram által okozott baleseteket két csoportba sorolhatjuk (ezek együttesen is felléphetnek).

  • A villamos áram másodlagos hatásaiból eredő baleset (hőhatás, ívhatás, ijedtség okozta sokk).
  • Áramütés (ekkor az emberi testen áram folyik keresztül).

Ezek súlyosságát, kimenetelét több külső és belső tényező együttesen határozza meg. Külső tényezők: az áram erőssége, az árambehatás időtartama, az áramváltozás gyorsasága, a feszültség.
Jelen esetben a karámvezetékre másodpercenként 0,02 másodperc időtartamra kijutó 10 kV nagyságrendű feszültség mind az időtartam, mind az energia vonatkozásában alatta van az élettani határértéknek. A karámvezetékre jutó energia maximum 3,2 joule, mely élettanilag veszélytelen, csak kellemetlen áramütés éri a vezetéket megérintő személyt.

A szakértő egyéb észrevétele

A baleset vizsgálata során kinyilvánítható, hogy az áramütést nem a villanypásztor kisfeszültségű betáplálásának, illetve a rendszer földelésének szakszerűtlenül kivitelezett létesítése okozta. A talaj szétterjedési ellenállásának műszeres mérése nem volt elvégezhető a helyszíni vizsgálat időpontjában. A környezet és a talaj hőmérséklete –10 ºC alatt volt, így segédszonda leverésére nem volt lehetőség, valamint a talaj szétterjedési ellenállása a hőmérsékletével, illetve a nedvességével változik. Ez a mérés tájékoztató adatokat közölt volna, a baleset kimenetelét nem befolyásolja.

Az ügy kivizsgálása azóta is folyamatban van.


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem