Villanyszerelők Lapja

Társasház méretlen fogyasztói hálózatának villamos méretezése II.

2006. május 1. | netadmin |  2935 | |

Az alábbi tartalom archív, 14 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Társasház méretlen fogyasztói hálózatának villamos méretezése II. A társasház fogyasztói hálózatainak túlfeszültség elleni védelme A társasház fogyasztói hálózatán a túlfeszültség-behatások elleni védelemnek a másodlagos villámvédelem és belső tú...

Társasház méretlen fogyasztói hálózatának villamos méretezése II.

A társasház fogyasztói hálózatainak túlfeszültség elleni védelme
A társasház fogyasztói hálózatán a túlfeszültség-behatások elleni védelemnek a másodlagos villámvédelem és belső túlfeszültség elleni védelem feladatán túl el kell látnia a közcélú kisfeszültségű hálózat felől érkező, egyébként ismeretlen eredetű túlfeszültségek elleni védelem feladatát is. A kárkockázatokat érdemben csökkentő túlfeszültség elleni védelem lépcsőzött megoldást, tehát teljes védelmi kiépítést igényel ("B" durvavédelem, "C" középvédelem és "D" finomvédelem alkalmazásával).
Talán érdemes kitérni rá és megerősíteni, hogy a megfelelően kialakított túlfeszültség elleni védelem arra van méretezve, hogy a fogyasztói hálózat és az arról ellátott fogyasztói berendezések az épületet vagy a környezetet érő közvetlen villámcsapás esetén se károsodjanak, sőt, az ilyen túlfeszültség-események lehetőleg az erősáramú ellátás megszakadása nélkül következzenek be.

Durvavédelem
A túlfeszültség elleni védelem durvavédelmi fokozatát célszerű az épület méretlen betáplálásához rendelten elhelyezni, mert az épületet érő közvetlen vagy közvetett villámcsapások esetén ez biztosítja a leghatékonyabb potenciálkiegyenlítést az épület fogyasztói hálózata és a földelőrendszer között. Feltétlenül törekedni kell arra, hogy a védelmi eszközökhöz tartozó vezetékezés (a méretlen betáplálásról való leágazás pontjától a fő földelősínig) minél rövidebb, de legfeljebb 1 méter legyen1. A durvavédelmi készülékek méretlen betáplálásban való elhelyezésére két megoldás adódik. Az egyik a csatlakozó főelosztóhoz rendelt elhelyezés, a másik a lépcsőházankénti elhelyezés. Az adott társasház fogyasztói hálózatának kiterjedését és kialakítását figyelembe véve itt célszerűbb a durvavédelmi készülékeket az egyes fogyasztásmérőhely csoportokhoz hozzárendelten, azok lépcsőházankénti méretlen betáplálásainál elhelyezni, mivel így a durvavédelmi eszközök működését kiváltó túlfeszültség-behatás esetén várhatóan kisebb lesz a (mért) fogyasztói hálózatokon fellépő túlfeszültség-impulzus értéke. Ez elsősorban arra az esetre igaz, ha az épületet éri villámcsapás, és itt ez számít elsődleges veszélyeztetésnek. A földkábel-hálózat felől sokkal kisebb valószínűséggel várható olyan értékű túlfeszültség érkezése, ami durvavédelmi működést eredményezne. A durvavédelmi készülékek beépítése a betáplálás melletti térbe, önálló tokozatba történik (ennek fő oka, hogy így fér el). Az áramszolgáltatóval történt egyeztetés alapján soros szikraközös készülékek lesznek beépítve, amelyeknek kedvező az utánfolyó áram-oltóképességük, valamint kifúvás- és szivárgóáram-mentesek (típus: OBO MC-50B). A durvavédelmi készülékek villamos csatlakoztatása az első túláramvédelmi készülék utáni villamos pontról, legalább 16 mm2 keresztmetszetű rézvezetőkkel történik. A túlfeszültség-korlátozó készülékek egymás mellé soroltan építendők be. A bekötésnél lényeges, hogy a túlfeszültség-impulzus felső irányból (elsősorban a fogyasztói hálózat felől) való érkezésére kell számítani, és hogy a készülékek vezeték-becsatlakozási oldalán ne kerüljön sor számottevő vezeték-iránytörésre. A durvavédelmi készülékek föld felőli kapcsai az ugyanebben a térben elhelyezett, betáplálási térbe is átnyúló fő földelősínre csatlakoznak (ami TN-rendszerben értelemszerűen PEN-sín). Ugyanebbe a térbe érkezik horganyzott laposacéllal az épület földelőrendszeréről a föl-delővezető, és a fő földelősínre csatlakozik.
Középvédelem
A társasház mért fogyasztói hálózatainak épületen belüli fizikai kiterjedése viszonylag nagy, ezért a lépcsőzött túlfeszültség elleni védelem középvédelmi fokozatának készülékeit igény szerint, de szükségszerűen az egyes (mért) fogyasztói hálózatokon, tehát fogyasztási helyenként (lakásonként, üzletenként) kell beépíteni. A középvédelem céljára kiválasztható védelmi eszközök az igényeknek megfelelő védelmi szintet biztosító varisztoros készülékek lehetnek, beépítésükre az egyes lakásokban elhelyezésre kerülő fogyasztói főelosztó táblákon2 kerülhet sor.

Finomvédelem
A finomvédelmi eszközök egy része már eleve be van építve a különféle szórakoztató elektronikai, számítástechnikai stb. eszközökbe, a további beépítések túlfeszültség ellen védett dugaszolóaljzatokkal, illetve hosszabbítókkal valósíthatók meg. Megjegyzendő, hogy a középvédelem lakásonkénti beépítése nélkül korántsem lesz teljes a túlfeszültség elleni védelem. Ez esetben várható, hogy az épületet vagy a környezetet érő villámcsapás esetén a szórakoztató elektronikai készülékek, számítógépek és hasonló berendezések tápegységeiben a finomvédelmi eszközök túl fognak terhelődni és meg fognak hibásodni, mivel a túlfeszültség-impulzus túl nagy energiával lép fel. Ádám Zoltán


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem