Villanyszerelők Lapja

EIB technológia

Az EIB technikájáról XV.

2004. április 1. | netadmin |  2220 | |

Az alábbi tartalom archív, 15 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Az EIB technikájáról XV. Árnyékolástechnika. A redőnymozgatás üzemmód. A "redőny üzemmód" alkalmazással teljes körű redőnyvezérlés végezhető. A csatornák egymástól függetlenek. A "hosszú idejű kapcsolás" kommunikációs objektummal működtethetők a red...


Az EIB technikájáról XV.

Árnyékolástechnika. A redőnymozgatás üzemmód.



A "redőny üzemmód" alkalmazással teljes körű redőnyvezérlés végezhető. A csatornák egymástól függetlenek. A "hosszú idejű kapcsolás" kommunikációs objektummal működtethetők a redőnymotorok, a kívánt irányban. A "rövid idejű kapcsolás" kommunikációs objektummal lehet a csatornákat leállítani, és a redőny lamelláit vezérelni. A csatornák biztonságos pozícióba küldhetők kényszervezérlés útján, a "prioritás" és "szélriasztás" kommunikációs objektumokkal. A csatornák aktuális pozíciója aktivált "állapotjelzés" esetén az EIB vonalon elküldésre kerül. Csatornánként két pozíció paraméterezhető, melyek elérése egy "1" távirattal kezdeményezhető. További paraméterek: "állapot buszfeszültség kimaradása esetén", "működés szélriasztásnál" stb. szolgálnak a csatornák egyedi működésének beálltásához. Az alkalmazás blokkvázlata az 1. ábrán látható.

 A kommunikációs objektumok 1.Táblázat.

 
Meghatározások:
 
Hosszú kapcsolás fel, le:
   A "hosszú kapcsolás" objektum kapcsolja a redőny vezérlő modul kimeneteit a kívánt irányba. A "hosszú kapcsolás" távirat vétele "0" értékkel fel irányba, "1" értékkel le irányba kapcsolja a kimenetet. A "bázisidő" és "időszorzó" paraméterekkel határozható meg a kimenetek bekapcsolási, ezáltal a redőny motorok futási ideje. Ezen idő letelte után a kimenetek automatikusan kikapcsolnak. A bekapcsolási idő alatt a hajtásnak az előirt úttal, kell a redőnyt elmozgatni. Az időt biztonsági, tűrési okokból hosszabbra kell választani, mint amit a hajtás névleges sebessége meghatároz.
Rövid kapcsolás stop, fel, le:
(lamella állítás)
   A "rövid kapcsolás" objektum a redőny hajtás megállítására és a lamella állítására szolgál. Ha a redőny kimenet valamelyik mozgásirányba be van kapcsolva a "rövid kapcsolás" távirat vételekor, a kimenet azonnal kikapcsolódik. A kimenet kikapcsolt állapotában a "rövid kapcsolás" objektum módosítja a redőny lamella helyzetét. A "bázisidő" és "időszorzó" paraméterekkel határozható meg a kimenetek bekapcsolási ideje. A "0" érték fel irányba, az "1" érték le irányba kapcsolja a lamellákat.
1. pozíció

2. pozíció
  A "redőny üzemmód" -ban megadható két redőnypozíció, a mozgásidő és a start pozíció meghatározásával. Az "1" értékű "pozíció" távirat vételekor, - ha start pozíciónak "fent" lett választva - a hajtás miután elérte a start pozíciót, le irányba mozog a meghatározott "hosszú idő" ideig. Az irányváltási szünet letelte után, bekapcsolódik a fel irányú mozgásirány lamella állítás céljából, a beállított "rövid idő" időtartamra. A "lent" start pozíció választása esetén a működés értelemszerűen fordított. A "0" értékű pozíció távirat vételének nincs hatása. Ha a pozícióba mozgatás indításánál az aktuális pozíció nem ismert, lehetséges a hajtást előzetesen egy meghatározott start pozícióba mozgatni. Ez azt jelenti, hogy a hajtás először a "hosszú kapcsolás" -nak megfelelő ideig van bekapcsolva. Ezután történik az irányváltási szünet figyelembe vételével a pozícióba mozgatás. A cél pozíció mindig elérhető, akkor is, ha az állapotjelzés nem a start pozíciónak megfelelő.
Prioritás
  A 2 bites "Prioritás" kommunikációs objektum aktiválásával az ETS -ben egy járulékos objektum jelenik meg, melyhez csoportcím rendelhető. Az objektum a többihez képest magasabb prioritású, tehát az érintett csatornát kényszerkapcsolatban vezérli. A négyféle beállítható érték a következő kapcsolási állapotokat határozza meg.
 • Ha a távirat adatértéke 0, bináris (00)2, akkor nincs kényszerkapcsolat, a kimenet állapotát a többi objektum határozza meg.
 • Ha a távirat adatértéke 1, bináris (01)2, akkor a kimenet kényszerkapcsolat útján kikapcsol, majd tiltásba kerül. A többi objektumnak ekkor nincs hatása a kapcsolási állapotra.
 • Ha a távirat adatértéke 2, bináris (10), akkor a kimenet kényszerkapcsolat útján fel irányba kapcsol. A beállított "hosszú idő" letelte után a kimenet automatikusan kikapcsol. A többi objektumnak nincs hatása a kapcsolási állapotra, amíg a prioritás objektum újra "0" értékű engedélyezés táviratot nem kap.
 • Ha a távirat adatértéke 3, bináris (11), akkor a kimenet kényszerkapcsolat útján le irányba kapcsol. A beállított "hosszú idő" letelte után a kimenet automatikusan kikapcsol. A többi objektumnak nincs hatása a kapcsolási állapotra, amíg a prioritás objektum újra "0" értékű engedélyezés táviratot nem kap
Csak a "szélriasztás" objektumnak van magasabb prioritása, mint a "prioritás" objektumnak, tehát a szélriasztás akkor is végrehajtásra kerül, ha a redőny kimenetet a "prioritás" objektum letiltotta.
Állapotjelzés
  Az "állapotjelzés" kommunikációs objektum a hajtás tényleges állapotát küldi el a buszon. A távirat akkor keletkezik, amikor ennek az objektumnak az értéke megváltozik. Ezzel az 1 bites objektummal 2 változat különböztethető meg.

- Állapotjelzés "nyitott helyzet"
Az "állapotjelzés" objektum akkor küld "1" (ill. "0") táviratot, ha a megfelelő kimenet fel irányba működött a beállított "hosszú kapcsolás" ideig megszakítás nélkül. Ha most egy "le" értelmű távirat érkezik, az "állapotjelzés" objektum egy "0" - t (ill. "1") - t küld. Tehát ezzel a működésmóddal a meghatározott "nyitott helyzet" állapotról állapotjelzés küldhető. Ha a hajtás bármi más helyzetben van, az objektum értéke "0" (ill. "1") marad.

- Állapotjelzés "zárt helyzet"
 Az "állapotjelzés" objektum akkor küld "1" (ill. "0") táviratot, ha a megfelelő kimenet le irányba működött a beállított "hosszú kapcsolás" ideig megszakítás nélkül. Ha most egy "fel" értelmű távirat érkezik, az "állapotjelzés" objektum egy "0" - t (ill. "1") - t küld. Tehát ezzel a működésmóddal a meghatározott "zárt helyzet" állapotról állapotjelzés küldhető. Ha a hajtás bármi más helyzetben van, az objektum értéke "0" (ill. "1") marad.
Szélriasztás
  Ha aktiváljuk a "szélriasztás" -t, az ETS -ben egy járulékos kommunikációs objektum jelenik meg, melyhez önálló csoportcím rendelhető. Ez a kommunikációs objektum a redőnyvezérlő funkciómodul mindhárom csatornájára érvényes. További paraméterrel lehet a "szélriasztás" -t csatornánként aktiválni vagy bénítani. A szélriasztás működése ugyancsak csatornánként határozható meg. A következő funkciók lehetségesek: "stop", "fel", "le".
A "szélriasztás" igazi biztonsági funkció célja, hogy a redőny és a védőtető sérülését az erős szél esetén elkerüljük egy paraméterezett pozícióba mozgatással. (Figyelembe véve az irányváltási időt). A "szélriasztás" tilt minden más objektumot. Ha a "szélriasztás" alatt távirat érkezik valamelyik kapcsoló objektumnak, semmilyen hatása nem lesz a kapcsolási állapotra. A szélriasztás elmúltával a hajtás az aktuális pozícióban marad, és új távirat kell másik pozícióba mozgatásához. A szélriasztás végét "0" értékű távirat vétele jelenti.
A szélérzékelő és a vezetékek üzemkészségének ellenőrzése céljából a szélérzékelő periodikusan jelzést küld. Az aktor ezért meghatározott időpontban táviratot vár. Ha ebben az ellenőrzési időpontban nem érkezik távirat a szenzortól, ez azt jelenti, hogy zavar lépett fel a szélriasztás működőképességében és a motort a paraméterezett biztonságos pozícióba mozgatja. A periódus idők megválasztásánál ügyelni kell, hogy a szenzor küldési periódus ideje kisebb legyen, mint az aktor ellenőrzési periódus ideje. Lehetőség van a periodikus ellenőrzés kikapcsolására.


A paraméterek áttekintése 2.Táblázat

  1
Meghatározások:
 
Irányváltási szünet
 • rövid kapcsolás és irányváltási      - 10 ms / 100 ms / 1 s
  szünet bázisideje
 • Irányváltási szünet időszorzója (10-255)      - 60
  A motorok sérülése elkerülése érdekében a forgásirányváltásnál feltétlenül szünetidőt kell alkalmazni. Ezt az Irányváltási szünet időtartamot a hajtás gyártója adja meg. A beállított érték a redőny vezérlő funkciómodul mindhárom csatornájára vonatkozik. Az irányváltási szünetidő meghatározása a bázisidő és az időszorzó beállításával történik.
Állapot buszfeszültség kimaradása esetén
 • változatlan
 • nyitás / fent
 • zárás / lent
 • stop
  A beállítás a motor kívánt helyzetére vonatkozik, a buszfeszültség kimaradása esetén. A relé azonnal a kívánt relé állásba kapcsol. A "hosszú kapcsolás" objektum beállított bekapcsolási ideje itt figyelmen kívül marad. A buszfeszültség visszatérése és a funkciómodulok automatikus inicializálása után, a redőnyvezérlő kimenetek ismét kikapcsolódnak.
Hosszú kapcsolás időszorzója (1-255)
(kapcsolási idő fel, le)
    -60
  A redőny vezérlő kimenetek bekapcsolási idejét a "hosszú kapcsolás bázisideje" és "időszorzója" paraméterekkel állítjuk be. A két paraméter szorzata képezi a "hosszú kapcsolás" objektum bekapcsolási idejét.
Rövid kapcsolás időszorzója (1-255)
(lamella állítás stop,fel, le)
    -15
  A redőny kimenetek lamella állítási időtartamát az "irányváltási szünet és rövid kapcsolás idő bázisideje", és a "rövid kapcsolás időszorzója" paraméterekkel állítjuk be. A két paraméter szorzata képezi a "rövid kapcsolás" objektum lamella állítási idejét. A rövid kapcsolás idő bázisideje a redőny vezérlő modul minden kimenetére vonatkozik, a lamella állítás időszorzója minden csatornára külön állítható.
Működés szélriasztásnál
 • nem aktivált
 • fel és tiltás
 • le és tiltás
 • stop és tiltás
  A szélriasztásra való reagáláA szélriasztásra való reagálást csatornánként lehet beállítani. Egy csatorna esetében lehetőség van a szélriasztást hatástalanítani, meghatározott irányba kapcsolást végrehajtani, vagy letiltani. Ha a "szélriasztás" kommunikációs objektum "1" értéket vesz fel, akkor az aktivált csatornák a paraméterezett irányba kapcsolnak, végezetül tiltásba kerülnek mindaddig, amíg a kommunikációs objektum az engedélyezést jelentő "0" táviratot meg nem kapja.
Állapotjelzés
 • nem aktivált
 • nyitott helyzetre 1 küldése
 • nyitott helyzetre 0 küldése
 • zárt helyzetre 1 küldése
 • zárt helyzetre 0 küldése
  Az állapotjelzés aktiválásához négy különböző paraméter beállítás áll rendelkezésre.
A "nyitott helyzetre 1 küldése" választása esetén "1" értékű állapot jelzés kerül küldésre, ha a hosszú kapcsolás fel irányba megszakítás nélkül letelik. Amint a másik mozgásirányba kapcsolódik a kimenet, az állapotjelzés "0" értéket küld. Az állapotjelzés értéke a "nyitott helyzetre 0 küldése" beálltással megfordítható.
A "zárt helyzetre 1 küldése" választása esetén "1" értékű állapot jelzés kerül küldésre, ha a hosszú kapcsolás le irányba megszakítás nélkül letelik. Amint a másik mozgásirányba kapcsolódik a kimenet az állapotjelzés "0" értéket küld. Az állapotjelzés értéke a "zárt helyzetre 0 küldése" beálltással megfordítható.
Prioritás
 • nem aktivált
 • aktivált
  A prioritás aktiválásával az ETS -ben egy járulékos objektum jelenik meg. Ismertetés még a "Prioritás" kommunikációs objektumnál található.
Az 1. pozícióba mozgatás
 • nem aktivált
 • aktivált
  "Az 1. pozícióba mozgatás" aktiválásával az ETS -ben egy további kommunikációs objektum jelenik meg, és a következő paraméterek állíthatók be. Ha a start pozíciónak "fent" -et választjuk, a redőny kimenet "le" irányba kapcsol a beállított hosszú időre, mivel a kimenet start pozíciónak a felső helyzetet tekinti. További paraméterrel állítható be, hogy a kimenet a pozícióba mozgás előtt a start pozícióba mozogjon -e.

Csak, ha az 1 pozícióba mozgatás aktiválva van

 
Start pozíció
 • fent
 • lent
Először start Pozícióba
  
 • igen mindig
 • sohasem
 • igen, ha az aktuális helyzet nem a start pozíció
Hosszú kapcsolás időszorzója (1-155)
(kapcsolási idő fel, le)
 • 40
Rövid kapcsolás időszorzója (1-255)
(lamella állítás stop,fel, le)
 • 15
2. pozícióba mozgatás
  A 2. pozícióba mozgatásnál ugyanazok a paraméterfajták lehetségesek, mint az 1. pozícióba mozgatásnál.

Nagy Lajos