Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Villanyszerelési Ki Kicsoda 2011-2012

2011. június 1. | netadmin |  2575 | |

Az alábbi tartalom archív, 10 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Aligha kell részletesen ismertetni a Villanyszerelési Ki Kicsoda szakkatalógus rendeltetését, felépítését az épületvillamossági szakemberek körében: immár harmadik alkalommal áll szerkesztés alatt a kötet, amely nyomtatott és elektronikus formában ös...

Aligha kell részletesen ismertetni a Villanyszerelési Ki Kicsoda szakkatalógus rendeltetését, felépítését az épületvillamossági szakemberek körében: immár harmadik alkalommal áll szerkesztés alatt a kötet, amely nyomtatott és elektronikus formában összegzi a szakmában tevékenykedő meghatározó vállalatokat, s nyújt praktikus segítséget az üzleti kapcsolatok bővítéséhez.

A szakkatalógus megjelentetésének különös aktualitást ad, hogy az elmúlt években tapasztalt drasztikus építőipari és ezen belül is épületvillamossági visszaesés mértékéről legfeljebb ágazati adatok állnak rendelkezésre: nyilvánvaló, hogy a piaci szereplők és a beruházók, megrendelők számára is jóval nagyobb jelentőséggel bír annak áttekintése, hogy az egyes meghatározó vállalatok hogyan is teljesítettek az elmúlt években, vesztettek-e, s ha igen, milyen mértékben forgalmukból, vagy éppen ellenkezőleg, erőforrásaik átcsoportosításával, új szolgáltatási profilok előtérbe helyezésével miképpen őrizték meg pozíciójukat.

Az új, 2011-2012-es kiadás felépítése a már megszokott kategória-szerkezetben tárgyalja a hazai épületvillamossági vállalatokat: külön fejezetben mutatjuk be a Magyar-országon tevékenykedő gyártókat, gyártói képviseleteket. Ismét külön osztályba sorolandók a kereskedelmi vállalkozások, ám itt külön blokkokba gyűjtjük a 200 millió forintos éves árbevétel feletti és alatti piaci résztvevőket. A következő kategória a kivitelező cégeket öleli fel, s hasonlóképpen önálló besorolást nyernek a tervezők is. Azok a vállalatok, amelyek egyidejűleg többcélú tevékenységet is folytatnak, a cégvezetés döntése szerint nyernek majd besorolást, de értelemszerűen csak egy kategóriában jelenhetnek meg.

Természetesen a katalógus nem törekedhet az épületvillamosság szakterületének teljes feldolgozására: ennek megfelelően továbbra is olyan alapvető szűrők mentén kerülnek kiválasztásra a vállalatok, amelyek egyfajta garanciát hordoznak magukban a cégek szakirányú és konszolidált működésére. A részletes és az általános vállalatbemutatások mellett azonban számos további kiegészítő fejezet is megtalálható lesz a kiadványban. Sok szakember számára lehet komoly segítség a hazai közép- és felsőoktatási intézményrendszer feltérképezése. Hasonlóképpen számba vesszük a Magyarországon tevékenykedő, a villanyszereléssel foglalkozó vállalkozások támogatásában érdekelt szakmai és érdekképviseleti szervezeteket, valamint a szolgáltatókat éppúgy, mint például a szakmai rendezvényeket és kiadványokat.

Még „részletesebb” vállalatbemutatások
A fent említett kategóriákban a szerkesztőség által alkalmazott korlátokon belül minden vállalat összes alapvető céginformációs adata megjelenítést nyer. Ennek megfelelően minden cégről megismerhetjük egyebek mellett elérhetőségeit, az alapítás évét, az adószámát, az esetlegesen bevezetett minőségbiztosítási rendszert, az ügyvezető nevét és kinevezésének évét, elektronikus elérhetőségét, a foglalkoztatottak számát, valamint az éves nettó árbevétel alakulását az elmúlt években.

Érdemes egy pillanatra megállni itt: a szerkesztés során egészen a 2003-as évtől kezdve a 2010-es mérlegadatokig gyűjtjük össze a vállalatok árbevételi adatait. Erre azért kerül sor, hogy a cégek értékelésénél minél perspektivikusabb módon lehessen áttekinteni az elért eredményeket. Nyilvánvalónak tűnik fel, hogy rengeteg hasznos információ, konklúzió fogalmazható meg az alapján, hogy egy-egy vállalat változatlan forgalmi adatokkal rendelkezik az elmúlt időszakból, vagy épp ellenkezőleg, drasztikus árbevétel-kiesést szenvedett el.

Éppígy, a foglalkoztatottak számának alakulása jól jellemezheti a prosperitást vagy az üzletmenet visszaesését. Természetesen egyes adatok megadása kötelező, másoké pedig fakultatív. Az egyes kategóriákban ezen túlmenően sajátos információk megadására is lehetőség nyílik: így például a gyártói képviseleteknél értelemszerűen a képviselt cégek megnevezései; a kereskedelmi cégeknél a működtetett kereskedelmi egységek száma, a prioritással rendelkező márkák megjelölései vagy a vállalati forma (például kis- vagy nagykereskedés); a tervezőknél a kamarai jogosultság száma, referenciák; a kivitelezőknél a fő tevékenységi kör, illetve a kiemelkedő munkák megnevezése.

A kiadványban részletes vállalatbemutatásra is sor kerülhet: egységesített formában a vállalatok színes felületen, szöveges formában emelhetik ki az általuk lényegesnek tartott információkat, lehetőség adódik olyan további információk megadására, mint például banki kapcsolat, tulajdonosi adatok, tőkeadatok, export-import érdekeltségek stb. Ezeken az oldalakon mód nyílik fotóillusztrációk megjelenítésére, valamint az adott cég szempontjából hangsúlyos termékek, szolgáltatási profilok bemutatására is. Tematikai újdonság az új katalógusban a megújuló energiaforrásokra alapuló technológiák bemutatása: miként a társadalmi közgondolkodásban egyre hangsúlyosabb szerepet kap a környezetvédelem, az energiatakarékosság és -hatékonyság, úgy válik fokozottan nyomatékossá az új műszaki megoldások piaci jelenléte. Egyre több vállalat veszi fel termék- és szolgáltatási csomagjába a megújuló energiákat hasznosító eljárásokat: a kötetben ennek megfelelően egy kiemelt sávban hivatkozhatnak a cégek ilyen célú tevékenységükre.

Internetes kiadás
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a katalógus szakmai tartalma a Ki Kicsoda internetes kiadásában is megjelenik, a kötet publikálásával egy időben. Ezáltal a kötet vásárlóinak módjuk nyílik a teljes adatbázis elektronikus felületen történő tallózására is.

Fontos újdonságot jelent a korábbi megjelenésekhez képest azonban az, hogy az on-line verzió egyfajta interaktivitással törekszik a nyomtatott verzió jellegéből adódó fogyatékosságokat kijavítani: lehetőség lesz arra, hogy a cégek működésében beálló jelentős változások szinte azonnal megjelenjenek az ismertetésnél. A korábbi kiadásoknál ugyanis a zárás pillanatában rögzített adatok két évig, az újabb szerkesztésig változatlan formában álltak az érdeklődők rendelkezésére: a most felállítandó új internetes felület lehetőséget biztosít arra, hogy a szerkesztőséghez eljuttatott, módosított adatlapok alapján a céginformációk folyamatosan naprakészek legyenek. Emellett kibővített kereső-alkalmazás teszi majd lehetővé azt, hogy az érdeklődők minél pontosabb találati listához jussanak hozzá.

Kiknek ajánlható a kiadvány?
Joggal vetődhet fel a kérdés: ma már egy-egy cégről oly sok információ elérhető részben az interneten, részben a különböző céginformációs katalógusokban: honnan ered a Villanyszerelési Ki Kicsoda létjogosultsága? Közös tapasztalat az, hogy az interneten közzétett információk részlegesek és megbízhatatlanok: a kiadvány többszörösen ellenőrzött adatbázisa objektív képet tár az olvasó elé az egyes vállalatok üzleti eredményeiről, s mindezt egységes, könnyen áttekinthető szerkezetben. Ennek megfelelően a szakkatalógus mindazon piaci szereplők számára ajánlható, akik vállalatuk üzleti fellendítése során új partnereket keresnek és ezekről ellenőrzött vállalati információkkal kívánnak rendelkezni. Ugyanakkor az sem elhanyagolható, hogy a kiadvány célzott közönsége az a beruházói oldal, amely épületvillamossági szektoron belül megbízható termékeket és szolgáltatásokat kíván vásárolni.

A Villanyszerelési Ki Kicsoda 2011-2012 szakkatalógus várható megjelenése: 2011. szeptember.
Bővebb információ a kötetet gondozó Villanyszerelők Lapja szerkesztőségében igényelhető. (x)

M-12/B Kft.
Tel.: 06-1-450-0868
Mobil: 06-20/556-2918; 06-20/4958326
E-mail:
kriszta@vgf.hu
Web:
www.villanyszaklap.hu.


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem