Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

EIB technológia

Az EIB technikájáról XVII.

2004/6. lapszám | Nagy Lajos |  2938 |

Figylem! Ez a cikk 18 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A kétállapotú bemenet alkalmazások áttekintése. A kapcsoló alkalmazás.

A „kapcsoló” alkalmazás célja, hogy egy szokványos kapcsoló kontaktust „EIB – képessé” tegyen. A kétállapotú bemeneten levő jel kiértékelésre, majd a paraméterezés szerint „0” (ki), vagy „1” (be), értékű EIB távirat formájában elküldésre kerül. A szokványos kapcsoló kontaktus állapotának megváltozása váltja ki a távirat elküldését. Ez történhet azonnal, késleltetve vagy periodikus küldéssel. A „táviratszűrő” paraméterrel beállítható, hogy csak meghatározott EIB táviratok kerüljenek küldésre, a „engedélyez / tilt” kommunikációs objektummal pedig tiltható a bemenet. Az újra engedélyezésig nem történik táviratküldés. Ezen tulajdonságok beállítására szolgáló paraméterek: jelátmenet kiértékelés, időfunkciók, mint periodikus vagy késleltetett küldés, táviratszűrő, engedélyez / tilt stb. Az ábrán látható rajzjel szimbólumban az „n” betű a bemenetek számát jelöli.

Meghatározások

Kapcsoló:

A „kapcsoló” kommunikációs objektum 1 bites adattípusú. A kétállapotú bemeneten levő jel kiértékelésre, majd a paraméterezés szerint „0” (ki) vagy „1” (be) értékű EIB távirat formájában elküldésre kerül. Az elküldést a szokványos kapcsoló kontaktus állapotának megváltozása váltja ki azonnal, késleltetve vagy periodikus küldéssel. A „táviratszűrő” paraméterrel beállítható, hogy csak meghatározott EIB táviratok kerüljenek elküldésre, az „engedélyez / tilt” kommunikációs objektummal pedig tiltható a bemenet. Az újra engedélyezésig nem történik táviratküldés. A fenti működés a 2. Táblázatban ismertetésre kerülő paraméterekkel állítható be.

Engedélyez / tilt:

 • Nem aktivált
 • Engedélyezés „1” távirattal
 • Tiltás „1” távirattal

Az „engedélyez / tilt” objektum 1 bites adattípusú, segítségével tiltható a kétállapotú bemenet. Csatornánként aktiválható egy kommunikációs objektum. Előírható, hogy az „1” értékű távirat vétele a bemenetet engedélyezze vagy tiltsa. A bemeneti csatorna csak „engedélyezés” távirat vétele után lép újból működésbe és az engedélyezést követően elküldi aktuális állapotát EIB távirat formájában.

Prellmentesítési idő:

 • 10 ms
 • 30 ms
 • 50 ms
 • 100 ms

Szabályos esetben a kétállapotú bemenetekre mechanikus kontaktust csatlakoztatunk. Az egyértelmű jelképzés érdekében a prellmentesitési idővel meg kell adni, hogy az első jelváltozás után mennyi ideig nem vehető figyelembe újabb jelváltozás. A prellmentesitési idő a funkciómodul összes csatornájára vonatkozik.

Táviratküldési frekvencia:

 • nem aktív
 • 10
 • 25
 • 50
 • 75
 • 100

A távirat küldési frekvencia korlátozás célja, hogy megvédjük az EIB vonalat a blokkolástól – hibás beállítású vagy hibás működésű kétállapotú bemenet esetén. A megadott érték a teljes kétállapotú bemeneti modulra vonatkozik .A modul maximálisan a paraméterezett számú táviratot küldi 15 s alatt.

Objektum állapotát inicializálásnál (kezdeti feltételek beállításánál) küldeni kell:

 • igen
 • nem

A paraméter azt írja elő, hogy a kétállapotú bemeneten levő jel pillanatnyi állapotát a készülék programozása ill. a busz feszültség visszatérése után küldeni kell -e. A megadott érték a kétállapotú bemeneti modul minden csatornájára vonatkozik.

Élvezérlés kiértékelése:

 • felfutás be, lefutás ki
 • felfutás ki, lefutás be
 • felfutás fordít, lefutás fordít
 • felfutás be
 • felfutás ki
 • felfutás fordít
 • lefutás be
 • lefutás ki
 • lefutás fordít

  Az „élvezérlés kiértékelése” paraméterrel a kapcsoló kontaktus funkcióját határozzuk meg. A felfutás a kontaktus zárásakor, a lefutás a kontaktus nyitásakor keletkezik.

Időfunkció:

 • nem aktív
 • periodikus küldés
 • késleltetett küldés

  Minden kétállapotú bemeneti csatornához, külön rendelhető időfunkció. Választható funkciók a „Periodikus küldés” és a „Késleltetett küldés”.

Periodikus küldés

Ha aktiváljuk a „Periodikus küldés” időfunkciót, a kétállapotú bemeneti csatorna azonnal táviratot küld az EIB vonalra, ha jelváltozás történik a bemenetén, majd ezt követően is periodikusan küld a paraméterezésnek megfelelő időpontokban. A következő paraméterekkel az állítható be, hogy a periodikus küldés minden táviratra, csak a Be (1 értékű), vagy csak a Ki (0 értékű) táviratokra vonatkozzon. Pl. ha a „Időfunkció csak Be táviratra” paramétert választjuk, a kétállapotú bemeneti csatorna Be táviratot küld közvetlen a jelváltozás után, majd ezt követően is periodikusan. A Ki (0 értékű ) távirat csak egyszer, a jelváltozást követően kerül küldésre.

Csak aktív „Periodikus küldés” esetén:

Időfunkció mire vonatkozik:

 • Be és Ki táviratra
 • Csak Be táviratra
 • Csak Ki táviratra

Bázisidő:

 • 1 s
 • 10 s
 • 1 min
 • 10 min

Időszorzó:

 • 10

Késleltetett küldés

Ha a „Késleltetett küldés” aktív, a kétállapotú bemenet nem azonnal a jelváltozást követően küldi a táviratot, hanem csak a késleltetési idő letelte után. Ha a késleltetési idő alatt megváltozik a jel a küldés nem történik meg. A következő paraméter írja elő, hogy a késleltetett küldés minden táviratra, csak a Be (1 értékű ), vagy csak a Ki (0 értékű ) táviratokra vonatkozzon. Pl. ha az „Időfunkció csak Be táviratra” paramétert választjuk csak a Be táviratok lesznek késleltetve, a Ki (0 értékű ) táviratok közvetlenül a bemeneten történt jelváltozást követően kerülnek küldésre.

Csak aktív „Periodikus küldés” esetén:

Időfunkció mire vonatkozik:

 • Be és Ki táviratra
 • Csak Be táviratra
 • Csak Ki táviratra

Bázisidő:

 • 100 ms
 • 1 s
 • 10 s
 • 1 min
 • 10 min

Időszorzó (1-255):

 • 10

Táviratok szűrése:

 • Be- és ki táviratok küldése
 • Csak Be táviratok küldése
 • Csak Ki táviratok küldése

A „Táviratok szűrése” határozza meg, hogy csak a Be, csak a Ki, vagy mindkét táviratot küldeni kell.

A kétállapotú bemeneti csatorna engedélyezése / tiltása:

 • nem aktív
 • Engedélyezés „1” távirat hatására
 • Tiltás „1” távirat hatására

Ezzel a paraméterrel aktiválható a hasonló nevű kommunikációs objektum. Megadható, hogy a kommunikációs objektum által vett „1” távirat engedélyezze, vagy tiltsa a bemenetet. A bemeneti csatorna csak „engedélyezés” távirat vétele után lép újból működésbe, és az engedélyezést követően elküldi aktuális állapotát EIB távirat formájában. (_ Engedélyezése / tiltása kommunikációs objektum leírása).

Bemeneti feszültségszintek:

 • 230 V AC
 • 24 V AC/DC