Villanyszerelők Lapja

Biztonságtechnika

Robbanásbiztonság technika a gyakorlatban - villanyszerelők szemével V.

2004. július 8. | netadmin |  6208 | |

Az alábbi tartalom archív, 16 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Robbanásbiztonság technika a gyakorlatban - villanyszerelők szemével V. A cikksorozat előző részeiben az olvasó megismerkedhetett a robbanásbiztonság technika alapjaival, a villamos berendezések különféle védelmi módozataival, robbanásveszélyes...

Robbanásbiztonság technika a gyakorlatban - villanyszerelők szemével V.A cikksorozat előző részeiben az olvasó megismerkedhetett a robbanásbiztonság technika alapjaival, a villamos berendezések különféle védelmi módozataival, robbanásveszélyes környezet különféle osztályaival (1-es Zóna, 20-as zóna, stb). Mindezen ismeret arra elegendő csupán, hogy a témával most ismerkedő kollégák bepillanthassanak e témakör szigorú követelményei közé, reális képet alkotva a témáról. Ebben a számban arra törekszünk, hogy a megszerzett alapismereteken túlmenően a gyakorlatban is hasznosítható információkhoz segítsük olvasóinkat.

Itt emeljük ki, hogy az (IEC) MSZ EN 60079 illetve az EU ATEX 94/9 előírásai szerint robbanásveszélyes térségekben villamosenergia-elosztó hálózatok, illetve irányítástechnikai rendszerek (műszerek, csatlakozó dobozok, kábelezés, stb) létesítése, javítása és karbantartása csak hivatalos jogosítvánnyal rendelkező személyek által végezhető. A munkavégzést megfelelő módon dokumentálni kell, s ez által a kivitelezői felelősségvállalás is megtörténik. Ilyen képzéseket (kb. három hét alatt) intenzív tanfolyamok formájában is el lehet végezni. Ezekhez általában alapkövetelmény bizonyos fokozatú tűzvédelmi szakvizsga is. A gyakorlatban elegendő, ha egy 4-5 fős kivitelezői csapatból legalább egy fő rendelkezik az említett jogosítvánnyal.


Robbanásveszélyes terek osztályozása (zónák)

Amikor egy kivitelezési munkára vállalkozunk, és ennek része a robbanásveszélyes térben történő munkavégzés, általában meglévő tervekből kell dolgoznunk. A robbanásveszélyes terek osztályozása, vagy másképpen a zónabesorolás elvégzése nem a villamos szakember feladata. A zónák meghatározásához rengeteg paramétert kell figyelembe venni, úgy, mint: a kibocsátó forrásokat (pl. biztonsági szelepet, vagy szivattyú tömítése, stb.), azok intenzitását, a jelenlévő veszélyes anyagot, a szellőzés milyenségét, stb.. Általában a technológustervező felelőssége összegyűjteni az információkat, és a szabványban rögzített metódus alapján a zónákat meghatározni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy-egy térség vagy helyiség zónabesorolása, illetve a zóna kiterjedése, mint adatszolgáltatás kell, hogy rendelkezésre álljon. Ennek hiányában még a villamos terveket sem lehet kiadni, főleg nem kivitelezést elvégezni.

Egy villamos tervben szerepelnie kell tételes anyagkiírásnak is, de a gyakorlatban a határidő vagy más gazdasági kérdések szükségessé teszik a kivitelezés időtartama alatt a kiírt készülékek kiváltását (természetesen a tervező jóváhagyása mellett). Ilyen esetben tőlünk, a kivitelezést végző villanyszerelőtől várják a gyors megoldást. A zónabesorolás ismeretében, a veszélyt okozó anyagot is figyelembe véve mi magunk is el tudjuk dönteni, milyen védelmi módú készüléket alkalmazhatunk az adott feladathoz.


A nyomásálló tokozat alkalmazása a gyakorlatban

A nyomásálló tokozatok alkalmazása akkor kerül előtérbe, amikor nincs mód a robbanásveszélyes térségen kívül megoldani egy problémát, azaz zónahatáron belül kell robbanásbiztos védelemmel nem rendelkező villamos berendezést telepíteni. Ilyen lehet például relék, kisautomaták, PLC-k, transzformátorok, tápegységek, stb. telepítésének szükségessége. Előnye ennek a megoldásnak, hogy szinte bármilyen robbanásbiztos védelemmel nem rendelkező készülék bevihető akár az 1-es zónába is. Hátránya viszont, hogy ez az megoldás nem teszi lehetővé, hogy feszültségmentesítés nélkül kinyissuk a tokozatot (például egy kisautomata visszakapcsolása, karbantartás, javítás, stb.). Fajlagosan drága megoldást jelent, hiszen legtöbbször a nyomásálló tokozatba telepített "közönséges" villamos gyártmány együttes ára nagyobb a más robbanásbiztos védelemmel rendelkező, ugyanazt a funkciót ellátó villamos berendezésnél. Hátrány továbbá, hogy összeépítés után tanúsíttatni kell, ami szintén költésnövelő tényező (jobb megoldás a gyártótól összeszerelve, tanúsítvánnyal rendelni, bár talán a szállítási idő nő).


Gyújtószikramentes védelem

Ezt a védelmi módot főleg méréstechnikai megoldásként alkalmazzuk. Ennek oka a már ismert energiaszint korlátozás, ami a védelem elve is egyben.

A gyújtószikra-mentes áramkörök felépítése általában egy terepi jeladóból (műszerből), a kábelezésből és végül egy, a biztonságos övezetben telepített valamilyen gyújtószikra-mentes tápforrásból/leválasztóból áll. A műszernek tanúsított gyújtószikra-mentes gyártmánynak kell lennie, vagy meg kell felelnie az ún. "egyszerű" gyártmány követelményeinek (energiatároló képessége rendkívül pici, és nem lépi túl az 1,5V, 0,1A, 20uJ vagy 25mW értékeket).

A gyújtószikra-mentes tápforrás lehet egy Zener gáton keresztül vezetett tápegység, a zener gátnak tanúsított gyártmánynak kell lennie, vagy lehet ún. leválasztó, amely szintén tanúsított, de ez már galvanikus elválasztást is biztosít (fokozottabb védelem, pl. 0-s zónabeli alkalmazáshoz).

A gyújtószikra-mentes áramkörök beépítését követően ellenőrző méréseket kell végezni, hogy bizonyítani tudjuk a teljes áramkör előírt értékeken tartását. Szükséges a kábelezés R,L,C mérésének elvégzése.

A gyújtószikra-mentes áramkörök kialakításakor a kábelt elkülönítve kell vezetni az egyéb jelszintű kábelektől, ettől eltérni csak bizonyos feltételek betartása mellett lehet.

Az gyújtószikra-mentes áramkörök nemzetközileg elfogadott jelölése a kék szín. Ez nem jelenti azt, hogy a kábelnek vagy sorkapocsnak kéknek kell lennie, de mindenképpen egyértelműen, jól láthatóan, tartós módon jelölni kell, hogy az adott kábel vagy sorkapocs-felület, csatlakozódoboz, kábelcsatorna, stb. gyújtószikra-mentes áramkör eleme. Gyakorlatban, pl. a kábelek megjelölését minden egyes kapcsolódásánál, dobozba való bevezetésnél, kábelazonosítónál, de a tokozat belsejében is akár kék zsugorcsővel, vagy kék színű gravírozott adattábla rögzítésével célszerű megoldani. A tokozatra szintén rá kell írni, hogy "gyújtószikra-mentes áramkör eleme", praktikusan kék felirati táblával. A nyomtatott címkéket nem szokták elfogadni. A kábelcsatornákat a legjobb kékre festeni, mind tokozaton belül, mind pedig kültéren. Érdemes kék sorkapcsot és tömszelencét használni. Amennyiben egy tokozatban csak gyújtószikra-mentes áramkört vezetünk, akkor a zónahatáron belül sem kell tanúsítani, de legalább IP54-esnek kell lennie, a fent már említett egyértelmű elkülönítő jelöléssel.


Fokozott biztonság, mint a villanyszerelők által használt leggyakoribb védelmi mód

Ez az a védelmi mód, amely biztosítja tulajdonképpen a villamosenergia-ellátás lehetőségét robbanásveszélyes térben. Nagyon gyakori, hogy nem önálló védelemként, hanem más védelmi módszerekkel egyszerre kerülnek alkalmazásra. Részletes ismertetését a következő lapszámban olvashatják.

Veress Árpád

 gyújtószikramentes terepi csatlakozódoboz
(kék tömszelence, kék sorkapocs
és kék belső kábelezés)

Egy gyújtószikramentes áramkör tipikus felépítése
(terepi készülék, kábelezés és tápforrás),
a telepítés után méréssel kell igazolni,
az áramköri jellemzők határértékeinek megfelelőségét.

Gyújtószikramentes terepi csatlakozó doboz
(kábelek bekötésére)

Különféle védelmi módok kombinációja
(gyújtószikramentes, nyomásálló tokozat
és fokozott biztonság)

Nyomásálló tokozat, tömszelencével
és különféle beavatkozókkal szerelve.

1-es Zónába telepíthető komplett
kisfeszültségű elosztórendszerm védelmekkel,
nyomásálló és fokozottbiztonságú
tokazatok kombinációjából összeépítve.Robbanásbiztonság-technika


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem